U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Japan

1. Algemene toestand

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het land kende ondertussen zeven besmettingsgolven:

 • Het aantal besmettingen bereikte op 11 april 2020 een eerste piek (720 gevallen). Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50.
 • Vanaf begin juli 2020 nam het aantal besmettingen opnieuw toe om op 7 augustus een tweede piek te bereiken (1605 gevallen). Daarna vertoonde het aantal besmettingen een dalende trend tot eind september, om in oktober 2020 te stagneren rond een dagelijks gemiddelde van ongeveer 570 gevallen.
 • In de eerste week van november 2020 veranderde de trend in een opwaartse beweging met een nieuwe piek van 7.949 dagelijkse besmettingen op 8 januari 2021. Ook het aantal coronapatiënten op de intensieve afdeling nam geleidelijk toe tot een piek van 1.043 gevallen op 27 januari 2021. Het aantal dagelijkse corona-overlijdens piekte op 10 februari 2021 met 121 sterfgevallen. De besmettingen namen geleidelijk aan af tot een wekelijks gemiddelde van om en bij de 1.150 gevallen midden maart en 325 patiënten op de intensieve afdeling. 
 • Daarna tekende zich opnieuw een stijging af. Op 8 mei 2021 bereikte het aantal besmettingen een nieuwe piek met 7.236 gevallen per dag en op 26 mei groeide het aantal patiënten op de intensieve afdeling aan tot 1.416. Deze vierde golf, die vooral veroorzaakt werd door nieuwe varianten van COVID-19, kende daarna een significante daling tot ongeveer 1500 dagelijkse besmettingen omstreeks mid juni 2021. 

 • Sinds de tweede week van juli 2021 werd Japan echter opnieuw getroffen door een opstoot van het aantal besmettingen, waarbij het aandeel van de deltavariant sterk toenam. Deze vijfde golf zorgde voor een nieuw record in de dagelijkse infecties, namelijk 25.868 op 20 augustus 2021. Het aantal patiënten op de intensieve afdeling groeide aan van 376 op 16 juli naar 2.223 op 4 september 2021, eveneens een nieuw record. Daarna daalde het aantal besmettingen sterk tot een weekgemiddelde van minder dan 100 per dag eind november 2021.

 • Eind december 2021 veerde het aantal besmettingen terug op. Aangevuurd door de omicron-variant, nam het dagelijks aantal infecties snel toe tot een nieuw record van 105.617 gevallen op 5 februari 2022. Het aantal patiënten op de intensieve afdeling groeide aan van 26 op 22 december 2021 naar een piek van 1504 op 22 februari 2022. Daarna nam het aantal besmettingen geleidelijk af tot een dagelijks gemiddelde van ongeveer 15.000 eind juni.

 • Vanaf begin juli 2022 werd Japan getroffen door een zevende besmettingsgolf, gekenmerkt door een uiterste snelle aangroei van het aantal besmettingen door de BA.5 COVID-variant. Op 26 augustus 2022 noteerde Japan 325 dodelijke slachtoffers per dag, het hoogste cijfer sinds het begin van de pandemie. In de eerste week van oktober 2022 was het aantal besmettingen teruggevallen tot een wekelijks gemiddelde van ongeveer 29.500 per dag, waarna het aantal stabiliseerde.

Tot en met 23 oktober 2022 bedroeg het totale aantal besmettingen met covid-19 in Japan 22.008.129 op een bevolking van 124 miljoen inwoners. De meest getroffen regio’s zijn: Tokio (3.243.401 besmettingen), Osaka Prefectuur (2.149.474), Kanagawa (Yokohama-regio: 1.531.945), Aichi (Nagoya-regio: 1.397.748), Saitama Prefectuur (1.225.742), Fukuoka Prefectuur (1.101.728), Hyogo (Kobe-regio: 1.032.384), Chiba Prefectuur (976.250), Hokkaido (805.550), Shizuoka (512.653) en Okinawa (507.569). In de andere regio’s ligt het totaal aantal besmettingen onder de 500.000.

Tegen 23 oktober 2022 resulteerde het coronavirus in Japan in 46.309 officiële overlijdens. 115 patiënten liggen op de intensieve afdeling.

Voor de meest recente cijfers, zie de website van het Japanse Ministerie van Volksgezondheid (MHLW) : https://covid19.mhlw.go.jp/en.

2. Voorzorgsmaatregelen

De Japanse bevolking wordt gevraagd volgende maatregelen in acht te nemen:

 • Voldoende afstand houden (minstens 2 meter)
 • Drukke plaatsen vermijden
 • Kleine ruimtes met onvoldoende verluchting vermijden
 • Een masker dragen op openbare plaatsen of op het openbaar vervoer
 • Regelmatig de handen wassen met zeep (minstens 30 seconden)
 • Zoveel mogelijk thuiswerken eerder dan naar de werkplaats te gaan
 • Zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitwerken gaan indien pendelen met het openbaar vervoer toch noodzakelijk is

Heel wat Japanse bedrijven verplichten het dragen van een mondmasker tijdens vergaderingen in hun kantoren.

3. Exitstrategie

Op 17 februari 2021 begon de Japanse overheid met een vaccinatiecampagne. Op 24 oktober 2022 hadden 104,3 miljoen Japanse ingezetenen minstens een eerste vaccinatie ontvangen, wat neerkomt op 81,4% van de totale bevolking. Daarvan hadden 102,9 miljoen, of 80,4% van de totale bevolking, ook een tweede inenting gekregen. Sinds 1 december 2021 is Japan begonnen met het geven van een derde inenting. Tegen 24 oktober 2022 hadden 83,0 miljoen inwoners, of 65,9% van de totale bevolking, een dergelijke booster ontvangen. Op 25 mei 2022 begon de Japanse overheid met het geven van een vierde vaccinatie voor ouderen en kwetsbare personen met bepaalde medische aandoeningen. Tegen 24 oktober 2022 hadden 38,8 miljoen personen een vierde vaccin ontvangen.

4. Economie

a. Economische impact

Op 11 oktober 2022 vervielen de meeste COVID-restricties bij binnenkomst in Japan voor reizigers uit zowat alle Europese landen (inclusief België). Belgische staatsburgers kunnen opnieuw naar Japan reizen zoals voor het uitbreken van de coronapandemie, maar bij aankomst in Japan zullen ze wel nog een erkend vaccinatiecertificaat met 3 vaccinaties moeten voorleggen of over een negatief resultaat moeten beschikken van een COVID-test die ten vroegste 72 uur voor het vertrek werd afgenomen.

De Japanse overheid voorziet in een snellere afhandeling (“fast track”) voor reizigers die gebruik maken van de “MySOS app” (www.hco.mhlw.go.jp/en).

Buitenlandse toeristen zullen opnieuw individuele trips naar Japan kunnen ondernemen, zonder gebruik te moeten maken van een reisbureau. Toeristen met een Belgisch paspoort hebben geen inreisvisum voor Japan meer nodig.

Voor meer info, zie deze websites: 

Japan wordt door de Belgische overheid beschouwd als een “donkerrode zone”. Reizen vanuit Japan naar België is daardoor mogelijk. Voor meer info, zie de website van de Belgische ambassade in Japan: https://japan.diplomatie.belgium.be/en/visa-belgium of de relevante website van de federale overheid: www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land.

De luchtverbindingen met Japan zijn aanzienlijk verminderd. 

Een belangrijk aantal vluchten vanuit Europa naar Japan zijn geschrapt als gevolg van het Russisch-Oekraïense conflict. Europese vliegtuigmaatschappijen zijn niet toegelaten in het Russische luchtruim of vermijden vluchten over Rusland. De Japanse luchtvaartmaatschappijen hebben hun aantal vluchten tussen Japan en Europa sterk verminderd. All Nippon Airways vliegt slechts in zeer beperkte mate rechtstreeks tussen Tokio en Brussel en mijdt daarbij het Russische luchtruim.  Voor meer info, zie de website van ANA: www.ana.co.jp/en/jp/international en www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206.

Ook de rechtstreekse vrachtvluchten tussen Tokio en Brussel van ANA Cargo zijn vanaf eind oktober 2022 zo goed als stil gevallen Voor meer info, zie de website van ANA Cargo : www.anacargo.jp/en en www.anacargo.jp/en/news/operation_plan_of_nov_2022_as_of_20oct.html

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industry (METI) beschikt over een uitgebreid pakket maatregelen om bedrijven te ondersteunen die zwaar getroffen zijn door de COVID-pandemie. De voornaamste zijn :

Voor bijkomende informatie, zie de METI website.

d. Economische vooruitzichten

In 2020 kromp de Japanse economie met -4,5%, gevolgd door een heropleving met 1,6% in 2021. Het IMF voorspelt voor 2022 een reële groei van 1,7%. Voor meer informatie: www.imf.org/external/country/JPN/index.htm.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Ondanks de coronavirus crisis is het toch nog mogelijk om in Japan zaken te doen. Japanse zakenlui die betrokken zijn in de internationale handel werken in overwegende mate thuis. Het is perfect mogelijk om per e-mail te werken of online meetings op te zetten. Het Tokio-kantoor van Flanders Investment & Trade staat ter beschikking van de Vlaamse bedrijven om contacten in Japan aan de brengen en online meetings tot stand te brengen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tokyo@fitagency.com.

f. Opportuniteiten op lange termijn

Japan is de derde economie in de wereld, na de Verenigde Staten en China. Het is bovendien een land dat technologisch sterk ontwikkeld is. Hoewel de ontwikkeling van de Japanse markt geduld en aanpassingsvermogen vereist, zijn er tal van sectoren waar Vlaamse bedrijven een kans maken. Voor een overzicht kan u terecht op een speciale webpagina van FIT over dit thema: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/kansrijke-sectoren.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

24 oktober 2022