U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Japan

1. Algemene toestand

Na China was Japan één van de eerste landen waar het coronavirus COVID-19 werd waargenomen eind januari 2020. Het aantal besmettingen in Japan is geleidelijk aan toegenomen, en bereikte op 11 april een eerste piek (720 gevallen). Begin mei was het aantal besmettingen tot onder de 100 per dag gedaald en begin juni zelfs tot onder de 50. Vanaf begin juli is het aantal besmettingen terug beginnen aan te groeien om op 7 augustus een tweede piek te bereiken (1605 gevallen). Daarna vertoonde het aantal besmettingen een dalende trend tot eind september, om in oktober 2020 te stagneren rond een dagelijks gemiddelde van ongeveer 570 gevallen. In de eerste week van november veranderde de trend in een opwaartse beweging met een nieuwe piek van 7.490 dagelijkse besmettingen op 7 januari 2021. Ook het aantal coronapatiënten op de intensieve afdeling nam geleidelijk aan toe tot een piek van 900 gevallen op 13 januari 2021.

Tot en met 13 januari 2021 bedroeg het totale aantal besmettingen met covid-19 in Japan 304.030 op een bevolking van 124 miljoen inwoners. De meest getroffen regio’s zijn: Tokyo (78.566 besmettingen), Osaka (35.842), Kanagawa (Yokohama-regio: 29.706), Aichi (Nagoya-regio: 20.087), Saitama Prefectuur (18.824), Chiba Prefectuur (15.380), Hokkaido (15.106), Hyogo (Kobe-regio: 12.686), Fukuoka Prefectuur (12.009), en Kyoto (6.332) en Okinawa (6.037). In de andere regio’s ligt het totaal aantal besmettingen onder de 5.000.

Tegen 13 januari 2021 resulteerde het coronavirus in Japan in 4.289 officiële overlijdens. 900 patiënten liggen op de intensieve afdeling, terwijl 229.732 patiënten genezen werden verklaard.

Voor de meest recente cijfers, zie de website van de Japanse openbare omroep NHK: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82 

2. Voorzorgsmaatregelen

Door het sterk stijgend aantal besmettingen heeft de Japanse regering de noodtoestand ingevoerd in 11 prefecturen, waaronder de grootstedelijke gebieden van Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama en Fukuoka. De noodtoestand geldt tot en met 7 februari 2021 en slaat op ongeveer 3/4 van de Japanse economie. De maatregel laat de gouverneurs van deze 11 prefecturen toe om bij de bevolking sterk aan te dringen op het naleven van een aantal extra-maatregelen, zoals :

 • Van de eet- en drinkgelegenheden, karaokebars, fitnessclubs, theaters, musea, tentoonstellingen, etc. wordt verwacht dat ze sluiten om 20 uur en geen alcohol meer schenken na 19u. De overheid voorziet in financiële compensaties.
 • Aan de burgers wordt gevraagd om thuis te blijven na 8 uur ’s avonds, tenzij voor dringende of essentiële zaken.
 • Bedrijven worden aangemoedigd om hun werknemers thuis te laten werken en het aantal aanwezigen op kantoor met 70% te verminderen.
 • Live evenementen mogen maar plaats vinden tot 20 uur met de helft van het normale publiek en met een maximum van 5000 personen.

Deze maatregelen komen bovenop de normale regels die de Japanse bevolking gevraagd wordt in acht te nemen, zoals :

 • Voldoende afstand houden (minstens 2 meter)
 • Drukke plaatsen vermijden
 • Kleine ruimtes met onvoldoende verluchting vermijden
 • Een masker dragen op openbare plaatsen of op het openbaar vervoer
 • Regelmatig de handen wassen met zeep (minstens 30 seconden)
 • Zoveel mogelijk thuiswerken eerder dan naar de werkplaats te gaan
 • Zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitwerken gaan indien pendelen met het openbaar vervoer toch noodzakelijk is

3. Exitstrategie

De noodtoestand zal zeker aanhouden tot en met 7 februari 2021, maar kan verlengd worden als de epidemie onvoldoende kan bedwongen worden. Daarbij gebruikt de Japanse overheid zes indicatoren :

 • Het aantal ziekenhuisbedden dat in gebruik is op de corona-afdelingen bedraagt minder dan 50% van de maximumcapaciteit
 • Het aantal coronapatiënten bedraagt minder dan 25 per 100.000 personen
 • Het aantal positieve testen ligt lager dan 10% van alle afgenomen PCR coronatesten
 • Het aantal nieuwe besmettingen bedraagt minder dan 25 per 100.000 personen
 • De verhouding van het aantal besmettingen van de huidige week in vergelijking met de week ervoor ligt lager dan 1.
 • Het aantal nieuw besmette personen waarvan de oorzaak van besmetting onduidelijk is, bedraagt minder dan 50% van het totale aantal dagelijkse besmettingen

Zelfs als na 7 februari aan deze voorwaarden voldaan is, kan de overheid een aantal maatregelen aanhouden om de epidemie verder terug te dringen.

4. Economie

a. Economische impact

De Japanse overheid verbiedt tot nader order de toegang tot zijn grondgebied voor alle buitenlandse reizigers. Er worden slechts enkele uitzonderingen toegestaan, zoals het bijwonen van een begrafenis of een geboorte. Voor bijkomende informatie over het inreisverbod en zijn uitzonderingen, zie de website van de Japanse ambassade in Brussel : www.be.emb-japan.go.jp/itpr_en/consular_visa.html  

Door het inreisverbod zijn zakenreizen naar Japan sterk gedaald in aantal. Online meetings hebben aan populariteit gewonnen.

Op 25 september 2020 heeft de Belgische regering alle inreisbeperkingen voor reizigers uit Japan opgeheven. Reizigers uit Japan zullen alleen nog een “Passenger Locator Form” dienen in te vullen voor ze in België aankomen, en zelfs deze voorwaarde valt weg als ze minder dan 48 uur in België verblijven en een ander vervoersmiddel gebruiken dan het vliegtuig of het schip. Luchtvaartmaatschappijen kunnen echter bijkomende voorzorgsmaatregelen vragen van hun passagiers. Voor meer info, zie de website van de Belgische ambassade in Japan: https://japan.diplomatie.belgium.be/en/visa-belgium

De luchtverbindingen met Japan zijn aanzienlijk verminderd. De rechtstreekse passagiersvlucht van All Nippon Airways (ANA) tussen Brussel en Tokyo wordt volledig opgeschort in de periode 29 maart 2020 – 31 januari 2021. Voor meer info, zie de website van ANA: www.ana.co.jp/group/en/pr/ 

ANA Cargo voert sinds 16 november 2020 opnieuw een dagelijkse rechtstreekse vrachtvlucht uit tussen Tokyo en Brussel. Voor meer info, zie de website van ANA Cargo: www.anacargo.jp/en/news/operation_plan_of_janfeb_2020-21_as_of_24_dec.html

Een groot aantal handelsbeurzen in Japan werden afgeschaft of uitgesteld. 

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Japanse regering heeft in april 2020 een eerste extra-budget goedgekeurd van 117 biljoen Japanse yen (ong. 1000 miljard euro) als ondersteuning voor de economie. Daar bovenop komt midden juni een tweede extra-budget van ongeveer dezelfde grootte. Het totale steunpakket van de overheid komt daardoor neer op meer dan 230 biljoen yen (ong. 2000 miljard euro) of ongeveer 40% van het Japanse BNP. Het normale overheidsbudget voor fiscaal jaar 2020 bedraagt 103 biljoen yen. De Japanse regering heeft in haar budget voor het fiscale jaar 2021 bijkomende maatregelen voorzien. 

De belangrijkste maatregelen tot nu toe zijn:

 • Een subsidie van maximaal 2 miljoen yen voor KMO’s en van maximaal 1 miljoen yen voor zelfstandigen die hun omzet met minstens 50% hebben zien dalen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De Japanse regering heeft aangekondigd dit maximum in juni op te trekken tot 6 miljoen yen.
 • Een subsidie van 2/3 van de maandhuur voor KMO’s en zelfstandigen die hun omzet met 50% hebben zien dalen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, of met 30% over een periode van drie maanden, met een maximum van 250.000 yen voor zelfstandigen met één zaak, 500.000 yen voor zelfstandigen met meer dan één zaak, 500.000 yen voor KMO’s met één vestiging en 1 miljoen yen voor KMO’s met meerdere vestigingen.
 • De mogelijkheid voor KMO’s om ongedekte leningen zonder interestbetaling en met staatsgarantie te verkrijgen van de private financiële sector met een maximale verdaagtijd van vijf jaar. Hiervoor wordt een reserve voorzien van 300 miljard yen.
 • Uitstel van betaling van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen met 1 jaar voor KMO’s, zelfstandigen en gezinnen die in hun inkomen getroffen zijn door maatregelen tegen het coronavirus.
 • Een reserve van 400 miljard yen bij de Development Bank of Japan voor kapitaalinjecties of leningen aan grote bedrijven.
 • Het overnemen door de regering van 75% (bij grote bedrijven) en 90% (KMO’s) van de vergoeding die bedrijven moeten uitbetalen aan hun werknemers die ze in een systeem van economische werkloosheid opnemen zonder hun arbeidscontract te verbreken. Deze vergoeding bedraagt normaal 2/3 (grote ondernemingen) of 4/5 (KMO’s) van het maandloon. De regering neemt daarvan maximum 8330 yen per werknemer per dag over, maar kondigde op 14 mei aan dit bedrag te verhogen tot max. 15.000 yen.
 • Een onvoorwaardelijke subsidie van 100.000 yen voor elke inwoner.
 • Bijkomend kindergeld a rato van 10.000 yen per kind.
 • Bijkomende financiële ondersteuning voor gezinnen die hun huishuur niet meer kunnen betalen door verlies van inkomsten voor een periode van 3 tot 9 maand.
 • Subsidie van 100.000 yen voor studenten die door de crisis hun studentenjob verloren, verhoogd tot 200.000 yen voor studenten uit armere gezinnen.
 • Een campagne (‘Go to Travel’ / ‘Go to Eat’) waarbij de Japanse bevolking korting krijgt op uitgaven in de horeca in eigen land. Een aantal steden waar de besmettingen eind november – begin december 2020 sterk in aantal zijn toegenomen werden echter uitgesloten van deze campagne, waaronder Osaka, Sapporo en Tokyo. De campagne werd tot nader order volledig opgeschort vanaf 28 december 2020.

d. Economische vooruitzichten

In 2020 is de verwachting dat de Japanse economie zwaar te lijden zal hebben onder de coronavirus-epidemie. In het tweede kwartaal van 2020 vertoonde de economie een krimp met -27.8% op jaarbasis. Het IMF voorspelt voor dit jaar een reële negatieve groei van -5,3% voor Japan. Voor meer informatie: www.imf.org/external/country/JPN/index.htm

e. Opportuniteiten op korte termijn

Ondanks de coronavirus crisis is het toch nog mogelijk om in Japan zaken te doen. Japanse zakenlui die betrokken zijn in de internationale handel werken in overwegende mate thuis. Het is perfect mogelijk om per e-mail te werken of online meetings op te zetten. Het Tokyo-kantoor van Flanders Investment & Trade staat ter beschikking van de Vlaamse bedrijven om contacten in Japan aan de brengen en online meetings tot stand te brengen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tokyo@fitagency.com

f. Opportuniteiten op lange termijn

Japan is de derde economie in de wereld, na de Verenigde Staten en China. Het is bovendien een land dat technologisch sterk ontwikkeld is. Hoewel de ontwikkeling van de Japanse markt geduld en aanpassingsvermogen vereist, zijn er tal van sectoren waar Vlaamse bedrijven een kans maken. Voor een overzicht kan u terecht op een speciale webpagina van FIT over dit thema: www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/japan/kansrijke-sectoren

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

13 januari 2021