U bent hier

Nieuws

Zoals werd beslist door het Overlegcomité voert België van 27 januari 2021 tot (voorlopig) 1 april 2021 een tijdelijk verbod in op niet-essentiële reizen. Volgens het ministerieel besluit van 26 januari (maatregelen van kracht tot 1 maart) en 7 februari (maatregelen verlengd tot 1 april) blijven professionele reizen mogelijk, maar zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. 

Afgelopen december werd de EU-begroting 2021-2027 goedgekeurd, de omvangrijkste begroting in de EU-geschiedenis. Een nieuw begin voor een groener en digitaler Europa. Tsjechië blijft de komende 7 jaren een netto-ontvanger van Europese middelen, inclusief de injectie uit het Next Generation EU-fonds kan het aanspraak maken op 960 miljard kronen (€37,235 miljard). In bijgevoegd bericht leest u meer over de verschillende operationele programma's. 

Het Guinea Investment Forum (GUIF) brengt van 24 tot 26 februari 2021 belangrijke stakeholders, overheidsdiensten en internationale bedrijven samen om investeringsopportuniteiten in Guinee te promoten. Geïnteresseerden kunnen deelnemen via het online evenementenplatform. 

Veel Russische steden worden gekenmerkt door een groot aantal verlaten en bouwvallige industriële sites die soms midden in de stad liggen. Moskou is volop bezig met de sanering van deze sites uit de Sovjettijd. Ze worden omgevormd tot moderne multifunctionele ruimtes. De investeringen bieden ook kansen aan Vlaamse toeleveranciers van technologie, materialen en knowhow. Lees er meer over in het nieuwsbericht. 

In vergelijking met de eerste golf zijn de Deense bedrijven harder getroffen door de gevolgen van de tweede golf van COVID-19. De Deense regering heeft in samenwerking met de sociale partners een overeenkomst ondertekend om de Deense bedrijven te ondersteunen. Sinds 1 maart zijn een aantal maatregelen opnieuw versoepeld of zelfs afgeschaft. 

Op 28 februari 2020 werd de eerste besmetting in IJsland vastgesteld. Het aantal besmettingen nam nadien met de dag toe en gezien het lage bevolkingsaantal (368.010 inwoners), stond IJsland aan de wereldtop inzake besmettingen per capita. Begin april werd de eerste besmettingspiek bereikt en het zag er lang naar uit dat het aantal besmettingen nog nauwelijks toenam. Maar helaas kende IJsland eveneens een tweede coronagolf. Door de genomen restricties, werd de piek van deze golf midden oktober bereikt. Restricties blijven echter nog gehandhaafd, om zo de pandemie zoveel mogelijk onder controle te kunnen houden.

Het coronavirus COVID-19 heeft ook Noorwegen getroffen. Op 18/01/2021, zijn er iets meer dan 58.650 besmettingen op een bevolking van 5,374 miljoen. Nadat het aantal nieuwe besmettingen gedurende de lente afnam, nam het vanaf eind juli helaas weer toe. De preventieve maatregelen van de Noorse overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan werden dan ook weer aangescherpt en blijven voorlopig gehandhaafd.

Madrid en Barcelona zijn ongetwijfeld de twee economische metropolen van Spanje. Nieuwe technologieën nemen een hoge vlucht in Europa, met Barcelona en Madrid als nieuwe technologiecentra. Het zijn ook de steden die belangrijk zijn voor de oprichting van 'startups' en technologische innovaties. Tevens heeft de bevolkingsconcentratie een positief effect op de arbeidsmarkt, de innovatie en de productiviteit. Het lijdt geen twijfel dat Madrid en Barcelona door deze demografische realiteit de twee krachtigste economische motoren van het land zijn.

Pagina's