U bent hier

Nieuws

De maatregelen in Argentinië om de coronacrisis te bestrijden, behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Het wettelijk kader voor het beheer daarvan (uitroepen van de sanitaire noodtoestand) werd initieel vastgelegd per Decreet 260/2020 en is, mits enige wijzigingen, op 23 december 2021 per Decreet 867/2021 verlengd tot 31 december 2022. 

Het coronavirus COVID-19 trof Noorwegen voor het eerst op 26 februari 2020, sindsdien heeft Noorwegen, net als in de rest van Europa, verschillende besmettingsgolven gekend. Inmiddels heeft Noorwegen de tot nu toe grootste besmettingsgolf (omikronvariant) achter de rug en zijn alle restricties sinds 12 februari 2022 opgeheven. De regering heeft besloten om zich al naargelang de situatie aan te passen. Bijna 74,8% van de bevolking heeft twee dosissen gekregen en 54,2% heeft een boostervaccinatie gekregen.

Tussen 25 en 27 april werden in Poznan, de Poolse beursstad bij uitstek, maar liefst 5 beurzen terzelfder tijd georganiseerd: Greenpower, Expopower, Securex, SAWO en Installations. Bekijk zeker even het begeleidende artikel indien u actief bent in toelevering aan de elektriciteitssector, hernieuwbare energieoplossingen, de veiligheids- en beveiligingssector of de installatiesector. 

De Litouwse fintechindustrie bloeit. De sector ervaarde een stijging van 48% in werkgelegenheid en 25% in omzet tussen 2020 en 2021. Daarnaast huisvest het land meer gelicencieerde fintechbedrijven dan eender welk ander EU-land.

FIT-Hongkong nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een enquête waarbij gepeild wordt naar uw vertrouwen als ondernemer in de Hongkong markt. In deze vragenlijst wordt o.a. gepeild naar uw interesse in het zakendoen met Hongkong, uw perceptie over Hongkong en hoe FIT-Hongkong u kan helpen om er de markt te betreden of uit te breiden. Het beantwoorden van de vragen zal minder dan 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Heeft jouw onderneming een bijzondere of opvallende prestatie geleverd bij de export of import naar Japan, of de distributie binnen Japan van Belgische of Luxemburgse producten of diensten? Dan is de bilaterale kamer van koophandel in Japan (BLCCJ) naar jou op zoek als kandidaat voor de tweejaarlijkse Nippon Export Award. Ondernemers die denken aanspraak te maken, kunnen hun kandidatuur inzenden tot 31 augustus 2022.

Het Poolse ministerie van Klimaat & Milieu publiceerde de waterstofstrategie 2030 met een vooruitblik naar 2040. Het strategiedocument gaat in op de belangrijkste doelstellingen voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie en de te ondernemen acties om dit alles te realiseren.  

Zuid-Korea ving de eerste golf goed op door middel van sterke maatregelen op vlak van 'social distancing'.  In oktober werd de doelstelling bereikt om 85% van de bevolking volledig te vaccineren. Ondanks een bevolking die de maatregelen over het algemeen goed opvolgt, werd Korea na voorzichtige versoepelingen in november terug geconfronteerd met nieuwe uitbraken.

Positief om te noteren is, dat vanaf 1 april 2021 de quarantaineplicht voor volledig gevaccineerde reizigers wordt afgeschaft.

De Senegalese economie is zeer geïntegreerd in de wereldeconomie waardoor ze zwaar werd getroffen door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Zo stegen de inflatie en de kosten van het levensonderhoud met gevolgen voor de hele Senegalese bevolking en in het bijzonder voor de meest kwetsbare categorieën. In 2022 wordt er echter een sterk economisch herstel verwacht. Onder andere door kansen in de energie- en infrastructuursector. 

Bijna 20% van de Polen rijdt vandaag met een elektrische of hybride wagen en het aantal Polen dat interesse heeft om een elektrische wagen te kopen is de afgelopen 5 jaar bijna verdriedubbeld tot 32%. De e-mobiliteitsmarkt groeit sneller nu het milieubewustzijn een steeds hogere vlucht neemt, het aanbod groeit en de wagens goedkoper worden. 

Pagina's