U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand In Hongkong

​​1. Algemene toestand

Sinds juli zijn de regels in Hongkong zeer streng: beperking van samenkomst tot 4 personen in de publieke ruimte, publieke stranden gesloten, horeca beperkt tot maximaal 50% capaciteit en restricties qua openingsuren, en zo meer. De grenzen blijven gesloten voor niet-inwoners, maar transit blijft toegelaten onder voorwaarden:

  • Het reisschema dient opgenomen te zijn in één enkele boeking;
  • De passagier moet ingecheckt zijn voor alle vluchten en de bagage moet rechtstreeks naar de eindbestemming gaan;
  • De transittijd mag maximaal 24 uur bedragen;
  • Er zijn nog geen transitmogelijkheden naar China, maar vanuit China wel, mits de hierboven vermelde voorwaarden in acht worden genomen

Op de luchthaven gelden een aantal gezondheidsmaatregelen, waaronder het verplicht dragen van mondmasker in alle publieke ruimtes.

Meer informatie: https://www.hongkongairport.com/en/COVID19.page

Een algemene lock down is er nooit geweest in Hongkong, maar er zijn wel allerlei restricties: restaurants mogen maar op 50% capaciteit werken (met maximaal 4 personen per tafel) e maar tot middernacht gasten ontvangen. Een masker op het openbaar vervoer en in publieke plaatsen is al maandenlang verplicht. 

2. Voorzorgsmaatregelen

De uitbraak van Covid-19 heeft voor veel onrust gezorgd binnen de maatschappij. Het Ministerie van Onderwijs in Hongkong besliste om vanaf midden februari de scholen gesloten. Pas in juli werden de scholen even geopend, tot ze weer dicht gingen. De scholen werden op 23 september weer heropend, dankzij een verbeterde situatie met zeer weinig of geen lokale besmettingen. De lokale overheid heeft aan zijn personeel gevraagd om thuis te werken en dringt erop aan dat de privésector dezelfde maatregel zal toepassen. In tegenstelling tot China, zal de overheid in Hongkong weinig verplichtingen opleggen aan de privésector, maar door de herinnering aan SARS in 2003, dat bij de lokale mensen zeer diepgeworteld is, wordt deze aanbeveling toch zoveel mogelijk opgevolgd.

Onder de vele maatregelen die worden voorgesteld zijn deze de belangrijkste:

  • De grenzen blijven gesloten voor niet-residenten, transit is wel toegelaten onder voorwaarden. 
  • Scholen werden gedurende lange tijd gesloten, maar zijn sinds 23 september weer open. 
  • Er kan niet naar Mainland China gereisd worden, en vele landen hebben ook restricties voor reizigers uit Hongkong.
  • De overheid raad aan om plaatsen te vermijden waar veel volk aanwezig is; zowat alle grote evenementen zoals beurzen, netwerkevents, conferenties en sportwedstrijden werden dan ook afgelast of uitgesteld.

  • Het is niet alleen sociaal onaanvaardbaar geworden om in Hongkong zonder masker buiten te komen, sommige gebouwen en alle restaurants verplichten het om binnen te mogen..

3. Exitstrategie

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke exitstrategie er zal zijn. De Hongkong overheid is wel aan het spreken met een aantal landen om een ‘reisbubbel’ te creëren. Zo is er reeds een akkoord met Singapore, maar op dit moment (20 oktober 2020) is het niet duidelijk wanneer dit akkoord van kracht gaat. 

4. Economie

a. Economische impact

Als een internationaal financieel centrum, een toegangsweg voor investeringen in China en een vrije haven en transithub, is de economie Hongkong zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf. Na de handelsoorlog tussen China en de VS en de protesten in Hongkong zelf, was de impact reeds te voelen op de meeste sectoren.

De hardst getroffen sectoren zijn de horeca en het toerisme. Online verkoop is dan weer sterk gestegen, en de financiële sector houdt ook stand, vooral dankzij zijn unieke rol als RMB centrum van China. De overheid zet ook zwaar in om de logistieke sector in Hongkong optimaal te houden onder de omstandigheden. Zo hebben ze bijvoorbeeld een bail-out gegeven aan de lokale luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific. Men verwacht echter dat Cathay Pacific eind oktober een herstructurering zal aankondigen, waarbij naar schatting 30-40% van het personeel zal ontslagen worden. 

Er zijn echter iets positievere signalen: een recente peiling bij de Belgische bedrijven in Hongkong duidt aan dat deze niet al teveel lijden onder de situatie, en dat ze voorzichtig positief zijn over de toekomst. Omwille van de uitdaging van 2019 en 2020 hebben sommige Belgische bedrijven zich gefocust op innovatie, op het zichzelf heruitvinden en op het creëren van nieuwe vormen van inkomsten. 

b. Handelsbelemmeringen

Er zijn geen handelsbelemmeringen gekend, buiten het feit dat vrachtwagenchauffeurs tussen Hongkong en Mainland China een gezondheidscertificaat moeten kunnen voorleggen.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Op 16 april heeft de overheid een aantal economische maatregelen bekend gemaakt ter ondersteuning van personen en bedrijven die het door het Coronavirus moeilijk hebben. Met deze maatregelen wil men: de werkgelegenheid behouden; ondersteuning bieden aan de bedrijven; de financiële lasten van zowel personen als bedrijven verlichten en eens de epidemie is ingeperkt de economie in Hongkong weer herstellen. Meer informatie hierover vindt u in het document in bijlage ‘Fight the Virus Together – Support Hong Kong Together’Economische 

d. Economische vooruitzichten

Men verwacht dat de economie tot 8% zal krimpen. De werkloosheidsgraad zal verder stijgen en de onderliggende problemen die aanleiding gaan voor de protesten zullen verder toenemen. Dit wilt echter niet zeggen dat er ook nieuwe protesten zullen komen. Immers, de implementatie van de nieuwe Nationale Veiligheidswet - die sinds 1 juli in voege is – heeft ervoor gezorgd dat elke vorm van protest meteen in de kiem wordt gesmoord.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Ondanks het feit dat de financiële sector de verliezen heeft kunnen beperken zijn zij ook niet helemaal gespaard gebleven. Bovendien is er nog de vrees voor spillover effecten van de Chinese economie. Maar de FinTech sector is een sector die hieraan gelinkt nog voor opportuniteiten zou kunnen zorgen.

Ook op de vlak van online verkoop zijn er vele mogelijkheden, alsook alles wat met beheren van de COVID-19 pandemie te maken heeft.

f. Opportuniteiten op lange termijn

De opportuniteiten op lange termijn zijn niet in te schatten. De kans dat de sectoren zoals toerisme, horeca, retail en luxe tot het oude niveau zullen terugkeren is klein. Op het vlak van milieu is de wetgeving nog steeds verouderd en worden er weinig initiatieven genomen.

Innovatie is echter een must, ook voor Hongkong, en hier zal Hongkong mee op de trein moeten springen indien het haar positie in Azië niet wil verliezen.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

21 oktober 2020

Bijkomende informatie