U bent hier

Nieuws

InvestChile, het investeringsagentschap van de Chileense overheid, heeft een studie gepubliceerd over de voedingsindustrie in Chili, een belangrijke sector in het land met een groot groeipotentieel.

In Chili werd de eerste besmette persoon geïdentificeerd op 2 maart. In het begin was de groei traag maar gestadig, toen eind april plots een sterke verhoging van gevallen plaatsvond. Sindsdien is de toename van dagelijkse nieuwe gevallen alsmaar gestegen, en wordt Chili beschouwd als één van de zwaarst getroffen landen. Op 16 juni kende Chili niet minder dan 220.628 gevallen en 3.615 doden, volgens officiële cijfers.

De Chileense overheid heeft een aantal quarantaine- en economische maatregelen getroffen om aan deze crisis het hoofd te bieden.

Dat de COVID-19 pandemie een zware invloed heeft op de wereldeconomie, is een understatement. Maar wat betekent deze crisis voor kleine en middelgrote bedrijven?

De Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (‘Cámara Belgolux’) vroeg het aan haar leden, nl. Belgische bedrijven die gevestigd zijn in Chili en Chileense bedrijven die een sterke economische link hebben met België. De resultaten werden gepubliceerd in de “COVID-19 Bedrijfsbarometer Chili”.

FIT Santiago had een gesprek met Ann Bruggeman, executive manager van de Cámara Belgolux, over de resultaten van de enquête.

Chili heeft de laatste maanden te kampen gehad met sociale onrust. De bedrijfswereld vraagt zich dan ook af of dit het economische klimaat in het land beïnvloedt. De Diario Financiero (Financieel Dagblad) geeft een overzicht van de situatie in de sector van de hernieuwbare energie. Algemeen wordt vastgesteld dat er nauwelijks of geen invloed is op het vlak van investeringen in de hernieuwe energiesector.

De Chileense overheid neemt stappen om duidelijke informatie te delen over de huidige situatie in het land. Sinds de sociale onrust in Chili enkele maanden geleden niet alleen de wereld, maar ook de Chileense overheid zelf verraste, heeft de sterke reputatie van Chili als oase van rust een serieuze deuk gekregen. Dit heeft gezorgd voor enige onzekerheid bij zakenlui, die trachten na te gaan of Chili nog altijd de ideale zakenpartner is.

De consumptie van bier in Chili is de laatste jaren enorm gestegen: in 2018 werd er 965 miljoen liter bier verkocht, een stijging van 35% tegenover 2013. Daarbij steeg de verkoop van premiumbieren sterk, waardoor de biermarkt in 2018 ongeveer 3,8 miljard USD waard was, tegenover 1,97 miljard USD in 2013 (een stijging van 93%). Dergelijke cijfers spreken vanzelfsprekend tot de verbeelding.

Chili heeft de laatste twee decennia een gestage economische groei gekend die het land naar een OESO-lidmaatschap hebben gekatapulteerd. Deze economische groei zorgt echter ook voor een aantal belangrijke uitdagingen, zeker op het vlak van infrastructuur.

Tijdens een recente conferentie over logistiek in Chili sprak Daniel Fernandez, de president van CAMPORT (Chileense Kamer van Maritiem Transport en Havens), over de stappen die Chili als land moet zetten om haar sterke economische positie in Zuid-Amerika te vrijwaren en het hoofd te bieden aan de concurrentie van andere landen in de regio.

CORFO (Corporación de Fomento de la Producción, oftewel de Maatschappij ter Stimulering van de Productie) organiseerde op 25 maart 2019 in Santiago de Chile een conferentie: “Oproep aan gespecialiseerde producenten: ontwikkeling van lithiumproducten met toegevoegde waarde in Chili.”

Het doel van deze conferentie was om de nieuwe politieke procedures te verduidelijken voor het ontginnen en gebruiken van lithium in Chili voor nationale en buitenlandse ondernemingen.

Chili is de laatste jaren sterk bezig met het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen. Voor een land dat praktisch geen eigen fossiele energiebronnen bezit, is het heel belangrijk dat Chili op een andere manier het hoofd biedt aan de energiebehoeften.

De centrale van Cerro Dominador is het symbool van Chili’s ambitie om wereldleider te worden in hernieuwbare energie. Tegen 2020 zal deze thermodynamische zonne-energiecentrale, gelegen in de Atacama woestijn in Noord-Chili, met een gecombineerde productiecapaciteit van 210 MW voor 250.000 woningen elektriciteit produceren.

Het agentschap voor Chileense Economische Ontwikkeling (CORFO) wil een nieuw instituut voor clean technology oprichten in de regio Antofagasta in Noord-Chili. Door de klimaatverandering is vraag naar niet-fossiele brandstoffen gestegen en hier wil het instituut op inspelen. Het zal zich voornamelijk richten op zonne-energie, mijnbouwactiviteiten met een lage emissie en technologieën die gerelateerd zijn aan de exploitatie van lithium.

Chili heeft in de laatste 20 jaar een economische succesverhaal uitgebouwd, vooral omdat het land zich sterk heeft gefocust op samenwerking met de rest van de wereld, alsook een langdurige politieke stabliteit. Onlangs hadden de economische vertegenwoordigers van de Europese Unie een ontmoeting met dhr. Gaston Blanco, vertegenwoordiger van de Wereldbank in Chili. Dhr. Blanco gaf zijn visie over de economische vooruitzichten van Chili in 2019. 

Pagina's