U bent hier

Nieuws

Taiwan heeft de Covid-19 pandemie heel effectief aangepakt, waardoor het land momenteel heel weinig besmettingen en overleden slachtoffers kent. Dit heeft Taiwan in staat gesteld lockdown situaties zoals elders te voorkomen. Ondertussen heeft de Taiwanese regering, om de zwaar getroffen industrieën en mensen te helpen, een omvangrijk hulppakket goedgekeurd.

Het coronavirus heeft ook Armenië in haar greep. De situatie blijft kritisch en dat roept ondertussen vragen op bij de aanpak van Armenië. De Armeense minister van gezondheid, Arsen Torosyan, krijgt veel kritiek te verwerken. De regering heeft verschillende anti-crisis programma's opgestart waaronder voordelige leningen aan bedrijven. Er zijn herfinancieringprogramma's voor de landbouw en bedrijven met een goede kredietwaardigheid. Ook aan mensen die tijdelijk hun job verloren hebben door de crisis en die kinderen hebben onder de veertien jaar wordt financiële steun gegeven. Experten verwachten een inkrimping van de Armeense economie met 2%.

De noodtoestand die halverwege maart in Hongarije is uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), is op 18 juni beëindigd. Er blijven echter enkele beperkingen bestaan.

Rusland is groter dan Moskou en ook de regionale steden bieden mogelijkheden voor Vlaamse exporteurs van producten en diensten. Zo is Ryazan de thuisstad van de grootste Russische producent van leder en lederproducten (www.leather.ru) alsook de grootste nationale distributeur van kantoorbenodigdheden (https://relef.ru/). Het overzicht in bijlage geeft een goed idee van het economische weefsel van deze regio.

In Indonesië werden tot op heden al meer dan 70.000 positieve gevallen met het Coronavirus geïdentificeerd en vielen er (officieel) meer dan 3.500 doden.
Er werd een task-force gevormd, geleid door BNPB (National Disaster Mitigation Agency) met als doel de inspanningen te coördineren van de centrale en regionale overheden, leger, politie, sociale instellingen, universiteiten.

Hoewel het standpunt van president Lukashenko op zijn minst origineel kan genoemd worden, mag men ervan uitgaan dat het virus zich wel degelijk ook in Wit-Rusland verspreidt en door het ontbreken van maatregelen gebeurt de verspreiding sneller dan in andere landen. Niet voor niets heeft ook Rusland de landsgrens met Wit-Rusland gesloten tot wrevel van president Lukashenko. Het is dus moeilijk in te schatten hoe de situatie werkelijk is waardoor extra voorzichtigheid is geboden.

Het aantal besmettingen gaat stilaan naar omlaag in Moskou en de piek zou voorbij zijn (hoogste aantal besmettingen in Rusland werd geregistreerd op 11 mei). Ook het totaal aantal besmettingen per dag in Rusland vertoont een neerwaartse trend. Het ministerie van Economie liet op 28 mei weten dat het Russische BNP in april met 12% was gedaald in vergelijking met dezelfde maand het jaar daarvoor. De grootste daling vond plaats in de sectoren die het moesten hebben van de vraag van consumenten. De Russische Centrale Bank voorziet een krimp van 4 tot 6 procent van het BNP in 2020 om in 2021 weer te stijgen met 3,2%. De financiële positie van Rusland is dit keer een stuk beter dan tijdens de vorige crisissen wat hoop biedt op een relatief snel herstel. De staatssteun is echter vooral op de grote bedrijven gericht waardoor het vooral de kmo’s zullen zijn die in de klappen zullen delen.

De nieuwsbrief Oezbekistan van juni 2020 bevat naast de klassieke onderwerpen (politiek, wetgeving, economie en financiën) ook meer informatie over de maatregelen van de overheid om het Coronavirus te bestijden alsook de plannen/projecten om de bevolking, de economie, het toerisme en het bedrijfsleven tijdens en na deze pandemie te ondersteunen.

Ook Turkije werd getroffen door het coronavirus COVID-19. Nadat de besmettingen aanvankelijk zeer snel toenamen en de Turkse overheid zeer snel ingrijpende preventieve maatregelen uitvaardigde, leek de aanpak aanvankelijk te werken en begon het aantal besmettingen, na een stabilisatie, te dalen. Turkije heeft daarom ook een exit strategie uitgewerkt die over verschillende maanden loopt. Men hoopt dat men met een verdere doorstart van de economie de impact van de crisis beperkt kan houden. 

Op 7 juli waren er reeds 3 733 218 testen uitgevoerd en bleken 207 897 een positief resultaat op te leveren voor Covid-19. Daarvan is het grootste gedeelte reeds hersteld (85%). Inmiddels zijn 5260 mensen overleden aan het Corona virus, en liggen er op dit moment 1152 mensen op intensive zorgen waarvan er 400 beademd worden.

Het relatief geringe aantal overlijdens wordt toegeschreven aan de jonge bevolking en het relatief hoog aantal ICU-bedden in de hospitalen in Turkije.

Stand van zaken op 08/07/2020 m.b.t. de uitbraak van het coronavirus in Portugal. 
Op 1 juli gingen de landsgrenzen opnieuw open, zodat u per vliegtuig, boot of met de auto, camper, enz naar Portugal kan reizen.

Het Portugese Toerismebureau heeft het label "clean and safe" gecreëerd, welke wordt toegekend aan alle bedrijven uit de Portugese toeristische sector (restaurants, hotels, enz.), die voldoen aan alle veiligheidsnormen (het dragen van het verplichte mondmasker in gesloten publieke ruimtes, en het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5m tussen personen)

Pagina's