U bent hier

Nieuws

Een van de grootste uitdagingen voor Hongkong is het gebrek aan bebouwbare grond. Het gebrek aan grond is niet enkel een economische uitdaging, maar ook een sociale kwestie. Hongkong heeft immers al lang te maken met een gebrek aan huizen en appartementen, waardoor een groot deel van de bevolking op zeer kleine oppervlakte woont.

De toenemende vraag naar zowel woningen als bedrijfs- en kantoorruimte zorgt ervoor dat de noodzaak om grond te ontwikkelen urgenter wordt. Chief Executive Carrie Lam heeft gedurende haar termijn twee ambitieuze ontwikkelingsplannen voorgesteld om te voldoen aan de vraag naar grond: Lantau Tomorrow Vision en de Northern Metropolis.

FIT Hongkong nodigt u uit om deel te nemen aan ReThink HK op 5-6 oktober 2022 in het Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Vlaamse bedrijven kunnen dit bij voorkeur doen binnen het Europese paviljoen op ReThink. 

ReThink is het best bezochte en meest ambitieuze zakelijke evenement voor duurzame ontwikkeling in Hongkong. De tweedaagse expo en conferentie zijn speciaal gericht op bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en uitbouwen van nieuwe duurzame strategieën.

FIT-Hongkong nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een enquête waarbij gepeild wordt naar uw vertrouwen als ondernemer in de Hongkong markt. In deze vragenlijst wordt o.a. gepeild naar uw interesse in het zakendoen met Hongkong, uw perceptie over Hongkong en hoe FIT-Hongkong u kan helpen om er de markt te betreden of uit te breiden. Het beantwoorden van de vragen zal minder dan 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Sinds eind januari 2021 bevindt Hongkong zich in de vijfde coronagolf. Het verschil met de vorige vier golven is dat er deze keer veel meer besmettingen zijn dan voorheen: tussen 15 januari en 15 februari 2022 werden er evenveel gevallen genoteerd als in de vorige 24 maanden. Het totaal is nu opgelopen tot 25.000 besmettingen. Dit zorgt voor paniek bij de Hongkong overheid, dat in navolging van China een zero-COVID-beleid tracht aan te houden.

In november 2020 kondigde de overheid van Hongkong aan dat het zou streven naar carbonneutraliteit tegen 2050. Op deze manier tracht Hongkong mee bij te dragen aan de strijd tegen globale klimaatverandering. In het afgelopen jaar werden de eerste stappen gezet om structureel aan dit doel te werken.

Zo werd in eerste instantie het Hong Kong Climate Action Plan 2030+ naar voren geschoven als leidraad om deze uitdaging aan te pakken. De overheid zette ook een website op: “Carbon Neutral @ Hong Kong”, dat tot doel heeft de bevolking te informeren over plannen, acties en projecten rond het terugdringen van milieuvervuiling.

Vanuit het middenveld werd het platform HK2050ISNOW opgericht. Dit heeft tot doel via onderwijs, samenwerking en actie gedragsverandering teweeg te brengen en collectieve actie te mobiliseren voor een koolstofneutraal Hongkong. Dit niet alleen vanuit het perspectief van het tegenhouden van klimaatverandering, maar ook om Hongkong als stad leefbaarder, gezonder en economisch succesvoller te maken.

De economie van Hongkong is sterk afhankelijk van de economie van het Chinese Vasteland. Toen de Chinese economie in het eerste kwartaal 2021 groeide kon Hongkong daar mee van profiteren. Het tweede en derde kwartaal vielen echter tegen door verstrengde regelgeving op verschillende gebieden, nieuwe COVID-19 infectiehaarden en het Evergrande vastgoeddrama. Dit liet zich alvast voelen in de beursindex van Hongkong.

Hongkong heeft alles in zich om een ecologisch duurzame stad te zijn. Echter, in tegenstelling tot Singapore, is er voorlopig nog maar heel weinig gebeurd op dit vlak. Dit heeft te maken met het sterk commerciële karakter van deze stad en het feit dat de overheid zich nauwelijks inmengt in hoe bedrijven hun activiteiten ontplooien. Omwille van de alsmaar duidelijker wordende globale klimaatverandering komt hier nu eindelijk verandering in.

Hongkong is gedurende vijftien jaar (1995-2019) gerangschikt geweest als 's werelds meest vrije economie. Het is een van de belangrijkste financiële centra ter wereld en dé toegangspoort tot het Chinese vasteland. Het is dan ook geen verrassing dat de FinTech sector in Hongkong het erg goed doet, met een ecosysteem dat wordt ondersteund door de overheid, sectorfederaties, FinTech leveranciers en klanten.

De laatste 18 maanden zijn niet gemakkelijk geweest voor Hongkong. In 2019 kwam Hongkong regelmatig in het wereldnieuws omwille van de sociale onrust die er heerste. De eerste helft van 2020 kreeg Hongkong dan ook nog te maken met de uitbraak van COVID-19. Daarenboven ging in juli 2020 de nieuwe Nationale Veiligheidswet van kracht.

Als gevolg hiervan vragen analisten zich af of Hongkong afgedaan heeft als internationaal zakencentrum in Azië.

Met deze update willen we u een kort overzicht geven van het huidige zakenklimaat in Hongkong en argumenteren waarom Hongkong een belangrijke rol zal blijven spelen in het economische weefsel in Azië.

https://www.ibanet.org/Regional_Fora/Regional_Fora/Asia_Pacific_Forum/Doing-business.aspxDe International Bar Association IBA publiceerde in september 2020 de eerste editie van het handboek “Doing Business in Asia Pacific: Business regulations”. Het gaat om een uitgebreide studie over onderwerpen die buitenlandse investeerders aanbelangen. Elf landen komen apart aan bod: Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, de Filipijnen en Vietnam.

De administratieve problemen die invoerders uit de EU de laatste jaren ondervonden met betrekking tot de invoer van rood vlees werden opgelost. De overheid van Hongkong aanvaardt dat de EU een eengemaakte markt is en zal in de toekomst, in de meeste situaties, vlees toelaten dat niet in hetzelfde land 'born, bread and raised' is.