U bent hier

Nieuws

Ons Corona Exit-plan omvat ook een eenmalige subsidie voor twee specifieke Vlaamse bedrijfsgroepen: ervaren exporteurs en startende exporteurs. De grote lijnen zijn gekend en worden nu verder uitgewerkt. We zijn volop bezig met het uitstippelen van de aanvraag- en toekenningsprocedures en met het invullen van alle andere praktische modaliteiten. Een korte stand van zaken.

Saudi Customs kondigde op 27 mei een verhoging van de invoertarieven aan voor tal van producten. De tarieven worden opgetrokken van de huidige 5% naar 7% tot 15%. Sinds 21 juni zijn de hogere tarieven effectief van kracht, weliswaar op een beperktere lijst van goederen (550 items) dan initieel voorzien.  

In Chili werd de eerste besmette persoon geïdentificeerd op 2 maart. In het begin was de groei traag maar gestadig, toen eind april plots een sterke verhoging van gevallen plaatsvond. Sindsdien is de toename van dagelijkse nieuwe gevallen alsmaar gestegen, en wordt Chili beschouwd als één van de zwaarst getroffen landen. Op 16 juni kende Chili niet minder dan 220.628 gevallen en 3.615 doden, volgens officiële cijfers.

De Chileense overheid heeft een aantal quarantaine- en economische maatregelen getroffen om aan deze crisis het hoofd te bieden.

Armenië blijft meestal onder de radar van de Vlaamse bedrijven. Als lid van de Euraziatische Economische Unie is het echter een interessante toegangspoort, temeer omdat het land erg Europees en westers gericht is en de markttoegang er eenvoudiger is dan in de andere lidstaten van de Euraziatische Economische Unie.

In ons Corona Exit-plan vormt het ‘Reboot your export’-pakket een belangrijke pijler. Via deze steunmaatregel kunnen Vlaamse kmo’s tegen lagere kosten en verbeterde betalingsvoorwaarden deelnemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen of niche-evenementen.

Raifeissenbank is een van de drie grootste banken in Rusland met uitsluitend buitenlands kapitaal. Hun specialisten gaven op 17 juni tijdens een webinar in Moskou hun visie op de macro-economische ontwikkelingen in Rusland na de coronacrisis. Hun presentatie vindt u in bijlage.

De hele wereld is in de ban van het coronavirus, en ook Frankrijk ontsnapt niet aan het nemen van vaak draconische maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan.

Bij het opmaken van deze update werden er in Frankrijk 157.716 COVID-19 besmettingen vastgesteld, en bezweken er reeds 29.547 mensen aan (overlijdens in zieken- en rusthuizen).

De eerste gevallen van het coronavirus in Kosovo werden bevestigd op 13 maart. Momenteel zijn er 1.486 officiële besmettingen bevestigd en 33 doden. Hiermee liggen de cijfers beduidend onder deze in West-Europa. Inmiddels is Kosovo vergevorderd in het uitrollen van zijn exitstrategie. 

Op 16 juni zijn 1.590 bestemmingen bevestigd en 36 personen zijn overleden. Het aantal besmettingen en sterfgevallen ligt daarmee veel lager dan in sommige West-Europese landen. Albanië is inmiddels vergevorderd met de uitvoering van zijn exitstrategie. 

Stand van zaken op 16/06 m.b.t. de uitbraak van het coronavirus in Italië. 

De Italiaanse regering vaardigde op 11 juni een nieuw decreet uit (Dpcm 11.06) met nieuwe versoepelingen en maatregelen in het kader van de corona-exitstrategie. Het wetsdecreet is momenteel in voege tot 14 juli 2020.

Let wel op: verordeningen op regionaal of lokaal niveau kunnen hiervan specifiek afwijken!

De uitbraak van het coronavirus heeft verschillende economische gevolgen die in Polen minder sterk zijn dan in vele andere landen. De bedrijven raden hun werknemers aan zoveel mogelijk thuis te werken. De overheid adviseert om zo weinig mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. De scholensluiting zal ongetwijfeld ook een onmiddellijke en aanzienlijke impact hebben op de economie, want vele ouders waren (of zijn nog steeds) verplicht thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. 

Pagina's