U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Sinds 1 juli 2011 bestaat er een vrijhandelsakkoord tussen Korea en de EU. Dit akkoord is het meest ambitieuze vrijhandelsakkoord dat de EU ooit heeft afgesloten en biedt een diepgaande liberalisering voor de handel in goederen en diensten.  Dankzij dit akkoord werden invoerrechten herleid tot 0% of worden ze geleidelijk afgebouwd. Voor meer info kan u de Praktische gids voor EU-exporteurs raadplegen: EU-Korea Free Trade Agreement

Om te kunnen genieten van deze preferentiële tarieven heeft u een “Approved Exporter” – statuut nodig. Dit kan u aanvragen bij uw regionaal douane kantoor en wordt hieronder besproken.

Uitvoer naar Zuid-Korea: toegelaten exporteur

Om in aanmerking te komen voor de preferentiële tarieven, moet worden aangetoond dat de goederen van oorsprong zijn uit de Europese Unie of Zuid-Korea. ‘EUR-1’ certificaten of het certificaat van oorsprong ‘FORM. A’ zijn niet toegestaan. Er is gekozen voor zelfcertificering door de exporteur.

Bij export met een waarde van meer dan 6.000 euro moet de exporteur eerst een ‘Approved Exporter’ of ‘Toegelaten Exporteur’ worden. Als u niet in het bezit bent van een vergunning Toegelaten Exporteur is de export boven een factuurwaarde van € 6.000 naar Zuid-Korea niet meer mogelijk met een preferentieel tarief.

Bij export minder dan 6000 euro volstaat een factuurverklaring. https://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=KR&hscode=&doc=ppo_eu.html.

Voor de aanvraag vergunning toegelaten exporteur dient u de Gewestelijke Directie Douane en Accijnzen te contacteren. De nodige info voor de registratie vindt u hier:  https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/toegelaten-exporteur#q3. U kan het formulier ingevuld en ondertekend, per e-mail (pdf) sturen naar: da.ops.douane1@minfin.fed.be.

De contactgegevens kunt u ook vinden op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/Contact.  

Producteisen

Voeding

Korea heeft een zeer strikte regeling met betrekking tot voedselveiligheid en is vaak moeilijk op te volgen vanuit het buitenland. Tenzij u een lokale vestiging heeft in Korea, is het de gewoonte dat een producent of exporteur rekent op een Koreaanse importeur. Hoewel de regelgeving voor de export van voeding naar Korea op het eerste zicht complex is, zijn er slecht 3 eenvoudige stappen die de basis vormen:

 1. Approved exporter status aanvragen bij de Belgische douane
 2. Overseas Manufacturing Facility registreren bij de MFDS in Korea
 3. Ingrediëntenlijst indienen bij de Koreaanse douane

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we naar het hoofdstuk 'regelgeving' in onze marktstudie over de voedingssector in Zuid-Korea. 

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Normen en certificering

Op de website van de Korean Agency for Technology and Standards (www.kats.go.kr/en_kats/), kan u algemene informatie vinden m.b.t. normen en certificering. We raden u aan om FIT Seoul te contacteren indien u hierover vragen heeft zodat we u meer geïndividualiseerde informatie kunnen verzorgen voor het gewenste export product.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81
E:  csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Zuid-Korea