U bent hier

Nieuws

Hoewel de noodtoestand, die halverwege maart in Hongarije werd uitgeroepen wegens de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), op 18 juni beëindigd werd, blijven er enkele beperkingen bestaan. Vanaf 1 september veranderden de toegangsregels voor Hongarije. Het dragen van een masker en afstand houden is nog steeds verplicht.

De verspreiding van het coronavirus kwam relatief laat op gang in India, vergeleken met andere landen. Vandaag, bijna 8 maanden na de lockdown, zijn er 7.550.273 bevestigde COVID-19-gevallen geregistreerd, waaronder 114.610 doden. Er is evenwel een optimistisch herstelpercentage van 87%.

Het coronavirus liet ook Armenië niet links liggen en hoewel de eerste piek voorbij is, blijft het dagelijks aantal nieuwe besmettingen vrij hoog en is er opnieuw een stijging waar te nemen.

De regering heeft verschillende anticrisisprogramma's opgestart waaronder voordelige leningen aan bedrijven. Er zijn herfinancieringprogramma's voor de landbouw en bedrijven met een goede kredietwaardigheid. Ook aan mensen die tijdelijk hun job verloren hebben door de crisis en die kinderen hebben onder de veertien jaar, wordt financiële steun gegeven. Experten verwachten een inkrimping van de Armeense economie met 2%.

Op 21 oktober 2020 kondigde het Ministerie van Volksgezondheid en Sport van Myanmar aan dat er in het land 38.502 COVID-19 gevallen bevestigd zijn. Het Ministerie van Burgerluchtvaart heeft het verbod tot landen van alle internationale commerciële passagiersvluchten op alle luchthavens verlengd tot 31 oktober 2020. Alle aanvragen voor visa voor buitenlanders worden tevens stopgezet tot 31 oktober 2020.

In Zwitserland werd de noodtoestand wegens de coronacrisis weliswaar beëindigd op 19 juni 2020 maar de besmettingen nemen sinds juli opnieuw toe en sinds midden oktober zelfs in een versneld tempo. Dat zette meerdere kantons en, tot slot, ook de federale regering aan tot het nemen van bijkomende maatregelen. Het Zwitserse Gezondheidsministerie (BAG) voerde op 6 juli een quarantaineplicht in: personen die uit landen met een hoog risico inreizen in Zwitserland moeten verplicht 10 dagen in quarantaine. Die quarantaineplicht geldt vanaf 28 september 2020 ook voor personen die vanuit België toekomen in Zwitserland. De Bundesrat besloot op zondag 18 oktober 2020 in een uitzonderlijke zitting om de coronamaatregelen te verstrengen voor heel Zwitserland vanaf maandag 19 oktober 2020: het dragen van een mondmasker wordt uitgebreid naar alle openbare binnenruimtes inclusief treinstations, luchthavens en haltes voor treinen (perrons) en trams; spontane samenkomsten van meer dan 15 personen in het openbaar worden verboden; consumpties in cafés en clubs kunnen enkel nog aan zitplaatsen en tot slot wordt aan bedrijven opnieuw aangeraden om over te schakelen op home-office. Meer info over de nieuwe maatregelen vindt u hier: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-18-10-202...

Meer informatie over de nieuwe lijst van risicolanden, die van kracht wordt per 28/09/2020, vindt u hier:  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pa...

De cijfers gaan opnieuw sterk de hoogte in. Men spreekt in Rusland echter (nog) niet van een tweede golf maar van de voortzetting van de eerste golf. De toestand in Moskou wordt onrustwekkend genoemd.

Volgens Rosstat (de Russische dienst statistiek) daalde het BNP met 3,6% gedurende de eerste zes maanden van 2020 ten opzichte van het jaar ervoor. Het beschikbare inkomen daalde met 3,7 procent in dezelfde periode terwijl de lonen met 2,9% stegen.

Volgens het ministerie van Economie zal de recessie dit jaar beperkt blijven tot ongeveer 4 procent van het bbp. Toch heeft de coronacrisis vooral de Russische kmo’s zware klappen toegebracht. Hoewel de meeste steunmaatregelen gericht zijn op de industrie en de staatsbedrijven, heeft de Russische regering daarom een reeks steunmaatregelen in het leven geroepen om de sector nieuw leven in te blazen. Vorige crisissen hebben geleerd dat er na verloop van tijd een status quo optreedt waarbij de markt zich stabiliseert.

Hongkong heeft tot nu toe drie coronagolven meegemaakt: de eerste golf begon begin februari en telde ongeveer 100 lokale besmettingen. Vanaf midden maart was er een sterke groei in het aantal besmettingen, maar dit was vooral omwille van geïmporteerde gevallen. Tot begin juli leunde de teller tegen 1200 aan, maar in de periode van juli tot september steeg het aantal lokale besmettingen zeer sterk. Op 16 oktober kende Hongkong een totaal van 5.221 lokale en geïmporteerde besmettingen.

Ook Ierland is in de grip van de COVID-19 uitbraak. Sociaal contact, activiteiten buitenshuis en reizen van en naar het werk worden nog steeds beperkt. Na jaren van sterke economische groei wordt nu verwacht dat de Ierse economie zal krimpen in 2020.

Stand van zaken op 18 oktober m.b.t. de uitbraak van het coronavirus in Israël.

De besmettingen in Israël zijn de voorbije maanden blijven toenemen ondanks de door de overheid genomen maatregelen. Daarom werd in september opnieuw een vrijwel volledige lockdown aangekondigd. Op 18 oktober, na 4 weken, werd de lockdown versoepeld. Dit volgde op een drastische daling van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen.

De internationale luchthaven gaat gedeeltelijk weer open. Op dit moment mogen alleen Israëli's het land verlaten en binnenkomen.

De Coronavirus pandemie heeft Mexico zwaar getroffen. Na de VS, Brazilië en India, telt Mexico het hoogst aantal Covid overlijdens ter wereld (in absolute aantallen). Het IMF verwacht dan ook dat de Mexicaanse economie zal krimpen met meer dan 10% in 2020. Ook voor 2021 voorspelt het IMF slechts een bescheiden herstel van +3.3% economische groei. Mexico zou daardoor één van de slechtst presterende economieën in Latijns-Amerika zijn in 2020 en 2021. Lees in dit artikel de laatste stand van zaken m.b.t. de impact van de COVID-19-epidemie in Mexico. 

Na een redelijk rustige zomer is de coronacrisis ook in Finland de laatste tijd terug opgeflakkerd. De groei is welliswaar minder sterk dan in veel andere Europese landen, maar leid toch naar striktere maatregelen. In de lente was er in Finland geen sprake van een echte lockdown, en de huidige maatregelen zijn vooral gefocust op specifieke regio's en sectoren. Reizen naar Finland is mogelijk, maar reizigers vanuit de meeste landen (waaronder ook België) moeten de eerste 10 dagen in zelfquarantaine verblijven.

Omans nieuwe sultan wordt met de uitbraak van het nieuwe coronavirus meteen met een uitdaging van formaat geconfronteerd. Hoewel de gezondheidscrisis onder controle lijkt, zullen vooral de economische gevolgen zwaar zijn. 

Op 15 oktober telde Thailand officieel 3652 personen met het Covid-19 virus. Er vielen tot op heden 59 dodelijke slachtoffers te betreuren. Sinds bijna 5 maand zijn er -op twee uitzonderingen na- in Thailand geen lokale besmettingen meer. De weinige gevallen die nu nog worden genoteerd, zijn allemaal gerepatrieerde Thais of buitenlanders (die nagenoeg onmogelijk mensen lokaal kunnen besmetten gezien zij 2 weken in quarantaine moeten doorbrengen bij aankomst in Thailand).

Het aantal mensen dat besmet is in Tsjechië stijgt elke dag en de regering was gedwongen vanaf maandag 5 oktober de noodtoestand af te kondigen, die verdere oncontroleerbare verspreiding van het coronavirus moet voorkomen. De noodtoestand zal tot 3 november duren.

Vanaf 14 oktober voert de Tsjechische regering een gedeeltelijke lockdown in. Alle restaurants en bars zijn gesloten, alle scholen schakelen over op online lessen, er mogen geen sportwedstrijden worden gehouden en bij bijeenkomsten mogen maar 6 mensen betrokken zijn.

Deze situatie zal in de Tsjechische Republiek in ieder geval tot 3 november van kracht blijven, wanneer de noodtoestand van het land moet eindigen. Desalniettemin heeft de regering aangegeven dat een eventuele versoepeling van haar beperkende maatregelen alleen zal plaatsvinden als de reproductieve pandemie R-nummer de komende 14 dagen wordt teruggebracht van de huidige waarde van 1,5 naar 0,8.

België voegt vanaf 11 september de regio Praag toe aan rode lijst van risicogebieden. Vanaf 23 september wordt ook vanuit Belgisch oogpunt het hele land als rode zone beschouwd. Wie vanuit Tsjechië naar België afreist, dient een PCR-test te ondergaan en in quarantaine te blijven.

Mensen die vanuit Tsjechië (rode zone) invliegen, dienen een formulier Public Health Locator Form online in te vullen op www.info-coronavirus.be/en/plf

Pagina's