U bent hier

Subsidies

Belangrijk

De dossiers worden door onze dienst behandeld naargelang de datum van het initiatief. Wegens de grote instroom van subsidieaanvragen kan het langer duren dan de vooropgestelde termijn om uw aanvraag te behandelen.

U moet inloggen op het subsidieplatform met uw elektronisch identiteitskaart (eID) of itsme®.

Bijzondere Crisissteun Internationalisering (Brexit)

Starterspakket Internationalisering

  • Voor startende exporteurs: vorige oproep liep van 28 februari 2023 (10u00) tot en met vrijdag 3 maart 2023 (12u00). Nieuwe oproep is voorzien in het najaar 2023.

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen

  • U kan vrij kiezen voor welke projecten u een subsidie indient.
  • Er worden maximaal 4 dossiers per kalenderjaar goedgekeurd. De beslissingsdatum van het dossier is bepalend.
  • Er wordt maximaal 1 maatwerkproject per 2 kalenderjaren goedgekeurd.
Overzicht van uw lopende subsidieaanvragen