U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Automobielsector

Analisten verwachten dat het tekort aan computer chips en andere knelpunten in de algemene leveringsketen die in 2021 begonnen ook nog in 2022 invloed zullen hebben op de verkoop van nieuwe auto’s in de VS. In het derde kwartaal van 2021 daalde het verkoopvolume met 13% vergleken met 2020 en met 22.7% t.o.v. het tweede kwartaal van 2021.

De moderne auto’s steunen steeds meer op technologie die nodig is voor hun elementaire basis functioneren. De productie hangt zo meer en meer af van de beschikbaarheid van siliconenchipsets. Als die schaars zijn valt de productie uit. En, in navolging daarvan, uiteindelijk ook de verkoop van nieuwe auto’s.

De vraag naar voertuigen is evenwel niet afgenomen. Hierdoor stegen de gemiddelde verkoopsprijzen van nieuwe auto’s scherp. Ook de prijzen van tweedehands auto’s stegen met 24% in 2021.

Autofabrikanten en hun leveranciers zijn de grootste productiesector in de VS. Ze zijn verantwoordelijk voor ongeveer 3% van het Amerikaanse BBP. Geen enkele andere productiesector genereert zoveel Amerikaanse banen. Ze zijn niet alleen de grootste Amerikaanse exporteurs maar behoren ook tot de grootste investeerders in R&D in de VS.

De R&D-uitgaven voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen zijn in de loop der jaren enorm gestegen, dit als gevolg van de verdere vergroening van de economie met bijhorende regelgeving en de toenemende populariteit van dit soort voertuigen. Zo is het aantal nieuwe EV-registraties in de eerste helft van 2021 meer dan verdubbeld – van 98.351 in de eerste helft 2020 naar 214.111 in H1 2021.

In 2019 heeft FIT met succes een reeks Technological Days georganiseerd in Detroit, samen met de federatie van de technologiesector Agoria, meer specifiek de Transport & Mobility Club die momenteel 21 bedrijven verzamelt die world-class technologie en know-how aanbieden voor drie belangrijke uitdagingen voor de automotive industrie: Sustainable E-mobility, User experience en Agility in production. 

Life sciences 

De biotechsector in de Verenigde Staten blijft een must voor biotechbedrijven die in de wereld iets willen betekenen. De Amerikaanse sector is onmiskenbaar nog altijd nr. 1 in de wereld op het vlak van omzet, marktkapitalisatie en ook voor het ophalen van kapitaal, een onmisbare voorwaarde voor een groeiend biotechbedrijf.

De biofarmasector bleef vorige jaren gestaag groeien en als industrie sterker worden, met een gemiddelde groei voor de Verenigde Staten van 2% in marktgrootte, het voorbije jaar zelfs meer dan 3%. Nieuwe geneesmiddelen bereiken sneller dan ooit de markt. Ook de Amerikaanse Food & Drug Administration (de geneesmiddelen ‘waakhond’ van de Verenigde Staten) deed de voorbije paar jaar moeite om geneesmiddelen sneller goedgekeurd te krijgen, en werpt zich nu ook op de goedkopere generische geneesmiddelen. De curve van het aantal goedgekeurde geneesmiddelen bleef de voorbije paar jaar gestaag groeien. 

Immunotherapie

Zoals vorige jaren zijn investeerders steeds op zoek naar de nieuwste hype die het zal maken. In de voorbije 2 jaar stond immuno-oncologie hoog op het verlanglijstje, al zijn er studiebureaus die waarschuwen dat de verwachtingen ondertussen te hoog gespannen zijn. De trend naar ‘personalized medicine’ gaat ondertussen door, al is het niet duidelijk of er voldoende ‘cost-effective solutions’ op de markt gaan komen in de komende jaren. Dergelijke therapie vereist vaak nabijheid bij patienten, en betekent dat bedrijven vestigingen in grote patientpopulaties zullen moeten opzetten. 

Infectieziekten

Met de uitbraak van het corona-virus is de aandacht weer helemaal gevestigd op infectieziekten. Na vorige uitbraken zoals SARS werd er geopperd om meer te investeren in vaccins die een volgende pandemie konden voorkomen, maar de epidemie in 2020 bewijst het tegendeel. De reactie van de industrie was razendsnel. Amerikaanse vaccins, goedgekeurd door de FDA, zijn Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson (Janssen) en Moderna/NIAID. De distributie in de VS wordt geleid door de federale overheid. Zowel voor het vaccin van Pfizer/BioNTech als voor dat van Moderna zijn twee doses nodig, met een tussentijd van enkele weken. Voor de inenting van J&J is slechts een eenmalige dosis nodig. Infectieziektedeskundigen hebben verklaard dat indien 70% tot 85% van de Amerikaanse bevolking gevaccineerd is, een terugkeer naar het normale leven mogelijk is, maar extra booster shots kunnen worden gebruikt om de bescherming na verloop van tijd te verbeteren. Innovatieve methoden om COVID-19 te stoppen worden nog steeds voortgezet, zoals de experimentele pil van Pfizer die het risico van ziekenhuisopname vermindert. In november 2021 is dit geneesmiddel naar de FDA gestuurd voor toestemming voor noodgebruik. 

Life sciences 4.0

Belangrijk in de sector, ook in de bredere definitie van life sciences, is de trend naar nieuwe businessmodellen waar in plaats van een 'fee for service' meer de nadruk wordt gelegd op de resultaten. Dit heeft enerzijds te maken met de almaar verder stijgende kosten van de gezondheidszorg, en anderzijds met verdere doorbraken op het vlak van therapeutica, diagnostica en de combinatie ervan (‘theranostics’). Dergelijke evolutie, ook wel refererend naar de term life sciences 4.0, houdt een mentaliteitswijziging in, niet alleen bij dokters, maar ook vooral bij de farmabedrijven, medtechbedrijven, verzekeraars en patiënten. De komende jaren zal deze trend zich verder doorzetten en meer zichtbaar worden in de performantie van de hele gezondheidszorgsector. Daarbij speelt de factor "onzekerheid rond de hervorming van de gezondheidszorg door de Amerikaanse regering" nog steeds een rol en lijkt niet direct te verbeteren in de komende maanden.

Biotechhubs

Op regionaal vlak bevinden de grootste concentraties van biotechbedrijven (en onderzoeksinstellingen) zich aan de kustlijnen, ruwweg even sterk west versus oost.

De regio rond Boston concurreert gestadig met de regio van de Bay Area, t.t.z. de regio San Francisco - San José om de eerste plaats. Daarop volgt San Diego, dat hoewel wat aan belang heeft ingeboet, toch op nummer 3 blijft.

In het oosten is de nummer 1-regio nog altijd Boston, gevolgd door New York/New Jersey. De Boston-regio kent een sterke reputatie qua onderzoek en ontwikkeling, en de omzetting van de resultaten in succesvolle starters. Boston trok in de voorbije jaren ook heel wat farmabedrijven aan, met name hun O&O activiteiten. Farmabedrijven wensen dichter bij de nieuwkomers te zijn: biotech en e-health startups die ontstaan rond academische centra.

New Jersey is van oudsher de hub van 'big pharma' en ook meer en meer biotechbedrijven. Opmerkelijk is de opkomst van New York, dat hoewel minder bekend in hightech, zich meer en meer als IT- en biotechhub begint te profileren. Naast de sterke groei van onder meer Google, is New York ook meer en meer bekend omwille van life sciences. Studies tonen trouwens aan dat de grotere New York regio (NY stad, Westchester county en Long Island) in de top 5 wordt geplaatst. Gezien de hechte band tussen New Jersey en New York is het de moeite waard om dit als 1 cluster te beschouwen, en dan scoort deze regio in vele parameters steevast in de top 2!

Deze biotechconcentraties zetten zich door langs de oostkust via Philadelphia naar de Mid-Atlantic (Virginia, DC, Maryland) en North Carolina. Die laatste, voornamelijk bekend via de Research Triangle (Durham, Raleigh, Chapel Hill) is sterk op het vlak van zowel bio- als nanotechnologie.

Aan de westkust hebben San Francisco en de Bay Area zich de laatste tijd geprofileerd als de grootste biotechhub van California. Hoewel San Diego nog altijd een ijzersterke biotechindustrie heeft, is de Bay Area ondertussen significant groter, en kan naast Silicon Valley ook gesproken worden van een 'Biotech Valley'. 

Tenslotte vermelden we nog enkele groeipolen rond kleinere steden, niet alleen aan de kustlijnen waar heel veel inspanning wordt geleverd om een life sciences cluster te ontwikkelen. Sommige regio’s springen hierbij uit: Midden- en Zuid-Florida, Denver en Houston.

Meer weten?

Marktstudie - ‘Life sciences clusters in de Verenigde Staten’

Bouw - residentieel

De Verenigde Staten is de tweede grootste bouwmarkt in de wereld. De immobiliënmarkt is opnieuw gegroeid in de afgelopen jaren. Nieuwe woningprojecten zijn gestegen tot om en bij 1,58 miljoen eenheden in 2021, terwijl de verkoop van bestaande huizen wordt geraamd op 6,5 miljoen in 2020. De verkoop van nieuwe woningen neemt al enkele jaren gestaag toe en overtrof de verwachte voorspellingen in september 2021 om een seizoengecorrigeerd jaarlijks percentage van 800.000 woningen te bereiken.

De Amerikaanse bank Wells Fargo zegt dat ondanks het feit dat een woonkrediet verstrekken restrictiever geworden is, de vraag naar woningen door de verstedelijking van generatie Y gestegen is in de buurt van belangrijke werkcentra in de dienstensector in het noordoosten en in stedelijke centra aan de westkust. Als gevolg is de prijs van grond scherp gestegen, wat leidt tot een groter aantal meergezinswoningen in vergelijking met voorgaande economische expansies.

De VS telde volgens schattingen 333,6 miljoen inwoners in 2021. Met de top 15 van de belangrijkste stedelijke gebieden in de VS wordt samen gerekend al 35% van het totale aantal inwoners bereikt. Staten als New York, Florida en Californië en steden zoals New York City, Los Angeles, San Francisco, Miami en Chicago zijn met de aanwezigheid van een hoog inkomens- en uitgavenniveau ook prominente polen in de bouwactiviteit.

De top drie-staten waar de meeste eengezinswoningen werden gebouwd in 2021 zijn Idaho, Utah en Colorado. De steden die naar schatting de meeste nieuwe appartementen hebben in 2020 zijn gebouwd Austin, San Antonio en Denver.

Een opmerkelijk verschil met België is de manier van bouwen in de VS.. De overgrote meerderheid van de woningen in de VS wordt gebouwd met een houten skeletstructuur. Het marktaandeel van woningen gebouwd uit baksteen is er relatief klein: in slechts 10% van de residentiële eengezinswoningen in de VS wordt baksteen gebruikt voor de bouw van muren. Het aandeel woningen waar bakstenen muren als structureel onderdeel worden gebruikt is nog kleiner, namelijk minder dan 0,2%.

De duurste steden om te bouwen zijn San Francisco en New York. Daarna volgen plekken Boston, Seattle, Chicago, Indianapolis, Phoenix.

In deze sector bestaan opportuniteiten voor Vlaamse exporteurs van high-end bouwmaterialen, zoals vloerbekleding, muurbekleding, aluminium ramen, terrasconstructies enzovooorts.

Meer weten?

Marktstudie - ‘De bouwsector in de Verenigde Staten’

Chemische industrie

Ongeveer de helft van de Belgische uitvoer naar de VS bestaat uit chemische en farmaceutische producten. De chemische industrie is dan ook één van de belangrijkste industriële sectoren in de VS, en het land is ook de tweede belangrijkste chemische producent ter wereld, na China.

De Amerikaanse chemische industrie bestaat uit meer dan 10.000 bedrijven die +/- 70.000 producten produceren. De Amerikaanse producenten van basischemie zijn voornamelijk geconcentreerd in de staten gesitueerd aan de Golf van Mexico, waar op petroleum en gas gebaseerde grondstoffen geproduceerd worden in raffinaderijen. Texas en Louisiana zijn daarbij de grootste producenten van basischemicaliën. De productie van andere chemische producten, zoals plastics, farmaceutische producten en meststoffen, is meer verspreid over de hele VS, met belangrijke concentraties in het noordoosten en de 'Upper Mid-West'.

De VS importeren voornamelijk de volgende chemische producten uit het buitenland:

 • bulk petrochemische producten
 • zogenaamde ‘specialties’
 • ‘agro chemicals’
 • anorganische chemische producten
 • plastics en kunststoffen
 • zepen, detergenten en cosmetica
 • synthetische rubberproducten
 • synthetische vezels
 • vernissen

De Amerikaanse invoer van chemische en farmaceutische producten is normaal gezien groter dan de Amerikaanse uitvoer van deze producten, maar sinds 2012 boekt de VS een handelsoverschot. De Amerikaanse chemische industrie is namelijk competitiever geworden door de lage gasprijzen in de VS. Dankzij de schaliegas 'boom' in de VS, zijn de Amerikaanse gasprijzen dan ook significant gedaald.

Dit Amerikaans kostenvoordeel maakt dat de Vlaamse export van chemische producten naar de VS het de komende jaren niet gemakkelijk zal hebben. De bilaterale handel in chemische producten tussen Vlaanderen en de VS zou de komende jaren wel een 'boost' moeten krijgen door het afschaffen van de invoerheffingen in het kader van de onderhandelingen in verband met het 'Transatlantic Trade and Investment Partnership' (TTIP).

Meer weten?

Marktstudie 'De markt voor chemische producten in de VS'

Design sector 

Design loopt horizontaal doorheen verschillende sectoren (meubel, verlichting, textiel, accessoires, decoratie, enz.). Design wordt een steeds belangrijkere factor in de aankoopkeuze van de Amerikaanse consument. Vlaamse high-end designmeubelen en design interieurproducten hebben veel markpotentieel in de VS.

De VS telt volgens schattingen 332 miljoen inwoners in 2022. Met de top 15 van de voornaamste stedelijke gebieden in de VS bereikt men reeds 35% van het totale aantal inwoners. Staten als New York, Florida en Californië en steden zoals New York City, Miami, Los Angeles en San Francisco zijn met de aanwezigheid van een hoog inkomens- en uitgavenniveau en de grote vraag naar luxueuze artikelen en designartikelen een uitstekende testmarkt voor consumentengoederen.

Er zijn regionale verschillen in smaak en voorkeur. Zo zijn consumenten in steden als New York, Miami, Los Angeles en San Francisco doorgaans ontvankelijker voor moderne producten dan consumenten uit de Midwest, die over het algemeen conservatiever zijn ingesteld.

De Amerikaanse economie is in de zomer van 2021 minder snel gegroeid dan verwacht. Een nieuwe coronagolf in de zomer, tekort aan personeel in fabrieken en wereldwijde problemen in de bevoorradingsketens speelden de Amerikaanse economie parten. Daardoor ontstonden tekorten aan bepaalde goederen en verliep de bevoorrading van producten veel trager dan normaal. Vrijwel geen enkele meubelketen kan het bijbenen, vooral niet met de explosief stijgende vraag naar allerlei producten.

Toch blijven de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie gunstig. Het beurshuis Morgan Stanley is een stuk optimistischer dan de consensus. Het beurshuis verwacht dit jaar een economische groei van 7,3 procent in de VS en van 4,7 procent in 2022. Dat is respectievelijk 2 en 1 procentpunt hoger dan de consensusverwachtingen.

Meubelindustrie

De meubelindustrie omvat een heel grote variëteit aan producten: keukens, slaapkamermeubelen, eetkamermeubelen, kantoor- en winkelmeubelen, zitmeubelen (salons, zetels of stoelen), tuin- en terrasmeubelen maar ook matrassen en bedbodems.

De Belgische meubelindustrie beschikt over heel wat troeven om belangstelling op te wekken bij buitenlandse aankopers: een veelzijdig, trendy en kwalitatief aanbod.

De uitvoer van meubelen (incl. doorvoer) daalde in 2020 met 3,2%. 93% van de buitenlandse leveringen van meubelen zijn bestemd voor de EU-markt; die daalden met 2,5%. De meubeluitvoer naar de VS daalde met 20,9% (Fedustria).

De VS is de grootste meubelinvoerder ter wereld en na China de tweede meubelproducent en het tweede grootste meubelconsumptieland ter wereld. Vietnam heeft China ingehaald als de grootste exporteur van meubelen naar de VS nu de importtarieven de fabrikanten uit China verdrijven, aldus het Amerikaanse tijdschrift Furniture Today. De VS meubelmarkt staat in voor ongeveer 22% van de totale wereldconsumptie.

In de VS is de meubelproductie hoofdzakelijk in drie geografische locaties geconcentreerd: het Midwesten (Michigan, Indiana, Ohio, Wisconsin, Illinois), het Zuiden (North Carolina, Mississippi, Virginia) en het Zuidwesten (Californië, New Mexico, Texas).

De Amerikaanse meubelindustrie kende een gestage groeicurve gedreven door een sterke economie, met consumentenbestedingen aan meubilair die $119,8 miljard bereikten in 2021, een stijging van 5%, volgens het US Bureau of Economic Analysis (BEA). Men verwacht dat de markt jaarlijks met 3,46% zal groeien.

Furniture Today en statistici van Easy Analytic Software Inc. (EASI) voorspellen dat de uitgaven voor meubelen de komende vijf jaar met 20,8% zullen stijgen tot 145 miljard dollar in 2026.

Een raming van Furniture Today en EASI in 2021 toont aan dat de ‘bedding’ categorie, met een omzet van 18,5 miljard dollar, de eerste plaats inneemt ten opzichte van stationaire sofa's met een omzet van 18,4 miljard dollar. De stationaire sofa's, waarvan de verkoop 5% steeg ten opzichte van 2020, zullen de komende vijf jaar naar verwachting een groter groeipercentage kennen en kunnen de koppositie heroveren.

De verkoop wordt gestimuleerd door de groeiende trend aan telewerkers en consumenten die meer tijd thuis doorbrengen, alsook door het gewijzigde koopgedrag van de consument. Slaapcomfort, zitmeubelen en buitenmeubelen profiteerden van het feit dat consumenten zich tijdens de pandemie op nestelen en sociaal vermaak richtten. De categorie buitenmeubilair groeide met 4,8% tot 5,23 miljard dollar omzet in 2021, waarmee het in de top drie staat.

Andere categorieën, waarvan verwacht wordt dat ze de komende vijf jaar een aanzienlijke groei zullen doormaken, zijn: schommel/draaistoelen, kantoormeubilair voor thuis, entertainmentmeubilair en informeel eetkamermeubilair.

E-commerce wordt beschouwd als de grootste bron van groei in de Amerikaanse meubelindustrie. De online meubelmarkt zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 20,2% van 2021 tot 2026. E-commerce wordt steeds populairder, vooral onder Millennials. De belangrijkste online bedrijven die hierop fel inspelen in de VS zijn Wayfair, Amazon en Overstock.com.

De “brick and mortar retailer” of de retailer met fysieke showroom en service verdedigt zich tegen deze penetratie met het opbouwen van een zeer sterke band met de klant, op alle niveaus. Dit vangt aan met het browsen of het oriënteren via internet en loopt verder via het onthaal in de showroom, het verkoopsgebeuren, de opvolging na verkoop, de levering, de service na levering en het behandelen van opmerkingen of suggesties. De handel investeert in technologische oplossingen en software, in “in-store kiosks”, digitale displays en tablets en tenslotte in winkelrenovatie om de sfeer en de totaalbelevenis van het shoppen zo aangenaam mogelijk te maken.

Trends 

Het Amerikaanse meubelassortiment is voor een groot deel wat in België als ‘klassiek’ wordt beschouwd. Klassieke en antieke meubelen uit België vallen dan ook erg in de smaak bij de Amerikaanse consument. In het hoger segment is modern hedendaags design heel gegeerd.

Het consumentengedrag wijzigt snel. Individuele meubelstukken worden zeer graag gemixt en gematched binnen dezelfde ruimte. Er wordt gezocht naar comfort en oplossingen voor individuele noden voor kleine leefeenheden. Innovatieve collecties met een link naar en integratie van de nieuwste elektronica en technologie hebben een grote toekomst.

Meubelfabrikanten staan voor de uitdaging om in te spelen op de groeiende behoefte aan maatwerk. Van fabrikanten vraagt dit vergaande automatisering en een andere inrichting van processen. Zo is modulair bouwen in opkomst en zetten steeds meer bedrijven Quick Response Manufacturing (QRM) in om doorlooptijden te verkorten,
efficiëntie te vergroten en kosten te verlagen.

Duurzaamheid is steeds meer een kwaliteitskeurmerk waarmee de sector zich kan onderscheiden. Dit vraagt om duurzame materialen en een andere manier van produceren. De consument is tenslotte ook meer milieubewust geworden. Duidelijke informatie over de gebruikte materialen wordt op prijs gesteld. Concepten als design-for-disassembly groeien: producten kunnen makkelijk worden ontmanteld en opnieuw opgebouwd.

In het algemeen zijn consumenten in de VS enorm veeleisend. Ze verwachten gewoonlijk snelle leveringstijden en excellente klantenservice. Ze verwachten ook dat ze goederen steeds mogen terugsturen en hun geld volledig kunnen terugvorderen. Vlaamse bedrijven die in de VS willen verkopen, moeten hier rekening mee houden bij het opzetten van hun verkoopstructuur in de VS.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Hoewel de specifieke kenmerken van de technologie-industrie een sterke en aan impact groeiende sector blijven onthullen op de wereldwijde en Amerikaanse economie, vervagen de lijnen in vele opzichten tussen de directe groei van technologie en de indirecte invloed die het heeft op elk bedrijf en elke facet van het leven. Gegevens van het adviesbureau Bain & Company laten echter zien hoe technologie het voortouw heeft genomen in de wereldwijde economische groei. De grootste groei komt van 'born tech'-bedrijven, dit zijn bedrijven dat technologie als centraal onderdeel van hun identiteit beschouwen. Deze bedrijven hebben in de laatste 5 jaren 52% bijgedragen aan de groei van de totale wereldwijde marktwaarde. Nog eens 20% van de groei van de totale wereldwijde marktwaarde is afkomstig van bedrijven die versterkt zijn met een technologie geleide bedrijfstrategie bovenop de meer traditionele bedrijfsstrategieën. De technologische industrie bevat dus veel van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren in de wereldeconomie. Welke opportuniteiten biedt dit voor Vlaamse ondernemers in de Verenigde Staten? Laten we het uitzoeken.

IDC projects beargumenteerd dat de wereldwijde technologie-industrie op schema ligt om in 2022 $ 5,3 biljoen (+/- 4,68 biljoen EUR) te bereiken. CompTIA’s beschrijft in haar jaarlijkse Cyberstates-rapport, dat de directe economische impact (goederen en diensten) van de technologie-industrie in 2020 10% bedraagt van de totale Amerikaanse economie. Na de negatieve effecten van de wereldwijde pandemie keerde de tech-industrie terug naar haar eerdere jaarlijkse groeipatroon van 5% - 6% groei. De Verenigde Staten blijft veruit de grootste technologiemarkt ter wereld, goed voor 33% van het totaal, of ongeveer $ 1,8 biljoen (+/- 1,59 biljoen EUR) voor 2022. Ondanks dat ze het grootste marktaandeel hebben, wordt bijna twee derde (67%) van de technologie-uitgaven toegeschreven aan landen buiten de Verenigde Staten.  Met $ 1,8 biljoen (+/- 1,59 biljoen EUR) vertegenwoordigt de technologiesector, volgens CompTIA’s, naar schatting 10% van de totale Amerikaanse economie, waarmee het de op twee na grootste sector is na manufacturing en de overheid. Het bruto binnenlands product van de tech-industrie is tussen 2010 en 2019 met 66% gestegen, gelijk aan een output stijging van $ 745,5 miljard (660.86 miljard EUR). De export van Amerikaanse technische goederen en diensten bereikte in 2020 meer dan $ 300 miljard, terwijl de totale import goed was voor $ 492 miljard aan technische goederen en diensten. 

Werkgelegenheid is een van de belangrijkste aspecten van de technologische industrie. Gedurende lange tijd is de werkgelegenheid in de technologiesector meer solide geweest dan de totale werkgelegenheid, met lagere werkloosheidscijfers en betere job vooruitzichten. In de VS zal naar verwachting de werkgelegenheid voor technische beroepen procentueel twee keer zo snel groeien in vergelijking niet-technische jobs. De werkgelegenheid op het gebied van informatietechnologie (IT) in de Verenigde Staten bereikte, volgens Cyberstates 2020™, in 2019 naar schatting 12,1 miljoen werknemers, waarbij de technologie gerelateerde beroepsbevolking in het laatste decennium met 2,3 miljoen banen groeide inde Verenigde Staten.

De traditionele tech categorieën: hardware (18 %) , software (22 %) en diensten (28 %) zijn goed voor 68 % van het technisch totaal in de VS. Telecomdiensten zijn goed voor 19 %. De resterende 13 % omvat verschillende opkomende technologieën die ofwel niet in één van de traditionele categorieën passen of zich uitstrekken over meerdere categorieën. Onder die 13 % zijn er veel opkomende software-as-a-service-oplossingen die elementen van hardware, software en service combineren (vb: IoT, drones en veel automatiseringstechnologieën). De mature tech markt in de VS bevat een zeer robuuste infrastructuur, een groot aantal gebruikers zijn uitgerust met verbonden apparaten en een overvloed aan bandbreedte om te communiceren. Dit maakt de weg vrij voor grote investeringen in softwareapplicaties en technologiediensten. Landen die op deze gebieden nog niet zo ver zijn, besteden doorgaans meer geld aan traditionele hardware- en telecomdiensten. Het uitbouwen van infrastructuur en het ontwikkelen van een sterk technisch onderlegd personeelsbestand gaat niet van de ene op de andere dag. Software en technische diensten vormen de helft van alle investeringsuitgaven in de VS. Dit is aanzienlijk hoger dan in veel andere wereldwijde regio's. Het computerplatform is wereldwijd veel stabieler geworden, met toegang tot technologie die niet langer wordt beperkt door locatie of tot bepaalde activiteiten. Als gevolg hiervan wordt er meer energie gestoken in creatieve oplossingen, waardoor de kansen voor zowel IT-professionals als IT-channelbedrijven groter worden.

Technologie Hotspots

De Bay Area (San Francisco - Oakland - San Jose) in Californië is het grootste en belangrijkste technologiecentrum van de V.S. De regio heeft een unieke combinatie en een hoge concentratie aan innovatieve bedrijven, top onderwijsinstellingen en kapitaal. Er zijn meer dan 27 000 startups en 15 000 investeerders aanwezig in de Bay Area waardoor Silicon Valley een waar petrischaaltje van innovatie vormt. De Bay Area is de thuisbasis van de tweede grootste cluster van Fortune 500 Bedrijven in de Verenigde Staten en omvat 25% van alle wereldwijde durfkapitaalinvesteringen. De regio bevat 48 Unicorns (> $ 1 Miljard) en 4 Decacors (> $ 10 Miljard). Universiteiten zoals Stanford en Berkeley spuwen er technisch talent uit; startups worden gegenereerd; investeerders schrijven record bedragen uit, mensen zijn niet bang om risico’s te nemen, grote bedrijven proberen zeer actief technologisch voorop te blijven lopen door te investeren in R&D en fusies & overnames.

Kleinere en snel opkomende hubs zijn o.a. Austin (Texas), Seattle (Washington), Atlanta (Georgia), Charlotte & Raleigh (North-Carolina), New York (New York) en Tampa (Florida), met het merendeel van deze hotspots gespecialiseerd in een of meerdere technologie niches.

Nettowinst aan tech-werkgelegenheid in de top vijf van staten in 2019: Californië (+61.195), Texas (+27.466), Florida (+17.987), New York (+15.528) en North Carolina (+15.085). Van de grootstedelijke gebieden boekten San Francisco (+21.046), San Jose (+15.727), New York City (+13.513), Seattle (+12.605) en Boston (+10.704) vorig jaar de sterkste nettowinst in technische werkgelegenheid.

Stijgingspercentage aan tech-werkgelegenheid in de top vijf van staten in 2019: Nevada (+6%), North Carolina (+4,3%), Idaho (+4,2%), Maine (+4,1%) en Utah (+4%). De staten met de hoogste concentratie aan technische werknemers in het totale personeelsbestand zijn Massachusetts (11,5%), Virginia (10,7%), Washington (10,7%), Colorado (10,5%) en Maryland (10,3%). De economische impact van de technologiesector is het sterkst voelbaar op metroniveau in San Jose, waar het naar schatting 58,2% van de lokale economie uitmaakt. Ook in de top 10 in deze ranglijst staan San Francisco (27,3%), Seattle (26,3%), Austin (23,8%), Raleigh (23,1%), Boston (19,6%), San Diego (15,8%), Portland, Ore (15,8%), Washington, DC (15,4%) en Denver (15,1%).

Opportuniteiten voor ICT

Er is innovatie in een tal van domeinen zoals autonome voertuigen, crypto valuta, kunstmatige intelligentie, synthetische biologie, kunstmatig leven enzovoort. Enkele van de voornaamste:

1/ Traditional Telecom

 • Over The Top Video delivery
 • Cable and Satellite distribution networks
 • Long Term Evolution and next-gen mobile data networks
 • Interactive Advertisement, Connected TV
 • Next-gen hotspots, Open Wifi, Fiber
 • Wireless Audio

2/ Internet of Things

 • Smart Home, Smart Cities, Smart Grids
 • IoT software, hardware & connectivity
 • Connected Car, Intelligent vehicles
 • Geo Localisation

3/ Mobile

 • Mobile payments, financial technology
 • Security and privacy
 • Wearables

4/ Traditional Semiconductors and IC Design

 • Low power HW and wireless
 • Realtime embedded OS
 • Aerospace-grade IC design
 • Cryptographic IP cores
 • Highly Parallel & Multicore processing

5/High-End Visualisation

 • GPU technology, image processing
 • Android mobile and casual gaming
 • Scanning technology
 • Networked gaming
 • Steaming services audio, video, and gaming
 • Augmented Reality
 • Virtual Assistants

6/ Healththech and MedTech

 • Medical Devices
 • Medtech software en equipment
 • Biosensors & microfluidics
 • Remote monitoring, logging, diagnostics
 • Health big data
 • Digital Health software en wearables

7/ Key EMTech

 • Saas + Paas
 • AR/VR
 • AI platforms/ applications
 • Big Data/ Analytics
 • Data recovery and protection
 • Enterprise social software
 • Next-gen security and proactive cybersecurity

8/ Mobility and Transportation

 • Connected, Assisted==>Autonomous, Shared Electric Vehicles​
 • Industrial applications for unmanned vehicles (AGV, AMR, UAV, maritime)
 • E-vehicle assembly​
 • Sensors, ADAS for AGV & autonomous vehicles​
 • Drone software for industry & logistics
 • Robotics and drones development

8/ Video Game Development

Klimaat- en Cleantech

Met de intrede van de Biden-administratie in het Witte Huis is een nieuwe golf aan klimaatinitiatieven opgezet in de Verenigde Staten. Zowel op federaal vlak als op niveau van de individuele staten worden budgetten vrijgemaakt om de ontwikkeling van klimaattechnologieën te ondersteunen. Op 15 november ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden de “Bipartisan Infrastructure Deal”, een investering van 1 biljoen USD in infrastructuur. Hiervan zal 65 miljard USD geïnvesteerd worden in het upgraden van het elektriciteitsnet, om de toename aan hernieuwbare energiecapaciteit te kunnen dragen. Daarnaast wordt er ook budget toegekend aan nucleaire energie, technologieën voor het afvangen van koolstof (“carbon capture”) en groene waterstofinstallaties.

Dit alles om tegen 2030 een reductie van 50-52% aan broeikasgasuitstoot tegenover 2005 te realiseren. Tegen 2050 wil de Verenigde Staten nul netto uitstoot van broeikasgassen bereiken.

De top 10 cleantech innovatiehubs in de VS zijn :

 • San Francisco Bay Area;
 • Boston;
 • New York;
 • Los Angeles;
 • Colorado Clean Range;
 • D.C.;
 • Chicagoland;
 • Seattle;
 • San Diego;
 • Atlanta.

Ook enkele individuele staten ondernamen reeds actie op het vlak van duurzaamheid, zoals onder andere Californië, Oregon en Washington. Voor investeerders ligt de grootste focus nog steeds op de bestaande en goed gekende hubs: Californië, Massachusetts en New York ontvangen 75% van het in cleantech geïnvesteerde durfkapitaal. Tussen 2016 en 2021 haalden Amerikaanse start-ups in de klimaattechnologie wereldwijd het meeste geld op, gevolgd door bedrijven in China, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Over de jaren groeiden deze investeringen reeds significant, met een recordbedrag in 2021: 32 miljard USD. De best groeiende sectoren binnen de Amerikaanse cleantech zijn nutsvoorzieningen en smart grids, laadpalen voor elektrische voertuigen, energieopslag en batterijen, transport en mobiliteit.

Offshore Wind

In de eerste maanden na zijn inhuldiging kondigde president Joe Biden enkele stappen aan om een snelle ontwikkeling van de offshore windindustrie in de Verenigde Staten te verzekeren. Eén van de doelstellingen in de Build Better Act is de installatie van 30GW aan offshore windpotentieel tegen 2030. Daarvoor maakt het Department of Energy 3 miljard USD aan leningen vrij voor de offshore windindustrie, evenals 230 miljoen USD voor haven- en intermodale infrastructuur.

Gezien de ideale omstandigheden aan de oostkust – zoals windsnelheden, waterdiepten, etc. – zullen daar de eerste ontwikkelingen van offshore windmolenparken plaatsvinden. Er zijn reeds twee bestaande proefprojecten op kleine schaal, namelijk Block Island Wind Farm (30MW) en Coastal Virginia Offshore Wind (12MW). Verschillende staten kondigden reeds offshore windtargets aan, zoals Massachusetts (4GW in 2027), Connecticut (2GW in 2030), New Jersey (7.5GW in 2035), Virginia (5.2GW in 2034), en New York (9GW in 2035). De Verenigde Staten beschikt echter (nog) niet over de benodigde supply chain om aan de vooropgezette expansies te voldoen. Dit is dan ook een grote kans voor Vlaamse bedrijven actief in de (offshore) windenergiesector.

Transport

De VS wil haar reductie in koolstofvervuiling verminderen door zowel in te zetten op de elektrificatie van transport, als het gebruik van biobrandstoffen met laag koolstofgehalte. Momenteel zijn de binnenlandse vluchten en internationale vertrekken in de Verenigde Staten goed voor 11% van alle transport-gerelateerde uitstoot. Voor lokaal en regionaal transport wordt ingezet op elektrisch en waterstof-aangedreven transport. Voor lange afstandsreizen wordt gekeken naar duurzame vliegtuigbrandstoffen. De huidige doelstelling is een toename in de productie hiervan tot 3 miljard gallons per jaar in 2030 (~ 13,6 miljard liter). Om dit te bereiken wordt onder andere 4,3 miljard USD vrijgemaakt aan financiering voor bestaande en nieuwe ontwikkelingsprojecten.

Ook op elektrische voertuigen wordt sterk ingezet: tegen 2030 moet 50% van de verkochte nieuwe wagens elektrisch rijden. Er werd dan ook 3 miljard USD vrijgemaakt voor het financieren van de binnenlandse EV-industrie.

Meer weten? Marktstudie - The Renewable Energy Sector in the U.S.A.

Voeding en dranken

De Amerikaanse voedingssector blijft nog steeds een veelbelovende sector voor Vlaamse exporteurs. Het is zowel een competitieve, volwassen, als gevarieerde sector. Omwille van veranderingen in consumentenvoorkeuren, beïnvloed door de corona pandemie en de komst van nieuwe technologieën en wetgevingen, is deze sector de afgelopen jaren echter sterk veranderd. Vandaag de dag zijn consumenten voornamelijk op zoek naar een combinatie tussen eenvoudig te verkrijgen en gezonde voeding.

De eerder traditionele voedingsretailers voelen door deze veranderingen een stijgende druk van natuurlijke en gespecialiseerde voedingszaken. Daarnaast mag ook de impact en blijvende groei van de online retailers en de thuisbezorgingsdiensten niet worden vergeten. De omzet uit e-commerce in de voedingssector bedroeg in 2020 meer dan 15 miljard dollar en zal naar verwachting in 2023 de drempel van 20 miljard overschrijden. Nadat Amazon in 2017 Whole Foods opkocht, hebben ook andere grote supermarketen, zoals Walmart en Kroger, sterk geïnvesteerd in hun e-commerce platform. 

Trends

Voedingsproducenten rapporteerden een dalend verkoopcijfer via de traditionele kanalen - de zogenaamde “brick and mortar" retailers. Hoewel dalend sinds 2014, blijven deze winkels instaan voor het grootste deel van de verkopen. De verkoop via derde partij-websites of rechtstreeks aan de consumenten via de retailers hun eigen website daarentegen kent een stijgende trend.

Private label zijn goederen die onder het eigen merk van een retailer worden verkocht. Ze zijn beschikbaar in vele categorieën en worden verkocht via verschillende retail kanalen, met de grootste verkoop in supermarkten. In 2020 bedroeg het marktaandeel van private label in de Verenigde Staten 19,5 procent. PLMA (Private Label Manufacturers Association) organiseert elk jaar één van de grootste private label beurzen in de VS (Chicago, Illinois). In 2022 vindt de beurs zowel plaats in januari als in november. Meer informatie vind je hier.

“Speciality food” is en blijft het segment bij uitstek voor Vlaamse exporteurs. De specialiteitenmarkt groeide met 13% van 2018 tot 2020, waarbij een groot deel van deze groei te danken was aan het veranderde koopgedrag omwille van de pandemie. Thuis koken en bakken en gezonde voeding werden de voorbije jaren des te belangrijker. Daarnaast ziet men binnen “specialty food”, ook een duidelijk trend naar plantaardige voeding. De verkoop hiervan steeg het voorbije jaar met 12,1 procent, goed voor zo’n $6,2 miljard. Plantaardige producten vervangen voornamelijk vlees- of zuivelproducten zoals melk, kaas, yoghurt en ijs.

In recente jaren is het consumentenvertrouwen in de veiligheid van de Amerikaans voedselketen gedaald. Consumenten - voornamelijk de millennials en “Gen Zs” - hechten duidelijk meer belang aan de waarden van een bedrijf. Producten met ingrediënten die anders zouden worden weggegooid bijvoorbeeld, komen steeds vaker voor. Daarnaast hechten consumenten veel belang aan de milieuvriendelijkheid van voedingsproducten, zoals hun waterconsumptie, gebruik van hernieuwbare energie en aandacht voor verpakkingen.

Een laatste trend is het belang van transparantie op het etiket. Consumenten willen zien of het product op een ecologisch verantwoorde manier geproduceerd werd. Bellucci (Italiaanse olijfolie) bijvoorbeeld, vermeldt reeds steeds de oogstdatum, de aard van de olijven en het partijnummer op de olijfolieflessen van de eerste persing.

Reglementering

Vergelijkbaar met België is de Amerikaanse markt strikt gereglementeerd. De belangrijkste overheidsinstanties voor de regulatie van voedingsmiddelen zijn de Food and Drug Administration (FDA), de US Department of Agriculture (USDA) en de Alcohol Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB). Exporteurs worden sterk aangeraden om zich vertrouwd te maken met:

Referenties

Hoovers, Euro Monitor, Mintel, Food Processing Magazine, Specialty Food Association, Statistica 

Lucht- en ruimtevaart

De lucht- en ruimtevaartindustrie is één van de meest succesvolle economische sectoren van de VS. Voornaamste oorzaak van de groei zijn de verhoogde defensie-uitgaven. Ongeveer 40% van de productie van deze sector wordt geleverd aan het Amerikaanse ministerie van defensie, gevolgd door de NASA, andere overheidsinstellingen, de private en de commerciële luchtvaart.

Vliegtuigen en vliegtuigonderdelen vormen de grootste sector. De luchtvaartindustrie is vooral gevestigd in Californië, Texas, Washington en Connecticut, terwijl de ruimtevaartindustrie sterk is vertegenwoordigd in Californië, Arizona, Texas en Alabama. De belangrijkste spelers op de Amerikaanse markt, goed voor een nationaal marktaandeel van 75,7%, zijn:

 • Boeing
 • Lockheed Martin
 • Northrop Grumman
 • Raytheon
 • Honeywell International

De Midwest doet ook zijn bijdrage, vooral in het domein van motoren- en turbinebouw (o.a. in de Ohio Aerospace Corridor). Daarnaast is er nog een belangrijke cluster in Wichita, Kansas, die een aantal vooraanstaande Business Jets & Aircrafts-bouwers verzamelt:

 • Cessna
 • Hawker Beechcraft
 • Learjet (Bombardier)

Meer weten?

Marktstudie: Lucht- en ruimtevaart

Technisch textiel

Technisch textiel biedt een antwoord op hedendaagse maatschappelijke en industriële uitdagingen. Door de toenemende innovatie en veranderende markt, blijft de vraag stelselmatig stijgen.

De globale technische textielmarkt heeft in 2020 een marktwaarde bereikt van USD 193,73 miljard en zou groeien tot een omvang van USD 268,97 miljard tegen 2028.

In 2019 domineerde Asia-Pacific de wereldwijde textielmarkt. Hierin was China verantwoordelijk voor het grootste marktaandeel met 13% gevolgd door Japan met 7% en India met 5%. Toch blijft de VS de leidinggevende markt, met betrekking tot technisch textiel, met een marktaandeel van ongeveer 23%.

Deze positie werd ondersteund door de groeiende vraag uit ontwikkelde landen op het gebied van bouw en constructie, verpakking, kleding, landbouw en mobiliteit. Daarnaast worden Amerikaanse producten in het algemeen geaccepteerd door andere economieën door hun intrinsieke structuur en prestatie. Maar doordat landen in de regio Asia-Pacific met een hogere snelheid groeien, dreigt de VS deze positie te verliezen. Desalniettemin blijven de vooruitzichten ook voor de Amerikaanse markt gunstig.

De belangrijkste marktsegmenten voor technisch textiel zijn nog steeds de automobielsector en het militaire segment.

De automobielindustrie is de grootste afnemer van technische textiel. De waarde van textielmaterialen, gebruikt in auto’s en lichte voertuigen, wordt geschat op 86 miljard USD. Ondertussen blijft de hoeveelheid van dit type textiel toenemen. Autofabrikanten zijn namelijk steeds op zoek naar nieuwe manieren om lichtere wagens te produceren. Dit doen ze om de uitstoot te verminderen en het brandstofverbruik te verbeteren, maar ook om een antwoord te bieden op de grotere vraag naar meer comfort en een verbeterde veiligheid.

Het gebruik van textielmaterialen in de automobielindustrie is gestegen van 20 kg in een middelgrote auto in 2000 tot 35 kg (ongeveer 45 m2 qua oppervlakte) vandaag, met name door de adoptie van textiel- en composietbodems als vervangers van metaal.

Vervolgens vormt het militaire segment ook een belangrijke afzetmarkt voor technisch textiel. Het overheidsbudget voor militaire voorzieningen in 2019 was 904,3 miljard USD. Dit budget wordt onder andere gebruikt voor specifieke producten zoals shelters en persoonlijke militaire benodigdheden zoals uniformen, handschoenen, etc. 

Meer weten? Marktstudie De technische textielmarkt in de VS

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Verenigde Staten