U bent hier

Nieuws

De afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen met COVID-19 sterk gedaald in Maleisië. Op 9 november 2021 registreerde Maleisië in totaal 2.511.691 gevallen van COVID-19: 61.803 actieve gevallen, 2.425.943 herstelde en 29.427 doden. Met de inspanningen van de regering om de vaccinatiegraad op te voeren, bereikte Maleisië 75,5% van de volledig gevaccineerde personen in de totale bevolking, terwijl 78,3% van de personen gedeeltelijk is gevaccineerd door meer dan 110.000 doses per dag toe te dienen. Maleisië blijft ook open voor zaken, met veel initiatieven, zoals Safe Travel, dat tot doel heeft de verplaatsing van zakenreizigers naar Maleisië te vergemakkelijken en tegelijkertijd hun veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Bulgarije wordt hard getroffen door de vierde golf. Om een totale lockdown te vermijden, werden opnieuw beperkende maatregelen afgekondigd maar door de invoering van het uitgebreide gebruik van een coronacertificaat treffen deze vooral mensen die niet kunnen aantonen dat ze genezen, getest of gevaccineerd zijn. De vaccinatiegraad blijft met minder dan 25% erg laag, maar de invoering van het certificaat zorgt er wel voor dat de vraag naar vaccinatie stijgt. 

De nationale noodtoestand blijft voorlopig van kracht tot 30 november 2021 en houdt het volgende in: beperking van grondwettelijke rechten, avondklok (verschillen per regio, zie hieronder), opschorting van sociale bijeenkomsten waarbij de concentratie of agglomeratie van mensen te hoog is, gedeeltelijke sluiting van de internationale grenzen. Daarnaast zijn er ook regionale maatregelen van kracht al naargelang het afgekondigde waarschuwingsniveau.

Sinds februari 2021 is de overheid gestart met de vaccinatiecampagne: 60-plussers, gezondheidswerkers, leerkrachten en politiediensten kwamen eerst aan bod. Bij aankomst op de internationale luchthaven van Tasjkent is er geen quarantaineverplichting meer.
Invoer en uitvoer van goederen is en blijft mogelijk, maar men moet rekening houden met vertragingen bij douane en de dienst certificatie van de Oezbeekse overheid.

Het coronavirus blijft aanwezig in Armenië. De situatie was in mei en juni 2021 vrij goed onder controle, maar vanaf juli ging het aantal actieve gevallen echter opnieuw in stijgende lijn en sinds kort kunnen we ook in Armenië van een nieuwe golf spreken. Om de economische gevolgen van de crisis te milderen, werden door de regering verschillende ondersteuningsprogramma's opgestart.

Ook Tsjechië wordt dezer dagen opnieuw geconfronteerd met een forse opstoot van de pandemie die de regering noopte tot het herinvoeren van een aantal beperkende maatregelen. Dit alles heeft natuurlijk ook invloed (gehad) op het economische leven, maar vooralsnog gaat men ervan uit dat de economie in 2021 opnieuw zal aantrekken. De regering helpt ondertussen de bedrijven en de werknemers met diverse steunprogramma’s.

Licht aan het einde van de tunnel?! Singapore heeft sinds de start van de epidemie ingezet op ‘trace, track, test & quarantine’ en een quasi volledige sluiting van de grenzen, en heeft zo naar internationale standaarden, het aantal covidslachtoffers sterk kunnen beperken (augustus 2021, nog steeds minder dan 100 doden in totaal). Sinds april 2021 is zwaar ingezet op vaccinaties en vandaag kan Singapore zich als één van de best gevaccineerde landen ter wereld profileren. Tijd voor een zeer voorzichtige en langzame heropening van de samenleving en het openen van de grenzen uit geselecteerde landen, staat nu op het programma.  

Ook het Groothertogdom Luxemburg is in de ban van het coronavirus COVID-19. In het nieuwsbericht vindt u informatie over de algemene toestand, de genomen voorzorgsmaatregelen, de economische steunmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. De vaccinatiecampagne is, zoals in elk andere EU-lidstaat, volop aan de gang. Op dit ogenblik is 74% van de bevolking (+12j.) gevaccineerd. Om de vaccinatiegraad op te krikken, wordt vanaf 1 november 2021 het gebruik van het 'CovidCheck system' uitgebreid en verplicht bij het bezoek aan horeca, discotheek, vrijetijdsbestedingen en in sommige winkels. Werkgevers zijn vrij om de coronapas ook in te voeren op de werkvloer. Het mondmasker blijft vanaf 6 jaar verplicht op het openbaar vervoer en in winkels.

Na de traumatische tweede covid golf (april 2021 t.e.m. juni 2021) waarbij er heel veel doden vielen, is de situatie in India rustiger. Er werden tot op heden 1 miljard dosissen van het vaccin uitgedeeld, voor een hoofdzakelijk jonge bevolking van 1.3 miljard.
In sommige Staten is de situatie nog steeds niet goed en met belangrijke feestdagen op komst, kijkt men met argusogen hoe de situatie zal evolueren in december.
Momenteel gaat het leven zijn gewone gang. Het dragen van een masker is wel nog overal verplicht maar anders zijn er weinig beperkingen. Vanaf 15 november zijn alle toeristen ook terug welkom. 

Letland gaat als eerste land van de EU opnieuw in lockdown omwille van de stijgende coronacijfers. Momenteel heeft Letland de hoogste besmettingsgraad van alle EU-landen en de op 3 na laagste vaccinatiegraad (48%). De gezondheidszorg wordt overspoeld en op maandag 11 oktober 2021 werd dan ook de noodtoestand uitgeroepen tot minstens 11 januari 2022. De nieuwe maatregelen hebben voornamelijk betrekking op het aanzetten tot vaccineren, m.a.w. de beperkingen zijn vooral gericht op niet-gevaccineerden.

Zoals in veel andere Europese landen worden ook in Finland de meeste restricties opgeheven naarmate de vaccinatiecijfers de hoogte ingaan. Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuispatiënten blijft wel relatief hoog, ook al zijn ze iets lager dan in België (per 100.000 inwoners). Momenteel gelden er nog enkele restricties in de horeca en bij internationale reizen. Personen die (minstens twee weken geleden) volledig gevaccineerd werden of binnen 6 maanden COVID-19 hebben gehad en genezen zijn, kunnen vrij van België naar Finland reizen. Reizigers die niet aan deze criteria voldoen, zijn verplicht om coronatests te ondergaan en in zelfquarantaine te blijven.

Eind augustus 2021 stelde Nigeria een COVID-19 reisprotocol in dat inkomende reizigers verplichtte één week in quarantaine te verblijven, of ze nu gevaccineerd zijn of niet. Die laatste verplichting wordt nu ongedaan gemaakt met een amendement dat officieel werd gepubliceerd op 15 oktober 2021.

 
 

 
 

De situatie in Litouwen gaat er momenteel sterk op achteruit, waarbij de capaciteit van de ziekenhuizen bijna bereikt is en gewone zorg in het gedrang komt. Desondanks worden er slechts beperkte restricties geherintroduceerd, voornamelijk het dragen van mondmaskers in binnenruimtes. Verder raadt de overheid aan om van thuis uit te werken waar mogelijk, zonder echter te verplichten. Men zet ook verder in op het aanmoedigen van vaccinaties, onder meer door een premie van 100 EUR voor 75-plussers. Reizigers naar Litouwen moeten vooraf een reisformulier invullen en een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve COVID-19-test (max. 72 uur oud) kunnen voorleggen. Lokaal hanteert men verder nog een opportuniteitspaspoort, nodig om toegang te krijgen tot winkels, horeca etc. Het 'EU Digitaal COVID-Certificaat' wordt hiervoor algemeen aanvaard.

De maanden april en maart van 2021 zijn erg kritieke maanden geweest in Brazilië; midden april was er een absolute piek met dagelijks bijna 4000 dodelijke slachtoffers en ongeveer 80 000 gevallen. Deze gemiddelden bleven hoog liggen tot eind juni, vanaf toen zijn deze cijfers in een neerwaartse trend terechtgekomen. Ook de druk op de ziekenhuizen is bijgevolg afgenomen, een onderzoek van de Braziliaanse krant O Globo wees uit dat de opnames met 70% gedaald zijn in ten minste 8 deelstaten in vergelijking met de situatie tijdens de piek.

Pagina's