U bent hier

Nieuws

Tsjechië blijft dit voorjaar zwaar getroffen door de coronapandemie. De overheid verstrengde recentelijk de beperkende maatregelen om het virus in te dammen. Dit alles heeft natuurlijk ook invloed op het economische leven, maar vooralsnog gaat men ervan uit dat de economie in 2021 opnieuw zal aantrekken. De regering helpt ondertussen de bedrijven en de werknemers met diverse steunprogramma’s.

Ook Roemenië werd en wordt getroffen door het coronavirus. Na twee maanden van strenge beperkingen, begint het land nu aan een stapsgewijze heropening. De pandemie en de beperkende maatregelen hebben een sterke impact op de economie maar de regering heeft ondersteuningsprogramma's opgezet om de getroffen bedrijven en werknemers te helpen. De snelheid van het voorspelde economische herstel zal afhangen van de verdere evolutie van de pandemie. 

Op 28 februari 2020 werd de eerste besmetting in IJsland vastgesteld. Het aantal besmettingen nam nadien met de dag toe en gezien het lage bevolkingsaantal (368.792 inwoners), stond IJsland aan de wereldtop inzake besmettingen per capita. Begin april 2020 werd de eerste besmettingspiek bereikt en lang zag het ernaar uit dat het aantal besmettingen nog nauwelijks toenam. Maar helaas kende IJsland ook een tweede coronagolf, de piek van deze golf werd midden oktober 2020 bereikt. IJsland weet de pandemie goed onder controle te houden en een derde golf, zoals men in vele andere Europeese landen heeft gekend, is vooralsnog uitgebleven. Hoogstwaarschijnlijk omdat restricties gehandhaafd blijven en omdat men maatregelen neemt wanneer men ziet dat het aantal besmettingen voor IJslandse begrippen te veel toeneemt.

Het coronavirus COVID-19 heeft ook Noorwegen getroffen. De derde coronagolf, die tegen eind februari 2021 begon, blijkt voorlopig de grootste golf voor Noorwegen. Het ziet ernaar uit dat deze golf inmiddels zijn top heeft bereikt, maar de regering blijft voorzichtig. De preventieve maatregelen van de Noorse overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn dan ook extra aangescherpt en blijven voorlopig gehandhaafd.

De algemene verkoopcijfers vielen dan wel terug, maar de Tsjechische e-commerce kende een boerenjaar in 2020. Ook na het afsluiten van de moeilijke coronaperiode zullen consumenten hun nieuwe koopgewoontes aanhouden. Dit korte artikel stelt winnaars en verliezers kort aan u voor en belicht een aantal hoofdtrends. 

Het Hongaarse Centraal Bureau voor Statistiek voerde in 2020 een grootschalig onderzoek uit om de situatie van de agrosector in kaart te brengen. Er zijn nog ongeveer 234.000 landbouwbedrijven actief in Hongarije, waarvan tweederde voornamelijk actief is in de productie van gewassen. Het afgelopen decennium zijn vooral kleine landbouwbedrijven verdwenen, terwijl ook in de veehouderij een dalende trend vastgesteld werd. 

InvestChile, het investeringsagentschap van de Chileense overheid, heeft een studie gepubliceerd over de voedingsindustrie in Chili, een belangrijke sector in het land met een groot groeipotentieel.

Pagina's