U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
 1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
 2. General: informatie over exportdocumenten.
 3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Israël

Er zijn talrijke procedures en eisen die kunnen variëren per product.
Voor meer informatie kan u de website van het Israëlische ministerie van Economie en Handel raadplegen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Normen en certificering

Normen, certificering en eisen kunnen variëren naargelang het soort product.
Verschillende instanties kunnen betrokken zijn: het betreffende ministerie en het Standards Institute of Israel.

Op 1 juni 2022 werd een hervorming van kracht op het gebied van normen. De hervorming maakt deel uit van een veelomvattende Israëlische maatregel die tot doel heeft de kosten van levensonderhoud en de regelgevings- en bureaucratische last in Israël te verminderen. De hervorming maakt de invoer van veel producten gemakkelijker.

Praktisch betekent dit dat vanaf 1 juni 2022 een lijst van non-food artikelen, die reeds zijn toegelaten voor gebruik in ontwikkelde landen, bij aankomst in Israël niet langer een afzonderlijke inspectie behoeven door de plaatselijke autoriteiten.

De hervorming zal van toepassing zijn op de invoer van honderden producten, waarvoor een bewijs van overeenstemming met de officiële norm vereist is.

Producten waarvoor nu alleen een verklaring nodig is (verplaatst naar groep 3): 

 • Keramische tegels, lampen, luiers, tampons, batterijen, gewone brillen en zonnebrillen, fietsen, fietshelmen en meer;

Andere producten die op basis van een internationale norm in een declaratiespoor zijn opgenomen:

 • Elektrische apparaten: strijkijzers, keukenapparaten, haarapparaten, opladers, ovens, ventilatoren, elektrisch gereedschap, enz.
 • Babyproducten: wiegjes, babybedden, wandelwagens, autostoeltjes, voedingsstoelen, luiertafels, speelgoed voor kinderen vanaf 3 jaar.
 • Medische apparatuur: naalden en spuiten.
 • Bouwmateriaal: cement, vloertegels, staalprofielen, loodgieterssystemen, platen voor het afdichten van daken, glaspanelen, dakspanen en nog veel meer.

Om een vlotte en correcte procedure te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat de fabrikant overleg pleegt met de relevante partner/importeur in Israël.

Dit is de eerste fase van een alomvattend plan dat hervormingen in de volgende categorieën omvat:

 • Energie - ingangsdatum: 09/2022
 • Levensmiddelen - 01/2023
 • Cosmetica - 01/2023

Sancties / Strategische goederen

Omdat dit op Israël van toepassing kan zijn, moet men contact opnemen met de Dienst Strategische Goederen

Contact
E: csg@vlaanderen.be
T: +32 2 553 48 80 | F: +32 2 553 60 37

Departement internationaal Vlaanderen
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Israël