U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Zuid-Korea

 

1. Algemene toestand

Zuid-Korea ving de eerste COVID-19 golf goed op door middel van sterke maatregelen op vlak van 'Social Distancing'. In oktober 2021 werd de doelstelling bereikt om 85% van de bevolking volledig te vaccineren. 

Wijziging inreisprocedure voor Zuid-Korea (oktober 2022)

Alle inreisbeperkingen zijn afgeschaft. Reizigers moeten dus niet langer een negatieve COVID-test neerleggen bij afreis naar Korea. 

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste administratieve verplichtingen voor een kort verblijf in Korea (<90 dagen):

  • Paspoort: meer dan 6 maanden geldig
  • K-ETA: elektronische melding van je reis naar Korea min. 24h voor afreis: https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do. Voor de aanvraag heeft u nodig: een geldig paspoort, e-mail, foto en betaling van de fee
  • We raden sterk aan uw COVID-vaccinatiebewijs mee te nemen bij afreis!

Ter info: Op de website van de Koreaanse ambassade kan u de laatste visamededelingen en -wijzigingen opvolgen: http://overseas.mofa.go.kr/be-en/brd/m_7440/list.do

Ter info

  • Negatieve PCR tests zijn dus niet langer nodig voor vertrek, noch bij aankomst
  • Mondmaskers zijn verplicht in alle publieke binnenruimtes. Enkel in de open lucht mag u het masker afnemen.
  • Q-Code: hoewel niet verplicht, raden we u sterk aan de Q-Code online in te vullen 2 dagen voor afreis. Op deze manier komt u veel vlotter door de douane op de luchthaven. U hebt hiervoor uw paspoortgegevens nodig, uw verblijfadres in Korea en tenslotte een digitale kopie van uw vaccinatiepaspoort (tip: sla deze op in uw smartphone zodat u die makkelijk kan uploaden): https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en

2. Voorzorgsmaatregelen

Van in het begin werd het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen als preventieve maatregel aangeraden, alsook vaak de handen te wassen.

Maar, met uitzondering van de sluiting van de scholen, het verbieden van grootschalige evenementen en quarantaine voor ieder die mogelijks met COVID-19 patiënten in contact is gekomen, legde de overheid geen bijzondere maatregelen op om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan. De Koreaanse samenleving heeft op geen enkel ogenblik helemaal stilgelegen: bedrijven bleven open en de bevolking kon zich vrij verplaatsen.

‘Social distancing’ is niet langer van kracht.  Het dragen van een mondmasker blijft verplicht op alle publieke plaatsen! 

3. Exitstrategie

Volgens de richtlijnen van ‘everyday life quarantine’ moeten organisaties (bv. scholen, bedrijven, ngo’s…) een manager hebben die verantwoordelijk is voor quarantaineactiviteiten en een geheel van viruspreventiemaatregelen. Deze manager zal actief moeten samenwerken met de gezondheidsautoriteiten en zal de taak hebben om regelmatig de gezondheid van de leden van de gemeenschap te controleren.

Daarnaast bestaat er een stapsgewijs systeem van coronamaatregelen die op regionaal/stedelijk niveau worden afgekondigd afhankelijk van het risico op besmetting. In de hoogste risicostap wordt thuiswerk de norm en worden alle openbare plaatsen, waaronder discotheken en clubs, religieuze instellingen, musea, theaters en parken gesloten. Naarmate het risico daalt worden instellingen gedeeltelijk of volledig heropend.

Sinds de zomer van 2022 is er een bijna volledige terugkeer naar het normale leven.  Mondmaskers blijven verplicht op openbare plaatsen.

4. Economie

a. Economische impact

Hoewel er nooit een lockdown werd ingevoerd, had de open Koreaanse economie sterk te lijden onder de verminderde consumentenvraag, de verstoring van de globale waardeketen en het verlies van afzetmarkten.

Zo daalde de autoverkoop in mei 2020 met 36% en was er een terugval van de Koreaanse export met 24,3%. Tijdens het eerste kwartaal van 2020 verdubbelde het aantal werklozen tot bijna 2,08 miljoen.

In 2021 herstelde de economie met een groei van c.4% en was de Covid-19 crisis (macro-economisch) volledig verteerd.  En belangrijke bijdrage kwam van de overheid met een groei in bestedingen van 4.5% in 2020 en 5% in 2021.

b. Handelbelemmeringen

De wereldwijde corona-crisis heeft uiteraard heel wat praktische hindernissen opgeworpen. Maar wij hebben geen weet van specifieke nieuwe handelsbelemmeringen.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de regering van Zuid-Korea sterk gereageerd. Dit voor een totaal economisch herstelpakket van meer dan 100 miljard euro. De plannen voorzien in steun voor kmo’s en zelfstandigen en een vangnet voor conglomeraten. Kmo’s en zelfstandigen kunnen een beroep doen op staatsgaranties en -leningen. Een groot deel wordt geïnjecteerd in de financiële markten.

Daarnaast kregen kleine ondernemingen met maximum 30 werknemers drie maanden uitstel voor het betalen van sociale bijdragen, en krijgen gezinnen wier inkomen beïnvloed werd door de crisis kortingen op de premies voor ziekteverzekering en pensioenen. Andere sociaaleconomische maatregelen zijn bv. cash subsidies (tot 750 euro) aan gezinnen.

Daar waar de Zuid-Koreaanse conglomeraten of chaebols in normale tijden vaak de kritiek krijgen marktverstorend te werken, lijken ze in crisistijd de economie en de overheid grote diensten te bewijzen door het aanzienlijke beschikbare kapitaal en de grote diversiteit aan activiteiten. Zo doneerden de conglomeraten reeds vele miljoenen voor de strijd tegen het virus, en leveren ze een belangrijke bijdrage voor de aanlevering van noodzakelijk materiaal.

Om de vraag aan te zwengelen en getroffen bedrijven te ondersteunen kan de overheid vanaf eind april 80% van de totale kost van openbare aanbestedingscontracten vooraf betalen.

Begin mei2021 kondigde president Moon de “Korean New Deal” aan. Het herstelpakket omvat grootschalige investeringen en de agressieve uitbouw van nieuwe groeimotoren.

De focus ligt op digitalisering doorheen de gehele economie, met als drie pijlers:

  • de uitbouw van digitale infrastructuur
  • ondersteuning van sectoren die online of zonder fysiek contact opereren
  • de digitalisering van infrastructuur

Naast de digitalisering zijn de 2 andere pijlers ontwikkeling van een groene economie en het verbeteren van het sociale vangnet.

De strategie moet in het post-COVID-19 tijdperk de economie uit het slop halen en broodnodige jobs creëren. Op die manier tracht de Koreaanse overheid de leidende digitale grootmacht te worden en zijn industrie klaar te maken voor een ‘low carbon’-tijdperk.

d. Economische vooruitzichten

Voor de periode 2022-2022 verwacht men een groei van 3%, hoewel de oorlog in Oekraine mogelijks een negatief effect zal hebben op de groeicijfers.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

8 november 2022