U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Milieu en hernieuwbare energie

Bodemsanering

Eén van de pijnlijkste kwesties in Israël is het tekort aan betaalbare woningen, voornamelijk in het centrum van het land. Er is al jaren een sterk toenemende vraag van de bevolking, en de overheid is niet in staat een oplossing te vinden voor het probleem.

Tot nu toe hebben overheidsinitiatieven niet geholpen. Onlangs is een oud idee nieuw leven ingeblazen: sanering van grond in gebieden waar de vraag naar woningen hoog is. Het gebruik van deze gronden voor de bouw zal helpen het tekort aan betaalbare woningen te verlichten.

Een adequaat wetsvoorstel voor de preventie van bodemverontreiniging en sanering van verontreinigde gronden is tot op heden niet aangenomen, ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren. In januari 2015 heeft het Israëlische ministerie van Milieubescherming wel beleidsprincipes, gericht op de preventie van bodemverontreiniging en de behandeling van verontreinigende stoffen, gepubliceerd. Het beleid is gebaseerd op het voorkomen en onderzoeken van grondvervuiling, indien er een duidelijke indicatie is van risicovolle bodemverontreiniging.

De belangrijkste uitgangspunten van het beleid van het ministerie zijn het stellen van prioriteiten voor de behandeling van gronden. Deze prioriteiten worden bepaald door waar de behandeling de grootste voordelen voor het milieu zou opleveren evenals de beste resultaten voor de economie en de maatschappij. Deze methodologie en de middelen voor het beoordelen van risico's zijn vastgesteld in de Israëlische Risk Based Corrective Action (IRBCA) Technical Guidance.

In 2015 heeft het Israëlische ministerie van Huisvesting ingestemd met een voorstel om de Environmental Services Company (ESC), een overheidsbedrijf onder toezicht van het ministerie van Milieubescherming, te gebruiken om grond, gelegen in populaire gebieden in het centrum van het land, te rehabiliteren en te saneren.

Het eerste project is geïdentificeerd, waar na sanering rond de 70.000 woningen zouden kunnen worden gebouwd. ESC zal het operationele luik van de bodemsanering op zich nemen, in overleg met de Israel Land Authority en de overheidsbedrijvendienst. De sanering zal in fases worden uitgevoerd. Het project zou in 2022 klaar moeten zijn.

Hoewel het bovengenoemde project als een springplank dient voor andere saneringsprojecten, is dit niet de enige motivatie in Israël om een milieuvriendelijk beleid te voeren.

Een groeiende bevolking, geconcentreerd in het centrum van het land, de toenemende milieu-uitdagingen en de groeiende publieke bewustwording voor milieuvraagstukken, hebben er bij de overheid en het bedrijfsleven toe geleid om deze kwesties aan te pakken en oplossingen aan te bieden.

Luchtvervuiling

Israël kampt al jarenlang met luchtvervuiling en er zijn nog steeds uitdagingen die nog moeten worden aangepakt. Het rapport Ambient Air Quality biedt een kijkje op de problemen en enkele van de voorgestelde oplossingen. Eén van de meest vervuilde regio’s is het zware industriegebied van Haifa. In de afgelopen jaren heeft de overheid strengere normen en maatregelen geïntroduceerd om de vervuiling en uitstoot te verminderen. Zie bijvoorbeeld het Haifa Bay Action Plan: Quarterly Report en de Kishon River Authority, beide projecten van het ministerie van Milieubescherming.

Een andere belangrijke speler is Neot Hovav. Deze unieke gemeente in het zuiden van Israël heeft twee functies: de behandeling van gevaarlijke stoffen en het aanbieden van infrastructuur aan bedrijven die (ten minste gedeeltelijk) werken met dergelijke materialen.

Bedrijven

Er zijn tal van bedrijven actief in deze sector. Een aantal voorbeelden:

Ludan, dat zowel consulting als saneringsoplossingen aanbiedt, Easy Top focust op milieudiensten, Yodfat Engineering is gespecialiseerd in milieugerelateerde technische oplossingen, BioSoil is een samenwerking van ESC en LDD Advanced Technologies, Top On is een importeur van o.a. bodemsaneringsoplossingen en Adama is een milieu-adviesbureau.

Meer weten

De hernieuwbare energiemarkt

Achtergrond

Hernieuwbare energie staat sinds 2002 op de Israëlische agenda. Dit kwam door de overheidsbeslissing om tegen 2016 5% van de energieproductie uit hernieuwbare energie te laten bestaan. Hierdoor sprong de hele energie- en hightechwereld op deze markt. Start-ups werden uit de grond gestampt, en het onderwerp was razend populair onder bedrijven en organisaties. Het doel van 5% geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare energie in 2016 werd al in 2009 bijgesteld naar 2014.

Deze “booming business” zakte een aantal jaren geleden in toen duidelijk werd dat de doelstellingen nooit gehaald zouden worden en, door verschillende obstakels, de vooruitzichten niet zo veelbelovend bleken als eerst werd gedacht.

Deze obstakels waren onder andere:

 1. de ontdekking van relatief grote aardgasvelden voor de Israëlische kust, die de noodzaak van de ontwikkeling van hernieuwbare energie negatief beïnvloedde.
 2. de monopoliepositie van de Israel Electric Company die verkiest te werken met conventionele energiebronnen.
 3. het gebrek aan visie, leiderschap en daadkracht van de regering
 4. een afname van de interesse: veel bedrijven in de sector trokken zich terug of gingen failliet.

De afgelopen jaren neemt de interesse in hernieuwbare energie opnieuw toe. Recentelijk hebben de overheid en de private sector besloten om meer te investeren in hernieuwbare energie, nieuwe initiatieven te ontwikkelen en zo de sector nieuw leven in te blazen.

Potentieel

Er is hoop voor de Israëlische hernieuwbare energiemarkt. De visie dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie toekomst heeft, komt voort uit:

 1. Het besef bij de regering dat, vanwege de lage veiligheidsrisico’s van hernieuwbare energiebronnen, de ontwikkeling ervan van strategisch belang is.
 2. Het besef bij de regering dat ze laks en traag is geweest wat betreft de regulering van de hernieuwbare energiemarkt. Nu worden hernieuwbare energieprojecten opnieuw als prioriteit beschouwd en worden tenders uitgeschreven. Ook de Klimaatconferentie in Parijs, waarin Israel zich heeft geëngageerd om 17% van zijn elektriciteit in 2030 uit hernieuwbare bronnen te produceren, heeft een stimulerende rol gespeeld.

In het zuiden van Israël wordt reeds veel gewerkt met hernieuwbare energie. Tussen de steden Eilat en Sdom (13% van de totaaloppervlakte van Israël en dunbevolkt gebied) wordt 70% van de energie opgewekt uit hernieuwbare energie. Tijdens zonuren is dat 100%. Daarbij komt dat door de ontwikkeling en ervaring op het gebied van hernieuwbare energie de kost van energieproductie uit duurzame bronnen drastisch verlaagd is. Ondanks het feit dat veel start-ups en andere technologiebedrijven zich de voorgaande jaren teruggetrokken hadden, trekt de markt weer aan en zijn er start-ups bijgekomen die zich bezig houden met de ontwikkeling van duurzame energie. Tevens er is bij de jongere generatie een hernieuwde interesse in het ontwikkelen van ideeën hierover.

Marktopportuniteiten:

Op dit moment wordt in het gehele land slechts 2,6% van de totale productie opgewekt uit duurzame bronnen. De regering heeft zich als doel gesteld dat in 2020 10% van alle energie moet worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen, voornamelijk zonne- en windenergie. Of deze doelstelling gehaald zal worden, is nog maar de vraag, maar met de huidige tenders en de aanleg van nieuwe zonne-energie productiefaciliteiten zou 7% haalbaar moeten zijn. In 2025 moet dit oplopen tot 13% en in 2030 tot 17%. Dat betekent dat er in snel tempo nieuwe quota en tenders zullen worden uitgeschreven.

De overheid heeft aangekondigd de productie van zonne-energie op te willen schroeven. Israël heeft momenteel een geïnstalleerde zonne-energie-capaciteit van ongeveer 1 GW. Onlangs heeft Israël een nieuw 1.6 GW-plan voor zonne-energie gepubliceerd. Om dit te realiseren is er vraag naar investeerders, ontwikkelaars, producenten en leveranciers van onderdelen en innovatieve technieken en technologieën.

Hoewel het tempo volgens experts (te) laag ligt, doet de Israelische overheid een poging tot deregulering van de markt. Door middel van nieuwe regelgeving  kunnen alle Israëlische huiseigenaren nu op het dak zonnepanelen installeren en in hun eigen energiebehoefte voorzien tegen een lager tarief dan de aankoop van elektriciteit van het net.

De regering wil in de nabije toekomst stevig inzetten op windenergie en heeft beloofd quota van 730 MW open te stellen. Er is met name een grote vraag naar de ontwikkeling van windturbines.

Eilat – Eilot conferentie

Tweejaarlijks vindt in Eilat de grote Israëlische conferentie en beurs op het gebied van hernieuwbare energie Eilat-Eilot plaats. Deze wordt georganiseerd door de belangenorganisatie voor hernieuwbare energie, Eilat-Eilot. Alle grote spelers op de energiemarkt nemen deel aan de conferentie en de nieuwste technologieën worden er voorgesteld. Daarnaast is er een beurs waarvan verschillende energiebedrijven deelnemen.

De 2018 conferentie vond plaats in december 2018.

Meer weten:
Rapport
Markstudies en papers:

Energie- en gasinfrastructuur

De overschakeling naar een gaseconomie heeft zich de afgelopen jaren verder doorgezet. Gas is vandaag al de bron voor ongeveer 60% van de Israëlische elektriciteitsproductie en dit zal de volgende jaren verder toenemen.

De omvangrijke Israëlische gasvoorraden worden momenteel geschat op zo'n 900 bcm. In 2009 heeft het gasveld Tamar (bevat ongeveer 283 bcm, in productie sinds maart 2013) Israël stevig op de kaart van energieproducerende landen gezet, gevolgd door de belangrijke ontdekking van Leviathan (bevat ongeveer 600 bcm), een van de grootste diepwatergasontdekkingen in de afgelopen jaren. Al binnen een paar jaar zal ontginning en productie op volle capaciteit mogelijk zijn. De ontwikkeling van de gasvelden, alsmede andere uitdagingen (zoals financiering, geopolitiek en overheidsregulering) kunnen invloed hebben op de productie. Onlangs hebben de bedrijven die het Leviathan gasveld ontwikkelen aangekondigd dat ze schriftelijke verbintenissen met HSBC en JP Morgan hebben getekend, voor een limited recource-financiering (fase 1) van 1,5 - 1,75 miljard dollar.

De Israëlische regering en de aardgasbedrijven hebben medio mei 2016 een nieuw akkoord bereikt om een kernelement van hun raamovereenkomst die door het Israëlische Hooggerechtshof werd afgewezen, te wijzigen. Deze afwijzing verlengde de feitelijke stopzetting van de ontwikkeling van het Leviathan gasveld. De nieuwe overeenkomst heeft de weg vrij gemaakt voor de ontwikkeling ervan.

Er is echter geen twijfel dat deze ontdekkingen vele aantrekkelijke mogelijkheden zullen bieden voor bedrijven die werkzaam zijn in de internationale gassector. Het is de bedoeling dat ongeveer 40% van de gasvoorraad (indien de voorraad correct ingeschat is) geëxporteerd zal worden.

Kansrijke producten en diensten zijn:

Chemical & Industrial Gas Processing Equipment / Chemicals & Industrial Gases (Excl. Petroleum-Based Products) / Civil Engineering and Works / Consultancy Work / Corrosion Control Systems and Equipment / Design Services / Drilling & Blasting / Environmental Engineering / Exploration Technologies / Filtration & Treatment – Gas & Liquid / Financing / Fire Protection / Fuel Processing & Power Generation Equipment / Marine Engineering (including offshore structures) / Mechanical Engineering / Metal Treatment & Coatings / Mining & Minerals Processing Equipment / Personnel & Training Providers / Pipe work, Hoses & Pipeline Equipment / Process Engineering (industrial) / Pumps & Valves / Refractory Products /  Research Organizations & Associations / Safety & Security and Equipment.

Naar verwachting zullen er nog meer gasvelden ontdekt worden in de regio.

Naast gas is er ook het potentieel van offshore-olievelden, hoewel dit nog niet officieel bevestigd is. Eerste ramingen schatten dit potentieel op miljarden vaten. De inspanningen om het oliepotentieel te ontdekken zijn momenteel vrij beperkt in vergelijking met de middelen die geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van de gasvelden.

Circulaire economie

Circulaire economie is een concept dat steeds meer aandacht krijgt in Israël. Dit komt voort uit het besef dat het concept problemen kan oplossen die momenteel, in Israël en elders, geen goede behandeling krijgen. Gemeenten en de overheid zijn op zoek naar knowhow en technologieën, maar er is op het moment wenig te vinden in het land. Onlangs is een aanbesteding gepubliceerd in Israël onder de titel “Industrieel symbioseproject”. Daarnaast is er een belang bij het creëren van een platform dat zal zich focussen op oplossingen, zowel in Israëlische overheidsgebouwen als in een Israëlische gemeente.

Daarnaast heeft Israël ook een ‘duurzame productie- en consumptieroadmap’ die is opgesplitst in drie onderdelen (duurzame productie, duurzame consumptie en initiatieven die zowel de aanbodzijde als de vraagzijde betreffen). Momenteel is Israël ook bezig met het bouwen van een kenniscentrum over groene groei. Het kenniscentrum zal in de toekomst informatie verschaffen over verontreinigingspreventie aan de bron, milieuvriendelijke productie en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Het is interessant om te weten dat Israël één van de acht mediterrane landen is die deelnemen aan het SwitchMed programma. SwitchMed is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie in samenwerking met de Verenigde Naties en als doelstelling heeft meer duurzame productie en consumptie in de zuidelijke mediterrane regio te promoten.

Er kan zeker een rol weggelegd zijn voor Vlaamse knowhow en technologie in deze in Israël ontluikende markt.

Meer weten

Israel towards more sustainable consumption and production patterns

Markstudies en papers

 • Paper: Circular economy in Israël ( september 2019)

Gezondheid & farma

De medische apparatuurmarkt

Israël heeft een geavanceerd openbaar gezondheidszorgstelsel en een goed ontwikkelde private zorgmarkt. Medisch toerisme speelt ook een belangrijke rol. Israël besteedt 7,5% van het bbp aan openbare gezondheidszorg.

Al een aantal jaren richt het gezondheidszorgbeleid van Israël zich op preventieve geneeskunde en de vroegtijdige opsporing van kanker en andere systemische en degeneratieve ziekten. Daarom wordt Isräel beschouwd als een interessante afzetmarkt op het gebied van gezondheidszorgtechnologieën die bijdragen tot het verminderen van kosten en het voorkomen van ziekten.

Volgens verschillende bronnen, zijn er bijna 1.400 bedrijven in de gezondheids- en farmasector actief. Ongeveer 300 daarvan houden zich met medische apparatuur bezig. Niettemin bestaat een groot deel van het marktaanbod, meer dan 80%, uit import, en een aanzienlijk deel daarvan (in waarde) wordt gedomineerd door hoogwaardige producten voor diagnostische beeldvorming.

De omzet van Israëlische importeurs en distributeurs van medische en farmaceutische producten bedroeg ongeveer $2 miljard in 2016.

Volgens het Israëlische Bureau voor de Statistiek bedroeg de totale invoer van farmaceutische producten in 2017 $ 2.17 miljard. Voor optische-, beeldvormings-, meet-, en medische instrumenten was dit $ 2.48 miljard.

Belangrijkste trends op de markt

40% van de uitgaven voor gezondheidszorg in Israël komt uit de privémarkt en dit aandeel blijft stijgen. Volgens het Israëlische Bureau voor de Statistiek gaat het om één van de hoogste percentages in de OESO.
Net zoals in andere landen vergrijst de Israëlische bevolking waardoor meer aandacht besteed zal worden aan de noden van deze groep. Eén van de meest opvallende aspecten is de groeiende belangstelling voor thuisbehandeling, telegeneeskunde en oplossingen die eenvoudiger en efficiënter patiëntenbeheer in ziekenhuizen mogelijk maken.

Opportuniteiten
 1. Kostenbesparende producten.
 2. Producten en technologie voor wondverzorging, geavanceerde diagnoses en minimaal invasieve chirurgie.
 3. Medische instrumenten en apparaten voor tandheelkunde, ooglaseren en esthetische chirurgie (als gevolg van de sterk ontwikkelde private sector) waaronder slimme oogimplantaten.
 4. Technologieën die het medisch personeel en andere aanverwante dienstverleners helpen bij het monitoren en beheren van verschillende patiëntgerelateerde elementen (zoals de distributie van geneesmiddelen, medische dossiers, enz.).
 5. Uitrusting voor cardiologische zorgverlening.
 6. Apparatuur en technologie voor pijnbestrijding, fysiotherapie en ozon- en zuurstoftherapie.
Marktbenadering

Ondanks de algemene administratieve voorschriften, is de toegang tot de markt vrij eenvoudig voor FDA- en CE-goedgekeurde medische producten. Bedrijven moeten een lokale distributeur, agent of andere wettelijke vertegenwoordiger aanstellen om hun producten te registreren bij het Israëlische ministerie van Volksgezondheid.

Beurzen

 • Biomed is de grootste beurs in de sector in Israël (jaarlijks in mei).
 • MEDinISRAEL- website van de 2019 editie van deze conferentie.

Meer weten

Marktstudies en papers

ICT

Semiconductoren

Israël is een wereldwijde leverancier van semiconductoren voor gespecialiseerde processen. Het vertrouwt hierbij op eigen R&D. Volgens Amerikaanse data is Israël  nummer 9 in de top tien van topmarkten voor de uitvoer van halfgeleiderapparatuur. Intel, SanDisk en Saifun Semiconductors zijn voorbeelden van grote bedrijven in de sector, net als EZChip en DSP Group. Hoewel in de afgelopen jaren in veel gevallen de investeringen in Israël zijn toegenomen, kunnen recente bezuinigingen (zoals bij Intel) ook invloed hebben op de activiteit in Israël. Deze bedrijven leveren aan gerenommeerde internationale klanten zoals Casio, Fujifilm, Kodak en Samsung. Er zijn duizenden kleinere spelers op de Israëlische markt die ieder een eigen expertise hebben.

Meer weten

Software

Een kwart van de Israëlische technologie-export bestaat uit softwaretechnologie, met een totale waarde van meer dan 3 miljard USD. De software-industrie alleen trekt meer dan een derde van alle buitenlandse investeringen in Israël aan. Vandaar dat de Israëlische regering door middel van subsidies en leningen, gesubsidieerde onderzoekscentra en incentives de softwareontwikkeling stimuleert. Vanwege deze stimuli is Israëlische software over de hele wereld te vinden. Bijvoorbeeld de firewall, mailbox, VoIP en instant messaging zijn Israëlische uitvindingen die de wereld hebben veroverd.

Marktstudies en papers

Beurzen

 • Cybertech en CyberWeek zijn jaarlijkse evenementen en belangrijke B2B-netwerkplatformen in de industrie.

Elektronische componenten

De waarde van de Israëlische elektronische componentenindustrie wordt geschat op meer dan een miljard USD. Volgens een Amerikaans rapport worden de meeste componenten geïmporteerd en geïntegreerd in verschillende systemen en subsystemen. Vervolgens worden ze meestal geëxporteerd. Israëlische bedrijven kopen elektronische onderdelen in Europa (44%) en de Verenigde Staten (44%). Bedrijven besteden hun aankoop van componenten uit aan onderaannemers.
Topsectoren in Israël blijven de defensie- en de medische industrie. Segmenten die veelbelovend zijn, zijn zonne-energie en de veiligheids- en beveiligingsmarkt. Er is een toenemende vraag naar passieve en RF (radio frequency)-componenten.

Meerdere grote multinationals hebben R&D-centra en fabrieken in Israël opgezet vanwege de aanwezige technische expertise. Voorbeelden hiervan zijn General Electric, Intel, HP, IBM, Microsoft, enz.

De importmarkt van elektronische componenten kenmerkt zich door drie factoren: Israël koopt de meest innovatieve state-of-the-art technologische componenten met de nieuwste en hoogwaardigste technische specificaties en technische ondersteuning en de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Beurzen

Meer weten
Marktstudies en papers

Voeding

De Israëlische regering heeft onlangs een EU-voorstel voor het openen van de voedselimportmarkt goedgekeurd. In navolging van een overeenkomst tussen Israël en de EU zal Israël het Europese systeem van voedselimport overnemen. Deze beslissing zal ingrijpende gevolgen hebben voor de marktcompetitie en zal de prijzen voor consumenten drastisch omlaag brengen. De beslissing gaat voornamelijk over gedroogde producten zoals pasta, rijst en graanproducten en zal geen gevoelige producten betreffen, zoals vlees, melk en melkproducten, babyvoedsel of vers voedsel. Voor deze producten zal nog altijd een individuele vergunning vereist zijn. De lijst van gevoelige producten zal zonodig bijgewerkt worden. Echter, de uitvoering van dit besluit verloopt traag en gebeurt in het beste geval in kleine, soms tijdelijke, stappen.

Volgens Storenext, Israëls grootste consumentenmarktdatabase, bevindt het Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)-segment zich in het vierde jaar van omzetstagnatie. De omzet in 2017 wordt geschat op $11,5 miljard, terwijl de omzet in 2016 $10,8 miljard bedroeg, een marginale stijging van 1,4 procent. De marginale omzetstijging ligt ruim onder de jaarlijkse bevolkingsgroei van 1,8 procent.

De meest verkochte voedselproducten in Israël zijn koosjer, omdat de grote supermarktketens en hotels alleen koosjere producten kopen. Bedrijven die investeren in het behalen van koosjercertificaten krijgen naast de Israëlische markt ook toegang tot de sterk groeiende markt voor koosjervoeding in de VS waar jaarlijks ongeveer voor $17 miljard wordt verkocht (2,5 keer zoveel als 10 jaar geleden).

Er moet echter worden benadrukt dat de vraag naar strengere koosjernormen groeit, wat leidt tot meer uitgaven voor de fabrikanten, evenals meer gecompliceerde procedures.

De grote supermarktketens importeren en kopen rechtstreeks maar gebruiken ook de diensten van importeurs en groothandelaren. Anderen kopen meestal via importeurs en groothandelaren.

Private label groeit en de consumenten zien deze producten als goedkoper, maar niettemin van gegarandeerde kwaliteit.

Voor details aangaande de export uit Belgie naar Israël, zie de website van het Israelische Bureau voor de Statistiek.

Markstudie's en papers

Smart city

Achtergrond

De beste indicator van de sprong die Israël heeft gemaakt inzake het ontwikkelen en implementeren van het smart city-concept, is het feit dat Israëlische bedrijven mee zullen werken aan de bouw van een smart city in Brazilië met oplossingen voor beveiliging, groenvoorziening en engineering (zie meer info hier). Maar dit is niet de enige internationale samenwerking op dit terrein: Tel Aviv, winnaar van de Smart City 2014 prijs (zie meer over Tel Aviv hieronder), zal Indiase steden helpen om hun slimme stadsplannen te ontwikkelen.

Het smart city-concept ontwikkelde zich heel traag. Wat was de motor achter deze sprong voorwaarts? Vanuit technologische hoek bekeken, ontwikkelen Israëlische R & D-teams van grote multinationals, waaronder Intel, Cisco, Motorola en Microsoft, de nieuwe sensoren en apps waarmee constant automatische overdracht van gegevens tussen stelsels van systemen plaatsvinden. Talloze kleinere Israëlische bedrijven zorgen voor innovatie van smart city-technologieën, vaak in combinatie met de grotere spelers.
Aan de uitvoeringskant onderkennen verschillende steden het belang van een slimme stad, en van het bijbehorende positieve imago en positionering. Zoals gezegd werd Tel Aviv uitgeroepen tot 's werelds slimste stad op de 2014 Smart City Expo World Congress in Barcelona (competitie met 250 andere kanshebbers).

Bedrijven

Volgens het Israëlische Advanced Technology Industries bieden tal van Israëlische bedrijven innovatieve oplossingen voor de slimme steden markt. Mobility Insight kijkt naar de mobiliteit van mensen in stedelijke gebieden om het real-time beheer van het vervoer te optimaliseren. Dat wordt gedaan door middel van data, afkomstig van intelligente sensoren en analyses. Cellint biedt locatie-analyses van het wegverkeer door het monitoren van anonieme mobiele telefoons in auto’s om zo het beheer van het wegverkeer te optimaliseren. De locatie-gebaseerde applicatie van BreezoMeter's informeert gebruikers over het luchtverontreinigingsniveau en laat zien welke invloed het heeft op de gezondheid en het biedt ook gepersonaliseerde aanpassingen voor het minimaliseren van blootstelling eraan.

Nisko Telematics Systems biedt een AMI systeem (automatische meterinfrastructuur) om waterleiding- en nutsbedrijven te helpen en gemeenten bij te staan met het verbeteren van hun beheer- en facturatiesystemen. Arad Metering Technologies is een leverancier van draadloze automatische metersystemen. Takadu is een leverancier van een cloud-gebaseerde oplossing voor waterbedrijven, dat waarschuwingen, rapporten en real-time inzicht biedt in het waterdistributienetwerk.

Andere belangrijke bedrijven zijn: Mer Group ontwikkelt allerlei soorten slimme sensoren, installeert communicatienetwerken en regionale en centrale slimme controlecentra. Deze infrastructuur wordt gebruikt voor de optimalisering van o.a. stadsbeheer en verkeersmanagement. GreenIQ ontwikkelt oplossingen voor slim beheer van groene ruimten, met een besparing tot 50% op het waterverbruik. Voor een overzicht over bedrijven zie hier.

Steden

Zoals gezegd zijn de steden steeds meer bezig met de transformatie naar een smart city. Tel Aviv is het duidelijkste voorbeeld. De gemeente Tel Aviv heeft onlangs een strategie geïmplementeerd om haar wereldberoemde hightechecosysteem te gebruiken om de transformatie tot een slimme stad te vergemakkelijken. Tel Avivs slimme stadstrategie ondersteunt en bevordert de visie van het stadsbestuur. Het bestuur is daarom constant op zoek naar nieuwe technologieën, knowhow en oplossingen die kunnen bijdragen aan deze visie. Andere steden zijn ook, misschien in mindere mate, actief om “slimmer” te worden: Ramat Gan (heeft een Smart City-technologiecompetitie georganiseerd in 2015), en Eilat (onlangs won Eilat een subsidie van de Europese Unie om een energiebesparingproject te implementeren in een slimme wijk in de stad).

Naast de bestaande Israëlische steden, zullen er nieuwe slimme steden ontwikkeld worden, bijvoorbeeld Haluza en Harish.

Overheid

Ook is de overheid bezig met het implementeren van een smart city-beleid. Voorbeelden van projecten:

 • Digitaal Israël
 • Nationaal Energieplan.
 • Vervoer en mobiliteitsplannen.
 • Nieuwe nationale bouwcode.
 • Nationaal plan voor duurzame ontwikkeling.
 • Nationaal plan voor groene ontwikkeling
 • Het bevorderen van R & D en het stimuleren van geavanceerde technologieën.

De overheid zal, via The Standards Institution of Israel, de internationale standaarden voor slimme steden aannemen.

Gevolgen

Zoals ook het geval is bij andere onderdelen van de Israëlische hightechsector, richten lokale bedrijven in de smart city-industrie zich op de internationale markt en niet alleen op de lokale markt. Dit kan van Israëlische bedrijven een interessante partner maken voor samenwerking op derde markten.

Tel Aviv is veruit de meest geavanceerde smart city in Israël, maar kan nog steeds aanzienlijke opportuniteiten bieden voor Vlaamse bedrijven. Maar ook andere steden beseffen het belang van het concept en zijn geïnteresseerd in nieuwe technologieën en knowhow.

Aanvullende informatie

Infrastructuur

De infrastructuursector in Israël richt zich op volledig computergestuurde vervoerssystemen, die de sector een boost zouden moeten geven. Treinen, wegen, bussen en zelfs fietspaden worden geautomatiseerd, vanwege efficiëntie, gemak en verhoogde veiligheid. Het gaat in het bijzonder om verbeteringen in verkeersmanagement, besturingstechnologieën, navigatiehulpmiddelen, vrachttechnologieën, transportinformatie, reddingssystemen en milieumanagement en is bedoeld om de kosten te verminderen en de reistijd en veiligheid te bevorderen.

Marktstudies en papers

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Israël