U bent hier

Nieuws

Saudi-Arabië beschikt over een goed uitgebouwde gezondheidszorg en lijkt momenteel de situatie onder controle te hebben. Dankzij de recente ervaring met een ander coronavirus (MERS of het Middle East Respiratory Syndrome) is het land relatief goed voorbereid om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. De scherpe daling van de olieprijzen baart echter zorgen en leidt tot strenge besparingsmaatregelen.

Het economische leven in Dubai en de VAE herneemt, weliswaar met heel wat voorzorgsmaatregelen. De economie presteerde al minder goed in de aanloop naar deze crisis. De gevolgen van de wereldwijde crisis en een scherpe daling van de olieprijzen doen de rest. 

Op 18 februari 2020 rapporteerde Iran het eerste geval van COVID-19 in de stad Qom. Sindsdien heeft het virus zich razendsnel over het hele land verspreid en is Iran een van de zwaarst getroffen gebieden wereldwijd. Hoewel de maatregelen stilaan worden opgeheven, is het virus in een aantal provincies nog alomtegenwoordig. 

Kom meer te weten over de stand van zaken en de opportuniteiten van het project 'Agropole Senegal', niet alleen voor bedrijven in de agro-industrie, maar ook voor bedrijven in de bouwsector, transport, koeling, digitalisering, enz.

Trade Magazine publiceert de FMCG-handelsranglijst van het voorbije jaar elk jaar opnieuw in de eerste dagen van juni. De grootste verrassing van de ranglijst van 2019 is dat Lidl nu de tweede plaats bekleedt voor wat de winkelketens betreft naar omzet uitgedrukt in HUF. Lidl wordt op de hielen gezeten door SPAR op de derde plaats. TESCO staat steevast op de eerste plaats in de ranglijst.

Op 22 juni heeft het Witte Huis verschillende bijkomende maatregelen genomen betreffende immigratie. Zo worden lopende aanvragen voor ‘green cards' en bepaalde ‘nonimmigrant' visums stilgelegd. 

The Republic of Moldova has been affected by the new Coronavirus as well.

The local authorities adopted containment measures to fight the pandemic, similar to those of other European countries. The containment measures have impacted the Moldovan economy. In response the local government have announced and implemented measures to financially support and help the economic operators to overcome the crisis.

The Moldovan economy reopens and there are expectations of positive readings with 4% growth in 2021.  

Het coronavirus COVID-19 heeft ook Noorwegen getroffen. Op dinsdagochtend, 23/06/2020, zijn er iets meer dan 8750 besmettingen op een bevolking van 5,367 miljoen. Het aantal nieuwe besmettingen neemt steeds verder af en daarmee worden ook de preventieve maatregelen van de Noorse overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan versoepeld. Nu gelden er nog enkele restricties.

Peru en het Verenigd Koninkrijk tekenden op 22 juni 2020 een akkoord voor een ambitieus plan voor de heropbouw van Noord-Peru. In 2017 werd heel wat infrastructuur vernietigd door de impact van El Niño in het noorden van Peru. Er volgt een reeks aanbestedingen voor grootschalige drainagewerken van 7 rivieren en de bouw van 74 scholen en 15 ziekenhuizen en hieraan zullen zowel lokale als buitenlandse ondernemingen kunnen deelnemen.  

Op 28 februari 2020 werd de eerste besmetting in IJsland (366.130 inwoners) vastgesteld. Het aantal besmettingen nam nadien met de dag toe en gezien het lage bevolkingsaantal, stond IJsland aan de wereldtop inzake besmettingen per capita. De verwachte besmettingspiek, met tussen de 1000 en 2000 besmettingen, die rond midden april/eind mei werd verwacht, werd echter al begin april bereikt en het ziet ernaar uit dat het aantal besmettingen nog nauwelijks toeneemt.

Tsjechië behoort tot één van de eerste landen die een exitstrategie heeft uitgewerkt, d.w.z. waar geleidelijke heropstart van de economie in verschillende stappen kan plaatsvinden.

Op basis van de evaluatie van de epidemiologische situatie zijn er voor de burgers van de EU/Schengenruimte nieuwe regels die in werking treden op 15 juni 2020. Vanaf 23 juni behoort België tot de groene zone, d.w.z. voor de binnenkomst is er geen negatieve PCR-test of daaropvolgende quarantaine vereist, of de noodzaak om het doel van de reis te bewijzen.

Ook in Canada daalt het aantal positieve gevallen van Covid-19 dag na dag. De overheid heeft opvallend snel strenge maatregelen uitgevaardigd, die goed door de lokale bevolking opgevolgd worden. Vanaf 18 maart gingen de Canadese grenzen dicht voor alle personen met uitzondering van personen met de Canadese nationaliteit of met een permanente verblijfsvergunning. Tot en met 30 juni kunnen personen vanuit de Europese Unie (die geen verblijfsvergunning in Canada hebben) niet naar Canada reizen.

Pagina's