U bent hier

Nieuws

Op 15 november 2022 organiseren de Servische autonome provincie Vojvodina en de Vergadering van Europese Regio's de vijfde editie van het Regionaal Business Forum. Het event kan fysiek gevolgd worden in Novi Sad, maar net zo goed online. Sectoren en thema's die in de kijker geplaatst worden zijn ICT, creatieve industrie, landbouw en voedselverwerking, circulaire economie en de Green Deal. 

Sinds 15 januari 2018 moet u inloggen op het platform met uw elektronische identiteitskaart (eID). U moet ook de nodige rechten hebben om in naam van uw onderneming subsidies aan te vragen en te beheren.

De Indiase regering heeft een aantal focussectoren gedefinieerd die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het land. Deze sectoren werden gekozen op basis van de geografische, infrastructurele, productie-, binnenlandse consumptie en technologische voordelen die India in deze gebieden zou hebben. Een van deze sectoren is voedselverwerking en bewerkte voedingsproducten. 

Het rapport van Nexdigm in samenwerking met FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) werpt een licht op de huidige sterktes en uitdagingen in de sector, recente en opkomende trends in de belangrijkste subsectoren, een overzicht van de stimuleringsmaatregelen, inzichten van industrie-experts over de toekomst van de sector en nog veel meer.

Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert de Ambassade van Ethiopië in samenwerking met de Belgo Ethiopian Business Club een seminarie rond inzichten in het zakendoen met Ethiopië voor Belgische bedrijven in hybride vorm. Het seminarie gaat door op de Ambassade van Ethiopië te Brussel, van 14u00 tot 17u30.

Alle coronarestricties in Finland zijn opgeheven. Reizen van België naar Finland is mogelijk voor iedereen. Als de situatie drastisch zou veranderen kunnen sommige restricties terug ingevoerd worden.

De maatregelen in Argentinië om de coronacrisis te bestrijden, behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Het wettelijk kader voor het beheer daarvan (uitroepen van de sanitaire noodtoestand) werd initieel vastgelegd per Decreet 260/2020 en is grotendeels opgeheven.

De evolutie van het aantal COVID-19-besmettingen gaat de goede richting uit, met in alle regio's van het land een daling van het aantal bevestigde gevallen in de laatste zeven en veertien dagen. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal nieuwe bevestigde gevallen op nationaal niveau in de afgelopen week met 28% is gedaald, en zelfs met 36% in de laatste 14 dagen. (09/05/2022)

Vanaf donderdag 1 september 2022 moeten personen die Chili binnenkomen, naast identiteitsdocumenten zoals een paspoort, ook een bewijs van inenting, uitgegeven door het land waar zij zijn ingeënt, voorleggen. Niet-gevaccineerden dienen binnen maximaal 48 uur een PCR-test te laten uitvoeren.

Bovenstaande geldt voor personen vanaf zes jaar, met zowel de Chileense als een buitenlandse nationaliteit, ingezetenen en niet-ingezetenen (toeristen) in Chili en personen die uit het buitenland komen en Chili binnenkomen via een van de erkende grensovergangen. 

Voor meer informatie: https://www.chile.travel/planviajarachile/

De nooit geziene droogte en de stijgende energieprijzen spelen de Hongaarse landbouwsector parten. Waterschaarste zorgt voor verliezen bij verschillende teelten en de prijzen voor meststoffen en zaaigoed zijn sterk gestegen. Het ministerie van Landbouw ondersteunt de sector met allerhande maatregelen waaronder o.m. het sneller uitbetalen van schadevergoedingen en het instellen van een kredietmoratorium. De sector werkt ondertussen verder aan zijn modernisering waarbij aandacht besteed wordt aan de verrijking van de teelten, het gebruik van drones en het verbeteren van de bodem.  

Pagina's