U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Japan

1. Algemene toestand

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het land kende ondertussen zeven besmettingsgolven:

 • Het aantal besmettingen bereikte op 11 april 2020 een eerste piek (720 gevallen). Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50.
 • Vanaf begin juli 2020 nam het aantal besmettingen opnieuw toe om op 7 augustus een tweede piek te bereiken (1605 gevallen). Daarna vertoonde het aantal besmettingen een dalende trend tot eind september, om in oktober 2020 te stagneren rond een dagelijks gemiddelde van ongeveer 570 gevallen.
 • In de eerste week van november 2020 veranderde de trend in een opwaartse beweging met een nieuwe piek van 7.949 dagelijkse besmettingen op 8 januari 2021. Ook het aantal coronapatiënten op de intensieve afdeling nam geleidelijk toe tot een piek van 1.043 gevallen op 27 januari 2021. Het aantal dagelijkse corona-overlijdens piekte op 10 februari 2021 met 121 sterfgevallen. De besmettingen namen geleidelijk aan af tot een wekelijks gemiddelde van om en bij de 1.150 gevallen midden maart en 325 patiënten op de intensieve afdeling. 
 • Daarna tekende zich opnieuw een stijging af. Op 8 mei 2021 bereikte het aantal besmettingen een nieuwe piek met 7.236 gevallen per dag en op 26 mei groeide het aantal patiënten op de intensieve afdeling aan tot 1.416. Deze vierde golf, die vooral veroorzaakt werd door nieuwe varianten van COVID-19, kende daarna een significante daling tot ongeveer 1500 dagelijkse besmettingen omstreeks mid juni 2021. 

 • Sinds de tweede week van juli 2021 werd Japan echter opnieuw getroffen door een opstoot van het aantal besmettingen, waarbij het aandeel van de deltavariant sterk toenam. Deze vijfde golf zorgde voor een nieuw record in de dagelijkse infecties, namelijk 25.868 op 20 augustus 2021. Het aantal patiënten op de intensieve afdeling groeide aan van 376 op 16 juli naar 2.223 op 4 september 2021, eveneens een nieuw record. Daarna daalde het aantal besmettingen sterk tot een weekgemiddelde van minder dan 100 per dag eind november 2021.

 • Eind december 2021 veerde het aantal besmettingen terug op. Aangevuurd door de omicron-variant, nam het dagelijks aantal infecties snel toe tot een nieuw record van 105.617 gevallen op 5 februari 2022. Het aantal patiënten op de intensieve afdeling groeide aan van 26 op 22 december 2021 naar een piek van 1504 op 22 februari 2022. Daarna nam het aantal besmettingen geleidelijk af tot een dagelijks gemiddelde van ongeveer 15.000 eind juni.

 • Vanaf begin juli 2022 werd Japan getroffen door een zevende besmettingsgolf, gekenmerkt door een uiterste snelle aangroei van het aantal besmettingen door de BA.5 COVID-variant. Op 28 juli werd een nieuwe recordhoogte bereikt : 232.989 COVID-gevallen in één dag.

Tot en met 2 augustus 2022 bedroeg het totale aantal besmettingen met COVID-19 in Japan 13.146.805 op een bevolking van 124 miljoen inwoners. De meest getroffen regio’s zijn: Tokio (2.219.533 besmettingen), Osaka Prefectuur (1.403.550), Kanagawa (Yokohama-regio: 1.053.302), Aichi (Nagoya-regio: 818.060), Saitama Prefectuur (781.209), Fukuoka Prefectuur (673.644), Chiba Prefectuur (636.314), Hyogo (Kobe-regio: 620.398), Hokkaido (466.838), Okinawa (367.660), Kyoto Prefectuur (297.034) en Shizuoka Prefectuur (269.851). In de andere regio’s ligt het totaal aantal besmettingen onder de 250.000.

Tegen 2 augustus 2022 resulteerde het coronavirus in Japan in 32.863 officiële overlijdens. 464 patiënten liggen op de intensieve afdeling, terwijl 11.050.373 ziekenhuispatiënten genezen werden verklaard.

Voor de meest recente cijfers, zie de website van de Japanse openbare omroep NHK: www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82 

2. Voorzorgsmaatregelen

Sinds eind december 2021 wordt Japan geconfronteerd met de verspreiding van de omicron-variant, waardoor in sommige regio’s een aantal beperkingen werden ingevoerd voornamelijk voor het nachtleven. Op 21 maart 2022 werden deze maatregelen opgeheven.

Deze maatregelen kwamen bovenop de normale regels die de Japanse bevolking gevraagd wordt in acht te nemen, zoals:

 • Voldoende afstand houden (minstens 2 meter)
 • Drukke plaatsen vermijden
 • Kleine ruimtes met onvoldoende verluchting vermijden
 • Een masker dragen op openbare plaatsen of op het openbaar vervoer
 • Regelmatig de handen wassen met zeep (minstens 30 seconden)
 • Zoveel mogelijk thuiswerken eerder dan naar de werkplaats te gaan
 • Zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitwerken gaan indien pendelen met het openbaar vervoer toch noodzakelijk is

3. Exitstrategie

Op 17 februari 2021 begon de Japanse overheid met een vaccinatiecampagne. Op 2 augustus 2022 hadden 103,9 miljoen Japanse ingezetenen minstens een eerste vaccinatie ontvangen, wat neerkomt op 82% van de totale bevolking. Daarvan hadden 102,5 miljoen, of 81% van de totale bevolking, ook een tweede inenting gekregen. Sinds 1 december 2021 is Japan begonnen met het geven van een derde inenting. Tegen 2 augustus 2022 hadden 79,9 miljoen inwoners, of 62,1% van de totale bevolking, een dergelijke booster ontvangen. Op 25 mei 2022 begon de Japanse overheid met het geven van een vierde vaccinatie voor ouderen en kwetsbare personen met bepaalde medische aandoeningen. Tegen 2 augustus 2022 hadden 12,4 miljoen personen een vierde vaccin ontvangen.

4. Economie

a. Economische impact

Vanaf 1 maart 2022 opent Japan geleidelijk aan zijn grenzen voor buitenlandse bezoekers, inclusief zakenlui. Per dag krijgen maximum 20.000 personen vanuit het buitenland de toelating om Japan binnen te komen. Dit quotum bevat terugkerende Japanse burgers, buitenlanders die reeds in Japan verblijven, buitenlanders die zich nieuw in Japan komen vestigen, buitenlandse zakenlui, studenten, en vanaf 10 juni 2022, buitenlandse toeristen die gebruik maken van een reisbureau. 

Buitenlandse zakenlui moeten beschikken over een inreisvisum dat kan aangevraagd worden bij de Japanse ambassades of consulaten. Bovendien zal hun zakenreis aangevraagd moeten worden door een bedrijf of andere instelling in Japan via het online ERFS-aanvraagsysteem. De zakenreiziger dient van hetzelfde bedrijf een uitnodigingsbrief te ontvangen. Voor buitenlandse toeristen gelden soortgelijke maatregelen.

Vanaf 1 juni 2022 hangen de COVID-maatregelen bij aankomst in Japan af van de landen waar de reiziger in de laatste 14 dagen heeft verbleven. België en zijn buurlanden behoren tot de groep “blue” waarvoor bij aankomst in Japan geen COVID-test en quarantaine nodig is, onafhankelijk van de vaccinatiestatus van de reiziger. Wel dienen alle reizigers over een negatief resultaat te beschikken van een COVID-test die ten vroegste 72 uur voor het vertrek werd afgenomen. Bovendien dienen alle reizigers een app van het Japanse Ministerie van Volksgezondheid op hun smart phone te plaatsen of een online vragenlijst in te vullen (zie: www.hco.mhlw.go.jp/en).

Voor meer info, zie deze websites: 

Japan wordt door de Belgische overheid beschouwd als een “donkerrode zone”. Reizen vanuit Japan naar België is daardoor mogelijk. Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen eventueel een negatieve PCR test eisen voordat ze reizigers toelaten tot het vliegtuig. Voor meer info, zie de website van de Belgische ambassade in Japan: https://japan.diplomatie.belgium.be/en/visa-belgium of de relevante website van de federale overheid: www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land.

De luchtverbindingen met Japan zijn aanzienlijk verminderd. De rechtstreekse passagiersvlucht van All Nippon Airways (ANA) tussen Brussel en Tokyo werd volledig opgeschort in de periode van 29 maart 2020 tot 5 maart 2021. Op 6 maart startte All Nippon Airways met een rechtstreekse zaterdagvlucht voor passagiers en op 31 oktober 2021 kwam daar nog een rechtstreekse woensdagvlucht bij. Voor meer info, zie de website van ANA: www.ana.co.jp/en/jp/international en .

Een belangrijk aantal vluchten vanuit Europa naar Japan zijn geschrapt als gevolg van het Russisch-Oekraïense conflict. Europese vliegtuigmaatschappijen zijn niet toegelaten in het Russische luchtruim of vermijden vluchten over Rusland. De Japanse luchtvaartmaatschappijen hebben hun aantal vluchten tussen Japan en Europa sterk verminderd. All Nippon Airways behoudt de twee directe passagiersvluchten per week tussen Tokio en Brussel maar mijdt wel het Russische luchtruim. Voor meer info, zie de website van ANA: www.ana.co.jp/en/jp/international en www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206.

ANA Cargo voert sinds 16 november 2020 opnieuw een dagelijkse rechtstreekse vrachtvlucht uit tussen Tokio en Brussel. Deze cargovluchten blijven tot nader order doorgaan maar vermijden wel het Russische luchtruim. Voor meer info, zie de website van ANA Cargo: www.anacargo.jp/en en www.anacargo.jp/en/news/operation_plan_of_aug_2022_as_of_27jul.html 

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industry (METI) beschikt over een uitgebreid pakket maatregelen om bedrijven te ondersteunen die zwaar getroffen zijn door de COVID-pandemie. De voornaamste zijn :

Voor bijkomende informatie, zie de METI website.

d. Economische vooruitzichten

In 2020 kromp de Japanse economie met -4,5%, gevolgd door een heropleving met 1,6% in 2021. Het IMF voorspelt voor 2022 een reële groei van 1,7%. Voor meer informatie: www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Ondanks de coronavirus crisis is het toch nog mogelijk om in Japan zaken te doen. Japanse zakenlui die betrokken zijn in de internationale handel werken in overwegende mate thuis. Het is perfect mogelijk om per e-mail te werken of online meetings op te zetten. Het Tokio-kantoor van Flanders Investment & Trade staat ter beschikking van de Vlaamse bedrijven om contacten in Japan aan de brengen en online meetings tot stand te brengen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tokyo@fitagency.com.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Japan is de derde economie in de wereld, na de Verenigde Staten en China. Het is bovendien een land dat technologisch sterk ontwikkeld is. Hoewel de ontwikkeling van de Japanse markt geduld en aanpassingsvermogen vereist, zijn er tal van sectoren waar Vlaamse bedrijven een kans maken. Voor een overzicht kan u terecht op een speciale webpagina van FIT over dit thema: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/kansrijke-sectoren.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

2 augustus 2022