U bent hier

Versoepeling van quarantainemaatregelen in Hongkong

Alhoewel er weldegelijk een logica zit achter het zero-COVID beleid van China - het vasteland heeft niet voldoende infrastructuur om miljoenen zieken adequaat op te vangen in ziekenhuizen, heeft dit beleid vooral enorme negatieve gevolgen voor Hongkong en Macao gehad. Deze twee regio's zagen hun toerismesector helemaal in elkaar storten en fysiek zakendoen met buitenlandse zakenlui viel ook helemaal weg.

Net zoals voor Macao is dit voor Hongkong een existentieel probleem: als vrijhaven, internationale zakenhub en toegangspoort tot het Chinese Vasteland kan het zich niet veroorloven om afgesloten te zijn van de buitenwereld en van het Chinese Vasteland. De maatregelen die tot nog toe van kracht waren hebben ervoor gezorgd dat Hongkong in de afgelopen 2 jaar de grootste exodus van talent heeft gekend sinds 1961, het eerste jaar waarin deze gegevens werden bijgehouden. Zowel expats als lokale Hongkongers verlaten Hongkong in groten getale (meer dan 200.000 personen sinds begin 2020) richting Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook Dubai, Zuid-Korea, Japan en Thailand profiteren van deze uitvaart van hooggekwalificeerde professionals uit Hongkong. Het gaat hier om een grote brain drain die de competiviteit en kwaliteit van Hongkong als internationale hub serieus aantast.

De op 1 juli 2022 aangestelde Chief Executive van Hongkong, dhr. John Lee, is zich zeer bewust van deze situatie en spreekt al vanaf het begin van zijn termijn over het belang van het openen van Hongkong tot de buitenwereld. Klaarblijkelijk is hij erin geslaagd om Beijing te overtuigen om de quarantainemaatregelen te verminderen, alhoewel er in Hongkong dagelijks meer dan 4.000 besmettingen worden geregistreerd.

Het is interessant om vast te stellen dat begin dit jaar de maatregelen nog veel strenger waren (14 dagen quarantaine) terwijl er dagelijks minder dan 10 positieve gevallen werden genoteerd. Echter, met de zwakkere COVID-varianten die tegenwoordig de ronde doen moeten veel minder besmette personen gehospitaliseerd worden, en is er geen probleem meer om deze patiënten op te vangen. Neem daarbij de langlijdende economie en de exodus van talent, en de bewindsleiders hebben besloten dat het zero-COVID beleid niet langer houdbaar is.

Daarom kon John Lee enkele dagen geleden aankondigen dat de hotelquarantaine voor aankomende reizigers beperkt zal blijven tot drie dagen, waarbij reiziger de daaropvolgende vier dagen zichzelf moet monitoren (met RAT testen) en op dagen 4, 6 en 9 ook nog PCR testen moet doen in één van de testcentra in Hongkong.

Het nieuws van de drie dagen quarantine werd zoals verwacht zeer positief onthaald door de zakenwereld in Hong Kong, die nu het licht aan het einde van de tunnel begint te zien, maar die ook hoopt dat de quarantainemaatregelen op termijn helemaal aangeschaft zullen worden. Dr. Peter KN Lam, voorzitter van de Hong Kong Development Council, zei het op 9 augustus tijdens een perslunch als volgt: "Zoals president Xi Jinping heeft gezegd, moet Hongkong profiteren van zijn unieke voordeel als internationale brug, en dit met de steun van het Chinese Vasteland. Ik ben dankbaar voor de steun van de centrale regering voor Hongkong. Door de vijf belangrijkste strategieën van de HKTDC af te stemmen op het 14e vijfjarenplan van het vasteland en het beleid van de HKSAR-regering, kunnen we onze kmo's en start-ups helpen om van crisis een opportuniteit te maken en vooruitzichten te creëren voor onze jongeren."

Alhoewel de vermindering van 7 naar 3 dagen quarantaine een belangrijke stap in de goede richting is, lijkt dit voor de entrepreneurs waarmee we spraken nog niet genoeg te zijn om zakenlui uit het buitenland naar Hongkong te lokken. Ook is het voorlopig niet duidelijk of deze nieuwe maatregel de emigratie van lokale Hongkongers en expats zal doen stoppen. Wordt vervolgd!

18 augustus 2022