U bent hier

Marktstudies

Hoe is de stand van zaken van de Industrie 4.0 in Oostenrijk? Wat zijn de belangrijkste thema’s en trends? Wie zijn belangrijke spelers? Lees het in de studie van ons kantoor in Wenen.

Naar aanleiding van het behalen van zijn diploma handelsingenieur aan de Solvay Business School, schreef Kobe Vaes een masterthesis over de automobielindustrie in Marokko, meer bepaald een studie over de opmars van de automobielindustrie van personenwagens in Marokko en hun impact.

Sinds enige tijd, en versneld door recentere gebeurtenissen en maatschappelijke evoluties, is er een omwenteling merkbaar in de auto-industrie. Autorijden zal in de toekomst bijna zeker elektrisch, (semi-)autonoom en verbonden (‘vernetzt’) zijn. In deze beknopte studie wordt dieper ingegaan op de trends en verwachtingen voor de auto-industrie (breder: de mobiliteitsindustrie). Welke kunnen de gevolgen zijn voor Duitsland, alsook de risico’s en opportuniteiten voor toeleveranciers?

De automotive industrie is de belangrijkste industriële sector in Mexico. Bijna alle grote internationale auto- en vrachtwagenconstructeurs zijn in het land aanwezig, evenals een grote cluster van toeleveranciers. Ook zijn verschillende Vlaamse toeleveranciers reeds actief in het land. Lees deze markstudie om de opportuniteiten in deze sector te ontdekken.

De komst van de vierde industriële revolutie heeft een positieve impact op de bedrijven actief in de Spaanse auto-industrie. Denk hierbij aan een hogere efficiëntie, lagere productiekosten en nieuwe uitvindingen. Maar Industry 4.0 geeft eveneens nieuwe aandachtspunten zoals cyberveiligheid en hoge kosten bij de implementatie. Het niveau van Industrie 4.0 in de Spaanse auto-industrie ligt dicht bij het niveau van Duitsland. 

Chili is een land in volle ontwikkeling, waarbij het sterk inzet op het verbeteren van de levenskwaliteit van haar inwoners. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het creëren van een circulaire economie met een goed gestructureerd ‘waste-treatment’ systeem. Om dit te verwezenlijken is het belangrijk de generatie van afval te verminderen en herbruikbare materialen zo veel mogelijk te recycleren. 

De autonome auto-industrie maakt momenteel zijn opmars in de Verenigde Staten. Echter is nog niemand in geslaagd om autonome voertuigen (AV) te vervaardigen. Deze marktstudie geeft een beter beeld van de huidige situatie en ontwikkelingen op gebied van zelfrijdende wagens, de gebruikte technologieën en toonaangevende bedrijven actief binnen deze sector in de San Francisco Bay Area en Silicon Valley in California.

Het doel van deze marktstudie is om een antwoord te formuleren op de vraag “Wat zijn de motivatoren en demotivatoren van Vlaamse bedrijven om handel te voeren in Spanje.” Om hierop een antwoord te vormen, werd een grondig onderzoek uitgevoerd op basis van studies, online documenten, artikels en diepte-interviews.

Deze onderzoeksvraag wil Vlaamse bedrijven meer zicht geven op de Spaanse markt. De economische crisis van 2008 heeft heel wat schade berokkend. Het doel is om ervoor te zorgen dat Vlaamse bedrijven aan de hand van deze handleiding voor zichzelf kunnen uitmaken of het voor hen al dan niet voordelig is om handel te voeren in Spanje.

De impact van slimme mobiliteitstechnologie en de invloed ervan op slimme steden wordt wereldwijd erkend als katalysator voor een verhoogde modernisering en voor de totstandbrenging van een effectievere dagelijkse pendeling en reizen. Israël, als de "Startup Nation", kan aanzienlijke zakelijke kansen bieden. Meer hierover kan u in deze Engelstalige studie lezen.

De automobiel industrie is een erg belangrijke sector in Oostenrijk. Wil u weten wie de belangrijkste clusters en spelers in Oostenrijk zijn? Wil u weten waar Oostenrijk staat op het vlak van E-mobiliteit of van zelfrijdende wagens? Lees dan deze markstudie.

cover

Marokko investeert volop in de uitbouw van de automotivesector. En met succes. Grote autoconstructeurs zoals Renault en Peugeot-Citroën hebben de weg naar het Noord-Afrikaanse land al gevonden, met heel wat toeleveranciers in hun zog.