U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Zuid-Korea

1. Algemene toestand

Zuid-Korea ving de eerste COVID-19 golf goed op door middel van sterke maatregelen op vlak van 'Social Distancing'. In oktober werd de doelstelling bereikt om 85% van de bevolking volledig te vaccineren. Na voorzichtige versoepelingen in november werd Zuid-Korea geconfronteerd met nieuwe uitbraken, ondanks een bevolking die de maatregelen over het algemeen goed opvolgt.

Tot oktober was het aantal besmettingen minder dan 100 nieuwe gevallen per dag (op een bevolking van 50 miljoen inwoners).  Maar met de intrede van de winter en de opkomst van Omnikorn is het aantal besmetting enorm gestegen.  In maart 2022 vond de besmettingspiek plaats, waarbij dagelijks meer dan 500.000 besmet raakten. Jammer genoeg heeft dit ook tot gevolg dat het aantal covid gerelateerde overlijdens is gestegen tot 400 per dag.

Sinds december zijn er strikte ‘social distancing’ maatregelendiscotheken voor musea, theaters. Horeca en bedrijven.  Bijeenkomsten tot 200 personen zijn enkel mogelijk onder stricte voorwaarden. Restaurants en winkels zijn gewoon open. Naarmate de omnikron piek afbouwt zal Korea verder versoepelen.

In haar strijd tegen de overzeese gevallen heeft Zuid-Korea veel maartregelen genomen met betrekking tot visa- en quarantaine voorwaarden:  

 • Sinds 1 september 2021 is de visumplicht voor korte reizen (<90 dagen) terug afgeschaft. Voor een werk- of familiebezoek naar Korea hoeft u dus niet langer een visum aan te vragen. Met de visa navigator van de Koreaanse overheid kan u nakijken welke de visa-verplichtingen zijn: https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10101#this
 • Sinds 1 april is de quarantaineplicht voor volledig gevaccineerde reizigers afgeschaft
 • Op de website van de Koreaanse ambassade kan u de laatste visamededelingen en -wijzigingen opvolgen: http://overseas.mofa.go.kr/be-en/brd/m_7440/list.do

Hieronder vindt u de laatste stand van zaken met betrekking tot te quarantaine.

Wijziging Quarantaine verplichting voor Zuid-Korea

Vanaf 1 april 2021 is de quarantaineplicht voor volledig gevaccineerde reizigers afgeschaft:

U komt in aanmerking voor vrijstelling van quarantaine indien u gevaccineerd bent met één van de door de WHO (World Health Organization) erkende vaccins, met 3 doses OF met 2 doses waarbij het tussen 14-180 dagen geleden is sinds de datum van de tweede dosis.

Om van de vrijstelling te kunnen genieten, dient u uw vaccinatie historiek te registreren: Dit zal mogelijk zijn vanaf 22 Maart via https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/.

Er zijn nog enkele andere administratieve verplichtingen waar u aan moet voldoen.

Voor niet of niet volledig gevaccineerde reizigers blijft een 7-daagse quarantaine van toepassing:

Kort verblijf (<90 dagen): quarantaine accommodatie wordt door de overheid toegewezen (KRW120.000 per nacht).
Lang verblijf (>90 dagen): Indien u een eigen verblijfplaats heeft (<> hotel) mag u de quarantaine daar doorbrengen. Hierbij wordt streng gecontroleerd dat u uw woonplaats niet verlaat.

Opgelet:

 • Reizigers met een permanent resident status èn die hun vaccinatiestatus al in Korea geregistreerd hebben, kunnen vanaf 21 maart zonder quarantaine inreizen.
 • Bij aankomst in Korea zal er opnieuw een verplichte PCR test worden afgenomen. Indien deze positief is, dan wordt u hoogstwaarschijnlijk alsnog verplicht tot een quarantaine van 7 dagen! Beperk dus best uw contacten voor afreis.
 • Bij niet voldoen aan de inreisvoorwaarden (bvb niet op voorhand registreren van de vaccinatiestatus of geen negatieve Covid test kunnen voorleggen) kan een volledig gevaccineerde reizigers alsnog verplicht worden om in quarantaine te gaan!
 • Bij aankomst in Korea moet u een health-monitoring-app installeren op uw smartphone (Apple Store: Self-Check, Ministry of Health).
 • De meest recente visa en covid-procedures kan u altijd terugvinden op: https://overseas.mofa.go.kr/be-en/brd/m_7440/list.do

2. Voorzorgsmaatregelen

Van in het begin werden als preventieve maatregelen aangeraden om op publieke plaatsen maskers te dragen en vaak de handen te wassen.

Maar, met uitzondering van de sluiting van de scholen, het verbieden van grootschalige evenementen en quarantaine voor ieder die mogelijks met COVID-19 patiënten in contact is gekomen, legde de overheid geen bijzondere maatregelen op om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan. De Koreaanse samenleving heeft op geen enkel ogenblik helemaal stilgelegen: bedrijven bleven open en de bevolking kon zich vrij verplaatsen.

‘Social distancing’ blijft van kracht zonder dat er grote beperkingen zijn (behalve voor massabijeenkomsten.  Het dragen van een mondmasker blijft verplicht op alle publieke plaatsen! 

3. Exitstrategie

Volgens de richtlijnen van ‘everyday life quarantine’ moeten organisaties (bv. scholen, bedrijven, ngo’s…) een manager hebben die verantwoordelijk is voor quarantaineactiviteiten en een geheel van viruspreventiemaatregelen. Deze manager zal actief moeten samenwerken met de gezondheidsautoriteiten en zal de taak hebben om regelmatig de gezondheid van de leden van de gemeenschap te controleren.

Verder wordt aan winkeleigenaars of exploitanten van kleine bedrijven gevraagd geen evenementen op te zetten die een massa volk kunnen lokken. Sowieso zijn events van meer dan 200 personen vandaag verboden.

Daarnaast bestaat er een stapsgewijs systeem van coronamaatregelen die op regionaal/stedelijk niveau worden afgekondigd afhankelijk van het risico op besmetting. In de hoogste risicostap wordt thuiswerk de norm en worden alle openbare plaatsen, waaronder discotheken en clubs, religieuze instellingen, musea, theaters en parken gesloten. Naarmate het risico daalt worden instellingen gedeeltelijk of volledig heropend.

Vermoedelijk heeft in Zuid-Korea het aantal covid besmettingen gepiekt in Maart.  De overheid zet door met het invoeren van versoepelingen en verwacht men voor de zomer een bijna volledige terugkeer naar het normale leven.  Mondmaskers blijven vermoedelijk wel verplicht op openbare plaatsen.

4. Economie

a. Economische impact

Hoewel er nooit een lockdown werd ingevoerd, had de open Koreaanse economie sterk te lijden onder de verminderde consumentenvraag, de verstoring van de globale waardeketen en het verlies van afzetmarkten.

Zo daalde de autoverkoop in mei 2020 met 36% en was er een terugval van de Koreaanse export met 24,3%. Tijdens het eerste kwartaal van 2020 verdubbelde het aantal werklozen tot bijna 2,08 miljoen.

In 2021 herstelde de economie met een groei van c.4% en was de Covid-19 crisis (macro-economisch) volledig verteerd.  En belangrijke bijdrage kwam van de overheid met een groei in bestedingen van 4.5% in 2020 en 5% in 2021.

b. Handelbelemmeringen

De wereldwijde corona-crisis heeft uiteraard heel wat praktische hindernissen opgeworpen. Maar wij hebben geen weet van specifieke nieuwe handelsbelemmeringen.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de regering van Zuid-Korea sterk gereageerd. Dit voor een totaal economisch herstelpakket van meer dan 100 miljard euro. De plannen voorzien in steun voor kmo’s en zelfstandigen en een vangnet voor conglomeraten. Kmo’s en zelfstandigen kunnen een beroep doen op staatsgaranties en -leningen. Een groot deel wordt geïnjecteerd in de financiële markten.

Daarnaast kregen kleine ondernemingen met maximum 30 werknemers drie maanden uitstel voor het betalen van sociale bijdragen, en krijgen gezinnen wier inkomen beïnvloed werd door de crisis kortingen op de premies voor ziekteverzekering en pensioenen. Andere sociaaleconomische maatregelen zijn bv. cash subsidies (tot 750 euro) aan gezinnen.

Daar waar de Zuid-Koreaanse conglomeraten of chaebols in normale tijden vaak de kritiek krijgen marktverstorend te werken, lijken ze in crisistijd de economie en de overheid grote diensten te bewijzen door het aanzienlijke beschikbare kapitaal en de grote diversiteit aan activiteiten. Zo doneerden de conglomeraten reeds vele miljoenen voor de strijd tegen het virus, en leveren ze een belangrijke bijdrage voor de aanlevering van noodzakelijk materiaal.

Om de vraag aan te zwengelen en getroffen bedrijven te ondersteunen kan de overheid vanaf eind april 80% van de totale kost van openbare aanbestedingscontracten vooraf betalen.

Begin mei2021 kondigde president Moon de “Korean New Deal” aan. Het herstelpakket omvat grootschalige investeringen en de agressieve uitbouw van nieuwe groeimotoren.

De focus ligt op digitalisering doorheen de gehele economie, met als drie pijlers:

 • de uitbouw van digitale infrastructuur
 • ondersteuning van sectoren die online of zonder fysiek contact opereren
 • de digitalisering van infrastructuur

Naast de digitalisering zijn de 2 andere pijlers ontwikkeling van een groene economie en het verbeteren van het sociale vangnet.

De strategie moet in het post-COVID-19 tijdperk de economie uit het slop halen en broodnodige jobs creëren. Op die manier tracht de Koreaanse overheid de leidende digitale grootmacht te worden en zijn industrie klaar te maken voor een ‘low carbon’-tijdperk.

d. Economische vooruitzichten

Voor de periode 2022-2022 verwacht men een groei van 3%, hoewel de oorlog in Oekraine mogelijks een negatief effect zal hebben op de groeicijfers.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

 Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

19 april 2022