U bent hier

Nieuws

De Autoriteit van het Panamakanaal gaat een lastenboek opstellen voor een toekomstige aanbesteding voor het ontwerp, de bouw en uitvoering van een geoptimaliseerd waterbeheersysteem; dit systeem moet instaan voor de watervoorziening voor de werking van het Kanaal en voor de bevolking van de provincies Panama, Colon en Panama Oeste. Het gaat om een project van USD 2 miljard.

De Zwitserse federale regering besloot op 19 juni om een einde te stellen aan de noodtoestand, waardoor het parlement opnieuw zijn zegje over coronamaatregelen kon doen. De coronacijfers, die vanaf midden juni tot einde augustus opnieuw stegen, zijn sinds begin september relatief stabiel. Op een persconferentie op 2 september werd herbevestigd dat grotere evenementen (meer dan 1.000 personen) mogen doorgaan vanaf 1 oktober 2020, zij het onder strenge voorwaarden. Sinds 6 juli geldt in heel Zwitserland een mondmaskerplicht voor het openbaar vervoer en in 9 kantons (waaronder Basel, Genève en Zürich) geldt sinds eind augustus ook een mondmaskerplicht in winkels. Het Zwitserse Gezondheidsministerie (BAG) besliste op 4 september om België opnieuw van de lijst van risicolanden te halen bij de volgende update, die formeel per 7 september 2020 van kracht wordt. Personen die vanaf 7 september 2020 vanuit België aankomen in Zwitserland hoeven dus niet meer 10 dagen in quarantaine te gaan. De Zwitserse Bundesrat kwam op 11 september samen om de coronamaatregelen te herbekijken, hierbij werden twee belangrijke beslissingen genomen. Vooreerst besloot de Bundesrat dat het tijd werd om te finetunen, waarbij voortaan ook bepaalde deelregio's (of steden) van een bepaald land op de risicolijst (waarbij quarantaine verplicht is) kunnen komen, in plaats van meteen het hele land. Verder besloot de Bundesrat ook dat de regio's die grenzen aan Zwitserland, in principe, uitgesloten worden van die strategie, d.w.z in principe niet op de risicolijst komen te staan. Dat laatste moet voorkomen dat de nauwe banden (sociaal, cultureel en vooral economisch) tussen de buitenlandse grensregio's en Zwitserland niet worden verstoord. Meer informatie vindt u hier

Brussel, 15 september 2020 – Door de coronacrisis blijft de Vlaamse buitenlandse handel het moeilijk
hebben, zo blijkt uit een analyse van Flanders Investment & Trade (FIT) op basis van cijfers die de
Nationale Bank van België (NBB) vandaag vrijgaf.

De nieuwsbrief Oezbekistan van augustus 2020 bevat naast de klassieke onderwerpen (politiek, wetgeving, economie en financiën) ook meer informatie over de maatregelen van de overheid om het Coronavirus te bestijden alsook de plannen/projecten om de bevolking, de economie, het toerisme en het bedrijfsleven tijdens en na deze pandemie te ondersteunen

In Indonesië werden tot op heden al meer dan 225.000 positieve gevallen met het Coronavirus geïdentificeerd en vielen er (officieel) bijna 9.000 doden. Er werd een task-force opgericht onder leiding van het BNPB (National Disaster Mitigation Agency) met als doel de inspanningen te coördineren van de centrale en regionale overheden, leger, politie, sociale instellingen en universiteiten.
Sinds 15 september werden de striktere maatregelen in Jakarta heringevoerd. Zij gelden tot minstens 25 september en kunnen verlengd worden.

Stand van zaken op 15 september m.b.t. de uitbraak van het coronavirus in Israël.

De besmettingen in Israël zijn de voorbije maanden blijven toenemen ondanks de door de overheid genomen maatregelen. Daarom gaat Israël voor de tweede keer een bijna volledige lockdown in die begint op 18 september en minstens drie weken zal duren.

De beperkingen die niet-Israëliërs in wezen verbieden het land binnen te komen, zijn verlengd (met mogelijk enkele uitzonderingen).

Singapore had sinds de start ingezet op ‘trace, track, test & quarantine’ en kon zo de epidemie voor lange tijd zeer sterk beperken. Toen Covid-19 echter uitbrak in de slaapzalen van de gastarbeiders, zijn het aantal besmettingen sterk gestegen. Na 2 maanden lockdown (in Singapore Circuit Breaker genoemd), zijn ze nu in Fase 2 van de heropstart, waarbij sociale contacten tot maximaal 5 personen beperkt worden en thuiswerken het nieuwe normaal is. Voor expats in Singapore kan sinds 15 juni weer naar de EU en een beperkt aantal andere landen gereisd worden, het is echter belangrijk voorafgaandelijk toestemming te vragen om terug te kunnen keren. 

De eerste gevallen van het coronavirus in Kosovo werden bevestigd op 13 maart. Momenteel zijn er 12.683 officiële besmettingen bevestigd en 488 doden. Na een initiële daling namen de besmettingen vanaf juni opnieuw toe en werden nieuwe beperkingen opgelegd door de regering.

Op 10 september zijn 10.704 bestemmingen bevestigd en 322 personen zijn overleden. Sinds juli stijgt het aantal besmettingen in het land en de regering heeft opnieuw voorzorgsmaatregelen moeten nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Ook Ierland is in de grip van de COVID-19 uitbraak. Sociaal contact, activiteiten buitenshuis en reizen van en naar het werk worden nog steeds beperkt. Na jaren van sterke economische groei wordt nu verwacht dat de Ierse economie zal krimpen in 2020.

Litouwen kreeg de coronapandemie vrij goed onder controle dankzij haar lage bevolkingsdichtheid en vroege maatregelen van de regering. In de loop van juli begon het aantal besmettingen echter opnieuw toe te nemen en ondertussen laat het land opnieuw dagelijkse dubbele cijfers optekenen. De economische impact zal aanzienlijk zijn. Het gewone leven herneemt en in de hoofdstad Vilnius lijkt van een (gezondheids)crisis geen sprake, uitgezonderd de quasi afwezigheid van toeristen. Swedbank verwacht een negatieve groei in het tweede kwartaal van minstens 10% en voorspelt optimistisch een krimp van 6,5% in 2020. De voorspellingen van de nationale bank van Litouwen gaan in verschillende scenario's uit van een negatieve groei van meer dan 20% tot 3,4%. In augustus bedraagt de werkloosheid 13%. Elke week publiceert de Litouwse overheid een lijst met landen waarvoor reisbeperkingen gelden. Personen die vanuit België naar Litouwen reizen dienen een negatieve coronatest voor te leggen die maximum 72u eerder is afgenomen EN zich verplicht 2 weken aan zelfisolatie houden.

Pagina's