U bent hier

Nieuws

Flowers Expo in Moskou blijft het belangrijkste Russische event voor de tuinbouwsector waardoor deelname of een bezoek warm aanbevolen worden aan bedrijven die deze markt willen bewerken. 

COVID-19 houdt ook in 2021 nog huis in Oostenrijk. Waar de snel stijgende cijfers tijdens de wintermaanden de regering nog noopten tot strengere maatregelen, waren vanaf 8 februari bepaalde versoepelingen van kracht. Daarna werden bijkomende regionale maatregelen gehanteerd. Vanaf 15 september 2021 zal de bezetting van de intensive care units de enige richtwaarde zijn, wat de maatregelen betreft (stappenplan). FFP2-mondmaskers zijn terug verplicht daar waar maskerplicht bestaat. Mensen die nog niet gevaccineerd zijn, moeten nu verplicht FFP2-mondmaskers dragen in alle winkels.

Vanaf 25 september kunnen cafés, restaurants, sport- en cultuurzalen opnieuw min of meer normaal werken, op voorwaarde dat de bezoekers een coronabewijs kunnen voorleggen (dubbele vaccinatie, een negatieve test of genezing van corona). Updates van de actuele situatie kan u vinden op de website van www.rivm.nl.

Ook Ierland is in de greep van de COVID-19-uitbraak. Sociaal contact, activiteiten buitenshuis en reizen van en naar het werk worden nog steeds beperkt. Deze trend zal de komende weken worden aangehouden. Voor het reizen naar Ierland zijn nog steeds verschillende maatregelen van kracht.

Sinds de eerste coronabesmettingen op 28 februari 2020 in IJsland werd vastgesteld weet het land, na enkele ups en downs, de pandemie goed onder controle te houden. Maar zoals in de rest van Europa stijgt inmiddels het aantal besmettingen weer enigszins, ondanks het vergevorderede vaccinatieprogramma waarbij al meer dan 262.580 IJslanders (71%) volledig gevaccineerd zijn.

Het coronavirus COVID-19 heeft ook Noorwegen getroffen. De derde coronagolf, die eind februari 2021 begon, bereikte eind maart de top. Daarop begon de regering midden april 2021 dan ook met het exitstrategieplan, waarbij de Noorse samenleving in 4 stappen terug geopend moet worden. Momenteel bevindt Noorwegen zich in stap 3, maar helaas kent ook Noorwegen opnieuw een sterke toename van het aantal besmettingen en is stap 4 voorlopig nog niet in gang gezet.

Roemenië telt 160.000 landbouwbedrijven. De sector kreeg in 2020 een aantal rake klappen door de pandemie en de droogte maar zet steeds meer in op technologie en automatisering in de bedrijfsvoering. Terzelfder tijd beginnen zaken te bewegen in de agritech-branche. Dit artikel verwijst u door naar 2 analyses waarmee u uitgebreider geïnformeerd wordt over de recentste ontwikkelingen. 

Oekraïne heeft er een bewogen decennium opzitten en hoewel het land ontegensprekelijk over veel potentieel beschikt, is er zeker nog ruimte voor het verder verbeteren van het zaken- en investeringsklimaat. De overheid - o.m. bijgestaan door de EU en internationale financiële instellingen - is zich hiervan bewust en zet stappen in die richting. Het privatiseringsproces van overheidseigendommen gaat ondertussen verder en biedt kansen aan potentiële investeerders in het land. 

Op 9 juni publiceerde de Braziliaanse overheid resolutie nr. 197 in het lokale staatsblad. Hierdoor worden de invoerrechten op bepaalde producten gedurende een jaar verlaagd, zodat tekorten op de lokale markt vermeden kunnen worden. Het betreft onder meer producten voor de landbouwsector, apparatuur voor stroomgeneratoren, chemische grondstoffen, inkten en contactlenzen.

De 6de online PPP (Public Private Partnership)-conferentie, georganiseerd door het Namibische ministerie van Financiën, vindt plaats op 16 en 17 juni 2021 en zal een overzicht geven van 7 nieuw gelanceerde projecten in de sectoren: water (riolering - herconditionering - ontzilting), hernieuwbare energie (zonneparken), studentenvoorzieningen en groene landbouwprojecten.

De Estse economie groeide in het eerste kwartaal met 5,4% op jaarbasis (niet-gecorrigeerd) en 4,8% op kwartaalbasis (seizoen- en werkdaggecorrigeerd). Het resultaat overtrof de verwachtingen en was het sterkste van alle Europese landen (volgens de tot dusver gepubliceerde cijfers).

De Italiaanse regering vaardigde op 22 april 2021 het Decreto Riaperture (DL 22/04/2021) uit met maatregelen in het kader van de corona-exitstrategie. De richtlijnen in het wetsdecreet gelden vanaf 26 april 2021. De noodtoestand werd verlengd tot 31 juli 2021.

Let wel op: specifieke verordeningen op regionaal of lokaal niveau kunnen hiervan afwijken!

Pagina's