U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Bouw

Algemeen​

“Quand le bâtiment va, tout va!”. Dit is het imago dat de Franse bouwsector terecht geniet bij de professionelen en de particulieren. De bouw wordt aanzien als één van de drijvende krachten binnen de Franse economie en wordt omschreven als dynamisch, creatief en jobcreërend met oog voor duurzame ontwikkeling. Ondanks dit alles bestaan nog steeds enkele negatieve stereotypen over de kostprijs en kwaliteit van de prestaties.

In 2016 kende de bouwsector, na acht jaren crisis, een keerpunt. In 2017 versnelde deze heropleving met een stijging van 4,7% van de bouwactiviteit. In 2018 zette de trend zich in een langzamer tempo verder met een stijging van de bouwactiviteiten met 2,3%. 2019 bleek een iets minder goed jaar dan 2018, ondanks het feit dat in het vierde trimester een opmerkelijke intensifiëring van de bouwactiviteit opgetekend werd (stijging toegekende vergunningen +12% en opstart werven +1%), Men noteerde een algemene daling van 2,3% wat het aantal toegekende vergunningen voor collectieve woningen en lokalen betreft alsook wat het aantal opgestarte werven betreft. De individuele woningbouw bleef wel vooruitgang boeken (+3,8%). De renovatiemarkt, die een opmars kent sinds 2017, ging op jaarbasis in 2019 lichtjes vooruit (+0,5%). Toch spreekt men van stabiliteit in de bouwsector en de positieve bouwdynamiek van het jaareinde tot en met februari 2020 beloofde alleen maar goeds. De cijfers, vrijgegeven begin juli 2020, ogen echter minder goed. De bouwcijfers (voor nieuwbouw) tekenen een daling op van 46% en dit voor zowel de collectieve en individuele woningbouw en lokalen. Volgens de Franse bouwfederatie (FFB) zou de bouwsector in 2020 in het algemeen een daling kennen van 18%. Vandaag de dag werden 95% van de werven terug opgestart.

Wat de bouwbedrijven betreft domineren enkele grote mastodonten de markt, zoals Vinci, Eiffage en Bouygues. Het is echter belangrijk te noteren dat 98% van de bouwbedrijven minder dan 20 werknemers tellen maar goed zijn voor 64% van het zakencijfer.

Verdeling van bouwmaterialen

De verdeling van bouwmaterialen In Frankrijk gebeurt vooral via 2 grote kanalen. Enerzijds via handelaars in bouwmaterialen (met daaronder de generalisten, de specialisten en de multi-specialisten) en anderzijds via doe-het-zelf zaken (GSB). De groeperingen met aankoopcentrales en duizenden verkooppunten of agentschappen beheersen de Franse markt. Toch vinden enkele onafhankelijke verdelers nog een plaats binnen dit concurrentieel verkoopnetwerk. De grote verkoopcircuits zijn niet te omzeilen. Meer dan 70% van de aankopen gebeuren daar (door de vaklui en particulieren).

De waarde van de totale aankopen van bouwmaterialen verricht door professionelen en particulieren schommelt volgens het tijdschrift Négoce sinds enkele jaren rond de €50 miljard op jaarbasis. De producten worden opgedeeld in 14 verschillende productgroepen: ruwbouw, dakbedekking en waterdichting, openbare werken en sanering, hout en panelen, schrijnwerkerij, scheidingswanden en plafonds, sanitair, isolatie, tegels, verwarming, gereedschap, ijzerwaren en elektriciteit, verf en decoratie, buitenaanleg en diverse producten.

Noteer dat het referenceren van bouwproducten bij de aankoopcentrales niet altijd evident is. Men dient de Franse markt en protagonisten goed te kennen en het dossier optimaal voor te bereiden, want men krijgt in de meeste gevallen geen tweede kans. Het is het overwegen waard met een agent ofwel met een businesspartner te werken, al dan niet op lange termijn.

Belangrijkste vakbeurzen

Verspreid over Frankrijk zijn er tientallen min of meer gespecialiseerde vakbeurzen. De belangrijkste beurs is ongetwijfeld Batimat in Parijs. Het is ‘the place to be’ voor iedereen die de Franse markt wenst te bereiken. (www.batimat.com). Nordbat in Rijsel, trekt door de nabijheid heel wat Vlaamse bedrijven aan (www.nordbat.com).

Andere relevante beurzen: Aquibat Bordeaux (www.aquibat.fr) en Artibat Rennes (www.artibat.com)

Meer informatie

Belangrijkste beroepsfederaties

 • FFB (Fédération Française du Bâtiment): www.ffbatiment.fr 
 • FNBM (Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de Construction): www.fnbm.fr       
 • FNAS (Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage, Climatisation et Canalisations): www.fnas.fr   
 • UICB (Union des Industries et Constructeurs Bois) – www.uicb.pro     
 • FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) : www.fntp.fr
 • INOHA (Les industriels du nouveau habitat) – www.inoha.com  

Belangrijkste tijdschriften

Cleantech

Algemeen

Door de ambitieuze doelstellingen omtrent de ecologische transitie is er in Frankrijk veel beweging rond cleantech. Het gebruik van fossiele brandstof moet drastisch naar omlaag, hernieuwbare energie wordt gepromoot en in het algemeen moet de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd.

De belangrijkste spelers in Frankrijk zijn Air Liquide, EDF, Engie, Saint-Gobain, Schneider Electric en Veolia.

Drijvende kracht in Europa voor waterenergie

Frankrijk heeft jarenlange ervaring op het gebied van waterkracht die ongeveer 60% van de productie van hernieuwbare elektriciteit en 12% van de totale elektriciteitsproductie vertegenwoordigt.

Ontwikkeling van mariene energie

Met een zeeoppervlak van 11 miljoen km² profiteren bedrijven in de sector van de mariene hernieuwbare energie van een van de belangrijkste energieterugwinningsmogelijkheden ter wereld. De investeringsbehoeften zijn aanzienlijk met betrekking tot de doelstelling van 3.000 MW die in 2023 moet worden gehaald.

Land van windenergie

De Franse windindustrie bouwt haar groei op het op één na grootste windveld van Europa. Sinds enkele jaren worden jaarlijks tientallen windmolenparken aangelegd. In 2019 kwam men aan een productie van 16.019 MW.

3e Europese producent van zonne-energie

Einde 2019 waren fotovoltaïsche zonne-installaties goed voor 9.934 MW. Frankrijk staat op de derde plaats in Europa wat betreft de jaarlijkse stroomaansluiting in 2016 en de vierde plaats voor zijn totale vloot.

Strijd tegen de opwarming van de aarde

Bedrijven, burgers, verenigingen, overheden en onderzoekscentra worden allemaal ingezet om de ambitieuze doelstelling te bereiken die Frankrijk zichzelf heeft gesteld: 32% hernieuwbare energie in zijn energiemix in 2030.

Het Franse ecosysteem

Details kunnen teruggevonden worden op http://www.ctofrance.com/

e-Commerce

E-commerce is een zeer snel groeiende sector in Frankrijk. In 2019 hebben 38,8 miljoen Fransen cyberkopers in totaal meer dan 100 miljard uitgegeven aan bestellingen via internet. De Franse e-commerce kent de laaste jaren een constante stijging.

In 2018 werden 1,505 miljard onlinetransacties geregistreerd, dit is een stijging van 22% t.o.v. 2017. Het marktaandeel van e-commerce in de detailhandel bedraagt hiermee een kleine 10%.

2020 bleek ook voor de e-commerce een boeiend jaar. De jaarlijkse verkoop van e-commerce in 2020, voor alle producten en diensten samen, zou met 6% op jaarbasis stijgen, tegenover +11,5% in 2019, om uit te komen op 109,6 miljard.

40% van de Franse kopers bestellen internationaal (op Europese sites) en daarmee staat Frankrijk binnen Europa op rang 1 voor grensoverschrijdende uitwisseling van e-commerce, voor de Britse kopers waarvan er 34% internationaal inkopen op Europese sites en Duitsland (24%).

Het gemiddelde bedrag per cyberaankoop in Frankrijk bedroeg 61,5 euro in 2018. Dit is een daling van 6% t.o.v. 2017. Deze daling van het gemiddelde aankoopbedrag wordt ruimschoots gecompenseerd met de verhoging van het aantal transacties. Per cyberaankoper werden 39 transacties genoteerd in 2018, t.o.v. 33 in 2017. Bovendien stijgt het aantal cyberkopers elk jaar. Gemiddelde uitgave per jaar per cyberkoper: 2.420 euro.

Deze trend zette zich verder in 2020 waar het gemiddelde bedrag per cyberaankoop in Frankrijk naar schatting 59 euro bedroeg.

Belangrijkste bedrijven

De top 5 in Frankrijk (volgens de beroepsfederatie FEVAD, gebaseerd op aantal consultaties van de websites door Fransen). We noteren 3 Franse bedrijven.

 • Amazon 
 • Cdiscount (FR)
 • Fnac (FR)
 • Veepee (FR)
 • Booking.com

De producten en diensten die het meest online verkocht worden in Frankrijk: 

Uitgedrukt in zakencijfer 

 • Toerisme/reizen:  19.8 miljard euro
 • FMCG (consumptiegoederen): 7,1 miljard euro (waarvan 5,4 miljard euro via drive)
 • Cultuurproducten (zowel fysisch als gedematerialiseerd): 4,1 miljard euro
 • Kleding: 3,9 miljard euro
 • Hightech-huishoudapparaten: 3,2 miljard euro

UItgedrukt in % van de cyberkopers

 • Kleding: 58%
 • Cultuurproducten: 50%
 • Toerisme/reizen: 40%
 • Speelgoed: 39%
 • Schoenen: 39%
 • Elektronica/huishoudtoestellen: 38%
 • Gezondheids- en schoonheidsproducten: 34%
 • Decoratie en huisinrichting: 32%
 • Textielproducten: 28%
 • Sportartikelen: 24%

M-Commerce

Steeds meer Fransen doen hun aankopen via hun smartphone of tablet. In 2019 deden 13.8 miljoen Fransen inkopen via hun smartphone. In 2020 deden dat al ongeveer 17 miljoen Fransen. 

Beroepsfederatie

Belangrijkste vakbeurzen en conferenties 

Meer informatie

Voeding & drank

Algemeen

De Fransen spenderen gemiddeld 13% van hun budget aan voeding. Het aandeel voeding is nog steeds belangrijk in het gezinsbudget maar neemt de laatste decennia sterk af. Dit is te wijten aan de toename van het welvaartsniveau.

Voor de verkoop van voedingsproducten is en blijft de grootdistributie (super- en hypermarkten) veruit het belangrijkste afzetkanaal, gevolgd door de voedingsspeciaalzaak. Het marktaandeel van de grootdistributie nam de afgelopen jaren lichtjes af ten gunste van de speciaalzaak. Dit is te wijten aan gewijzigde consumptiepatronen (hogere frequentie van aankopen doen, fragmenteren van de aankopen) die het aandeel van hypermarkten doet afnemen. Hierdoor investeren de belangrijke grootdistributeurs steeds meer in kleinere buurtwinkels.

Het bekende en succesvolle Franse recept van de drives was een eerste duidelijke stap in de aanpak van de grootdistributie. Concepten waar on- en offline elkaar aanvullen zien steeds vaker het daglicht. In tijden waarin de Franse consument zich steeds bewuster wordt van zijn aankopen en voeding is het niet verwonderlijk dat ook hier nieuwe onlineverkoopkanalen ontstaan. Hier betreden nieuwe en wendbare spelers de markt.

De grootdistributie

In verhouding met de grote groepen zijn de KMO’s heel sterk vertegenwoordigd onder de leveranciers. In 2017 was meer dan 86% van die leveranciers een kleine tot grote KMO. In de verdeling van de omzetcijfers liggen de verhoudingen anders. De KMO’s zijn goed voor slechts 44% van de omzet. In vergelijking met vroegere jaren constateren we wel een stijging van het omzetaandeel van de KMO’s.

Er bestaan veel verschillen tussen de verschillende winkelketens. Sommige onder hen zijn heel centraal gestuurd, andere bestaan dan weer uit onafhankelijke netwerken. Er bestaan ook verschillen naargelang het voorgestelde product. Enkel onder de grote internationale merken bestaat een sterke 'massificatie'. Voor KMO’s geldt vaak een meer regionale aanpak.

KMO’s bieden over het algemeen hun producten niet aan aan de grote aankoopgroeperingen, zoals Horizon of Envergure. Een meer efficiënte strategie is de winkelketen zelf te contacteren. Die grote aankoopgroeperingen dienen voornamelijk om met multinationals te onderhandelen.

KMO’s worden als leverancier aangewend door de grootdistributeur om zich te onderscheiden van de concurrentie. Door met KMO’s samen te werken kan men in vele gevallen een origineler gamma aanbieden.

De consument

Net zoals in vele andere markten moet men in Frankrijk rekening houden met een zeer veeleisende consument. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het product, maar ook aan de traceerbaarheid, bio-labels, enzovoort. De beste manier is om rechtstreeks contact op te nemen met de aankoopverantwoordelijken van de verschillende ketens. We stellen eveneens vast dat voor de relatie tussen producent en aankoopverantwoordelijke, vakbeurs-deelnames van groot belang zijn.

Meer informatie

Healthtech

De staat van de Franse gezondheidszorg

Gezondheidszorg in Frankrijk is van hoogstaand niveau en behoort op het vlak van innovatie tot de wereldtop.

Zo ontwikkelt en produceert Frankrijk meerdere vaccins in haar gereputeerde onderzoekscentra en baanbrekende ondernemingen.

Maatschappelijke uitdagingen

Desondanks staat de Franse gezondheidszorg ook voor enkele uitdagingen: de leegloop van het platteland, “les déserts médicaux” en de vergrijzing van de bevolking. De laatste jaren zijn er veel oudere zorgverleners op pensioen gegaan terwijl er minder jongeren aan de opleiding beginnen of zich vestigen in de rurale gebieden. Bovendien werd er bespaard op de gezondheidszorg ten nadele van het platteland.

Tegenwoordig leven 3,8 miljoen Fransen in zo’n "désert médical", waar amper of geen toegang is tot de gezondheidszorg. Deze regio’s zijn vaak ‘vergeten’ regio’s. Er zijn minder bedrijven aanwezig, minder economische, culturele en sportieve activiteiten, het aantal scholen daalt,… Hierdoor is het ook minder aantrekkelijk voor dokters om er zich te vestigen.

Net zoals veel West-Europese landen kent Frankrijk een golf van vergrijzing van de bevolking. Hierdoor krijgen de "silver economy" en MedTech een belangrijke plaats in de Franse economie. MedTech kan enerzijds voor continuïteit zorgen binnen de zorgsector en anderzijds voor een hogere levenskwaliteit bij de steeds grotere groep ouderen.

Van de Franse bevolking boven de 55 jaar oud zou 84% bijvoorbeeld liefst zolang mogelijk thuis blijven wonen. Hierdoor is de vraag toegenomen naar valdetectoren, telezorg, spelletjes om de hersenen te oefenen, ... Hier spelen innovatie en technologie een steeds belangrijkere rol.

Technologische vooruitgang

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zet Frankrijk volop in op technologische vooruitgang in de gezondheidszorg. Frankrijk is namelijk de 4e speler wereldwijd op vlak van MedTech met een jaaromzet van 19 miljard euro. Het is echter nuttig om weten dat er meer wordt geïmporteerd (9 miljard euro) dan geëxporteerd (6,9 miljard euro), wat wijst op een groeiende vraag naar hoogtechnologische oplossingen.

Hier liggen opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven om antwoorden te formuleren op de vermelde maatschappelijke fenomenen.

 • Frankrijk heeft 4 publieke organisaties (CEA, CNRS, Inserm en Institut Pasteur) die behoren tot de 25 meest toonaangevende organisaties in de wereld (Thomson-Reuters, 2016).
 • AP-HP is het grootste ziekenhuissysteem in Europa en een van de grootste ter wereld. Naast gezondheidszorg biedt het ook onderwijs en onderzoek.
 • In Frankrijk bestaat een netwerk van 3 089 gezondheidsinstellingen, waarvan 45% publiek en 55% privé.

Meer informatie:

Lucht- en ruimtevaartindustrie

Frankrijk heeft een gediversifieerde lucht- en ruimtevaartindustrie die zowel over producenten van burger- en zakenvliegtuigen, als van helikopters, militaire vliegtuigen of lanceertoestellen beschikt. Op Europees niveau beheerst Frankrijk als enige land nagenoeg alle technische disciplines om elk soort programma, van studie tot serieproductie, volledig uit te werken.

De Franse lucht- en ruimtevaartindustrie staat voor:

 • In 2018 was er een zakencijfer van 65,4 miljard euro (+ 1,2 % t.o.v. 2017). In 2020 was er een val van meer dan 20%. Overheidssteun en staatsleningen beperkten de schade en in 2021 zal moeten blijken of de positieve trend van voor de coronacrisis zal worden verder gezet.
 • De export is goed voor 85% van het totale zakencijfer en daarmee is het meteen de belangrijkste Franse exportsector.
 • Nieuwe bestellingen ter waarde van 58,2 miljard euro (cijfers 2018; -17 % t.o.v. 2017).
 • Een totale werkgelegenheid van 195 000 (directe) arbeidsplaatsen. 
 • De totale sector met toeleveranciers en onderaannemers staat voor 350 000 banen.
 • Een concentratie van de activiteit verspreid over de volgende regio’s: Occitanie (27 %), Ile-de-France (30%), Nouvelle-Aquitaine (10%), PACA (7%), Pays de la Loire (7%), Normandie (4%), Centre Val de Loire (4%), Auvergne-Rhône-Alpes (4%).
 • Ongeveer 330 grote opdrachtgevers (Airbus Group, Safan, Dassault, Thales, …)
 • Ongeveer 5000 KMO’s en ZKO’s (leveranciers, toeleveranciers, dienstverleners)

Ondanks de daling van het aantal nieuwe bestellingen in 2018 (800 toestellen ter waarde van 55,5 miljard euro t.o.v. 1109 toestellen in 2017) blijft het orderboek van Airbus gevuld voor de komende 9 jaar. Eind 2021 stopt Airbus met het leveren van de A380. Op de site van de A380 komt vanaf half 2022 een nieuwe assemblagelijn voor de A321.

Kostenreductie en inkorting van leveringstermijnen evenals R&D in nieuwe milieuvriendelijke technologieën staan centraal in de bekommernissen van de constructeurs en zijn primordiaal voor de toekomst. Dit vraagt ook grote inspanningen van de toeleveranciers.

De lucht- en ruimtevaartindustrie ondergaat sinds jaren een sterke hiërarchisering van de onderaannemers waarbij vooral het aantal first-tier-onderaannemers drastisch werd teruggeschroefd. Vlaamse bedrijven hebben er meestal belang bij om, in plaats van de grote opdrachtgevers rechtstreeks te benaderen, hun producten en diensten aan te bieden aan reeds erkende toeleveranciers en onderaannemers.

Een evolutie die zich al jaren geleden heeft ingezet, maar die nog steeds actueel is voor de aankooppolitiek van integrators als Airbus (maar ook Airbus Helicopters of Dassault), is dat zij zich richten tot toeleveranciers in landen met een sterk bestellingspotentieel, meer bepaald buiten Europa: China (voor 5% risk sharing partner in het A350-programma), Japan, Singapore, …. Op termijn wil Airbus 30% van zijn verkoop halen in de regio Asia-Pacific.

Ruimtevaart

De Franse ruimtevaartindustrie realiseert een zakencijfer van 4,62 miljard euro, zijnde 53 % van het totale Europese zakencijfer voor de sector.  De sector wordt echter geconfronteerd met een daling aan bestellingen op de wereldmarkt van telecomsatellieten en behoudt met moeite haar marktaandeel van 30%.

Met de ruimtevaartindustrie in Toulouse (regio Occitanie) en het hoofdkantoor van Arianespace in Parijs (regio Ile-de-France) heeft Frankrijk 2 ruimtevaartpolen die deel uitmaken van de wereld top 5. De regio Nouvelle-Aquitaine neemt dan weer de 7de plaats in op deze lijst.

Het aantal grote Franse ruimtevaartbedrijven is beperkt. Het leeuwendeel van het omzetcijfer (60-70%) gaat naar grote 'ruimtesysteembouwers'. Deze activiteit is moeilijk toegankelijk voor KMO’s.

De ruimtevaartsector staat voor nieuwe uitdagingen in een ultracompetitieve omgeving. De ruimtevaartindustrie is sterk afhankelijk van institutionele programma’s. 
In 2020 vonden de eerste vluchten van Ariane 6 plaats. Met Ariane 6 hoopt Europa zijn positie te verzekeren in de ruimtewedloop en het hoofd te kunnen bieden aan de internationale concurrentie die wordt gekenmerkt door de komst van nieuwe spelers. Het Europese project wordt geleid door de Franse ArianeGroup, een joint-venture van Airbus en de motorspecialist Safran.

Beroepsfederatie
 • GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) - www.gifas.asso.fr
Competitiviteitspolen                                                                                                                                            
 • Aerospace Valley - www.aerospace-valley.com        
 • ASTech - www.pole-astech.org
 • Safe – www.safecluster.com (fusie van Pegase & Risques)                                                                                               
Belangrijkste vakbeurs
Belangrijke zakenconventie
Meer informatie

Smart cities

Algemeen wordt verwacht dat tegen 2050 zo'n 70% van de wereldbevolking in steden zal wonen. In Europa is dat vandaag al tussen 75% en 80%. Deze doorgedreven urbanisatie zorgt voor belangrijke uitdagingen op het vlak van energieverbruik, mobiliteit en overbevolking. De ontwikkeling van het concept 'smart city' probeert een antwoord te bieden op deze uitdagingen. Eenvoudig gesteld is een 'smart city' een stad die aan de hand van informatie- en communicatietechnologieën toepassingen ontwikkelt en integreert, om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

Situatie in Frankrijk

Ook Franse steden trekken volop de kaart van het stimuleren en het ontwikkelen van toepassingen en geven op die manier het cachet 'smart' aan hun stad. Er gebeuren inspanningen op vlak van mobiliteit, digitalisering, energie en innovatie. De hefbomen die hiervoor worden aangewend zijn Europese, nationale en regionale middelen. Een voorbeeld is het Franse 'Plan Investissement d'Avenir', goed voor €47 miljard, dat onder andere wordt ingezet voor 'smart city' gerelateerde projecten. Elke zichzelf respecterende stad zet een structuur op en bouwt een programma uit, maar sommige steden zijn pro-actiever bezig.

Volgens www.objetconnecte.com zijn de meest vooruitstrevende smart cities in Frankrijk Lyon, Nantes, Montpellier, Parijs en Rijsel. Zo staat Lyon het verst met de integratie van smart grids (intelligente elektrische netwerken), Nantes met open data en Montpellier met de ontwikkeling van oplossingen rond de IBM-cloud. Parijs, en dan meer bepaald de randstad Issy-les-Moulineaux, is bekend voor zijn 'écoquartiers'. Rijsel legt ten slotte de nadruk op het verbinden van volledige water- en verwarmingssystemen.

Opportuniteiten

De opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven die toeleverancier zijn van slimme technologieën situeren zich op verschillende domeinen:

 • mobiliteit: fietsdeelsystemen, herlaadbare wageninfrastructuur, real-time verkeersinformatie, optimalisatie van logistieke bevoorrading in de stad, verkeersvoorspellingen en multimodaliteit.
 • digitalisering: draadloze parkeermeters, beslissingstools voor ruimtelijke ordening, gamificatie van eco-mobiliteit, toeristische toepassingen, interactief straatmeubilair en intelligente treinstations.
 • energie: smart metering, duurzame bouwsystemen, real-time energiemeting, aanmoedingssystemen voor consumenten en voor hele buurten om energie te besparen.
 • innovatie: open data-platformen, co-werk platformen en high speed-breedbandinitiatieven.

Een en ander zit nog in de onderzoeksfase: de steden tasten af, benchmarken en staan open voor oplossingen en innovaties, ook vanuit het buitenland. Dit is een opportuniteit waar Vlaamse bedrijven op kunnen inspelen.

Meer informatie

Start-up-ecosysteem

Overheidsinitiatieven

Het Franse start-up-ecosysteem kreeg sinds het aantreden van president Macron een stevige duw in de rug. De laatste maanden werden verschillende nieuwe initiatieven gelanceerd om het Franse ecosysteem te promoten in de hele wereld, zoals Tech120 en Next40.

Tech120 is een programma voor start-ups in de hypergroeifase en biedt ondersteuning aan 123 snel ontwikkelende bedrijven. Door competenties van talrijke overheidsinstanties, ministeries en openbare diensten te bundelen, wil het Franse Tech 120-systeem groei stimuleren en kansen creëren, zowel in Frankrijk als internationaal.

Next40: sinds 2019 publiceren La French Tech en Bpifrance elke herfst de lijst van de 40 meest veelbelovende start-ups in het Franse ecosysteem. Deze lijst is opgesteld rekening houdend met criteria van economische prestaties en groeipotentieel op lange termijn en brengt bedrijven samen die hun hoofdkantoor in Frankrijk hebben, die onafhankelijk blijven en die nog niet beursgenoteerd zijn.

Fondsenwerving en innovatielabs

Door het economische en ondernemingsgezinde ecosysteem gericht op innovatie is Frankrijk een belangrijk speelveld geworden voor venture capitalists. In 2019 werd in totaal 9,5 miljard euro opgehaald. Hiermee staat het op de eerste plaats in Europa.                               

Corporate Venture is in Frankrijk de afgelopen 10 jaar aanzienlijk geëvolueerd. In een steeds competitievere omgeving hebben grote groepen dit type investeringsfonds opgericht om hun relaties met start-ups te optimaliseren in een open innovatielogica en -labs. Deze dubbele strategische en financiële doelstelling zette een dynamiek in gang die steeds sneller lijkt te gaan.

Franse multinationals en investeringsfondsen kijken over het algemeen verder dan de landsgrenzen, met een grote nadruk op de Europese context en samenwerking. Hier liggen kansen voor Vlaamse start-ups en jonge ondernemers die zich willen tonen aan Franse multinationals en/of venture capitalists.

 • De dynamische Franse ICT-markt heeft de grootste concentratie aan software-ontwikkelaars van Europa. De sector is goed voor 16,9 miljard euro (game-ontwikkeling niet meegerekend).
 • Er zijn zeven clusters waar men zich op kan beroepen: Cap Digital, Images et Réseaux, Imaginove, Minalogic, Solutions Communicantes Sécurisées (Sophia Antipolis), Systematic Paris-Region en Transactions Electroniques Sécurisées (Pôle TES).

Andere marktstudies: 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Frankrijk