U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Zuid-Korea

1. Algemene toestand

Het aantal bevestigde patiënten besmet met het coronavirus bedroeg op 5 januari 64.979. Sinds de uitbraak op 20 januari 2020 vielen er al 1.007 doden te betreuren en werden 46.172 patiënten genezen verklaard. Zuid-Korea ving de eerste golf goed op. Maar het blijft geconfronteerd met nieuwe clusteruitbraken, ondanks een bevolking die de maatregelen over het algemeen goed opvolgt.

In Korea zijn 80% van de COVID-19 gevallen zogenaamde massa-infecties.

Einde april was het aantal nieuwe gevallen terug gevallen tot minder dan 10 per dag (met een ‘record’ van 2). Na enkele nieuwe uitbraken in de nachtclubs van Seoel, een distributiecentrum van een populaire online-shop en enkele religieuze bijeenkomsten steeg dat aantal einde mei opnieuw tot 75 per dag. De afgelopen maanden ging dat aantal verschillende keren op en neer en bereikte een nieuwe piek eind augustus met 441 besmettingen als uitloper van enkele massabijeenkomsten. Begin oktober viel het aantal besmettingen terug onder de 100 nieuwe gevallen per dag (op een bevolking van 50 miljoen inwoners), maar met de intrede van de winter is het aantal besmetting in december gestegen naar gemiddeld 1.000 per dag.

Sinds december zijn discotheken, musea, theaters terug gesloten en zijn er strikte ‘social distancing’ maatregelen. Horeca en bedrijven bleven open, maar elke vorm van massabijeenkomsten en religieuze bijeenkomsten werden verboden.  Private bijeenkomsten werden ook beperkt tot max. 5 personen.  U kan de overzicht van de maatregelen terugvinden via de volgende link: https://masonkorea.gmu.edu/corona/national-regulations-in-korea/social-d...

In haar strijd tegen de overzeese gevallen verstrengde Zuid-Korea sinds 16 maart de aankomst- en visa procedures. Hier volgen de belangrijkste wijzigingen:

  • Sinds 1 april geldt er een verplichte 14 daagse zelf-quarantaine voor iedereen die toekomt in Korea.
  • Een medisch attest, afgeleverd binnen de 48 uur voor afreis, bij zowel heen- als terugreis is verplicht.
  • De visumplicht voor een kort verblijf (<90 dagen) die op 13 april werd ingevoerd voor o.a. Belgen die naar Korea willen afreizen werd eind september afgeschaft.
  • Sinds 1 juni moeten reizigers met een Koreaans visum van lange termijn over een ​​inreis-vergunning (re-entry permit) beschikken.

Met visa navigator van de Koreaanse overheid kunt u nakijken welke de visa-verplichtingen zijn: https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10101#this

Daarnaast kan u op de website van de Koreaanse ambassade de laatste visa mededelingen en wijzigingen opvolgen: http://overseas.mofa.go.kr/be-en/brd/m_7440/list.do

2. Voorzorgsmaatregelen

Van in het begin werden als preventieve maatregelen aangeraden om op publieke plaatsen maskers te dragen en vaak de handen te wassen.

Maar, met uitzondering van de sluiting van de scholen, het verbieden van grootschalige evenementen en quarantaine voor ieder die mogelijks met covid-19 patiënten in contact is gekomen, legde de overheid geen bijzondere maatregelen op om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan. De Koreaanse samenleving heeft op geen enkel ogenblik helemaal stilgelegen: bedrijven bleven open en de bevolking kon zich vrij verplaatsen.

Op 5 mei schakelde Zuid-Korea over op de zogenaamde ‘everyday life quarantine’ (zie ‘Exitstrategie’). Toch wordt nog steeds aangeraden om aan ‘social distancing’ te doen, en niet-essentiële verplaatsingen zo veel mogelijk te beperken. De overheid, alsook vele privébedrijven, moedigen hun werknemers aan om aan telewerk te doen.

Na de opstoot in mei en augustus werden in de hoofdstedelijke regio (met de steden Seoel en Incheon en de provincie Gyeonggi - goed voor ongeveer de helft van de Koreaanse bevolking) beslist om terug te keren naar de strengere normen van voorheen: alle openbare plaatsen, waaronder discotheken en clubs, religieuze instellingen, musea, theaters en parken werden gesloten. Ondertussen werden scholen en musea gedeeltelijk heropend.

Iedereen die op de luchthaven aankomt, wordt getest en moet 14 dagen in quarantaine.

De naleving van de quarantaine verplichting wordt streng gecontroleerd en op inbreuken staan zware boetes en gevangenisstraf.

3. Exitstrategie

Op 5 mei schakelde Zuid-Korea over op de soepelere ‘Everyday life quarantine’. Dit zijn gedetailleerde aanbevelingen voor viruspreventie en zijn gericht zowel aan bedrijven als aan individuen.

Het doel is om een maatschappelijk draagvlak te creëren teneinde gedurende nog een geruime tijd een levensstijl aan te nemen dat het risico op besmetting minimaliseert maar terzelfdertijd mensen in staat stelt deel te nemen aan een bepaald niveau van economische en sociale activiteiten.

De aanbevelingen komen er grotendeels op neer om thuis te blijven wanneer de mensen symptomen van COVID-19 vertonen, of de afgelopen 2 weken in het buitenland zijn geweest. Verder blijven de raadgevingen om 2 meter afstand te houden en de basisroutine voor persoonlijke hygiëne te volgen (bv. handen wassen). Ook het handen schudden ter begroeting wordt afgeraden (een lichte buiging wordt aanbevolen). Het verplicht dragen van maskers in het openbaar vervoer werd dan wel weer ingevoerd.

Volgens de richtlijnen van ‘Everyday life quarantine’ moeten organisaties (bv. scholen, bedrijven, ngo’s…) een manager hebben die verantwoordelijk is voor quarantaineactiviteiten en een geheel van viruspreventie-maatregelen. Deze manager zal actief moeten samenwerken met gezondheidsautoriteiten en zal de taak hebben om regelmatig de gezondheid van de leden van de gemeenschap te controleren.

Verder wordt aan winkeleigenaars of exploitanten van kleine bedrijven gevraagd geen evenementen op te zetten die een massa volk kunnen lokken (Sowieso zijn events van meer dan 50 personen vandaag verboden).

Daarnaast bestaat er een stapsgewijs systeem van coronamaatregelen die op regionaal/stedelijk niveau worden afgekondigd afhankelijk van het risico op besmetting.   In de hoogste risicostap wordt thuiswerk de norm en worden extra alle openbare plaatsen, waaronder discotheken en clubs, religieuze instellingen, musea, theaters en parken gesloten. Naarmate het risico daalt worden instellingen gedeeltelijk of volledig heropent.

Opmerking: de Koreaanse overheid onderhandeld momenteel met ‘veilige’ landen om reizen voor ondernemers te vergemakkelijken.  Met name voor Japan en China zou de verplichte quarantaine afgeschaft worden.

4. Economie

a. Economische impact

Hoewel er nooit een lock-down werd ingevoerd, heeft de open Koreaanse economie sterk te lijden onder de verminderde consumentenvraag, de verstoring van de globale waardeketen en het verlies van afzetmarkten.

Zo daalde de autoverkoop in mei met 36%. Eerdere cijfers wezen al op een terugval van de Koreaanse export in april met 24,3%. Tijdens het eerste kwartaal van 2020 verdubbelde het aantal werklozen bijna tot 2,08 miljoen.

b. Handelbelemmeringen

De wereldwijde corona-crisis heeft uiteraard heel wat praktische hindernissen opgeworpen. Maar wij hebben geen weet van specifieke nieuwe handelsbelemmeringen.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Sinds de uitbraak van de corona-crisis heeft de regering van Zuid-Korea reeds 3 keer een bijkomend budget voorgesteld. Dit voor een totaal economisch herstelpakket van meer dan 100 miljard euro. De plannen voorzien in steun voor kmo’s en zelfstandigen, en een vangnet voor conglomeraten. Kmo’s en zelfstandigen kunnen een beroep doen op staatsgaranties en -leningen. Een groot deel wordt geïnjecteerd in de financiële markten.

De verschillende herstelpakketten moeten zuurstof geven aan bedrijven en kmo’s en hen o.a. helpen om te gaan met de schok op de arbeidsmarkt en zich schrap te zetten voor het komende economische herstel.

Daarnaast krijgen kleine ondernemingen met maximum 30 werknemers drie maanden uitstel voor het betalen van sociale bijdragen, en krijgen gezinnen wier inkomen beïnvloed werd door de crisis kortingen op de premies voor ziekteverzekering en pensioenen. Andere sociaal-economische maatregelen zijn bv. cash subsidies (tot 750 euro) aan gezinnen.

Daar waar de Zuid-Koreaanse conglomeraten of chaebols in normale tijden vaak de kritiek krijgen marktverstorend te werken, lijken ze in crisistijd de economie en de overheid grote diensten te bewijzen door het aanzienlijke beschikbare kapitaal en de grote diversiteit aan activiteiten. Zo doneerden de conglomeraten reeds vele miljoenen voor de strijd tegen het virus, en leveren ze een belangrijke bijdrage voor de aanlevering van noodzakelijk materiaal.

Om de vraag aan te zwengelen en getroffen bedrijven te ondersteunen kan de overheid vanaf eind april 80% van de totale kost van openbare aanbestedingscontracten vooraf betalen.

Begin mei kondigde president Moon de “Korean New Deal” aan. Het herstelpakket omvat grootschalige investeringen en de agressieve uitbouw van nieuwe groeimotoren.

De focus ligt op digitalisering doorheen de gehele economie, met als drie pijlers:

  • de uitbouw van digitale infrastructuur
  • ondersteuning van sectoren die online of zonder fysiek contact opereren
  • de digitalisering van infrastructuur

Naast de digitalisering zijn de 2 andere pijlers ontwikkeling van een Groene Economie en het verbeteren van het sociale vangnet.

De strategie moet in het post-COVID-19 tijdperk de economie uit het slop halen en broodnodige jobs creëren.  Op die manier tracht de overheid van Korea de leidende digitale grootmacht te maken en zijn industrie klaar te maken voor een ‘low carbon’-tijdperk.

d. Economische vooruitzichten

Het eerste kwartaal van 2020 kromp het Zuid-Koreaanse BNP met 1,4% t.o.v. het voorgaande kwartaal (de sterkste kwartaal-daling sinds 2008). Dit deels op basis van de sterk verminderde export.  Dat de daling niet sterker was is grotendeels te wijten aan de zeer snelle reactie van de overheid, waardoor enkel de regio rond Busan in quarantaine werd geplaatst.

Het IMF gaat voor 2020 uit van een BP daling van -2,1 (terwijl de export met meer dan 7% zou dalen).  Nog steeds beter dan de wereld economie, die, ten gevolge van de pandemie, 4,9% zou verkleinen.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

5 januari 2021