U bent hier

Marktstudies

In deze marktstudie wordt de aandacht gericht op een reeks cruciale doelstellingen. In de eerste plaats wordt er dieper ingegaan op de zakelijke kansen die zich voordoen voor Vlaamse ondernemingen op de Franse markt. Deze verkenning streeft ernaar niet enkel oppervlakkige inzichten te bieden, maar veeleer een inzicht te verschaffen in de actuele socio-economische context van Frankrijk.

Frankrijk is een groot land met heel veel kustlijnen. Dit biedt kansen voor zowel on- als offshore windmolenparken. Waar Frankrijk door verschillende redenen een achterstand had opgelopen wat betreft offshore parken, wordt verwacht dat in de toekomst Frankrijk een zwaartepunt zal worden in Europa wat betreft windmolenparken op zee. Ontdek in deze studie meer over de context waarin de sector rond windenergie zich in Frankrijk begeeft.

Het enthousiasme rond (groene) waterstof valt niet meer te ontkennen, ook niet in Frankrijk. Hoewel de belangstelling voor dit veelzijdige molecuul al 2 jaar sterk groeit, zijn de recente aankondigingen van overheden en andere industriële spelers vermenigvuldigd als nooit tevoren. De gezondheidscrisis in verband met COVID-19 lijkt als een katalysator te hebben gewerkt, waarbij belanghebbenden waterstof zien als de ideale kandidaat om de heropleving van de economische activiteit (genereren van werkgelegenheid) en de koolstofarme energietransitie met elkaar te verzoenen.

In Frankrijk zijn enkele wijzigingen doorgevoerd inzake verpakkingen. Niet enkel de symbolen op de verpakkingen zullen moeten worden gewijzigd, ook de manier van aanmelden bij bevoegde eco-organismes wordt goed gereglementeerd.

De regio Hauts-de-France is onze naaste buur in Frankrijk en de thuisbasis van een performant innovatiesysteem dat vaak vergeten wordt. Een mix van universiteiten, onderzoekscentra, start-up initiatieven en een sterk industrieel weefsel staan garant voor een ecosysteem dat in Europa tot de top behoort.

Deze studie heeft als doel een beter inzicht te geven in dit ecosysteem, en concreet in te zoomen op de activiteiten van de organisatie Eurasanté en haar entourage.

E-commerce wint al jaren aan populariteit en is niet meer weg te denken uit onze manier van consumeren. COVID-19 heeft die sterke groei nog in een stroomversnelling gebracht. Ook in Hauts-de-France – een historische pionier in verkoop op afstand – nam e-commerce een erg hoge vlucht tijdens de voorbije periode.

De tuinmarkt in Frankrijk: een opportuniteit voor elk Vlaams bedrijf actief in deze sector. Hoe uw weg vinden op de Franse markt wordt in deze bondige, praktische handleiding uiteengezet.

Frankrijk, dat lange tijd gold als industriële grootmacht, zet sinds een decennium hard in op Industrie 4.0. Alle toepassingen om de Franse industrie te moderniseren en te automatiseren kunnen op aandacht rekenen. Een groeiende Europese kijk op de zaken biedt voor Vlaamse Industrie 4.0-bedrijven heel wat kansen op de Franse markt.

“Quand le bâtiment va, tout va!”. Dit is het imago dat de Franse bouwsector terecht geniet bij de professionelen en particulieren. De bouwsector, in het Frans BTP (Bâtiment-Travaux Publics), wordt aanzien als één van de motoren van de Franse economie en wordt omschreven als dynamisch, creatief en werk creërend met oog voor duurzame ontwikkeling.

Deze studie geeft u een beknopt overzicht van het Medtech-ecosysteem binnen de florerende French Tech scene. Zowel van overheidswege als door de farmasector wordt sterk ingezet op door innovatie gedreven bedrijven die toegevoegde waarde willen creëren in de gezondheidszorg. We laten u verder kort kennismaken met een aantal VC’s met focus op Medtech en relevante kenniscentra die u samen met de dienstverlening van Flanders Investment & Trade op weg kunnen helpen indien u de Franse markt wil bewerken.

De vraag naar civiele luchtdrones voor professioneel gebruik is volop in ontwikkeling. Het risico om naast een grote potentiële markt te grijpen mobiliseert de publieke en private actoren in Frankrijk. Het land was trouwens een Europese pionier voor de luchtdronemarkt waarvoor reeds in 2012 een reglementair kader werd opgesteld. 

Lees in deze studie waar de opportuniteiten voor onze Vlaamse bedrijven liggen. We geven u marktcijfers en -vooruitzichten, belichten enkele belangrijke Franse spelers en overlopen de belangrijkste sectoren en toepassingsgebieden van civiele drones met een groot groeipotentieel. We belichten tevens beknopt de recent opgestelde Europese wetgeving.

Deze paper is bedoeld om de Vlaamse bedrijven enig wegwijs te maken in de aanbestedingsprocedures (Procédures de passation des marchés) en planningsfases met betrekking tot de aanleg van de 'Grand Paris Express', het megaproject van de 21e eeuw, het grootste infrastructuurproject/transportnetwerk in Europa, dat de territoria van Groot-Parijs zal doorkruisen, onderling verbinden en ook met de stad Parijs verbinden.

Pagina's