U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Japan

1. Algemene toestand

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het land kende ondertussen vijf besmettingsgolven:

 • Het aantal besmettingen bereikte op 11 april 2020 een eerste piek (720 gevallen). Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50.
 • Vanaf begin juli 2020 nam het aantal besmettingen opnieuw toe om op 7 augustus een tweede piek te bereiken (1605 gevallen). Daarna vertoonde het aantal besmettingen een dalende trend tot eind september, om in oktober 2020 te stagneren rond een dagelijks gemiddelde van ongeveer 570 gevallen.
 • In de eerste week van november 2020 veranderde de trend in een opwaartse beweging met een nieuwe piek van 7.949 dagelijkse besmettingen op 8 januari 2021. Ook het aantal coronapatiënten op de intensieve afdeling nam geleidelijk toe tot een piek van 1.043 gevallen op 27 januari 2021. Het aantal dagelijkse corona-overlijdens piekte op 10 februari 2021 met 121 sterfgevallen. De besmettingen namen geleidelijk aan af tot een wekelijks gemiddelde van om en bij de 1.150 gevallen midden maart en 325 patiënten op de intensieve afdeling. 
 • Daarna tekende zich opnieuw een stijging af. Op 8 mei 2021 bereikte het aantal besmettingen een nieuwe piek met 7.236 gevallen per dag en op 26 mei groeide het aantal patiënten op de intensieve afdeling aan tot 1.416. Deze vierde golf, die vooral veroorzaakt werd door nieuwe varianten van COVID-19, kende daarna een significante daling tot ongeveer 1500 dagelijkse besmettingen omstreeks mid juni 2021. 

 • Sinds de tweede week van juli 2021 werd Japan echter opnieuw getroffen door een opstoot van het aantal besmettingen, waarbij het aandeel van de deltavariant sterk toenam. Deze vijfde golf zorgde voor een nieuw record in de dagelijkse infecties, namelijk 25.868 op 20 augustus 2021. Het aantal patiënten op de intensieve afdeling groeide aan van 376 op 16 juli naar 2.223 op 4 september 2021, eveneens een nieuw record. Daarna daalde het aantal besmettingen sterk tot een weekgemiddelde van ongeveer 200 per dag in de eerste helft van november 2021.

Tot en met 14 november 2021 bedroeg het totale aantal besmettingen met covid-19 in Japan 1.725.835 op een bevolking van 124 miljoen inwoners. De meest getroffen regio’s zijn: Tokio (381.968 besmettingen), Osaka Prefectuur (202.899), Kanagawa (Yokohama-regio: 169.069), Saitama Prefectuur (115.716), Aichi (Nagoya-regio: 106.784), Chiba Prefectuur (100.402), Hyogo (Kobe-regio: 78.618), Fukuoka Prefectuur (74.507), Hokkaido (60.904), Okinawa (50.292) en Kyoto Prefectuur (35.949). In de andere regio’s ligt het totaal aantal besmettingen onder de 30.000.

Tegen 14 november 2021 resulteerde het coronavirus in Japan in 18.399 officiële overlijdens. 85 patiënten liggen op de intensieve afdeling, terwijl 1.705.974 patiënten genezen werden verklaard.

Voor de meest recente cijfers, zie de website van de Japanse openbare omroep NHK: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82 

2. Voorzorgsmaatregelen

Eind september 2021 was de vijfde golf van COVID-besmettingen in Japan dermate verzwakt, dat de regering besliste om een einde te maken aan de noodtoestand die sinds midden juli gold. Daardoor zijn de belangrijkste maatregelen die het sociale leven beperkten opgeheven. De horecasector kan opnieuw alcohol schenken tot in de vroege avond en evenementen tot 5.000 deelnemers zijn toegelaten (tot 10.000 voor grotere eventhallen). Wel kunnen lokale overheden strengere regels uitvaardigen afhankelijk van de toestand ter plaatse.

Deze maatregelen komen bovenop de normale regels die de Japanse bevolking gevraagd wordt in acht te nemen, zoals:

 • Voldoende afstand houden (minstens 2 meter)
 • Drukke plaatsen vermijden
 • Kleine ruimtes met onvoldoende verluchting vermijden
 • Een masker dragen op openbare plaatsen of op het openbaar vervoer
 • Regelmatig de handen wassen met zeep (minstens 30 seconden)
 • Zoveel mogelijk thuiswerken eerder dan naar de werkplaats te gaan
 • Zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitwerken gaan indien pendelen met het openbaar vervoer toch noodzakelijk is

3. Exitstrategie

Op 17 februari 2021 begon de Japanse overheid met een vaccinatiecampagne. Deze was in eerste instantie gericht op het ziekenhuispersoneel en de 36 miljoen 65-plussers, maar werd vanaf de zomer uitgebreid naar de andere leeftijdscategorieën. Op 12 november 2021 hadden 99,1 miljoen Japanse ingezetenen minstens een eerste vaccinatie ontvangen, wat neerkomt op 78,2% van de totale bevolking. Daarvan hadden 94,6 miljoen, of 74,7% van de totale bevolking, ook een tweede inenting gekregen.

4. Economie

a. Economische impact

De Japanse overheid verbiedt tot nader order de toegang tot zijn grondgebied voor alle buitenlandse reizigers. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld buitenlanders die over een verblijfsvergunning en een “re-entry permit” voor Japan beschikken; buitenlandse zakenlui en werknemers die uitgenodigd worden door hun zakenpartners, respectievelijk werkgevers in Japan; buitenlandse studenten die ingeschreven zijn in een Japanse educatieve instelling, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. 

Voor bijkomende informatie over het inreisverbod en zijn uitzonderingen, zie de website van de Japanse ambassade in Brussel: www.be.emb-japan.go.jp/itpr_en/consular_visa.html of de relevante website van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html.  

Buitenlandse zakenlui worden alleen tot het Japanse grondgebied toegelaten op initiatief van hun zakenpartners in Japan. Daartoe moet de Japanse zakenpartner voorafgaandelijk een aanvraag indienen bij de bevoegde overheidsinstantie in Japan. Mits voldaan is aan een aantal voorwaarden kan de quarantaine bij binnenkomst in Japan beperkt worden tot drie dagen. Mits voldaan is aan een aantal voorwaarden kan de quarantaine bij binnenkomst in Japan beperkt worden tot drie dagen. Meer informatie over dit uitzonderlijk systeem is beschikbaar op volgende websites van de Japanse overheid:

Voor bijkomende informatie, zie ook de website van de Japanse openbare omroep NHK : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1814

Vlaamse zakenlui die een zakenreis willen ondernemen naar Japan, worden aangeraden om met hun zakenpartner(s) in Japan contact op te nemen.

Japan wordt door de Belgische overheid beschouwd als een “rode zone”. Reizen vanuit Japan naar België is daardoor slechts mogelijk onder strikte voorwaarden. Daarnaast eisen sommige luchtvaarmaatschappijen een negatieve PCR test vooraleer reizigers toe te laten tot het vliegtuig. Voor meer info, zie de website van de Belgische ambassade in Japan: https://japan.diplomatie.belgium.be/en/visa-belgium of de relevante website van de federale overheid : www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land.

De luchtverbindingen met Japan zijn aanzienlijk verminderd. De rechtstreekse passagiersvlucht van All Nippon Airways (ANA) tussen Brussel en Tokio werd volledig opgeschort in de periode van 29 maart 2020 tot 5 maart 2021. Op 6 maart startte All Nippon Airways met een rechtstreekse zaterdagvlucht voor passagiers en op 31 oktober 2021 komt daar nog een rechtstreekse woensdagvlucht bij. Voor meer info, zie de website van ANA: www.ana.co.jp/group/en/pr/ en www.anahd.co.jp/group/en/pr/202109/20210914-2.html.

ANA Cargo voert sinds 16 november 2020 opnieuw een dagelijkse rechtstreekse vrachtvlucht uit tussen Tokyo en Brussel. Voor meer info, zie de website van ANA Cargo: www.anacargo.jp/en/news en www.anacargo.jp/en/news/operation_plan_of_oct_2021_as_of_12_oct.html.

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Japanse regering heeft, zowel in 2020 als in 2021, een uitgebreid steunpakket voorzien voor het zakenleven dat getroffen is door de COVID-crisis :

De belangrijkste maatregelen op dit moment zijn :

d. Economische vooruitzichten

In 2020 kromp de Japanse economie met 4,8%. Het IMF voorspelt in 2021 een reële groei van 2,4% voor Japan. Voor meer informatie: www.imf.org/external/country/JPN/index.htm

e. Opportuniteiten op korte termijn

Ondanks de coronavirus crisis is het toch nog mogelijk om in Japan zaken te doen. Japanse zakenlui die betrokken zijn in de internationale handel werken in overwegende mate thuis. Het is perfect mogelijk om per e-mail te werken of online meetings op te zetten. Het Tokio-kantoor van Flanders Investment & Trade staat ter beschikking van de Vlaamse bedrijven om contacten in Japan aan de brengen en online meetings tot stand te brengen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tokyo@fitagency.com

f. Opportuniteiten op lange termijn

Japan is de derde economie in de wereld, na de Verenigde Staten en China. Het is bovendien een land dat technologisch sterk ontwikkeld is. Hoewel de ontwikkeling van de Japanse markt geduld en aanpassingsvermogen vereist, zijn er tal van sectoren waar Vlaamse bedrijven een kans maken. Voor een overzicht kan u terecht op een speciale webpagina van FIT over dit thema: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/kansrijke-sectoren

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

30 november 2021