U bent hier

Nieuws

Vanaf 01/12/2020 is het dragen van mondkapjes verplicht in alle binnenruimtes zoals: publieke delen van overheidsgebouwen, winkels, tankstations, theaters, horecagelegenheden, luchthavens en stations, ... Updates van de actuele situatie kan u vinden op de website van www.rivm.nl.

Op 4 november trad de bijzondere rechtsorde weer in werking in Hongarije. Sinds 11 november geldt er een uitgangsverbod tussen 20u en 5u uur dat naar verwachting tot 1 februari van kracht blijft. Enkel woon-werkverkeer is nog toegelaten. Er zijn tal van beperkende maatregelen die de verspreiding van het virus moeten indammen, hierbij horen ook inreisrestricties maar reizen met een economische doel blijven buiten schot. De quarantaineverplichtingen zijn vrij streng en de naleving wordt door de overheid nauwgezet opgevolgd. Overtredingen worden gesanctioneerd. 

In Duitsland is het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds hoog. De cijfers in Duitsland blijven ver boven de Duitse grens van 50/100.000/7, 136 nieuwinfecties/100.000 inwoners/7 dagen (17.01.2021). Sinds de vaccinatiecampagnes begonnen zijn 26/12/2020, zijn meer dan 1.048.160 mensen gevaccineerd (cijfers worden dagelijks geactualiseerd).Ook het Modernavaccin is ondertussen in gebruik. Patiënten kunnen niet vrij kiezen welk vaccin ze krijgen.

Tot 31 januari 2021 is er een lockdown in heel Duitsland. Het openbaar leven is tot een minimum beperkt. Afhankelijk van de lokale situatie werden op het niveau van de deelstaten (Länder) maatregelen ingevoerd die wel kunnen verschillen in der verschillende deelstaten. Wie uit risicogebied naar Duitsland reist, moet zich sinds 11 januari 2021 binnen 48 uur vóór aankomst in Duitsland laten testen, of direct na aankomst in Duitsland. Die test verandert niets aan de quarantaineplicht en de verplichting van digitale inreisaanmelding.

Ten gevolge van nieuwe mutaties wordt het overleg tussen Bond en de deelstaten dat in principe 25 januari moest plaatsvinden, nu vervroegd naar dinsdag 19/01. Men verwacht hier opnieuw een verstrengen van de maatregelen om tijd te winnen (omwille van besmettelijke mutaties, vaccinatiecampagne ...).

Het coronavirus sloeg ook toe in Armenië en hoewel de eerste piek voorbij is, blijft het dagelijks aantal nieuwe besmettingen vrij hoog. Na een piek in oktober en november 2020 lijkt het ergste echter achter de rug en is het aantal nieuwe dagelijkse gevallen in januari van dit jaar duidelijk lager. Ook het aantal actieve gevallen vertoont een dalende trend.

De regering heeft verschillende anticrisisprogramma's opgestart waaronder voordelige leningen aan bedrijven. Er zijn herfinancieringprogramma's voor de landbouw en bedrijven met een goede kredietwaardigheid. Ook aan mensen die tijdelijk hun job verloren hebben door de crisis en die kinderen hebben onder de veertien jaar, wordt financiële steun gegeven. Experten verwachten een inkrimping van de Armeense economie met meer dan 6% in 2020.

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het aantal besmettingen in Japan is geleidelijk aan toegenomen, en bereikte op 11 april een eerste piek (720 gevallen). Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50. Vanaf begin juli is het aantal besmettingen terug beginnen aan te groeien om op 7 augustus een tweede piek te bereiken (1605 gevallen). Daarna vertoonde het aantal besmettingen een dalende trend tot eind september, om in oktober 2020 te stagneren rond een dagelijks gemiddelde van ongeveer 570 gevallen. In de eerste week van november veranderde de trend in een opwaartse beweging met een nieuwe piek van 7.490 dagelijkse besmettingen op 7 januari 2021. Ook het aantal coronapatiënten op de intensieve afdeling nam geleidelijk aan toe tot een piek van 1.014 gevallen op 20 januari 2021. Het aantal dagelijkse corona-overlijdens piekte op 19 januari 2021 met 104 sterfgevallen.

De cijfers gingen een paar maanden geleden opnieuw sterk de hoogte in en de tweede golf was daarmee ook in Rusland een feit. De toestand in Moskou wordt ernstig genoemd maar ook de cijfers in Sint-Petersburg zijn allesbehalve goed. Sinds 19 januari is er een sterke daling van het aantal nieuwe gevallen waar te nemen. Een echte verklaring is hier niet echt voor. De situatie heeft onvermijdelijk ook economisch een zware impact. Vooral kmo's hebben het stevig te verduren gekregen, de overheid probeert hieraan te verhelpen met steunmaatregelen. Reizen van en naar Rusland is nog steeds grotendeels onmogelijk waarbij enkel bepaalde categorieën werknemers krijgen toegang tot het land. 

Van oktober 2020 tot de tweede helft van januari 2021 had Pakistan te maken met een tweede golf in de COVID-19 pandemie. Het aantal positieve gevallen zijn nu terug aan het dalen en er is een positiviteitspercentage van ongeveer 6%. In de grote steden zoals Karachi, Peshawar en Mirpur blijft dit echter 10%. Momenteel wordt de Chinese versie van het COVID-19 vaccin getest en zal naar verwachting tegen midden februari worden gelanceerd. De federale regering heeft aangekondigd dat de onderwijsinstellingen geleidelijk aan zullen heropenen. Na de wijdverbreide heropflakkering van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk heeft de Civil Aviation Authority (CAA) in Pakistan beperkingen opgelegd aan passagiers die van het Verenigd Koninkrijk naar Pakistan reizen.

De tweede coronagolf heeft ook Finland in zijn greep. De cijfers zijn wel lager dan in veel andere Europese landen, maar leiden, samen met de vrees voor de mutaties toch tot striktere maatregelen. Zakenreizen naar Finland zijn mogelijk met de juiste documentatie, maar reizigers vanuit de meeste landen (waaronder ook België) moeten de eerste 10 dagen in zelfquarantaine verblijven of kunnen door twee negatieve coronatests deze zelfquarantaine verkorten.

Op 18 januari 2021 kondigde het Ministerie van Volksgezondheid en Sport van Myanmar aan dat er in het land 134.795 COVID-19 gevallen bevestigd zijn. Het Ministerie van Burgerluchtvaart heeft het verbod tot landen van alle internationale commerciële passagiersvluchten op alle luchthavens verlengd tot 31 januari 2021. Alle aanvragen voor visa voor buitenlanders worden tevens stopgezet tot 31 januari 2021.

Op 28 februari 2020 werd de eerste besmetting in IJsland (368.010 inwoners) vastgesteld. Het aantal besmettingen nam nadien met de dag toe en gezien het lage bevolkingsaantal, stond IJsland aan de wereldtop inzake besmettingen per capita. Begin april werd de eerste besmettingspiek bereikt en het zag er lang naar uit dat het aantal besmettingen nog nauwelijks toenam. Maar helaas kende IJsland eveneens een tweede coronagolf. Door de genomen restricties, lijkt de piek van deze golf inmiddels al midden oktober te zijn bereikt. Restricties blijven echter nog gehandhaafd, om zo de pandemie zoveel mogelijk onder controle te kunnen houden.

Na de strikte lockdown in Spanje van maart tot mei, zijn de besmettingscijfers nu weer in het hele land gestegen, vooral in de grote steden en de centrale regio's. Op dit moment heeft Spanje een van de hoogste besmettingspercentages in Europa, wat betekent dat het land zich nog steeds in een zeer onzekere situatie bevindt. Verplaatsingen tussen steden en regio's zijn toegestaan (behalve in sommige steden die nu opnieuw in lockdown zijn), terwijl de grenzen open blijven, hoewel sommige Europese landen toegangsbeperkingen hebben voor mensen die vanuit Spanje inreizen.

Het coronavirus COVID-19 heeft ook Noorwegen getroffen. Op 11/12/2020, zijn er een kleine 40.000 besmettingen op een bevolking van 5,374 miljoen. Nadat het aantal nieuwe besmettingen gedurende de lente afnam, nam het vanaf eind juli helaas weer toe. De preventieve maatregelen van de Noorse overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan werden dan ook weer aangescherpt en blijven voorlopig gehandhaafd.

Sinds oktober gelden opnieuw verschillende beperkende maatregelen om de besmettingsgolf in te dammen. De uitbraak van het coronavirus heeft verschillende economische gevolgen die in Polen minder sterk zijn dan in vele andere landen. De bedrijven raden hun werknemers aan zoveel mogelijk thuis te werken. De overheid adviseert om zo weinig mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. De scholensluiting zal ongetwijfeld ook een onmiddellijke en aanzienlijke impact hebben op de economie, want vele ouders waren (of zijn nog steeds) verplicht thuis te blijven om ook voor de kinderen te zorgen.

De longziekte COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, houdt ook in 2021 nog lelijk huis in Oostenrijk. De snel stijgende cijfers en ongerustheid over dreigende saturatie in de gezondheidszorg, in het bijzonder wat de IZ-beddencapaciteit betreft, noopte de regering tot strengere maatregelen. De lockdown wordt in Oostenrijk verlengd tot 8 februari 2021.

Pagina's