U bent hier

Nieuws

Stand van zaken op 30 juni m.b.t. de uitbraak van het coronavirus in Israël.

Na een periode met een laag aantal nieuwe coronagevallen neemt het aantal nieuwe patiënten weer toe. Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid kan de huidige situatie worden gekarakteriseerd als een "tweede golf". Het gevolg hiervan is dat, hoewel de markt nog grotendeels open is, enkele maatregelen opnieuw moesten worden ingevoerd, waaronder het beperken van het aantal deelnemers aan bijeenkomsten, evenementen en dergelijke. De beperkingen die niet-Israëlieten in wezen verbieden het land binnen te komen, zijn verlengd tot ten minste eind augustus 2020.

UPDATE 29/6/2020 - Estland telt 1.987 besmettingen met het coronavirus. Er werden 69 overlijdens vastgesteld,. De zeer lage aangroei van besmettingen lijkt erop te wijzen dat de crisis onder controle is. De Estse overheidscommissie voor noodgevallen en de gezondheidsraad staan in voor de coördinatie van het crisismanagement. De noodtoestand in het land liep tot 17 mei. De Estse wordt hard getroffen door de corona-crisis: de nationale bank verwacht voor 2020 een krimp van 10% van de economie. Vanaf 1 juni worden grenscontroles voor passagiers komende uit de Schengenzone, de EU of het VK opgeheven. Passagiers die uit risicolanden komen dienen na aankomst wel nog verplicht 14 dagen in quarantaine blijven. Een risicoland is een land waar het cumulatief aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen onder de 15 ligt. Belgen mogen vrij reizen naar Estland.

Sinds begin juni is Brazilië het nieuwe epicentrum van de pandemie en stijgen de bevestigde gevallen en doden dagelijks in grote aantallen. Er geldt een inreisverbod tot minstens 5 juli. ​Ook de landsgrenzen met alle buurlanden zijn gesloten voor buitenlanders.

De noodtoestand die halverwege maart in Hongarije is uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), is op 18 juni beëindigd. Er blijven echter enkele beperkingen bestaan.

Ook Ierland is in de grip van de COVID-19 uitbraak. Sociaal contact, activiteiten buitenshuis en reizen van en naar het werk zijn terug geslonken tot een absoluut minimum. Na jaren van sterke economische groei, wordt nu verwacht dat de Ierse economie zal krimpen in 2020.

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het aantal besmettingen in Japan is geleidelijk aan toegenomen, en bereikte midden april zijn piek. Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50. Een aantal lokale besmettingshaarden hebben dit cijfer tegen eind juni terug doen aangroeien tot om en bij de 100. Een meerderheid van deze nieuwe gevallen deed zich voor in Tokyo.

Omans nieuwe sultan wordt met de uitbraak van het nieuwe coronavirus meteen met een uitdaging van formaat geconfronteerd. Hoewel de gezondheidscrisis onder controle lijkt, zullen vooral de economische gevolgen zwaar zijn. 

De longziekte COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, houdt ook huis in Oostenrijk, zij het niet zo dramatisch als in buurland Italië. Oostenrijk betreurt ca. 700 doden en telt ca. 17.400 besmettingen, waarvan de meesten in Tirol dat uitgroeide tot de coronahotspot. De Oostenrijkse regering besliste midden maart een hele batterij aan economische noodmaatregelen, die niet konden verhinderen dat er begin april 2020 ca. 200.000 werklozen bijkwamen. Einde juni daalde het aantal werklozen opnieuw onder 500.000, maar bevinden zich nog steeds bijna 900.000 mensen in Kurzarbeit, het Oostenrijkse equivalent van technische werkloosheid. Oostenrijk pakte, als eerste land, al op 6 april 2020 uit met een exit strategie in verschillende stappen. Verschillende sectoren werden ondertussen voorzichtig heropgestart. Op 24 juni werden verdere versoepelingen in de sport- en evenementensector aangekondigd. De coronacrisis zal een zware impact hebben op de Oostenrijkse economie in 2020, waarbij het reële bbp krimpt met 7%-9%. Vanaf begin 2021 zou er een economisch inhaalmanoeuvre zijn.

Tijdens de bijeenkomst van de Zwitserse federale regering op 19 juni besloot deze om vanaf 22 juni de meeste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus op te heffen. Enkel grotere evenementen met meer dan 1.000 deelnemers blijven tot eind augustus verboden. De noodtoestand werd beëindigd op 19 juni en het parlement nam vanaf dan opnieuw zijn bevoegdheden volledig op. De handhygiëne en social distancing blijven evenwel behouden als de belangrijkste beschermingsmaatregelen. Daarnaast blijft de regering rekenen op de individuele verantwoordelijkheidszin van de burgers.

Pagina's