U bent hier

Nieuws

In Hongarije zijn al meer dan 5 miljoen mensen ingeënt tegen COVID-19, dus de geleidelijke heropening van het land is begonnen en bepaalde restricties worden opgeheven. De avondklok is afgeschaft. Winkels mogen openen op basis van het aantal aanwezigen per vierkante meter. Gemiddeld mag er volgens de nieuwe regelgeving 1 klant per 10 m² in de winkel zijn. Er zijn nog steeds tal van beperkende maatregelen van kracht die de verspreiding van het virus moeten indammen. De quarantaineverplichtingen zijn vrij streng en de naleving wordt door de overheid nauwgezet opgevolgd. Overtreders worden gesanctioneerd. 

In vergelijking met de eerste golf zijn de Deense bedrijven harder getroffen door de gevolgen van de tweede golf van COVID-19. De Deense regering heeft in samenwerking met de sociale partners een overeenkomst ondertekend om de Deense bedrijven te ondersteunen. Sinds 6 april 2021 worden een aantal versoepelingen doorgevoerd. 

Sinds begin april 2021 wordt Japan getroffen door een vierde besmettingsgolf. In tien Japanse prefecturen, waaronder de agglomeraties van Tokyo, Osaka en Nagoya heeft de Japanse regering de noodtoestand uitgeroepen, waardoor het uitgangsleven in belangrijke mate wordt beperkt.
Daarnaast verbiedt Japan tot nader order de toegang tot het grondgebied voor alle buitenlandse reizigers, behalve voor diegenen die over een verblijfsvergunning en een “re-entry permit” beschikken. Japan wordt door de Belgische overheid beschouwd als een “rode zone” van waaruit niet-essentiële reizen toegelaten zijn mits een aantal voorwaarden.
De rechtstreekse passagiersvlucht tussen Brussel en Tokyo wordt volledig opgeschort in de periode van 29 maart 2020 tot 5 maart 2021. Op 6 maart startte All Nippon Airways met een rechtstreekse zaterdagvlucht voor passagiers. Sinds 16 november 2020 voert ANA Cargo een dagelijkse rechtstreekse cargovlucht uit tussen Tokyo en Brussel.

De Maleisische regering heeft voor de periode van 1 tot 14 juni 2021, voor het volledige land, de Movement Control Order (MCO) ingevoerd. Alleen essentiële economische sectoren en dienstensectoren mogen tijdens deze MCO opereren, met strikte naleving van SOP (Standard Operating Procedure). Reizen tussen staten blijft in het hele land verboden. Op 7 juni 2021 registreerde Maleisië in totaal 622.086 COVID-19-gevallen.

Ook Wit-Rusland heeft te lijden onder de coronapandemie. Sinds de politieke onrust na de presidentverkiezingen is de coronaproblematiek in Wit-Rusland in de vergeethoek geraakt en wordt er nog nauwelijks over gesproken en geschreven in de pers.

Het coronavirus sloeg vorig jaar ook toe in Armenië. Na een tweede golf in oktober en november 2020 leek het ergste echter achter de rug en lag het aantal nieuwe dagelijkse gevallen tot eind maart van dit jaar heel wat lager. Tussen eind maart en eind april werd opnieuw een stijgende trend waargenomen die sindsdien echter opnieuw is afgezwakt.

Om de economische gevolgen van de crisis te milderen, heeft de regering verschillende ondersteuningsprogramma's opgestart. 

In San José, de hoofdstad van Costa Rica, is de bouw gepland van een architecturaal complex « Ciudad Gobierno » waar  16 overheidsinstellingen zullen worden ondergebracht.

De aanbesteding zal in het tweede semester van 2021 (mogelijks in september) worden gepubliceerd.

Sinds februari 2021 is er in India een tweede coronagolf. Het virus is gemuteerd in de delta variant die veel besmettelijker lijkt te zijn. Sinds de uitbraak van COVID-19, zijn er in India meer dan 28 miljoen bevestigde gevallen geregistreerd, waaronder 329.100 doden (https://www.mohfw.gov.in/). De 4 staten met het meeste aantal bevestigde gevallen zijn Maharashtra, Kerala, Karnataka en Tamil Nadu. Tijdens de tweede golf werden er geen nationale maatregelen getroffen, maar in verschillende staten werden wel lockdowns afgekondigd.

De longziekte COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, houdt ook in 2021 nog huis in Oostenrijk, maar er is beterschap in zicht. Waar de snel stijgende cijfers tijdens de wintermaanden de regering nog noopten tot strengere maatregelen, waren vanaf 8 februari bepaalde versoepelingen van kracht. Daarna werden bijkomende regionale maatregelen gehanteerd. Vanaf 19 mei 2021 zijn o.m. cultuurhuizen en de horeca terug open (toegang enkel op voorlegging van bewijs van vaccinatie, actueel en negatief testcertificaat of bewijs van genezing na een coronabesmetting). De gebruikelijke hygiëneregels en de FFP2-maskerplicht blijven wel nog van kracht.

Ook Ierland is in de greep van de COVID-19 uitbraak. Sociaal contact, activiteiten buitenshuis en reizen van en naar het werk worden nog steeds beperkt. Deze trend zal de komende weken worden aangehouden. Voor het reizen naar Ierland zijn nog steeds  verschillende maatregelen van kracht.

De toestand in Moskou was de laatste maanden verbeterd en de beperkende maatregelen werden dan ook bijna allemaal opgeheven. Ook in de meeste andere regio's gingen de (officiële) cijfers de laatste tijd de goede richting uit. De vrees voor een derde golf blijft echter bestaan aangezien er de laatste weken opnieuw een stijging van het aantal nieuwe gevallen wordt waargenomen.

Vooral kmo's hebben het tijdens de eerste golf en ook daarna zwaar te verduren gekregen aangezien de meeste steunmaatregelen gericht waren op de zware industrie. Hoewel behalve het coronavirus ook de lage olieprijs Rusland parten speelde, was de economische krimp in 2020 kleiner dan deze in vele West-Europese landen. Reizen van en naar Rusland blijft voor EU-burgers nog steeds grotendeels onmogelijk waarbij enkel bepaalde categorieën van mensen toegang krijgen tot het land. 

Pagina's