U bent hier

Subsidies

Belangrijk

De dossiers worden door onze dienst behandeld naargelang de datum van het initiatief. Wegens de grote instroom van subsidieaanvragen kan het langer duren dan de vooropgestelde termijn om uw aanvraag te behandelen.

U moet inloggen op het subsidieplatform met uw elektronisch identiteitskaart (eID).

Bijzondere exportsteun Brexit

Starterspakket Internationalisering

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen

  • U kan vrij kiezen voor welke projecten u een subsidie indient.
  • Er worden maximaal 4 dossiers per kalenderjaar goedgekeurd. De beslissingsdatum van het dossier is bepalend.
  • Er wordt maximaal 1 maatwerkproject per 2 kalenderjaren goedgekeurd.
Overzicht van uw lopende subsidieaanvragen

Subsidie voor uitrustingsgoederen

Wegens stopzetting van deze steunmaatregel kunnen vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe steunaanvragen, noch verlengingen van in het verleden toegekende dossiers worden toegestaan.