U bent hier

Nieuws

Hoewel de coronapiek in Rusland al een tijdje geleden bereikt werd, daalt het dagelijkse aantal besmettingen nog steeds vrij traag en groeit de vrees voor een tweede golf.

Volgens het ministerie van Economie blijft de recessie dit jaar beperkt tot ongeveer 5 procent van het bbp. Toch heeft de coronacrisis de Russische kmo’s zware klappen toegebracht. Hoewel de meeste steunmaatregelen gericht zijn op de industrie en de staatsbedrijven, heeft de Russische regering daarom een reeks steunmaatregelen in het leven geroepen om de sector nieuw leven in te blazen. Vorige crisissen hebben geleerd dat er na verloop van tijd een status quo optreedt waarbij de markt zich stabiliseert.

De Marokkaanse overheid kondigde op 20 maart de sanitaire noodtoestand af, die nogmaals werd verlengd en nu van kracht blijft tot 10 september. Sinds 10 juni zijn de industriële, commerciële en artisanale activiteiten terug opgestart. Vanaf 25 juni is ook de horeca opnieuw open en zijn binnenlandse verplaatsingen met vliegtuig en trein weer mogelijk. Het land is nog altijd in twee zones opgedeeld. Sinds 26 juli zijn de 8 stedelijke agglomeraties van Tanger, Tétouan, Fes, Meknès, Marrakech, Settat, Berrechid en Casablanca opnieuw in semi-lockdown. Inwoners mogen de stad niet verlaten, terwijl de rest van het land zich vrij kan bewegen. 

De noodtoestand die halverwege maart in Hongarije is uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), is op 18 juni beëindigd. Er blijven echter enkele beperkingen bestaan.

Vietnam was één van de eerste landen dat getroffen werd door het coronavirus. De Vietnamese overheid heeft erg snel beperkende maatregelen genomen om de verspreiding in te dijken. Desondanks beleeft het land op dit moment een tweede golf. Op 5 augustus staat het totaal aantal bevestigde besmettingen op 672, waarvan 378 personen al genezen verklaard zijn. Er zijn tot nu toe 8 personen overleden ten gevolge van COVID-19, allen tijdens de tweede golf. De Vietnamese overheid probeert de hernieuwde uitbraak onder controle te brengen en heeft daartoe een aantal bijkomende maatregelen genomen.

Op 16 juni werd in Finland de noodtoestand opgeheven. Het land was nooit echt in lockdown, want er werd in vele sectoren gewoon verder gewerkt op afstand of met respect voor social distancing. Nu resteren er nog slechts enkele begrenzingen op reizen en grote evenementen. 

Vanaf 13 juli is het mogelijk om vanuit België naar Finland te reizen zonder 14 dagen in zelfquarantaine te verblijven. Door de recente besmettingscijfers in België is het wel mogelijk dat deze vereiste (zelfquarantaine), terug ingevoerd wordt.

Litouwen kreeg de coronapandemie vrij goed onder controle dankzij haar lage bevolkingsdichtheid en vroege maatregelen van de regering. In de loop van juli begon het aantal besmettingen echter opnieuw toe te nemen en ondertussen laat het land opnieuw dagelijkse dubbele cijfers optekenen. De economische impact zal aanzienlijk zijn. Het gewone leven herneemt en in de hoofdstad Vilnius lijkt van een (gezondheids)crisis geen sprake, uitgezonderd de quasi afwezigheid van toeristen. Swedbank verwacht een negatieve groei in het tweede kwartaal van minstens 10% en voorspelt optimistisch een krimp van 6,5% in 2020. De voorspellingen van de nationale bank van Litouwen gaan in verschillende scenario's uit van een negatieve groei van meer dan 20% tot 3,4%. Elke week publiceert de Litouwse overheid een lijst met landen waarvoor reisbeperkingen gelden. Er is opnieuw een verbod afgekondigd voor personen die vanuit België naar Litouwen reizen.

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het aantal besmettingen in Japan is geleidelijk aan toegenomen, en bereikte midden april zijn piek. Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50. Sinds begin juli is het aantal besmettingen terug beginnen aangroeien en op 29 juli werd voor het eerst de kaap van duizend besmettingen per dag overschreden. Vooral de regio’s rond de grootsteden Tokyo, Osaka, Nagoya en Yokohama zijn zwaar getroffen. Eind juli stonden ze in voor ongeveer 70% van aantal nieuwe besmettingen.

Letland kreeg de corona-pandemie vrij snel onder controle zonder een volledige lockdown, vooral dankzij een lage bevolkingsdichtheid en gerichte maatregelen. De zeer beperkte dagelijkse aangroei van nieuwe gevallen wijst erop dat de pandemie in Letland goed onder controle is, maar de economische impact zal aanzienlijk zijn en wordt verwacht groter te zijn dan in de buurlanden Estland en Litouwen. Burgers van EU-lidstaten, de EER en Zwitserland mogen naar Letland afreizen zonder 14 dagen zelf-quarantaine indien het aantal covid-19 besmettingen de laatste 14 dagen cumulatief niet hoger is dan 15. Personen die vanuit België naar Letland reizen, dienen 2 weken in zelf-isolatie te gaan.

Na een recente toename van het aantal covid-gevallen na aankomst uit het buitenland besliste de regering om aankomsten per vliegtuig en bus te registreren.

De pandemie van het coronavirus heeft het opwaartse groeitraject van de Griekse economie gestopt. Maar de succesvolle beheersing van de pandemie in Griekenland, de geleidelijke opheffing van de lockdownmaatregelen sinds begin mei, de expansieve en belangrijke fiscale maatregelen van de regering en de uitgebreide maatregelen van de EU-instellingen, waaronder fiscale, monetaire en regelgevende interventies, zullen naar verwachting de impact van COVID-19 op de economie in 2020 verzachten en tot herstel in 2021 leiden.

Coronavirus in Griekenland: momenteel zijn er 4.279 officiële besmettingen bevestigd en 203 doden.

Het aantal besmettingen en slachtoffers in Griekenland lag veel lager dan in bepaalde West-Europese landen. Griekenland is inmiddels vergevorderd met de uitvoering van zijn exitstrategie.

De eerste gevallen van het coronavirus in Kosovo werden bevestigd op 13 maart. Momenteel zijn er 7.413 officiële besmettingen bevestigd en 185 doden. Ondanks het dalende aantal nieuwe COVID-19-gevallen tot en met de maand mei, steeg het aantal nieuwe gevallen van begin juni tot half juli en nieuwe beperkingen werden opgelegd door de Regering.

Op 28 juli zijn er 1060 officiële besmettingen bevestigd en 19 mensen zijn overleden.

Het aantal besmettingen en slachtoffers in Cyprus lag veel lager dan in bepaalde West-Europese landen. Cyprus is inmiddels vergevorderd met de uitvoering van zijn exitstrategie.

Op 28 juli zijn 4.882 bestemmingen bevestigd en 144 personen zijn overleden. Sinds begin juli stijgt het aantal besmettingen in het land en de Regering heeft opnieuw voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te verspreiding te voorkomen.

Pagina's