U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Japan

1. Algemene toestand

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het aantal besmettingen in Japan is geleidelijk aan toegenomen, en bereikte midden april zijn piek. Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50. Een aantal lokale besmettingshaarden hebben dit cijfer tegen eind juni terug doen aangroeien tot om en bij de 100. Een meerderheid van deze nieuwe gevallen deed zich voor in Tokyo.

De Japanse overheid heeft de besmettingshaarden opgedeeld in twee types:

 1. Het cruiseschip “Diamond Princess” dat tot 26 maart in quarantaine lag in de haven van Yokohama. Daar werden 712 besmettingen vastgesteld.
 2. Daarnaast werden er tot en met 29 juni 2020, 18.592 andere besmettingen vastgesteld op het Japanse grondgebied dat een bevolking heeft van 126 miljoen inwoners. De meest getroffen regio’s zijn: Tokyo (6.171 besmettingen), Osaka (1.821), Kanagawa (Yokohama-regio: 1.463), Hokkaido (1.250), Saitama Prefectuur (1.107), Chiba Prefectuur (946), Fukuoka Prefectuur (845), Hyogo (Kobe-regio: 705), en Aichi (Nagoya-regio: 526). In de andere regio’s ligt het aantal besmettingen onder de 500.

Tegen 29 juni resulteerde het coronavirus in Japan in 985 officiële overlijdens, waarvan 13 passagiers van het cruiseschip “Diamond Princess”. 46 patiënten liggen op de intensieve afdeling, terwijl 17.164 patiënten genezen werden verklaard, waaronder 658 opvarenden van de “Diamond Princess”.

Voor de meest recente cijfers, zie de website van de Japanse openbare omroep NHK: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82 

2. Voorzorgsmaatregelen

Door het sterk stijgend aantal besmettingen heeft de Japanse regering op 16 april 2020 de noodtoestand afgekondigd over het volledige grondgebied. Op 14 mei werd de noodtoestand opgeheven in 39 van de 47 prefecturen, en op 25 mei in de resterende 8 prefecturen. Toch blijft de regering de bevolking oproepen om een aantal regels in acht te nemen die een nieuwe grote golf van besmettingen moet vermijden, zoals:

 • Voldoende afstand houden (minstens 2 meter)
 • Drukke plaatsen vermijden
 • Kleine ruimtes met onvoldoende verluchting vermijden
 • Een masker dragen op openbare plaatsen of op het openbaar vervoer
 • Regelmatig de handen wassen met zeep (minstens 30 seconden)
 • Zoveel mogelijk thuiswerken eerder dan naar de werkplaats te gaan
 • Zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitwerken gaan indien pendelen met het openbaar vervoer toch noodzakelijk is
 • Tot 10 juli sportevents laten doorgaan zonder publiek 

3. Exitstrategie

Doordat de Japanse regering de algemene noodtoestand had opgeheven, konden de gouverneurs van de 47 prefecturen naar eigen inzicht het socio-economische leven geleidelijk aan heropstarten. De exitstrategie verschilde daardoor van regio tot regio. Op 19 juni 2020 was Tokyo de laatste in de rij om alle lokale beperkingen op te heffen. Sinds 19 juni is het ook mogelijk om vrij doorheen het ganse land te reizen.

4. Economie

a. Economische impact

De Japanse overheid verbiedt tot nader order de toegang tot zijn grondgebied voor buitenlandse reizigers uit een groot aantal landen, waaronder zowat alle Europese landen, inclusief België. Niet-Japanners die tot voor 14 dagen een van deze landen hebben aangedaan, wordt de toegang tot Japan ontzegd. Voor bijkomende informatie over het inreisverbod, zie de website van de Japanse ambassade in Brussel : www.be.emb-japan.go.jp/itpr_en/consular_visa.html   

Deze maatregel heeft ervoor gezorgd dat zakenreizen vanuit Vlaanderen naar Japan volledig zijn weggevallen. Online meetings winnen aan populariteit.

De luchtverbindingen met Japan zijn aanzienlijk verminderd. De rechtstreekse vlucht van All Nippon Airways (ANA) tussen Brussel en Tokyo wordt volledig opgeschort in de periode 29 maart – 31 juli 2020. Voor meer info, zie de website van ANA: www.ana.co.jp/group/en/pr/          

Een aantal Chinese havens fungeren als transithaven voor containers vanuit Europa naar Japan. De epidemie leidde tot een sterk verminderde activiteit in deze havens, waardoor er zich vertragingen hebben voorgedaan bij de levering van Europese containers aan Japan. Dit euvel zal verdwijnen eens de havenactiviteit in China zich heeft herpakt.

Een groot aantal handelsbeurzen werden afgeschaft of uitgesteld. 

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Japanse regering heeft in april een eerste extra-budget goedgekeurd van 117 biljoen Japanse yen (ong. 1000 miljard euro) als ondersteuning voor de economie. Daar bovenop komt midden juni een tweede extra-budget van ongeveer dezelfde grootte. Het totale steunpakket van de overheid komt daardoor neer op meer dan 230 biljoen yen (ong. 2000 miljard euro) of ongeveer 40% van het Japanse BNP. Het normale overheidsbudget voor fiscaal jaar 2020 bedraagt 103 biljoen yen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Een subsidie van maximaal 2 miljoen yen voor KMO’s en van maximaal 1 miljoen yen voor zelfstandigen die hun omzet met minstens 50% hebben zien dalen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De Japanse regering heeft aangekondigd dit maximum in juni op te trekken tot 6 miljoen yen.
 • Een subsidie van 2/3 van de maandhuur voor KMO’s en zelfstandigen die hun omzet met 50% hebben zien dalen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, of met 30% over een periode van drie maanden, met een maximum van 250.000 yen voor zelfstandigen met één zaak, 500.000 yen voor zelfstandigen met meer dan één zaak, 500.000 yen voor KMO’s met één vestiging en 1 miljoen yen voor KMO’s met meerdere vestigingen.
 • De mogelijkheid voor KMO’s om ongedekte leningen zonder interestbetaling en met staatsgarantie te verkrijgen van de private financiële sector met een maximale verdaagtijd van vijf jaar. Hiervoor wordt een reserve voorzien van 300 miljard yen.
 • Uitstel van betaling van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen met 1 jaar voor KMO’s, zelfstandigen en gezinnen die in hun inkomen getroffen zijn door maatregelen tegen het coronavirus.
 • Een reserve van 400 miljard yen bij de Development Bank of Japan voor kapitaalinjecties of leningen aan grote bedrijven.
 • Het overnemen door de regering van 75% (bij grote bedrijven) en 90% (KMO’s) van de vergoeding die bedrijven moeten uitbetalen aan hun werknemers die ze in een systeem van economische werkloosheid opnemen zonder hun arbeidscontract te verbreken. Deze vergoeding bedraagt normaal 2/3 (grote ondernemingen) of 4/5 (KMO’s) van het maandloon. De regering neemt daarvan maximum 8330 yen per werknemer per dag over, maar kondigde op 14 mei aan dit bedrag te verhogen tot max. 15.000 yen.
 • Een onvoorwaardelijke subsidie van 100.000 yen voor elke inwoner.
 • Bijkomend kindergeld a rato van 10.000 yen per kind.
 • Bijkomende financiële ondersteuning voor gezinnen die hun huishuur niet meer kunnen betalen door verlies van inkomsten voor een periode van 3 tot 9 maand.
 • Subsidie van 100.000 yen voor studenten die door de crisis hun studentenjob verloren, verhoogd tot 200.000 yen voor studenten uit armere gezinnen.

d. Economische vooruitzichten

In 2020 is de verwachting dat de Japanse economie zwaar te lijden zal hebben onder de coronavirus-epidemie. Het IMF voorspelt een reële negatieve groei van -5,20% voor Japan. Voor meer informatie: www.imf.org/external/country/JPN/index.htm

e. Opportuniteiten op korte termijn

Ondanks de coronavirus crisis is het toch nog mogelijk om in Japan zaken te doen. Japanse zakenlui die betrokken zijn in de internationale handel werken in overwegende mate thuis. Het is perfect mogelijk om per e-mail te werken of online meetings op te zetten. Het Tokyo-kantoor van Flanders Investment & Trade staat ter beschikking van de Vlaamse bedrijven om contacten in Japan aan de brengen en online meetings tot stand te brengen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tokyo@fitagency.com

f. Opportuniteiten op lange termijn

Japan is de derde economie in de wereld, na de Verenigde Staten en China. Het is bovendien een land dat technologisch sterk ontwikkeld is. Hoewel de ontwikkeling van de Japanse markt geduld en aanpassingsvermogen vereist, zijn er tal van sectoren waar Vlaamse bedrijven een kans maken. Voor een overzicht kan u terecht op een speciale webpagina van FIT over dit thema: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/kansrijke-sectoren

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

29 juni 2020