U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de ‘My Trade Assistant’ het land van oorsprong (country of origin), land van bestemming (country of destination) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

  • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet
  • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code
  • Procedures and formalities:
  1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen
  2. General: informatie over exportdocumenten
  3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code
  • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
  • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen.

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Euraziatische Economische Unie

Sinds 1 januari 2010 vormden Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland al een douane-unie. Op 1 juli 2011 werden de douanecontroles tussen deze landen afgeschaft. De drie landen vormden in die periode een gemeenschappelijke economische ruimte met vrij verkeer van goederen.

Eind mei 2014 sloten Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan een akkoord over de oprichting van de Euraziatische Economische Unie, die in 2015 van start ging, en een tegenwicht wil bieden aan de Europese Unie. Op 2 januari 2015 kwam Armenië bij de Unie, gevolgd door Kirgizië op 6 augustus 2015.

De Euraziatische Economische Unie verenigt 183 miljoen mensen.

Meer weten:

Met alle vragen in verband met douane en de douane-unie, kunt u ook terecht bij de douane-attaché in de Belgische ambassade in Moskou:

Robin Machiels, Douaneattaché
T: +7 963 664 50 592 | F: +7 495 662 59 14
E: robin.machiels@minfin.fed.be

Certificatie

Conformiteitscertificaten

Voor heel wat producten eist Rusland - en bij uitbreiding de douane-unie – een conformiteitscertificaat. Dit betekent dat de producten eerst getest moeten worden op hun overeenstemming met een aantal vooropgestelde normen op het vlak van kwaliteit, veiligheid, technische eigenschappen, enz., vooraleer het kan ingevoerd worden.

Door de EurAsEC werd een lijst opgesteld van normen (Technical Regulations) en producten waarvoor een zogenaamd TR CU conformiteitscertificaat vereist is (customs Union Certificate of Conformity). De certificaten kunnen enkel door erkende certificeringsbureaus worden uitgereikt. De aanvraag moet gebeuren door een entiteit die zich op het grondgebied van de douane-unie bevindt, m.a.w. de lokale producent of de importeur als de producten in het buitenland geproduceerd worden. De certificaten gelden in de hele douane-unie.

Dit certificaat vervangt het vroegere GOST-certificaat. Tot april 2015 konden de GOST-certificaten nog gebruikt worden, voor zover die hun geldigheidsdatum niet overschreden hebben.

Daarnaast bestaat een TR CU conformiteitsverklaring. Dit is een gelijkaardig document dat gebruikt wordt voor producten die niet op de bovenvermelde lijst staan en waarvoor certificatie dus niet vereist is.

Het conformiteitscertificaat of de conformiteitsverklaring kunnen voor een periode van 1 tot 5 jaar worden uitgereikt, hoewel in de praktijk voor een conformiteitsverklaring 5 jaar eerder uitzonderlijk zal zijn.

In België kunt u voor certificering onder meer terecht bij:

SGS Belgium
Noorderlaan 87, 2030 Antwerpen
T: 03 545 44 23 | F: 03 545 44 06
www.sgs.com

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van Rusland eisen dat de invoer van bepaalde producten van plantaardige of dierlijke oorsprong aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen voldoet. De garanties hiervoor worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Meer weten:

FAVV-leidraad voor export naar derde landen.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie:

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Rusland