U bent hier

Verenigde Staten in cijfers

Officiële naam
Verenigde Staten van Amerika
Hoofdstad
Washington D.C. (681.170 inwoners)
Oppervlakte
9.833.517 km² (= 322 x België)
Aantal inwoners
323,9 miljoen
Staatshoofd
President Donald Trump
Regeringsleider
President Donald Trump
Taal
Engels
Munt
Dollar Wisselkoers
Belangrijke steden
New York metropolitan area (23,4 mln inwoners), LA metropolitan area (18,2 mln), Chicago metropolitan area (9,9 mln), Washington & Baltimore metropolitan area (9,3 mln), Greater San Francisco Bay Area (8,3 mln), Greater Houston Area (6,4 mln)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
19.485 miljard USD (495 miljard USD in België)
BBP/Capita
59.928 USD (43.507 USD in België)

Economische vooruitzichten

De handelrelaties met de Verenigde Staten zijn van groot belang voor Vlaanderen. De VS zijn Vlaanderens grootste handelspartner buiten de Europese Unie. In 2017 waren de Verenigde Staten de vijfde handelspartner op basis van exportvolume en de derde op basis van importvolume.

De Amerikaanse economie is nog steeds veruit de grootste economie ter wereld, verantwoordelijk voor meer dan 20% van het wereld-bnp. Ze wordt ondersteund door een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen (bv. olie en gas), een sterke technologische ontwikkeling én de Amerikaanse consumenten. Amerikaanse consumenten geven immers meer geld uit dan bijvoorbeeld de Europese. 

Robuuste conjunctuur

De Amerikaanse economie draait momenteel op volle toeren, aangevuurd door een forse belastingverlaging en de sterke vraag naar industriële en consumptiegoederen. Met een geraamde reële bbp-groei van 2,9 procent wordt dit jaar naar verwachting het beste resultaat sinds 2015 neergezet, om in 2019 lichtjes te vertragen tot een nog altijd respectabele 2,7 procent. Het is ‘vuur uit alle cilinders’ : zowel de particuliere consumptie, als de buitenlandse handel, de investeringen van binnen- en buitenlandse bedrijven, én de overheidsuitgaven.

De belastinghervorming die eind 2017 werd goedgekeurd, zorgde voor een knallende jaarwisseling. De economie startte 2018 met een fel verbeterd humeur, de groei-verwachtingen schoten omhoog. Door de belastingverlaging gingen Amerikaanse bedrijven hun buitenlandse winsten repatriëren, om die dan te benutten voor het uitkeren van dividenden aan hun aandeelhouders en voor miljarden-investeringen.

En met een "America First"-politiek en sterk toegenomen handelsprotectionisme zetten de VS buitenlandse bedrijven ertoe aan om goederen in de VS te produceren in plaats van ze daar in te voeren. Dat zou miljarden dollars én technologie naar het land moeten doen vloeien, zo rekent de Amerikaanse regering. Want doen ze dat niet, dan riskeren die buitenlandse ondernemingen marktaandeel te verliezen.

Investeringen

Als de prognoses van sommige analisten bewaarheid worden, dan stijgen de investeringen in industriële apparatuur en software in 2018 met 8,5 procent. Die prognose steunt op de reeds beschikbare economische gegevens en op de investeringsbevorderende effecten van de recente belastinghervorming. De nog steeds relatief lage rentetarieven werken ook stimulerend – ook al is de Federal Reserve (Fed), de centrale bank, de rente geleidelijk aan het verhogen om de inflatie in het gareel te houden. Een lichtjes remmend effect is er door de gestegen prijzen van grondstoffen en onderdelen voor industriële verwerking, alsook door een voelbaar tekort aan geschoolde werknemers.

Er wordt in 2018 vooral meer geïnvesteerd in machines voor de bouw, in vrachtwagens en trekkers, evenals in IT-apparatuur, computers. Minder sterk stijgend, maar op een voordien reeds hoog niveau, zijn de investeringen in warehousing en distributie-technologie en in software. Lichte dalingen zijn te zien bij de investeringen in landbouwmachines, werktuigmachines, medische technologie, mijnbouwtechnologie en systemen voor olie- en gaswinning, lucht- en ruimtevaart-engineering, schepen en spoorwegtechnologie.

Consumptie

Het privé-inkomen zal in 2018 toenemen. In 2017 was er al een toename met 3,1 procent, het voorgaande jaar met 2,4 procent.

De huidige lage werkloosheid van 4,1 procent heeft als keerzijde van de medaille een tekort aan geschoolde werknemers. Maart 2018 was de 90ste opeenvolgende maand waarin het aantal ‘actieven’ gestegen is. In de afgelopen twee jaar steeg het aantal banen per maand met gemiddeld 200.000. Daardoor verhoogden ook de gemiddelde lonen.

En als resultaat van de belastinghervorming geven bedrijven een deel van de besparingen die ze daardoor realiseren ook door aan hun personeel, in de vorm van loonsverhogingen. Grote bedrijven als Walmart en Starbucks bijvoorbeeld lieten niet na om dat onder de aandacht van de buitenwereld te brengen.

Buitenlandse handel

De strijd tegen het chronische Amerikaanse handelstekort staat centraal in het buitenlandse-handelsbeleid van president Trump. Om het te counteren, worden de belangrijkste handelspartners, zoals China, Japan, Zuid-Korea, Brazilië, Argentinië, Australië, de EU en de NAFTA-partners Mexico en Canada onder druk gezet met (de dreiging van) verhoogde invoertarieven.

Op die manier wil de Trump-administratie de weg vrijmaken voor "bilaterale deals" met als doel tariefverlagingen en hogere invoerquota voor Amerikaanse goederen op de respectieve exportmarkten.

Maar daarmee raakt het fundamentele probleem - dat de VS meer verbruiken dan produceren -  niet opgelost. Op korte tot middellange termijn zal waarschijnlijk zelfs het tegendeel waar zijn : de huidige conjunctuur vuurt investeringen en consumptie aan, waardoor de Amerikaanse import en het handelstekort nog zullen stijgen.

Wat brengt 2020?

Een kanttekening, toch, bij de boomende VS-economie. Diverse analisten hebben gewaarschuwd dat de belastingverlaging van president Trump en zijn Republikeinse Partij een ‘oververhitting’ van de reeds blakende economie zou (kunnen) veroorzaken. Lees: extra groei op korte termijn die echter op middellange termijn een aantal onevenwichten creëert die dan op hun beurt naar een recessie kunnen lijden. Bij Legal & General Investment Management maakte men daaromtrent volgende duidelijke waarschuwing in grafische vorm, met veel oranje knipperlichten die in 2019 op rood zouden springen, en – als de analogie met crisisjaren uit het verleden blijft opgaan – een recessie in 2020 aankondigen:

[Grafiek inlassen: http://img1.gtimg.com/stock/pics/hv1/158/229/2265/147340178.png]

Of het zover komt, valt nu niet te voorspellen. Maar dat de bbp-groei zal vertragen, wordt wel algemeen aangenomen. In zijn jongste economische vooruitzichten voor de VS ziet het Internationaal Muntfonds (IMF) de bbp-groei na 2019 terugvallen tot 1,9% in 2020 en 1,7% in 2021.

Meer weten

  • Bureau of Economic Analysis: bea.gov - Website met diverse economische informatie over de VS.
  • US Department of Commerce: www.commerce.gov - Alle economische en handelsinformatie over de VSA en de rest van de wereld.
  • The Economist Intelligence Unit: country.eiu.com/united-states - Onafhankelijk bureau: onderzoek en analyse via maandelijkse landenrapporten over de hele wereld.
  • Fedstats: fedstats.sites.usa.gov - Website met statistieken over de Amerikaanse bevolking, economie e.d.

  • U.S. Census Bureau: www.census.gov - Website met o.a. statistieken over economie, bevolking e.d. Bevat ook links naar de websites van alle staten van de VS.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Verenigde Staten