U bent hier

Nieuws

De Eastern Construction Cluster uit Polen is een vereniging van meer dan 250 bedrijven, actief in de bouwsector. Deze vereniging biedt haar kennis en ervaring aan bij het uitvoeren van projecten mede gefinancierd door de Europese Unie en krijgt daarvoor EU-fondsen.

Na de stabilisatieperiode herstelde de Hongaarse economie zich na 2010. In 2013 werden fiscale hervormingen doorgevoerd en het monetaire beleid omgekeerd. Vanaf toen nam de arbeidsparticipatie toe, werd het belastingsysteem hervormd, werd het macrofinanciële evenwicht hersteld en het monetaire beleid ondersteunde de economie met nieuwe en innovatieve instrumenten. Als gevolg daarvan is het land dichter bij het niveau van West-Europese landen gekomen.

Er zijn echter nog steeds uitdagingen: demografische groei en een beweging in de richting van kapitaal- en kennisintensieve groei moeten worden bereikt.

De analyse van de Nationale Bank in Hongarije presenteert een macro-economisch scenario dat tot 2030 van een middelmatig ontwikkelingsniveau tot een aanzienlijke welvaartstoename kan leiden.

Wenst u hierover meer te weten? Lees dan zeker verder !

De Vertegenwoordiging van de Europese Unie in Washington D.C. (EUdel) is op zoek naar gastsprekers uit de 28 EU-Lidstaten om lezingen te geven over klimaatverandering tijdens de reizende tentoonstelling “See Change: Climate in National Parks”.

Bent u klimaatexpert (wetenschapper, privésector, natuurbeheerder, niet-gouvernementele organisatie, …) en geïnteresseerd in dit voorstel, contacteer ons dan vóór dinsdag 26 maart 2019. De deelnemerskosten zijn voor rekening van EUdel.

Pagina's