U bent hier

Wet- en regelgeving

Wetteksten

Franse wetteksten (besluiten, decreten, ….), maar ook Europese richtlijnen of internationale verdragen, kan men raadplegen op de portaalsite van Legifrance, de openbare dienst voor de verspreiding van de wetgeving.
Legifrance
Le service de la diffusion du droit
www.legifrance.gouv.fr

Administratieve stappen: Informatie over rechten en plichten van de burger, welke belangrijk kan zijn voor buitenlands personeel dat zich in Frankrijk vestigt, vindt u op de portaal van Service Public.
Service Public
Le site officiel de l'administration française
www.service-public.fr

Update regelgeving rond detachering

De Franse regelgeving inzake detachering werd, na de Wet Macron (Loi n°2015-990) en de Wet Avenir Professionnel (Loi n°2018-772), opnieuw gewijzigd door de Ordonnantie n°2019-116 en het Decreet n°2019-555 van 4 juni 2019.

Meer info leest u hier.

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Etikettering

Het gebruik van de Franse taal (de ‘Loi Toubon’) is verplicht voor het opstellen van handleidingen, gebruiksaanwijzingen en productverpakkingen en is van toepassing op zowel het verhandelen van goederen als het leveren van diensten.
Het Directoraat-Generaal voor Concurrentie, Consumptie en Fraudebestrijding, onderdeel van het ministerie voor Economie en Financiën (in de volksmond ook "Bercy" genoemd), houdt o.a. toezicht op de juiste etikettering van producten.
 
DGCCRF
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
59, boulevard Vincent Auriol - 75703 Paris cédex 13
T: +33 (0)1 44 87 17 17
E-mail: ddpp@paris.gouv.fr
Website: www.economie.gouv.fr/dgccrf

Organigram van DGCCRF: www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/Organisation - E-mail Bureau 4: Bureau-4A@dgccrf.finances.gouv.fr / sous-direction-4@dgccrf.finances.gouv.fr

Normen en certificering

De NF (Normes Françaises) is het kwaliteitslabel dat in Frankrijk bij maar liefst 90% van de consumenten gekend is en traditioneel symbool staat voor kwaliteit.

Dit kwaliteitswaarmerk wordt toegekend door AFNOR (Association Française de Normalisation), de organisatie die de normvereisten voor Frankrijk bepaalt en implementeert.

Het NF-kwaliteitslabel certificeert of industriële- en consumptieproducten conform zijn met de kwaliteitsvereisten volgens Franse, Europese en/of internationale normen en wordt erkend door het Franse ‘Institut National de la Propriété Industrielle’ (INPI) en door de ‘World Intellectual Property Organisation’ (WIPO) van de Verenigde Naties.

Ondanks de internationale erkenning van het NF-keurmerk is het toch belangrijk te weten dat dit kwaliteitslabel vooral op de Franse markt commerciële consequenties heeft. Franse aankopers hebben immers vaak meer vertrouwen in hun ‘eigen’ NF-merk dan vb. in het Europese CE-merk.

Productnormen en fabricagenormen kunnen tegen betaling in hard of soft copy besteld worden bij AFNOR. Merk op dat dit nationaal instituut voor normalisatie ook de Europese en Internationale normen ter beschikking stelt.

De normvereisten van welbepaalde producten kunnen op de website aangekocht worden in de onlinewebwinkel - ‘Boutique’ > ‘Normes & Recueils’.

AFNOR - Association Française de Normalisation
11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
T: +33 (0)1 41 62 80 00
Website: www.afnor.org

AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis
T: +33 (0)1 41 62 80 11
E-mail: marque-nf@afnor.org
Website: www.marque-nf.com

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be .

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Frankrijk