U bent hier

Nieuws

Reizigers zijn niet langer verplicht PCR testen te ondergaan en dienen officieel geen COVID-vaccinatiepaspoort meer voor te leggen. We raden echter wel stellig af om zonder COVID-vaccinatiebewijs naar Korea af te reizen.
Belangrijkste administratieve verplichtingen voor een kort verblijf in Korea (<90 dagen): paspoort meer dan 6 maanden geldig, K-ETA elektronische melding van je reis naar Korea min. 24h voor afreis (best minstens 1 week op voorhand aanvragen).

Sinds 11 oktober 2022 dienen Belgische staatsburgers bij aankomst in Japan alleen nog te bewijzen dat ze drie keer werden ingeënt met COVID-vaccins erkend door Japan. Zo niet, dan dienen ze te beschikken over een negatief resultaat van een COVID-test die ten vroegste 72 uur voor het vertrek naar Japan werd afgenomen.

De Belgische overheid beschouwt Japan als een “donkerrode zone” van waaruit reizigers welkom zijn zonder enige COVID-restricties.

Een belangrijk aantal vluchten vanuit Europa naar Japan zijn geschrapt als gevolg van het Russisch-Oekraïense conflict. All Nippon Airways (ANA) behoudt zeker tot eind oktober 2022 de twee directe passagiersvluchten per week tussen Tokyo en Brussel.

Alle coronarestricties in Finland zijn opgeheven. Reizen van België naar Finland is mogelijk voor iedereen. Als de situatie drastisch zou veranderen kunnen sommige restricties terug ingevoerd worden.

De maatregelen in Argentinië om de coronacrisis te bestrijden, behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Het wettelijk kader voor het beheer daarvan (uitroepen van de sanitaire noodtoestand) werd initieel vastgelegd per Decreet 260/2020 en is grotendeels opgeheven.

De evolutie van het aantal COVID-19-besmettingen gaat de goede richting uit, met in alle regio's van het land een daling van het aantal bevestigde gevallen in de laatste zeven en veertien dagen. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal nieuwe bevestigde gevallen op nationaal niveau in de afgelopen week met 28% is gedaald, en zelfs met 36% in de laatste 14 dagen. (09/05/2022)

Vanaf donderdag 1 september 2022 moeten personen die Chili binnenkomen, naast identiteitsdocumenten zoals een paspoort, ook een bewijs van inenting, uitgegeven door het land waar zij zijn ingeënt, voorleggen. Niet-gevaccineerden dienen binnen maximaal 48 uur een PCR-test te laten uitvoeren.

Bovenstaande geldt voor personen vanaf zes jaar, met zowel de Chileense als een buitenlandse nationaliteit, ingezetenen en niet-ingezetenen (toeristen) in Chili en personen die uit het buitenland komen en Chili binnenkomen via een van de erkende grensovergangen. 

Voor meer informatie: https://www.chile.travel/planviajarachile/

Singapore heeft aangekondigd dat voortaan (29-8-2022) ook niet of gedeeltelijk gevaccineerde mensen het land kunnen betreden. Weliswaar wordt voor deze laatsten nog steeds een Covid test voor vertrek verwacht. Toch kunnen deze bezoekers niet op restaurant gaan of andere entertainment locaties bezoeken, ook niet handelsbeurzen. Ook het dragen van een masker binnen wordt afgebouwd en zal voortaan beperkt zijn tot medische locaties (ziekenhuizen, dokterskabinetten,...) en het openbaar vervoer. 

Mexico is zwaar getroffen door de coronaviruspandemie. Na de VS, Brazilië, India en Rusland, telt Mexico het hoogst aantal COVID-19-overlijdens ter wereld (in absolute aantallen). Volgens cijfers van de Mexicaanse overheid werden er t/m 23 augustus 2022 meer dan 329.000 COVID-19-gerelateerde overlijdens geregistreerd in Mexico. Echter, volgens de Wereldgezonheidsorganisatie bedroeg de oversterfte in Mexico in 2020 en 2021 meer dan 626.000 overlijdens, ook door andere ziektes, die niet behandeld konden worden wegens overbelasting van het Mexicaanse gezondheidszorgstelsel, en dus indirect het gevolg waren van de covidpandemie.  

Mexico heeft een vijfde golf covidbesmettingen gekend, die zijn hoogtepunt bereikte midden juli 2022. Sinds zes weken is het gemiddeld aantal dagelijkse nieuwe covidcases echter aan het dalen. Op 23 augustus 2022 was 62% van de Mexicaanse bevolking volledig gevaccineerd, en heeft meer dan 73% van de bevolking minstens 1 dosis ontvangen.  

Niet-essentiële reizen vanuit België naar Mexico worden enkel nog sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.

Macau is er lange tijd in geslaagd om het coronavirus uit zijn gebied te houden. Dankzij het vroege sluiten van zijn grenzen en de zeer stricte maatregelen om de regio binnen te komen, bleef Macau gedurende meer dan twee jaar goed gespaard van Covid-19. Op 17 juni 2022 stond de teller op niet meer dan 83 besmettingen en was nog niemand gestorven aan de gevolgen van COVID-19.

Echter, in de twee helft van juni steeg het aantal besmettingen relatief zeer sterk en vielen ook de eerste doden. Op 18 augustus 2022 was het totaal aantal besmettingen opgelopen tot 793, en waren er 6 dodelijke slachtoffers. Dit zijn relatief héél lage cijfers, maar de overheid van Macau tilde er wel zwaar aan.

Terwijl Europa in de laatste maanden de eerdere coronamaatregelen stelselmatig afbouwden, blijft China hardnekkig vasthouden aan een strategie die tot doel heeft het coronavirus helemaal uit te roeien - het zogenaamde 'zero-COVID' beleid. Hongkong en Macao, die beiden een speciale administratieve regio binnen de Volksrepubliek China zijn, moesten hierbij volgen. Concreet betekende dit ofwel dat de grenzen voor buitenlanders helemaal afgesloten waren, of dat reizigers bij aankomst in China, Hongkong en Macao in hotelquarantaine moesten gedurende 7 tot 21 dagen.

Het spreekt voor zich dat deze draconische maatregelen voor een existentiële uitdaging zorgen voor steden zoals Hongkong en Macao, die volledig afhangen van handel en toerisme.

Gelukkig is dit besef nu ook doorgedrongen bij de leiding in Beijing, die toegelaten heeft dat Hongkong vanaf 12 augustus 2022 het quarantaineregime heeft teruggebracht tot 3 dagen in een hotel, gevolgd door 4 dagen medische zelfmonitoring.

Maleisië heeft op 1 april 2022 zijn grenzen heropend als onderdeel van de nationale overgang naar de endemische fase. Alle economische sectoren in Maleisië hebben zich normaal ontwikkeld, en bijna 99% van de nieuw ontdekte COVID-19-gevallen behoort tot categorie één en twee, en vertoont geen of milde symptomen. Vanaf 1 augustus 2022 mogen alle reizigers Maleisië binnenkomen, ongeacht hun COVID-19-vaccinatiestatus en hoeven zij geen COVID-19-test te ondergaan vóór vertrek of bij aankomst. De Maleisische regering heeft bij aankomst geen quarantainebevelen in verband met COVID-19 ten uitvoer gebracht.

Het coronavirus blijft aanwezig in Armenië. Het aantal besmettingen piekte opnieuw begin februari 2022 omwille van de omikronvariant maar deze nieuwe opstoot van het virus is ondertussen voorbij en het aantal besmettingen is sinds april gestabiliseerd op een laag niveau. Om de economische gevolgen van de pandemie te milderen, werden door de regering verschillende ondersteuningsprogramma's opgestart.

In het nieuwsbericht vindt u informatie over de algemene toestand, de genomen voorzorgsmaatregelen, de economische steunmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. Per 11 maart 2022 werden de meeste gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19 in Luxemburg ingetrokken. Als gevolg hiervan zijn de horeca, de cultuursector, de sport, het onderwijs en de handel niet langer meer onderworpen aan specifieke regels. Ook in het openbaar vervoer moet er geen mondmasker meer gedragen worden. Enkel in ziekenhuizen en rust- en verzorgingshuizen is het dragen van een mondmasker nog verplicht.

Momenteel zijn er geen reisrestricties meer in Duitsland: sinds 1.06.2022 zijn er enkel nog maatregelen voor virusvariantengebieden (van kracht tot 31.08.2022). De categorieën risicogebied en hoogrisicogebied werden afgeschaft. Op dit ogenblik wordt geen enkel land door het Robert Koch Instituut geclassificeerd als virusvariantengebied. Het Duitse equivalent van het PLF, de digitale Einreiseanmeldung, moet niet meer worden ingevuld. Er zijn geen bewijzen van vaccinatie, genezing of PCR-testen meer nodig om Duitsland binnen te komen en er is geen quarantaineplicht meer na aankomst in Duitsland. De verplichting tot het dragen van een mondmasker kan verschillen van Bundesland tot Bundesland. In de meeste gevallen is een mondmasker nog verplicht op het openbaar vervoer, in ziekenhuizen, zorginstellingen en dokterspraktijken.

Ook in Noord-Macedonië is de overheid begonnen met het afbouwen van de beperkende coronamaatregelen. Doorheen de crisis heeft de overheid aanzienlijke inspanningen geleverd om zowel de burgers als het bedrijfsleven te ondersteunen d.m.v. verschillende steunpakketten. 

Pagina's