U bent hier

Nieuws

Sinds oktober gelden opnieuw verschillende beperkende maatregelen om de besmettingsgolf in te dammen. De uitbraak van het coronavirus heeft verschillende economische gevolgen die in Polen minder sterk zijn dan in vele andere landen. De bedrijven raden hun werknemers aan zoveel mogelijk thuis te werken. De overheid adviseert om zo weinig mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. De scholensluiting zal ongetwijfeld ook een onmiddellijke en aanzienlijke impact hebben op de economie, want vele ouders waren (of zijn nog steeds) verplicht thuis te blijven om ook voor de kinderen te zorgen.

Het coronavirus COVID-19 heeft ook Noorwegen getroffen. Op 11/12/2020, zijn er een kleine 40.000 besmettingen op een bevolking van 5,374 miljoen. Nadat het aantal nieuwe besmettingen gedurende de lente afnam, nam het vanaf eind juli helaas weer toe. De preventieve maatregelen van de Noorse overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan werden dan ook weer aangescherpt en blijven voorlopig gehandhaafd.

Op 28 februari 2020 werd de eerste besmetting in IJsland (368.010 inwoners) vastgesteld. Het aantal besmettingen nam nadien met de dag toe en gezien het lage bevolkingsaantal, stond IJsland aan de wereldtop inzake besmettingen per capita. Begin april werd de eerste besmettingspiek bereikt en het zag er lang naar uit dat het aantal besmettingen nog nauwelijks toenam. Maar helaas kende IJsland eveneens een tweede coronagolf. Door de genomen restricties, lijkt de piek van deze golf inmiddels al midden oktober te zijn bereikt. Restricties blijven echter nog gehandhaafd, om zo de pandemie zoveel mogelijk onder controle te kunnen houden.

Na de strikte lockdown in Spanje van maart tot mei, zijn de besmettingscijfers nu weer in het hele land gestegen, vooral in de grote steden en de centrale regio's. Op dit moment heeft Spanje een van de hoogste besmettingspercentages in Europa, wat betekent dat het land zich nog steeds in een zeer onzekere situatie bevindt. Verplaatsingen tussen steden en regio's zijn toegestaan (behalve in sommige steden die nu opnieuw in lockdown zijn), terwijl de grenzen open blijven, hoewel sommige Europese landen toegangsbeperkingen hebben voor mensen die vanuit Spanje inreizen.

De longziekte COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, houdt ook in 2021 nog lelijk huis in Oostenrijk. De snel stijgende cijfers en ongerustheid over dreigende saturatie in de gezondheidszorg, in het bijzonder wat de IZ-beddencapaciteit betreft, noopte de regering tot strengere maatregelen. De lockdown wordt in Oostenrijk verlengd tot 8 februari 2021.

De Italiaanse regering vaardigde op 14 januari 2021 een nieuw decreet uit (Dpcm 14/01/2021) met maatregelen in het kader van de corona-exitstrategie. De richtlijnen in het wetsdecreet gelden vanaf 16 januari 2021 tot 05 maart 2021 en vervangen de bepalingen van DPCM van 3 december 2020.
De noodtoestand wordt verlengd tot 30 april 2021.

Let wel op: specifieke verordeningen op regionaal of lokaal niveau kunnen hiervan afwijken!

COVID-19 houdt ook lelijk huis in Zwitserland, dat midden januari 2021 ca. 500 besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen telt. Sinds het begin van de uitbraak telt het land ca. 500.000 besmettingen en 8.000 doden. Het Zwitserse Ministerie van Gezondheid (BAG) voerde al op 6 juli 2020 een quarantaineplicht in voor inreizenden uit landen op de rode lijst, maar België verdween gelukkig van die 'rode lijst' per 23/11/2020. Maar sinds midden oktober 2020 nemen de besmettingen in Zwitserland terug toe. De Bundesrat (de Federale Overheid) verstrengt daarom regelmatig de coronamaatregelen. Zo werd op 13/01/2021 besloten om de sluiting van restaurants en vrije tijdscentra te verlengen tot einde februari 2021. Bovendien geldt vanaf 18/01/2021 de verplichting om thuis te werken en moeten handelszaken, die geen voedingsmiddelen aanbieden, ook dicht. Net zoals in het voorjaar van 2020, gaat Zwitserland dus opnieuw in lockdown. Meer info over de laatste maatregelen vindt u hier: Bundesamt für Gesundheit BAG News

Op 15 januari zijn sinds de uitbraak van de pandemie 65.994 besmettingen bevestigd en 1.261 personen zijn overleden. Sinds juli stijgt het aantal besmettingen in het land en de regering heeft opnieuw voorzorgsmaatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus in te dammen. 

De situatie in Kosovo is in november aanzienlijk verslechterd, met een sterke stijging van nieuwe COVID-19-gevallen. Momenteel zijn er 54.839 officiële besmettingen bevestigd sinds de uitbraak van de pandemie en 1.392 doden. Er zijn nog altijd maatregelen van toepassing om de verspreiding van de virus in te dammen.

Op 15 december 2020 zijn er sinds de uitbraak van de pandemie 15.450 officiële besmettingen bevestigd en 82 mensen zijn overleden.

Het aantal besmettingen en slachtoffers in Cyprus lag veel lager dan in bepaalde West-Europese landen. Maar sinds enkele maanden worden de Cyprioten geconfronteerd met een tweede golf van de pandemie en de regering heeft beslist om het eiland opnieuw in lockdown te plaatsen.

Coronavirus in Griekenland: sinds het begin van de pandemie zijn er 124.534 officiële besmettingen bevestigd en 3.625 doden.

Het aantal besmettingen en slachtoffers in Griekenland lag tijdens het voorjaar veel lager dan in bepaalde West-Europese landen. Maar sinds augustus beleeft het land de tweede golf van de pandemie en nu het aantal besmettingen (en overlijdens) opnieuw sterk stijgen, heeft de regering besloten om het land terug in lockdown te plaatsen.

Op 12 januari zou het aantal positieve gevallen in Turkije 2.346.285 zijn en het aantal overlijdens sinds het begin van de coronapandemie 23.152. Het aantal actieve zieken zou momenteel 127.821 bedragen, waarvan er 2.701 “ernstig ziek” zijn. Wat het aantal overlijdens betreft is er in de maand november alleen al in Istanboel een oversterfte van 5500 mensen. Op dat moment rapporteerde Turkije slechts een totaal aantal Covid-19 sterfgevallen van 13.746. Inmiddels is ook de buitenwereld op de hoogte van de incorrecte informatie die door de Turkse overheid werd vrijgegeven. Turkije staat dan ook slechts 97e op de lijst van Covid transparantie en laat hiermee enkel Servië, Noord-Korea en Turkmenistan achter zich.
Momenteel zit Turkije is partiële lockdown. Er is een avondklok op weekdagen van 21u tot 5u, en elk weekend van 21u op vrijdagavond tot 5u maandagochtend. Alle scholen zijn al maanden dicht, restaurants mogen enkel afhaalmaaltijden verzorgen en thuiswerk is de norm waar het kan. Voor het openbaar vervoer is de HES (cfr Belgische Corona alert) verplicht en helemaal niet toegelaten voor mensen boven de 65 en onder de 20

De Deense bedrijven zijn hard getroffen door de gevolgen van Covid-19. De Deense regering heeft in samenwerking met de sociale partners een overeenkomst ondertekend om de Deense bedrijven te ondersteunen. 

Stand van zaken op 09/12/2020 m.b.t. de uitbraak van het coronavirus in Portugal. 

Portugal wordt in deze zogenaamde tweede golf nog steeds getroffen door het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie heeft de overheid verschillende maatregelen genomen, maar deze tweede golf zou wel eens harder kunnen toeslaan dan de eerste. Aangezien het totale aantal gevallen nog steeds toeneemt, was de regering verplicht de huidige maatregelen opnieuw te evalueren en besloot zij de noodtoestand op 15 oktober af te kondigen. Dit heeft wel degelijk een direct effect op de economische en sociale activiteiten, hoewel de Portugezen inventief en creatief zijn om de activiteiten binnen de huidige maatregelen voort te zetten.

Pagina's