U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Italië

1. Algemene toestand

Italië werd fel getroffen door het coronavirus COVID-19. Het aantal gevallen bedroeg op 03 mei 2021 4.044.762: 430.906 personen zijn positief, 121.177 personen zijn overleden en 3.492.679 personen genezen. De gedetailleerde kaart van de Civiele Bescherming toont het aantal gevallen per regio.  

Goederenverkeer van en naar Italië blijft steeds toegelaten, al dienen transporteurs wel een aantal maatregelen in acht te nemen. 

De Italiaanse regering vaardigde op 22 april 2021 het Decreto Riaperture (DL 22/04/2021) uit met maatregelen in het kader van de corona-exitstrategie. De richtlijnen in het wetsdecreet gelden vanaf 26 april 2021. De noodtoestand werd verlengd tot 31 juli 2021.

2. Voorzorgsmaatregelen 

Strenge voorzorgsmaatregelen zijn in voege op het gehele Italiaanse grondgebied.
Italië begon op 3 juni 2020 aan fase 3 (Zie exitstrategie)

3. Exitstrategie

Maatregelen geldig op het hele grondgebied
 • De dringende maatregelen om de besmetting in het hele land te beperken, blijven gelden: personen met koorts hoger dan 37,5° C moeten thuisblijven en er is een verplichte standaardafstand van 1 meter tussen personen.
 • Verplaatsingen tussen regio’s zijn verboden op het nationale grondgebied, tenzij voor werkverplichtingen, om gezondheidsredenen of andere dwingende omstandigheden. Terugkeer naar de eigen domicilie is steeds toegelaten.
 • Het dragen van een masker blijft voor geheel Italië verplicht, en dit zowel binnen (behalve in een privéwoning) als buiten.
  Hoeven geen masker te dragen: mensen die een fysieke/sportieve activiteit beoefenen, kinderen jonger dan 6 jaar en mensen met pathologieën of handicaps die onverenigbaar zijn met het dragen van een masker. Men dient wel een officiële verklaring bij te hebben die dit bevestigt. 
  Het dragen van een masker wordt zelfs sterk aanbevolen in de privéwoning in aanwezigheid van mensen die niet onder hetzelfde dak wonen. 'Social distancing' blijft verplicht: altijd één meter interpersoonlijke afstand. Telewerken wordt indien mogelijk nog steeds aanbevolen.
 • Op de werkplek gelden strikte veiligheidsprotocollen.
 • Er gelden strafrechtelijke sancties voor degenen die de quarantaineverplichting schenden.
 • Avondklok: het is verboden om tussen 22u tot 5u te reizen, behalve om professionele- of ​​gezondheidsredenen op voorwaarde dat er vooraf een document is opgesteld dat dit bevestigt en dat speciaal voor dit doel is opgesteld.
 • In de privéwoning is het afgeraden om niet tot het gezin behorende personen te ontvangen. Er geldt een verbod op massabijeenkomsten. Potentieel drukke straten of pleinen in stedelijke centra kunnen worden gesloten vanaf 21u, met enkel doorgang voor het bereiken van commerciële activiteiten en particuliere woningen.
 • Het decreet voorziet in de introductie, op het nationale grondgebied, van de zogenaamde "groene Covid-19 certificeringen", die de staat van vaccinatie tegen SARS-CoV-2 of het herstel van de infectie of het uitvoeren van een moleculaire of antigene test met negatief resultaat bewijst.

  Het vaccinatie- en herstelcertificaat is zes maanden geldig, het certificaat met betrekking tot de negatieve test is 48 uur geldig. De certificeringen die zijn afgegeven in de lidstaten van de Europese Unie worden als gelijkwaardig erkend, evenals die welke zijn afgegeven in een derde land na een in de Europese Unie erkende vaccinatie.

  Vanaf 26 april 2021 is reizen tussen de verschillende regio's in de witte en gele gebieden toegestaan. Bovendien mogen mensen met de “groene certificering” ook reizen tussen de regio's en de autonome provincies in de oranje of rode zone.

Bijkomende maatregelen volgens risicozone

Italië is tot nader order opgedeeld in vier zones, die onderhevig zijn aan veranderingen naargelang de risico's.. Een kaart en de antwoorden op veelgestelde vragen zijn beschikbaar op de website van de Italiaanse regering. Hieronder volgt een overzicht volgens de stand van zaken op 03 mei 2021.

 1. Witte zone 
 • Momenteel geen enkele
 • Maskers moeten zowel buiten als binnen worden gedragen op andere plaatsen dan uw huis, behalve in gevallen waarin continue isolatie wordt gegarandeerd door elke niet-samenwonende persoon.
  De verplichting is niet voorzien voor:
  -     kinderen jonger dan 6 jaar;
  -     personen die vanwege hun handicap of pathologie het masker niet kunnen dragen;
  -     begeleiders die, om een persoon te helpen die is vrijgesteld van verplichting, op hun beurt het masker niet kunnen dragen.
  Bovendien is het niet verplicht om het masker te dragen, zowel buiten als binnen:
  -     tijdens het sporten;
  -     tijdens het eten of drinken, op de plaatsen en tijden waarop het is toegestaan;
  -     wanneer men alleen is of uitsluitend met samenwonenden.

 • Met betrekking tot de uitvoering van werk en schoolactiviteiten is het masker verplicht in de situaties waarin de specifieke sectorprotocollen voorzien. Het wordt echter sterk aanbevolen om maskers te gebruiken, zelfs in privéwoningen, in aanwezigheid van niet-samenwonende mensen.

 2. Gele zone (zone met laag risico) 
 • Momenteel: de regio’s Abbruzzen, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Veneto.
 • Verplaatsingen: over het algemeen wordt het ten zeerste aanbevolen om zich niet te verplaatsen, zowel met het openbaar vervoer als met eigen middelen, behalve om professionele redenen, gezondheidsredenen, of om een ​​activiteit uit te oefenen van een dienst die niet is opgeschort. 

  Het is in het gele gebied toegestaan om zich tussen 5.00 en 22.00 uur te verplaatsen, binnen de regio of autonome provincie, in overeenstemming met de specifieke beperkingen die zijn ingevoerd voor verplaatsingen naar andere privéwoningen. Men mag altijd terugkeren naar de eigen woonplaats of woning. De zogenaamde "avondklok" blijft van kracht: van 22.00 tot 5.00 uur zijn enkel verplaatsingen toegestaan, die gemotiveerd zijn door bewezen werkbehoeften, situaties van nood of gezondheidsredenen.
  Wat betreft bezoeken aan vrienden of familieleden, is het in dit gebied toegestaan om zich slechts één keer per dag te verplaatsen naar een andere privéwoning in dezelfde regio of autonome provincie, tussen 5.00 en 22.00 uur, met maximaal vier personen, naast de personen die op de plek van bestemming wonen. Kinderen jonger dan 14 jaar en gehandicapte of niet-zelfvoorzienende personen die bij hen wonen, mag men meenemen. Dit geldt voor de periode van 1 mei tot 15 juni 2021. 

 • Winkelcentra: sluiting van winkelcentra in het weekend en op feestdagen, met uitzondering van apotheken, drogisterijen, eetstalletjes, tabakswinkels en krantenkiosken die zich in gesloten ruimtes bevinden.

 • In dit gebied kan men eten en drinken in bars, restaurants en andere cateringgelegenheden, enkel in de openlucht. Thuisbezorging is toegestaan zonder tijdslimieten, maar moet toch plaatsvinden in overeenstemming met de regels voor verpakking en levering van producten.

 • Cultuur: de openstelling voor het publiek van musea en andere culturele instellingen en plaatsen wordt gewaarborgd mits quotagebruik en met inachtneming van anti-Covid-maatregelen. Tentoonstellingen zijn ook onder dezelfde voorwaarden toegankelijk voor het publiek. Op zaterdagen en feestdagen is de toegang gegarandeerd mits online of telefonische reservatie minstens een dag van tevoren.

 • Sinds 26 april zijn theaters en bioscopen terug open, met vooraf toegewezen zitplaatsen, in overeenstemming met de afstandsregels. De capaciteit mag niet groter zijn dan 50% van de maximale capaciteit, tot 1.000 toeschouwers buiten en 500 binnen voor elke zaal.
  Openbaar vervoer: 50% reductie van de capaciteit van het openbaar vervoer, met uitzondering van de schoolbusdiensten.

 • Sport: vanaf 26 april 2021 is in de gele zone, in overeenstemming met de geldende richtlijnen, elke sportactiviteit, inclusief team- en contactactiviteiten, buiten toegestaan. Bovendien zijn vanaf 15 mei 2021, altijd in de gele zone, de activiteiten van de buitenbaden toegestaan ​​en, vanaf 1 juni, die van de sportscholen. Het beoefenen van een sportactiviteit in de open lucht is toegestaan, op voorwaarde dat een interpersoonlijke afstand wordt aangehouden van twee meter tijdens het beoefenen van de fysieke activiteit. 

 • Beurzen, conferenties en congressen: vanaf 15 juni 2021 is het in de gele zone toegestaan ​​om beurzen met fysieke aanwezigheid te organiseren. Vanaf 1 juli 2021, mogen ook congressen met fysieke aanwezigheid doorgaan. Het is ook toegestaan ​​om al vroeger voorbereidende werkzaamheden te verrichten die geen instroom van het publiek met zich meebrengen.

 • Kuuroorden en thema- en pretparken. Vanaf 1 juli 2021 zijn de activiteiten van de kuuroorden en die van de thema- en pretparken toegestaan ​​in de gele zone.

3. Oranje zone (zone met gemiddeld risico) 
 • Momenteel: Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna en Sicilia
 • Dezelfde regels als in de gele gebieden, met daarenboven volgende regels: 

 • Verplaatsingen: het is verboden om zich van de ene gemeente of regio naar de andere te verplaatsen, behalve om professionele, academische of gezondheidsredenen. De reiziger moet in het bezit zijn van een ingevuld document dat de reden bevestigt en dat speciaal voor dit doel is verstrekt. Over het algemeen wordt het ten zeerste aanbevolen om zich niet te verplaatsen, noch met het openbaar vervoer, noch met eigen middelen. Wat betreft bezoeken aan vrienden of familieleden, is het in dit gebied toegestaan om zich slechts één keer per dag te verplaatsen naar een andere privéwoning in dezelfde regio of autonome provincie, tussen 5.00 en 22.00 uur, met maximaal vier personen, naast de personen die op de plek van bestemming wonen. Kinderen jonger dan 14 jaar en gehandicapte of niet-zelfvoorzienende personen die bij hen wonen, mag men meenemen. Dit geldt voor de periode van 1 mei tot 15 juni 2021. 

 • Bars en cateringdiensten: bars en restaurants, ijssalons, banketbakkers, enz. moeten 7 dagen per week, 24 uur per dag sluiten voor het publiek. Alleen catering met thuisbezorging is toegestaan in overeenstemming met de sanitaire hygiënevoorschriften, zowel voor verpakkings- als transportactiviteiten, evenals tot 22:00 uur de catering met afhaalmaaltijden, met een verbod op consumptie ter plaatse of in de buurt. Wie hoofdzakelijk een activiteit uitvoert, zoals geïdentificeerd door de ATECO-code 56.3, mag afhaalmaaltijden leveren enkel tot 18:00 uur.

 • In service- en tankstations langs snelwegen, de Europese routes E45 en E55, in ziekenhuizen, luchthavens, havens en interports blijft de service voor de verkoop van levensmiddelen en dranken open, met de verplichting ervoor te zorgen dat de interpersoonlijke afstand van ten minste één meter wordt gehandhaafd.

 • Thuisbezorging is toegestaan zonder tijdslimieten, maar moet toch plaatsvinden in overeenstemming met de regels voor verpakking en levering van producten. De consumptie van eten en drinken in hotels en andere accommodatieactiviteiten is ook toegestaan, zonder tijdslimieten, enkel voor gasten die er verblijven.

 • Cultuur: De toegang van musea en andere culturele instellingen en plaatsen voor het publiek is opgeschort, met uitzondering van bibliotheken waar de daarmee verband houdende diensten worden aangeboden via reservering en archief, onverminderd de maatregelen om de epidemische noodsituatie in te dammen.

4. Rode zone (gebied met hoog risico)
 • Momenteel: Valle Aosta
 • Verplaatsingen: elke beweging is ten strengste verboden, behalve om professionele of gezondheidsredenen.
 • Winkels: sluiting van alle retail, met uitzondering van supermarkten, eet- en voedingswinkels. Krantenkiosken, tabakswinkels, apotheken, drogisterijen, wasserijen, kappers blijven open. Schoonheidscentra zijn gesloten. 

Wanneer er meer dan 250 gevallen per 100.000 inwoners per week geregistreerd worden, dient de code herzien te worden.

Reizen van en naar het buitenland.

Italië liet in het late voorjaar van 2020 reizen van en naar het buitenland weer toe. Alle luchthavens in het land openden. Ook mochten Italianen weer door heel het land reizen. Vanaf 15 juni 2020 was het voor Italianen mogelijk om naar de meeste Europese landen te reizen. Vanaf 30 juni 2020 mocht ook buiten de EU gereisd worden, met strengere controles op luchthavens, havens en grensplaatsen.

Voor uitzonderingen, verdere details en de gedragscode voor wat betreft reizen met quarantaineplicht (10 dagen) vanuit andere landen, kan u de sectie “Reizen naar Italië” van de Italiaanse Ambassade in België raadplegen, de website http://www.viaggiaresicuri.it/ van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken of de website van de Belgische Ambassade in Italië.

Als algemene regel blijven er beperkingen tot toegang in Italië uit derde landen die niet tot de EU+ behoren, waarbij de reden tot verplaatsing dient gerechtvaardigd te worden aan de hand van een verklaring op eer en waarvoor de quarantaineplicht voorzien is in samenspraak met de plaatselijk bevoegde gezondheidsdienst. In deze gevallen is het alleen mogelijk te reizen voor bewezen beroepsmatige verplichtingen, hoogdringendheid, om gezondheidsredenen, om zich naar de eigen woonplaats te begeven, alsmede voor studiedoeleinden. 

Degenen die in het buitenland zijn, kunnen terugkeren om "de persoon te bereiken met wie ze een stabiele affectieve relatie hebben, zelfs als ze niet samenwonen".

Internationale reisbeperkingen zijn in voege. Voor gedetailleerde en specifieke vereisten voor het inreizen in Italië kan u deze link van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken raadplegen. 

 • Werk, gezondheid, studieverplichtingen of andere dringende redenen blijven vereist voor reizen van en naar landen buiten de EU, het Schengengebied, Andorra, Monaco, San Marino en het Verenigd Koninkrijk.
 • Personen die Italië willen binnenkomen en in de laatste 14 dagen in België verbleven of getransiteerd hebben, moeten:
 1. een negatief resultaat van een COVID-test, uitgevoerd in de 48 uur voor aankomst, kunnen voorleggen. Wie niet het gevraagde negatieve testresultaat kan voorleggen, moet in quarantaine.
 2. hun aankomst melden aan het Departement Preventie van de ASL (lokale dienst volksgezondheid) bevoegd voor de plaats van verblijf. Gelieve de bevoegde ASL te vinden door via deze link op de regio op de landkaart te klikken.
 3. een verklaring op eer invullen. Het formulier "self-declaration form" moet gedownload worden van de website van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sinds maandag 15 juni 2020 is de app Immuni actief. De app verzekert de privacy, en stuurt een bericht wanneer iemand in contact geweest is met iemand die positief is. Men kan via de app vervolgens meteen de huisarts verwittigen. 

Meer informatie is beschikbaar op de websites van:

 • het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid: 
 1. http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
 2. Lijst met regionale informatienummers 

4. Economie

A. Economische impact

Italië stond langere tijd wereldwijd geseind als een geografische regio met hoog risico. Goederen konden het land echter vrij binnenkomen en verlaten.

B. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

Voor wat betreft het goederenvervoer: Goederen kunnen Italië binnenkomen en verlaten. Het vervoer van de goederen wordt beschouwd als essentieel: het personeel dat de transportmiddelen bestuurt, kan daarom de betrokken gebieden binnenkomen en verlaten en zich ook in de zone verplaatsen. Transporteurs die goederen vervoeren tussen België en Italië kunnen dit bijgevolg blijven doen maar dienen wel de opgelegde preventieve voorzorgsmaatregelen toe te passen:

 • de chauffeurs mogen in principe niet uit de voertuigen stappen (verplaatsingen zijn weliswaar beperkt tot de strikte levering of inzameling van goederen) en dienen uitgerust met beschermende en preventieve medische hulpmiddelen zoals wegwerpmaskers en handschoenen;
 • als het laden/lossen van het voertuig vereist is, moet de veiligheidsafstand (1 meter) bewaard worden en moet de transportdocumentatie elektronisch verzonden worden

Meer toelichtingen kan u raadplegen op deze overheidswebsite.

C. Relancemaatregelen

Het maxidecreet "Cura Italia" werd gepubliceerd in het staatsblad 70 van 17 maart 2020 (Dl 17 maart 2020, nr. 18) met een injectie van steun voor de economie van ongeveer 25 miljard euro om het hoofd te bieden aan de noodsituatie van het coronavirus. 

In het kader van de coronavirus breidde de Italiaanse regering haar bevoegdheden uit om buitenlandse overnames te blokkeren. Zo beoogt de regering te vermijden dat banken, verzekeraars en energiebedrijven tijdens de crisis makkelijk in buitenlandse handen komen. 

Italië rekent ook op solidariteit van de EU en de EU-LS, alsook een versoepeling van de begrotingsregels en staatssteunregelgeving. 

Het Decreto Rilancio (herlanceringsdecreet) is, in chronologische volgorde, de derde grote interventie van de regering om de economische gevolgen van de noodsituatie COVID-19 aan te pakken, na de Cura Italia (Save Italy) en de Decreto Liquidità (Liquiditeitsbesluit). 

Centraal in het decreet staan ​​de maatregelen ter ondersteuning van gezinnen en bedrijven, die niet alleen veel van de Cura Italia-maatregelen versterken en uitbreiden, te beginnen met de sterke toewijding aan de gezondheidszorg, maar ook nieuwe en belangrijke om economisch herstel, sociale cohesie en veiligheid te versterken.

De kern van de herlancering van Italië is een ongekende inzet om Italiaanse bedrijven te versterken. Niet alleen om ze vandaag te verdedigen, maar al vooruitkijkend naar hun concurrentievermogen en rol in het mondiale scenario. Inspanningen gericht op investeringen, innovatie, dimensionale groei, ecologische en sociale duurzaamheid. Met een staat die nieuwe instrumenten introduceert om de industriële structuur van het land te beschermen en te versterken.

Het opnieuw opstarten van de nationale economie betekent ook nadenken over de toekomst van Italië: scholen en universiteiten. Het decreet kijkt naar de toekomst, met zeer aanzienlijke middelen voor scholen en de grootste voorziening voor universiteiten en onderzoek die ooit in Italië is gecreëerd. 

Daarnaast wordt de inspanning om ieders gezondheid en veiligheid te beschermen en de gezondheidszorg en de civiele bescherming te versterken voortgezet met € 5,5 miljard: de reorganisatie van het ziekenhuisnetwerk, met een structurele uitbreiding van 3.500 nieuwe intensive care-bedden, de versterking van thuiszorg en de aanwerving van ongeveer 9.000 verpleegkundigen, alsook de herfinanciering van het Nationaal Noodfonds voor civiele bescherming.

Er is een sterke verbintenis om twee sectoren te steunen die sinds het begin van de noodsituatie bijzonder zwaar zijn getroffen, nl. toerisme en cultuur.

D. Economische vooruitzichten

Het IMF voorspelt dat het Italiaanse begrotingstekort dit jaar zal oplopen tot 8,3% van het bbp. Na S&P heeft ook Fitch de kredietwaardigheid van Italië verlaagd tot BBB-. S&P zegt dat Italië's staatsschuld naar verwachting zal toenemen tot 15,1% van het bbp.

In het kader van het herstelplan keurde de regering eerder het  “decreto semplificazioni” (vereenvoudigingsbesluit) goed. Het besluit is erop gericht de administratieve procedures te vereenvoudigen, de bureaucratische verplichtingen weg te nemen en te versnellen, het openbaar bestuur te digitaliseren, de groene economie en het bedrijfsleven te ondersteunen. De maatregelen focussen voornamelijk op: vereenvoudigingen op het gebied van overheidsopdrachten (versnelde aanbestedingsprocedures) en bouw; vereenvoudiging van procedures en aansprakelijkheid; vereenvoudiging ter ondersteuning en verbreding van een digitale administratie; vereenvoudiging m.b.t bedrijfsactiviteiten, milieu en groene economie. Het besluit besteedt verder ook aandacht aan ambtsmisbruik (wangedrag, inertie en vertragingen). Van de 750 geblokkeerde publieke infrastructuurprojecten zijn er inmiddels 150 ontsloten waaronder TAV (Treno Alta Velocità in Val di Susa, Turijn-Lyon) en MOSE (waterkering Venetië). Naast administratieve vereenvoudiging, zullen een fiscale hervorming (progressiviteit, vereenvoudiging, belastingvermindering voor gezinnen en werknemers, transitie naar duurzaamheid) en strijd tegen sociale en territoriale ongelijkheid de speerpunten worden van het herstelbeleid. 

Banca d’Italia berekende dat de daling van het Italiaanse bbp in 2020 9% bedroeg terwijl de groei met 4,8% zal toenemen in 2021 en met 3,8% in 2022 als het virus onder controle wordt gehouden. De macroeconomische vooruitzichten voor de Italiaanse economie verschijnen maandelijks op de website van Banca d’Italia. 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Op voorstel van president Mario Draghi en minister van Economie en Financiën Daniele Franco keurde de ministerraad een wetsdecreet goed dat urgente maatregelen introduceert met betrekking tot het aanvullend fonds bij het nationaal herstel- en veerkrachtplan en andere urgente investeringsmaatregelen .

De tekst bevat bepalingen met betrekking tot de interventies van het Nationaal Investeringsplan en is gericht op integratie met nationale middelen.

De interventies hebben betrekking op de volgende gebieden:

- digitale diensten en digitaal burgerschap - PagoPA-platform en "IO" -app;
- satelliettechnologieën en ruimte-economie;
- herontwikkeling van openbare huisvesting;
- interventies voor de gebieden getroffen door aardbevingen;
- "Ecobonus en Sismabonus";
- duurzame infrastructuur en mobiliteit (vernieuwing van wagenparken, bussen, treinen en groene schepen) voor de ecologische duurzaamheid van havens en de verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
- strategische investeringen in cultureel-erfgoedsites, gebouwen en natuurgebieden en voor andere gerelateerde interventies;
- gezondheid, milieu en klimaat; veilige en duurzame ziekenhuizen; een innovatief gezondheidsecosysteem;
- transitie naar industrie 4.0; - innovatie-overeenkomsten;
- bouw en verbetering van paviljoens en ruimtes voor penitentiaire voorzieningen voor volwassenen en minderjarigen;
- toeleveringsketen- en districtscontracten voor de sectoren landbouw, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeelt en boomkwekerij;
- onderzoeksinitiatieven voor technologieën en innovatieve trajecten in de gezondheids- en zorgsector.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Italië, zie:

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. 

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

3 mei 2021

Bijkomende informatie