U bent hier

Nieuws

Deze studie maakt u vertrouwd maken met de hedendaagse, veelzijdige design-scene in Kroatië. 

Deze week kleurden behalve de hoofdstad Parijs negentien departementen rood, waaronder de regio’s rond grootsteden als Nice, Lyon en Bordeaux. Premier Castex gaf aan dat de mondmaskerplicht ook algemeen ingevoerd zou kunnen worden in andere grote agglomeraties van de in totaal 21 departementen die momenteel rood kleuren. 

Een en ander heeft gevolgen voor Vlaamse bedrijven die werknemers naar deze gebieden sturen, bv om werken uit te voeren. 

De economische relatie tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) vormt de belangrijkste motor van wereldwijde economische groei, handel en welvaart. Die relatie werd de afgelopen maanden danig op de proef gesteld en dreigementen uit de VS met een verhoging van de bestaande invoertarieven waren niet van de lucht. Verwacht wordt dat de coronacrisis en de aanstaande presidentsverkiezingen in de VS hun schaduw zullen blijven werpen op de handelsrelatie tussen de VS en de EU. 

Het jaar 2020 belooft voor de Verenigde Staten een opmerkelijke vooruitgang op het vlak van offshore windenergie met zich mee te brengen. Gedurende het eerste kwartaal alleen al, behaalde de bouwactiviteit een recordniveau met ongeveer 24.690MW in aanbouw over heel de VS.

De textiel- en kledingsindustrie is een diverse en heterogene sector in Kroatië. Leer er meer over in dit sectoroverzicht dat u kan aanvragen bij ons kantoor in Zagreb. 

De WTO Goods Trade Barometer, een toonaangevende signaalindicator voor trendverschuivingen in de wereldhandel, geeft aan dat de mondiale goederenhandel ook tijdens het tweede kwartaal van 2020 zeer fel terug is gevallen. Toch vermoedt de meest recente editie ervan -  die van 19 augustus 2020 – her en der een hint van enig pril economisch herstel.

Sinds januari 2020 is China in de greep van COVID-19. Door de erg snelle verspreiding van het virus vanuit Wuhan naar andere Chinese steden, hebben de Chinese centrale overheid en de lokale overheden drastische maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben op 21 augustus jongstleden een kleine maar belangrijke doorbraak in hun handelsbesprekingen aangekondigd, die wijst op een lichte dooi in de verkoelde relaties en mogelijks de aanzet zal vormen tot verdere reducties van handelsbelemmeringen. 

De Roemeense minister van Milieu, Water en Bossen kondigt aan dat er 24 miljard euro, van de in totaal bijna 80 miljard euro die Roemenië tijdens de onderhandelingen in de Europese Raad uit de Europese fondsen heeft verkregen, zal worden besteed aan groene projecten.

De begrenzingen en maatregelen in Finland zijn al grotendeels versoepeld of afgeschaft. Veel sectoren werken gewoon normaal, of op afstand of met respect voor social distancing. Omwille van de verslechterde situatie in enkele andere landen zijn er wel terug meer beperkingen op reizen. Reizigers uit België moeten de eerste 14 dagen in Finland in zelfquarantaine verblijven.

Al in de negentiende eeuw vonden Belgische investeerders de weg naar Lipetsk met de oprichting van het metaalbedrijf 'Sokol' in 1899. Hoewel al een hele tijd niet meer in Belgische handen, bestaat het bedrijf nog steeds. Ook de Vlaamse multinational Bekaert heeft een moderne productie-eenheid in de Lipetsk regio. Voor de Lipetsk Oblast' is België een bevoorrechte handelspartner met een stevig imago van kwaliteit en degelijkheid.

Pagina's