U bent hier

Frankrijk in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Franse Republiek
Hoofdstad
Parijs (2.274.880 inwoners)
Oppervlakte
551.500 km² (= 18 x België)
Aantal inwoners
66,6 miljoen inwoners
Staatshoofd
President Emmanuel MACRON
Regeringsleider
Premier Gabriel ATTAL
Taal
Frans
Munt
EUR Wisselkoers
Belangrijke steden
Marseille (859.367 inwoners), Lyon (499.785), Toulouse (455.002), Nice (348.195), Nantes (296.027), Straatsburg (276.750), Montpellier (268.244), Bordeaux (243.199), Lille (234.033)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
2.779 miljard USD (583 miljard USD in België)
BBP/Capita
40.886 USD (49.927 USD in België)

Bilaterale handel met Vlaanderen

We hebben voor u per land een analyserrapport over de bilaterale handel met Vlaanderen. 

Daarnaast stellen we alle detailscijfers van de Vlaamse buitenlandse handel ter beschikking voor eigen analyse.

Ga naar de analyserapporten       Raadpleeg de detailcijfers

Economische vooruitzichten

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN EN RECENTE ONTWIKKELINGEN

ECONOMIE

Verwacht wordt dat het Franse  BNP in 2022 afzwakt tot 4,2% en dan verder vertraagd tot 2,1% in 2023. Het zal voornamelijk de binnenlandse vraag zijn die het herstel stimuleert. Verbeterde arbeidsmarktresultaten zullen de particuliere consumptie stimuleren, terwijl de (Europese zowel als Franse) herstel- en investeringsplannen de investeringen zullen ondersteunen. De export zal geleidelijk een inhaalbeweging maken naarmate de vooruitzichten in de luchtvaart- en toerismesector verbeteren. De algemene inflatie heeft een hoog niveau bereikt, maar de tijdelijke bevriezing van de gereguleerde energieprijzen zal het kortetermijneffect van de stijgingen van de groothandelsprijzen voor energie verminderen, terwijl de aanhoudende slapte op de arbeidsmarkt de druk voor loonsverhogingen tijdelijk zou moeten beperken.

Vorig jaar was Frankrijk 's werelds 6e grootste exporteur van goederen en diensten met 135.900 Franse exporterende bedrijven. Het Franse marktaandeel blijft echter verlies lijden (bijna ononderbroken sinds 2010). De export vertegenwoordigde 500,9 miljard euro (+17% in vergelijking met 2020) terwijl de invoer van goederen 585,6 miljard euro bedroeg ​​(+18,8% in vergelijking met 2020).  

De drie belangrijkste klanten van Frankrijk waren Duitsland (voor 68,6 miljard euro); Italië (voor 39,1 miljard euro) en België (voor 37,2 miljard euro) terwijl de drie belangrijkste leveranciers Duitsland (voor 81,4 miljard euro), China (voor 63,8 miljard euro) en Italië (voor 46,3 miljard euro) waren.

Januari 2022 werd gekenmerkt door de vijfde golf van COVID-19 en de nog steeds wereldwijde verspreiding van de omikronvariant. Een bedrijfsenquête, die de Franse Nationale Bank tussen 27 januari en 3 februari onder 8.500 bedrijven of vestigingen hield, bevestigt dat de economische activiteit over het algemeen goed stand heeft gehouden, zij het met sectorale verschillen.

Volgens de ondervraagde bedrijfsleiders steeg de bedrijvigheid in de industrie en de bouw in januari zelfs zeer lichtjes. De verbetering zette zich voort in de segmenten waarop de enquête betrekking had, maar meer ongelijkmatig afhankelijk van de sector, waarbij de catering en vooral de huisvesting een daling lieten zien. Voor de maand februari zou de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector duidelijk moeten toenemen en in de bouw zou het vrijwel stabiel moeten blijven.  

In de industrie daalde de bezettingsgraad van de productiecapaciteit van 80% in december naar 79% in januari, en dit voornamelijk door een verminderde capaciteit in de automobielindustrie (64%, tegen 69% in december). In de meeste industriële sectoren blijft alles boven het historisch gemiddelde, met uitzondering van de automobielsector (–8 %) en de luchtvaart (–7 %).

De wervingsproblemen zijn nog steeds aanzienlijk en meer dan de helft van de bedrijven worden er door getroffen (52%). Na een afname aan het einde van het jaar, nemen de bevoorradingsproblemen aan het begin van het jaar weer toe, zowel in de industrie (55% van de bedrijven) als in de bouw (52%).

De peiling m.b.t. de productie wijst op een goede vooruitgang in de agrovoedingsindustrie, de chemische sector en diverse apparatuursectoren (computer, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur, machines en uitrusting). 

In de dienstensector verbeterde de activiteit, en bleek sterker dan de bedrijfsleiders vorige maand hadden verwacht, met evenwel sterke verschillen per sector. Daar waar uitzendwerk (met name gebruikt door vestigingen met ziekteverzuim), programmering, advies en uitgeverij een sterke groei lieten zien, kende de hotelsector een zeer scherpe daling van activiteit. Ook in de horeca is de daling duidelijk merkbaar.

Voor februari verwachtte men dat de industriële productie in alle sectoren zou moeten verbeteren, en meer in het bijzonder in de productie van elektrische apparatuur, de chemische industrie en kleding-textiel-schoeisel. In de automobielsector zou het vrijwel stabiel blijven.

Ook in de dienstensector stijgen de vooruitzichten, met name voor tijdelijk werk, dat opnieuw een sterke groei zou moeten laten zien. Bedrijfsleiders in huisvesting en catering verwachten een licht herstel.

In de bouwsector zou de activiteit weinig veranderen, met een lichte verbetering van de afwerking en een vertraging van de ruwbouw.

Meer info:

https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture

https://www.oecd.org/economy/france-economic-snapshot/#:~:text=GDP%20is%20projected%20to%20rebound,investment%20plans%20will%20support%20investment

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Frankrijk