U bent hier

Nieuws

Tijdens het eerste exportkwartaal van 2022 bleef de waarde van de Vlaamse uitvoer aanzienlijk toenemen (+37,8%). Maar ook april 2022 bracht zo haar records met een maandklim van liefst 16,7% tegenover april 2021 tot 35,8 miljard euro, meteen - met voorsprong - de hoogste apriluitvoer sinds 2002. Daarnaast kleurde in april ook de invoer (40 miljard euro) diepgroen met 38,3% stijging t.o.v. april 2021 (28,9 miljard euro).

Deze gids van het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation heeft tot doel een eenvoudige uitleg te geven over de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (EPO), zodat alle marktdeelnemers zich bewust zijn van de mogelijkheden die de EPO biedt, deze begrijpen en er hun voordeel mee kunnen doen.

Maleisië heeft op 1 april 2022 zijn grenzen heropend als onderdeel van de nationale overgang naar de endemische fase. Alle economische sectoren in Maleisië hebben zich normaal ontwikkeld, en bijna 99% van de nieuw ontdekte COVID-19-gevallen behoort tot categorie één en twee, en vertoont geen of milde symptomen. Vanaf 1 augustus 2022 mogen alle reizigers Maleisië binnenkomen, ongeacht hun COVID-19-vaccinatiestatus en hoeven zij geen COVID-19-test te ondergaan vóór vertrek of bij aankomst. De Maleisische regering heeft bij aankomst geen quarantainebevelen in verband met COVID-19 ten uitvoer gebracht.

Het coronavirus blijft aanwezig in Armenië. Het aantal besmettingen piekte opnieuw begin februari 2022 omwille van de omikronvariant maar deze nieuwe opstoot van het virus is ondertussen voorbij en het aantal besmettingen is sinds april gestabiliseerd op een laag niveau. Om de economische gevolgen van de pandemie te milderen, werden door de regering verschillende ondersteuningsprogramma's opgestart.

Op 1 april 2022 wordt COVID-19 niet langer geclassificeerd als een bedreiging voor de volksgezondheid en een gevaar voor de samenleving in Zweden. De meeste maatregelen werden dan ook stopgezet. Volgende adviezen blijven wel van kracht: Wie klachten of symptomen heeft die lijken op die van een besmetting met het coronavirus, blijft thuis en vermijdt contact met anderen. Ongevaccineerde personen moeten drukke plekken (vooral binnenruimtes) vermijden. Alle personen van 12 jaar en ouder zouden gevaccineerd moeten worden tegen COVID-19.

In het nieuwsbericht vindt u informatie over de algemene toestand, de genomen voorzorgsmaatregelen, de economische steunmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. Per 11 maart 2022 werden de meeste gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19 in Luxemburg ingetrokken. Als gevolg hiervan zijn de horeca, de cultuursector, de sport, het onderwijs en de handel niet langer meer onderworpen aan specifieke regels. Ook in het openbaar vervoer moet er geen mondmasker meer gedragen worden. Enkel in ziekenhuizen en rust- en verzorgingshuizen is het dragen van een mondmasker nog verplicht.

Op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 2022 vindt in Algiers het Business Forum rond aardgas en hernieuwbare energie plaats. Dit gaat door in het kader van de energiedialoog tussen Algerije en de EU en ter gelegenheid van de ontmoeting tussen de Algerijnse minister van Energie en Mijnen, Z.Exc. Mohamed ARKAB, en de Europese commissaris voor Energie, Z.Exc. Kadri SIMSON.
Geïnteresseerde Europese bedrijven worden uitgenodigd om aan dit evenement deel te nemen. 

Deze ‘Quick Guide - How to Export to Japan (Food Sector)’ van het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, schetst op kernachtige wijze de manier waarop voedingsproducten hun weg vinden van Europa naar de consument in Japan. U vindt er informatie over importtarieven, regelgeving, etikettering van de goederen en een aantal zeer specifieke producten worden bij wijze van voorbeeld uitgelicht.

Momenteel zijn er geen reisrestricties meer in Duitsland: sinds 1.06.2022 zijn er enkel nog maatregelen voor virusvariantengebieden (van kracht tot 31.08.2022). De categorieën risicogebied en hoogrisicogebied werden afgeschaft. Op dit ogenblik wordt geen enkel land door het Robert Koch Instituut geclassificeerd als virusvariantengebied. Het Duitse equivalent van het PLF, de digitale Einreiseanmeldung, moet niet meer worden ingevuld. Er zijn geen bewijzen van vaccinatie, genezing of PCR-testen meer nodig om Duitsland binnen te komen en er is geen quarantaineplicht meer na aankomst in Duitsland. De verplichting tot het dragen van een mondmasker kan verschillen van Bundesland tot Bundesland. In de meeste gevallen is een mondmasker nog verplicht op het openbaar vervoer, in ziekenhuizen, zorginstellingen en dokterspraktijken.

De agrarische experts van de Absa-bank in Zuid-Afrika schrijven wekelijks en maandelijks rapporten over de economische trends en ontwikkelingen in de landbouwsector.
Deze rapporten zijn vrij te consulteren op de website van de bank. Het gedeelde rapport laat de prijsevolutie zien van de (levende) dieren in Zuid-Afrika.  

Ook in Noord-Macedonië is de overheid begonnen met het afbouwen van de beperkende coronamaatregelen. Doorheen de crisis heeft de overheid aanzienlijke inspanningen geleverd om zowel de burgers als het bedrijfsleven te ondersteunen d.m.v. verschillende steunpakketten. 

Van maandag 5 tot en met woensdag 7 september 2022 vindt in Algiers het Salon International de la Micro-entreprise et des Start-ups plaats. Deze gaat door in het Palais des Expositions, Pins Maritimes (SAFEX) te Algiers, Algerije.
De organisatoren zijn op zoek naar Vlaamse leveranciers van industriële uitrusting en producten nodig voor de activiteiten van micro-ondernemingen in alle bedrijfssectoren om deel te nemen aan deze beurs. 

Op 31 juli 2022 werd de wet afgekondigd die een einde maakt aan de coronamaatregelen die zijn ingesteld om de COVID-19-epidemie te bestrijden.

De wettekst maakt met name een einde aan de "pass sanitaire" en heft per 1 augustus formeel het deel van de volksgezondheidswet op dat betrekking heeft op de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid, alsmede de regeling voor het beheer van gezondheidscrises, waardoor wordt teruggekeerd naar het gemene recht.

Pagina's