U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in China

 

1. Algemene toestand

Het is intussen meer dan een jaar geleden dat de eerste berichten verschenen over een nieuw onbekend virus dat was opgedoken in de stad Wuhan. Het vervolg is gekend en na enkele strenge lockdowns, reisbeperkingen en een doorgedreven opsporings- en testbeleid, is China er in geslaagd de epidemie rond maart-april 2020 een halt toe te roepen. Het land blijft echter uiterst beducht voor een nieuwe uitbraak en wil dit dan ook kost wat kost willen vermijden. Telkens er nieuwe besmettingen worden vastgesteld -hoe gering ook- worden lokaal stikte maatregelen afgekondigd.

Sinds de zomer is het vliegverkeer onder zeer strenge voorwaarden in beperkte mate weer opgestart, maar reizen van en naar China blijft erg moeilijk doordat de buitengrenzen nagenoeg gesloten blijven. Buitenlanders zowel als Chinese burgers moeten bij aankomst een strikte quarantaine van 14 dagen ondergaan en worden uitvoerig getest.

Verplaatsingen binnen China kunnen vrij vlot, behalve naar en vanuit steden of regio’s die als middel- of hoog risico worden bestempeld. Elke provincie / stad legt daarbij haar eigen voorwaarden op, dus het is belangrijk zich hierover zeer goed te informeren. Indien ergens een belangrijk evenement plaatsvindt, kan men zich ook verwachten aan tijdelijke verstrengingen zoals dat bv. het geval was met de CIIE beurs in Shanghai of het Nationaal Congres van de CCP in Peking.

Doordat vele Europese landen, waaronder België, sinds de herfst kampen met een tweede golf, hebben de Chinese autoriteiten besloten dat de Chinese Ambassade in Brussel vanaf 5 november geen "Health Declaration Certificate" meer mag afleveren (nodig om aan boord te kunnen gaan van een vlucht), zelfs niet indien reizigers in het bezit zijn van een geldig visum dat vóór deze datum is afgeleverd of beschikken over een geldige Chinese verblijfsvergunning voor het werk/persoonlijke zaken/familiehereniging. Dit betekent in de praktijk dat deze reizigers voorlopig niet meer kunnen afreizen naar China.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Chinese Ambassade.

2. Voorzorgsmaatregelen

In China worden de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus door de centrale overheid gestuurd maar de implementatie en controle gebeurt door overheden op alle geledingen, tot het niveau van districten en woonwijken. Dit maakt dat tegelijk top-down, fijnmazig én gericht kan opgetreden worden.

De strategie om de epidemie in te dijken en onder controle te houden bestaat vooral uit het verzamelen en analyseren van data, gecombineerd met testen op grote schaal en een strikte quarantainepolitiek. Indien besmettingen worden ontdekt, worden verplaatsingen van en naar die steden of gebieden beperkt en streng gecontroleerd aan de hand van qr-codes die de verblijfs- en reishistoriek weergeven. Ook de buitengrenzen van China blijven nagenoeg gesloten; slechts mondjesmaat en onder strikte voorwaarden worden reizigers tot het grondgebied toegelaten.  

De opgelegde maatregelen (bv het dragen van mondmaskers) worden goed opgevolgd door de bevolking, niet alleen omdat men weet dat de overheid verregaand kan controleren maar ook omdat de mensen in China (net zoals andere landen in Azië) ervaring hebben met eerdere epidemieën, zoals SARS.

3. Economie 

a. Economische impact

De Chinese economie groeit sinds de zware terugval tijdens het eerste kwartaal van 2020 en doet het over het algemeen goed, zeker in vergelijking met de rest van de meeste landen in de wereld. In het begin was de groei vooral gedreven door overheidsinvesteringen in infrastructuur maar sinds enkele maanden is ook het consumentenvertrouwen sterk toegenomen en is er ook groei in de retail sales. In het derde kwartaal was er een groei van bijna 5% tegenover 2019, nog beter dan de 3,2% in het tweede kwartaal. China zal het enige land in de G20 zijn dat een groeit kon optekenen in 2020.

Ook de export vanuit Vlaanderen naar China profiteert mee, hetzij door directe uitvoer, hetzij als toeleverancier, niet in het minst via Duitse bedrijven, die ook een sterke groei op de Chinese markt optekenen.

China is in 2020 ook ingestapt in 2 belangrijke handels- en investeringsverdragen die de komende jaren grote invloed zullen hebben in en tussen economische handelsblokken. Het Regional Comprehensive Economic Partnership of RCEP, gesloten in november, zal de rol en invloed van China in de Asia-Pacific regio doen toenemen. En op de valreep van 2020 bereikten China en de EU een principeakkoord over wederzijdse investeringen, het zogenaamde Comprehensive Agreement on Investment (CAI).   

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Economische relance maatregelen

Naast het indijken van de virus-uitbraak, heeft China snel maatregelen uitgevaardigd om de schade aan de economie te beperken en zo snel mogelijk weer tot een groei-situatie te komen. Zo heeft de Chinese centrale bank enkele monetaire ingrepen doorgevoerd, zoals het verlagen van de rente op bepaalde leningen en heeft ze kleine en middelgrote banken toegestaan om de reserve-ratio te verlagen. Doel hiervan was voornamelijk om de banken en bedrijven te stimuleren en de lening markt levendig te houden.

Daarnaast waren er ook fiscale maatregelen, zowel naar bedrijven als naar consumenten toe, zoals bv. het verlagen of opschorten van sociale bijdragen en vermindering of kwijtschelding van BTW. Daarnaast verhoogde of versnelde de overheid de reeds aan de gang zijnde investeringen in infrastructuurwerken.

Er zijn maatregelen die vooral gericht zijn op privébedrijven en kmo's, zoals snellere en online toegang tot kredieten, promotie van digitalisering en e-commerce en betere dienstverlening door de openbare diensten.

In het kader van de zogenaamde 'dual-circulation' strategie, wil de Chinese overheid meer inzetten op de binnenlandse vraag en 'eigen' innovatie. 

Een sector die sterk gepromoot wordt is de cross-border e-commerce (CBEC). De overheid ziet deze activiteit als een manier om (buitenlandse) handel een boost te geven. De State Council heeft in 2020 beslist om 46 nieuwe zgn. CBEC pilot-zones te installeren over heel China (bovenop de reeds bestaande 59 zones). Bedrijven die zich vestigen in dergelijke zones, kunnen profiteren van fiscale- en handelsvoordelen. 

d. Economische vooruitzichten

 • GDP groei:
  • 2019: 6,1%
  • 2020: 2%
  • 2021: 7 à 9% (verwacht)
 • Inflatie: 
  • 2019: 2,9%
  • 2020: 2,9%
  • 2021: 2,7%

Bij de grote economische spelers is China duidelijk de grote winnaar aangezien het als enige G20 land de gevolgen van de pandemie achter zich kon laten en een positieve groei kon voorleggen in 2020. Omdat de economie in de meeste andere landen nog in het slop zit of het herstel slechts langzaam verloopt, wordt verwacht dat China reeds in 2028 -5 jaar eerder dan verwacht- de grootste economie ter wereld kan worden, ten nadele van de Verenigde Staten.

e. Opportuniteiten op korte termijn

 • Telecommuting oplossingen (online live commerce, video conferencing & online office kits, digitalisering in het algemeen)
 • Low-touch diensten en oplossingen
 • Know-how op vlak van nieuwe logistieke diensten
 • Verse voeding via online kanalen

f. Opportuniteiten op langere termijn

 • Producten & diensten in verband met online gaming, online werken, virtual visits
 • Big data management, AI, internet en e-commerce platforms
 • Gezondheidszorg: supplementen, medical devicess, telemedicine, smart hospitals and online consultations, digital medical assistants, apps and mini-apps, self-diagnosing medical devices, diensten gericht op een verouderende bevolking
 • Milieutechnologie
 • Groei en verdere ontwikkelingen in e-Commerce

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

7 januari 2021