U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Italië

Update 04/01/2023

1. Algemene toestand

Italië werd fel getroffen door het coronavirus COVID-19. Het aantal gevallen bedroeg op 24 november 2022: 24.260.660: 492.457 personen zijn positief, 181.098 personen zijn overleden en 23.587.105 personen genezen. De gedetailleerde kaart van de Civiele Bescherming toont het aantal gevallen per regio.  

De Italiaanse regering vaardigde op 22 april 2021 het Decreto Riaperture (DL 22/04/2021) uit met maatregelen in het kader van de corona-exitstrategie. De richtlijnen in het wetsdecreet gelden vanaf 26 april 2021. De noodtoestand werd definitief afgeschaft op 31 maart 2022. 

2. Regels die van toepassing zijn op het Italiaans grondgebied

Tot 31 december 2022 geldt maskerplicht in ziekenhuizen en rusthuizen. Hoeven geen masker te dragen: kinderen jonger dan 6 en personen met een ziekte of handicap die onverenigbaar is met het dragen van een masker.

Indien u positief test in Italië, moet u in isolatie. De lokale gezondheidsdienst bepaalt de duur van deze isolatie, afhankelijk van uw vaccinatiestatus. De kosten voor een eventuele quarantaine op hotel zijn voor eigen rekening. De testresultaten en de Italiaanse procedure kunnen niet betwist worden.

U mag niet reizen wanneer u in quarantaine zit en u moet de quarantaine daar vervolledigen alvorens u naar België kunt terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten kan van deze regel afgeweken worden. De ambassade komt niet tussen in deze repatriëringen.

3. Naar Italië reizen

Om Italië binnen te komen vanuit België is geen Covid Safe Ticket (in Italië ‘green pass’ genoemd) of Passenger Locator Form nodig.

Als u de voorbije 14 dagen voorafgaand aan uw aankomst in Italië in een ander land dan België bent geweest of indien u wil nakijken welke maatregelen van toepassing zijn op uw specifieke situatie, controleert u best de website Viaggiare Sicuri van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarop kunt u een “Questionario” (vragenlijst, in het Engels) invullen. Op basis van uw antwoorden genereert de website persoonlijke instructies betreffende uw verplaatsing naar of van Italië.

Italië voert maatregelen in voor reizigers uit China en pleit voor een Europese strategie.

  • Nieuwe maatregelen op Italiaanse luchthavens: verplichte antigeentest voor reizigers uit China en sequencing van positieve stalen
  • Slechts een klein deel van de Chinese reizigers in Italië komt via een rechtstreekse vlucht
  • Italië is in contact met de andere EU-lidstaten om tot een Europese strategie te komen

Verplichte antigeentest bij aankomst op de luchthavens Malpensa en Fiumicino en sequencing van de positieve stalen.

Na India, Taiwan en Japan voert ook Italië een verplichte antigeentest in voor reizigers op vluchten uit China. Naast de verplichte test, bepaalt de nieuwe verordening ook dat een sequencing moet gebeuren op de positieve stalen om varianten te detecteren. Minister Schillaci is in contact met de andere EU-lidstaten om tot een gezamenlijke strategie te komen.

In afwachting van nationale maatregelen beslisten de regio’s Lombardije en Lazio de voorbije dagen om op de luchthavens van resp. Milano Malpensa en Roma Fiumicino antigeentesten in te voeren voor reizigers uit China. 

Meer informatie is beschikbaar op de volgende websites:

4. Economie

A. Economische impact

Italië stond langere tijd wereldwijd geseind als een geografische regio met hoog risico. Goederen konden het land echter vrij binnenkomen en verlaten.

B. Relancemaatregelen

Het maxidecreet "Cura Italia" werd gepubliceerd in het staatsblad 70 van 17 maart 2020 (Dl 17 maart 2020, nr. 18) met een injectie van steun voor de economie van ongeveer 25 miljard euro om het hoofd te bieden aan de noodsituatie van het coronavirus. 

In het kader van het coronavirus breidde de Italiaanse regering haar bevoegdheden uit om buitenlandse overnames te blokkeren. Zo beoogt de regering te vermijden dat banken, verzekeraars en energiebedrijven tijdens de crisis makkelijk in buitenlandse handen komen. 

Italië rekent ook op solidariteit van de EU en de EU-LS, alsook een versoepeling van de begrotingsregels en staatssteunregelgeving. 

Het Decreto Rilancio (herlanceringsdecreet) is, in chronologische volgorde, de derde grote interventie van de regering om de economische gevolgen van de noodsituatie COVID-19 aan te pakken, na de Cura Italia (Save Italy) en de Decreto Liquidità (Liquiditeitsbesluit). 

Centraal in het decreet staan ​​de maatregelen ter ondersteuning van gezinnen en bedrijven, die niet alleen veel van de Cura Italia-maatregelen versterken en uitbreiden, te beginnen met de sterke toewijding aan de gezondheidszorg, maar ook nieuwe en belangrijke om economisch herstel, sociale cohesie en veiligheid te versterken.

De kern van de herlancering van Italië is een ongekende inzet om Italiaanse bedrijven te versterken en dit niet alleen om ze vandaag te verdedigen, maar al vooruitkijkend naar hun concurrentievermogen en rol in het mondiale scenario. Inspanningen zijn gericht op investeringen, innovatie, dimensionale groei, ecologische en sociale duurzaamheid. De staat introduceert nieuwe instrumenten om de industriële structuur van het land te beschermen en te versterken.

Het opnieuw opstarten van de nationale economie betekent ook nadenken over de toekomst van Italië: scholen en universiteiten. Het decreet kijkt naar de toekomst, met zeer aanzienlijke middelen voor scholen en de grootste voorziening voor universiteiten en onderzoek die ooit in Italië is gecreëerd. 

Daarnaast wordt de inspanning om ieders gezondheid en veiligheid te beschermen en de gezondheidszorg en de civiele bescherming te versterken voortgezet met € 5,5 miljard: de reorganisatie van het ziekenhuisnetwerk, met een structurele uitbreiding van 3.500 nieuwe intensive care-bedden, de versterking van thuiszorg en de aanwerving van ongeveer 9.000 verpleegkundigen, alsook de herfinanciering van het Nationaal Noodfonds voor civiele bescherming.

Er is een sterke verbintenis om twee sectoren te steunen die sinds het begin van de noodsituatie bijzonder zwaar zijn getroffen, nl. toerisme en cultuur.

C. Economische vooruitzichten

Het IMF voorspelde dat het Italiaanse begrotingstekort in 2021 ging oplopen tot 8,3% van het bbp. S&P zegt dat Italië's staatsschuld naar verwachting zal toenemen tot 15,1% van het bbp. Uiteindelijk was de staatsschuld in 2021 afgenomen met 7,2%, wat vooral te danken was aan de nationale maatregelen die de Italiaanse regering heeft aangenomen om de huishoudens en bedrijven te ondersteunen alsook aan de succesvolle vaccinatiecampagne.

In het kader van het herstelplan keurde de regering eerder het  “decreto semplificazioni” (vereenvoudigingsbesluit) goed. Het besluit is erop gericht de administratieve procedures te vereenvoudigen, de bureaucratische verplichtingen weg te nemen en te versnellen, het openbaar bestuur te digitaliseren, de groene economie en het bedrijfsleven te ondersteunen. De maatregelen focussen voornamelijk op: vereenvoudigingen op het gebied van overheidsopdrachten (versnelde aanbestedingsprocedures) en bouw; vereenvoudiging van procedures en aansprakelijkheid; vereenvoudiging ter ondersteuning en verbreding van een digitale administratie; vereenvoudiging m.b.t bedrijfsactiviteiten, milieu en groene economie. Het besluit besteedt verder ook aandacht aan ambtsmisbruik (wangedrag, inertie en vertragingen). Van de 750 geblokkeerde publieke infrastructuurprojecten zijn er inmiddels 150 ontsloten waaronder TAV (Treno Alta Velocità in Val di Susa, Turijn-Lyon) en MOSE (waterkering Venetië). Naast administratieve vereenvoudiging, zullen een fiscale hervorming (progressiviteit, vereenvoudiging, belastingvermindering voor gezinnen en werknemers, transitie naar duurzaamheid) en strijd tegen sociale en territoriale ongelijkheid de speerpunten worden van het herstelbeleid. 

Banca d’Italia berekende dat de daling van het Italiaanse bbp in 2020 9% bedroeg terwijl de groei met 6,6% was toegenomen in 2021 en met 3,8% zal toenemen in 2022 als het virus onder controle wordt gehouden. De macroeconomische vooruitzichten voor de Italiaanse economie verschijnen maandelijks op de website van Banca d’Italia. 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Op voorstel van president Mario Draghi en minister van Economie en Financiën Daniele Franco keurde de ministerraad een wetsdecreet goed dat urgente maatregelen introduceert met betrekking tot het aanvullend fonds bij het nationaal herstel- en veerkrachtplan en andere urgente investeringsmaatregelen .

De tekst bevat bepalingen met betrekking tot de interventies van het Nationaal Investeringsplan en is gericht op integratie met nationale middelen.

De interventies hebben betrekking op de volgende gebieden:

- digitale diensten en digitaal burgerschap - PagoPA-platform en "IO" -app;
- satelliettechnologieën en ruimte-economie;
- herontwikkeling van openbare huisvesting;
- interventies voor de gebieden getroffen door aardbevingen;
- "Ecobonus en Sismabonus";
- duurzame infrastructuur en mobiliteit (vernieuwing van wagenparken, bussen, treinen en groene schepen) voor de ecologische duurzaamheid van havens en de verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
- strategische investeringen in cultureel-erfgoedsites, gebouwen en natuurgebieden en voor andere gerelateerde interventies;
- gezondheid, milieu en klimaat; veilige en duurzame ziekenhuizen; een innovatief gezondheidsecosysteem;
- transitie naar industrie 4.0; - innovatie-overeenkomsten;
- bouw en verbetering van paviljoens en ruimtes voor penitentiaire voorzieningen voor volwassenen en minderjarigen;
- toeleveringsketen- en districtscontracten voor de sectoren landbouw, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeelt en boomkwekerij;
- onderzoeksinitiatieven voor technologieën en innovatieve trajecten in de gezondheids- en zorgsector.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Italië, zie:

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. 

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

4 januari 2023