U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Japan

1. Algemene toestand

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het land kende ondertussen vier besmettingsgolven:

 • Het aantal besmettingen bereikte op 11 april 2020 een eerste piek (720 gevallen). Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50.
 • Vanaf begin juli 2020 nam het aantal besmettingen opnieuw toe om op 7 augustus een tweede piek te bereiken (1605 gevallen). Daarna vertoonde het aantal besmettingen een dalende trend tot eind september, om in oktober 2020 te stagneren rond een dagelijks gemiddelde van ongeveer 570 gevallen.
 • In de eerste week van november 2020 veranderde de trend in een opwaartse beweging met een nieuwe piek van 7.949 dagelijkse besmettingen op 8 januari 2021. Ook het aantal coronapatiënten op de intensieve afdeling nam geleidelijk toe tot een piek van 1.043 gevallen op 27 januari 2021. Het aantal dagelijkse corona-overlijdens piekte op 10 februari 2021 met 121 sterfgevallen. De besmettingen namen geleidelijk aan af tot een wekelijks gemiddelde van om en bij de 1.150 gevallen midden maart en 325 patiënten op de intensieve afdeling. 
 • Daarna tekende zich opnieuw een stijging af. Op 8 mei 2021 bereikte het aantal besmettingen een nieuwe piek met 7.236 gevallen per dag en op 26 mei groeide het aantal patiënten op de intensieve afdeling aan tot 1.416, een nieuw record. Deze vierde golf, die vooral veroorzaakt werd door nieuwe varianten van covid-19, kende daarna een significante daling tot ongeveer 1500 dagelijkse besmettingen omstreeks mid juni 2021. 

 • Sinds de tweede week van juli 2021 wordt Japan echter opnieuw getroffen door een opstoot van het aantal besmettingen, waarbij het aandeel van de deltavariant sterk toeneemt.  Deze vijfde golf zorgde voor een nieuw record in de dagelijkse infecties, namelijk 12.341 op 31 juli 2021. Het aantal patiënten op de intensieve afdeling groeide van 376 op 16 juli naar 691 op 1 augustus 2021.

Tot en met 1 augustus 2021 bedroeg het totale aantal besmettingen met COVID-19 in Japan 937.293 op een bevolking van 127 miljoen inwoners. De meest getroffen regio’s zijn: Tokyo (221.026 besmettingen), Osaka (115.025), Kanagawa (Yokohama-regio: 84.606), Saitama Prefectuur (57.839), Aichi (Nagoya-regio: 54.325), Chiba Prefectuur (49.929), Hokkaido (44.691), Hyogo (Kobe-regio: 44.304),Fukuoka Prefectuur (39.804), Okinawa (25.128), en Kyoto (18.497). In de andere regio’s ligt het totaal aantal besmettingen onder de 15.000.

Tegen 1 augustus 2021 resulteerde het coronavirus in Japan in 15.211 officiële overlijdens. 691 patiënten liggen op de intensieve afdeling, terwijl 839.905 patiënten genezen werden verklaard.

Voor de meest recente cijfers, zie de website van de Japanse openbare omroep NHK: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82 

2. Voorzorgsmaatregelen

In vijf prefecturen in Japan werden maatregelen uitgevaardigd die het uitgangsleven enigszins beperken. Het gaat om Kyoto, Hyogo (Kobe-regio), Fukuoka, Hokkaido en Ishikawa (Kanazawa-regio). In Tokyo, de drie belendende prefecturen Kanagawa (Yokohama-regio), Chiba, Saitama, en in Osaka en Okinawa geldt de noodtoestand, waardoor nog striktere maatregelen gelden voor het sociale leven.

Deze maatregelen komen bovenop de normale regels die de Japanse bevolking gevraagd wordt in acht te nemen, zoals:

 • Voldoende afstand houden (minstens 2 meter)
 • Drukke plaatsen vermijden
 • Kleine ruimtes met onvoldoende verluchting vermijden
 • Een masker dragen op openbare plaatsen of op het openbaar vervoer
 • Regelmatig de handen wassen met zeep (minstens 30 seconden)
 • Zoveel mogelijk thuiswerken eerder dan naar de werkplaats te gaan
 • Zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitwerken gaan indien pendelen met het openbaar vervoer toch noodzakelijk is

3. Exitstrategie

Op 17 februari 2021 begon de Japanse overheid met een vaccinatiecampagne. Deze was in eerste instantie gericht op het ziekenhuispersoneel en de 36 miljoen 65-plussers, maar werd vanaf de zomer uitgebreid naar de andere leeftijdscategorieën. Op 29 juli 2021 hadden 48,8 miljoen Japanse ingezetenen minstens een eerste vaccinatie ontvangen, wat neerkomt op 38,4% van de totale bevolking. Daarvan hadden 35,1 miljoen, of 27,6% van de totale bevolking, ook een tweede inenting gekregen.

4. Economie

a. Economische impact

De Japanse overheid verbiedt tot nader order de toegang tot zijn grondgebied voor alle buitenlandse reizigers. met uitzondering van diegenen die over een verblijfsvergunning en een “re-entry permit” beschikken. Ook om humanitaire redenen wordt soms een uitzondering gemaakt, zoals voor het bijwonen van een begrafenis of een geboorte. . Voor bijkomende informatie over het inreisverbod en zijn uitzonderingen, zie de website van de Japanse ambassade in Brussel: www.be.emb-japan.go.jp/itpr_en/consular_visa.html  

Japan wordt door de Belgische overheid beschouwd als een “groene zone”. Reizen vanuit Japan naar België is daardoor mogelijk. Daarbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële reizen. Reizigers die de laatste 14 dagen in Japan hebben doorgebracht, hoeven niet meer in quarantaine te gaan en hoeven ook geen PCR test te laten afnemen bij aankomst in België. Wel dienen ze een Passenger Locator Form in te vullen. Daarnaast eisen sommige luchtvaarmaatschappijen nog steeds een negatieve PCR test vooraleer reizigers toe te laten tot het vliegtuig. Voor meer info, zie de website van de Belgische ambassade in Japan: https://japan.diplomatie.belgium.be/en/visa-belgium

De luchtverbindingen met Japan zijn aanzienlijk verminderd. De rechtstreekse passagiersvlucht van All Nippon Airways (ANA) tussen Brussel en Tokyo wordt volledig opgeschort in de periode 29 maart 2020 – 05 maart 2021. Op 6 maart start All Nippon Airways met een rechtstreekse zaterdagvlucht voor passagiers. Voor meer info, zie de website van ANA: www.ana.co.jp/group/en/pr/ en www.anahd.co.jp/group/en/pr/202101/20210125.html

ANA Cargo voert sinds 16 november 2020 opnieuw een dagelijkse rechtstreekse vrachtvlucht uit tussen Tokyo en Brussel. Voor meer info, zie de website van ANA Cargo: www.anacargo.jp/en/news/operation_plan_of_feb_2021_as_of_18_jan.html

Een groot aantal handelsbeurzen in Japan werden afgeschaft, uitgesteld of gaan door met een beperkt publiek. 

De Olympische en Paralympische Spelen kunnen doorgaan in Tokyo zoals voorzien, respectievelijk van 23 juli tot 8 augustus, en van 24 augustus tot 5 september 2021.

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Japanse regering heeft in april 2020 een eerste extra-budget goedgekeurd van 117 biljoen Japanse yen (ong. 1000 miljard euro) als ondersteuning voor de economie. Daar bovenop komt midden juni een tweede extra-budget van ongeveer dezelfde grootte. Het totale steunpakket van de overheid komt daardoor neer op meer dan 230 biljoen yen (ong. 2000 miljard euro) of ongeveer 40% van het Japanse BNP. Het normale overheidsbudget voor fiscaal jaar 2020 bedraagt 103 biljoen yen. De Japanse regering heeft in haar budget voor het fiscale jaar 2021 bijkomende maatregelen voorzien. 

De belangrijkste maatregelen tot nu toe zijn:

 • Een subsidie van maximaal 2 miljoen yen voor KMO’s en van maximaal 1 miljoen yen voor zelfstandigen die hun omzet met minstens 50% hebben zien dalen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De Japanse regering heeft aangekondigd dit maximum in juni op te trekken tot 6 miljoen yen.
 • Een subsidie van 2/3 van de maandhuur voor KMO’s en zelfstandigen die hun omzet met 50% hebben zien dalen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, of met 30% over een periode van drie maanden, met een maximum van 250.000 yen voor zelfstandigen met één zaak, 500.000 yen voor zelfstandigen met meer dan één zaak, 500.000 yen voor KMO’s met één vestiging en 1 miljoen yen voor KMO’s met meerdere vestigingen.
 • De mogelijkheid voor KMO’s om ongedekte leningen zonder interestbetaling en met staatsgarantie te verkrijgen van de private financiële sector met een maximale verdaagtijd van vijf jaar. Hiervoor wordt een reserve voorzien van 300 miljard yen.
 • Uitstel van betaling van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen met 1 jaar voor KMO’s, zelfstandigen en gezinnen die in hun inkomen getroffen zijn door maatregelen tegen het coronavirus.
 • Een reserve van 400 miljard yen bij de Development Bank of Japan voor kapitaalinjecties of leningen aan grote bedrijven.
 • Het overnemen door de regering van 75% (bij grote bedrijven) en 90% (KMO’s) van de vergoeding die bedrijven moeten uitbetalen aan hun werknemers die ze in een systeem van economische werkloosheid opnemen zonder hun arbeidscontract te verbreken. Deze vergoeding bedraagt normaal 2/3 (grote ondernemingen) of 4/5 (KMO’s) van het maandloon. De regering neemt daarvan maximum 8330 yen per werknemer per dag over, maar kondigde op 14 mei aan dit bedrag te verhogen tot max. 15.000 yen.
 • Een onvoorwaardelijke subsidie van 100.000 yen voor elke inwoner.
 • Bijkomend kindergeld a rato van 10.000 yen per kind.
 • Bijkomende financiële ondersteuning voor gezinnen die hun huishuur niet meer kunnen betalen door verlies van inkomsten voor een periode van 3 tot 9 maand.
 • Subsidie van 100.000 yen voor studenten die door de crisis hun studentenjob verloren, verhoogd tot 200.000 yen voor studenten uit armere gezinnen.
 • Een campagne (‘Go to Travel’ / ‘Go to Eat’) waarbij de Japanse bevolking korting krijgt op uitgaven in de horeca in eigen land. Een aantal steden waar de besmettingen eind november – begin december 2020 sterk in aantal zijn toegenomen werden echter uitgesloten van deze campagne, waaronder Osaka, Sapporo en Tokyo. De campagne werd tot nader order volledig opgeschort vanaf 28 december 2020.

d. Economische vooruitzichten

In 2020 kromp de Japanse economie met 4,8%. Het IMF voorspelt in 2021 een reële groei van 2,8% voor Japan. Voor meer informatie: www.imf.org/external/country/JPN/index.htm

e. Opportuniteiten op korte termijn

Ondanks de coronavirus crisis is het toch nog mogelijk om in Japan zaken te doen. Japanse zakenlui die betrokken zijn in de internationale handel werken in overwegende mate thuis. Het is perfect mogelijk om per e-mail te werken of online meetings op te zetten. Het Tokyo-kantoor van Flanders Investment & Trade staat ter beschikking van de Vlaamse bedrijven om contacten in Japan aan de brengen en online meetings tot stand te brengen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tokyo@fitagency.com

f. Opportuniteiten op lange termijn

Japan is de derde economie in de wereld, na de Verenigde Staten en China. Het is bovendien een land dat technologisch sterk ontwikkeld is. Hoewel de ontwikkeling van de Japanse markt geduld en aanpassingsvermogen vereist, zijn er tal van sectoren waar Vlaamse bedrijven een kans maken. Voor een overzicht kan u terecht op een speciale webpagina van FIT over dit thema: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/kansrijke-sectoren

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

2 augustus 2021