U bent hier

Zakendoen in Zuid-Korea

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

  • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
  • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
  • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
  • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
  • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Wanneer u overweegt de Koreaanse markt te betreden, voer een vooronderzoek uit om te bepalen of uw product geschikt is voor deze markt. Het zou kunnen dat u aanpassingen moet doen. Het is niet omdat uw product aanslaat op andere markten dat het op hier ook een succes zal zijn. Doe je huiswerk door te lezen over Korea. Controleer de invoerregelingen voor uw product. Contacteer FIT Seoul, de Koreaanse ambassade in België of de Koreaanse trade agencies (KITA en KOTRA) in Brussel voor meer informatie over Zuid–Korea.

Rechtstreekse leveringen aan een industriële verbruiker of gebruiker zijn eerder zeldzaam en rechtstreekse leveringen aan één of ander warenhuis of supermarkt evenzeer. Om velerlei redenen (kennis van het Engels, vertrouwdheid met invoerdocumenten, financiering, enz.) zullen voornoemde bedrijven er de voorkeur aan geven om met een gespecialiseerde lokale agent of invoerder te werken.

Via een tussenpersoon

In Korea heeft men te maken met een agent (op commissie) of met een invoerder die - en dat is meestal het geval - als tussenpersoon optreedt naar de eindgebruiker. Het is evident dat een keuze vooral bepaald zal worden door de aard van het product of de dienst of de afstand tussen leverancier en eindgebruiker.

Een agent op commissie is in Korea een ‘offer agent’. Hij is meestal - alhoewel dat niet verplicht is - aangesloten bij KOIMA (Korean Importers Association). Zijn lidmaatschap kan hem bijvoorbeeld het voordeel bieden dat zijn bank hem wat gunstiger bejegent.

Een tweede speler is de invoerder. Deze voert in voor eigen rekening en is meestal aangesloten - alhoewel weer niet verplicht - bij KITA (Korean International Trade Association).

Soms, maar eerder zelden wegens extra kosten en communicatieproblemen voor de principaal, ontmoet men een combinatie van de twee: een lokaal bedrijf treedt op als agent voor een buitenlands bedrijf maar zal voor de invoerformaliteiten samenwerken met een invoerder.

Tot slot is er nog de general trader. Dit is een bedrijf dat een grote waaier aan producten (commodities), meestal in grote hoeveelheden, invoert en verdeelt, zonder veel loyaliteit voor de buitenlandse verkoper of zelfs voor het product. Alleen de omzet en de winst zijn van belang. Zodra een product het niet meer doet, laat de general trader het vallen. Dit soort bedrijf is dan ook meestal niet gespecialiseerd en is veelal, maar niet uitsluitend, te vinden onder de vleugels van één van de grote chaebols.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Voor vragen rond de opstart van een bedrijf in Zuid-Korea, werkt FIT Seoul samen met KOTRA. Zij zijn de Koreaanse tegenhanger van FIT en dus ook gespecialiseerd in het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Korea. Het KOTRA – Invest Korea team in Brussel heeft alle informatie m.b.t. de opstart van uw Koreaans bedrijf. Ze zijn het best geschikt om u verder te helpen zowel in België als in Korea. FIT Seoul kan u helpen met de introductie bij KOTRA- Invest Korea.

Deze onderstaande informatie over lokale ondernemingsvormen werd door KOTRA – Invest in Korea opgesteld.

There are four ways for foreign nationals to engage in business activities in Korea:

  1. establishing a local corporation;
  2. opening a private business,
  3. opening a branch;
  4. opening a liaison office.

The first two types are mainly governed by the Foreign Investment Promotion Act, and the other two are regulated by the Foreign Exchange Transactions Act. Among the four types of business entities, a liaison office shall not engage in business activities that generate profit in Korea.

* Foreign corporations cannot be registered as private businesses in Korea.

1. Local Corporation

Provisions of the Foreign Investment Promotion Act and the Commercial Act apply to investments made through local corporations established by a foreign national or a foreign company, and the established corporation shall be treated equally as domestic corporations. However, the investment amount must not be less than KRW 100 million.

2. Private Business

Where a foreigner operates his/her private business in Korea with an investment amount of not less than KRW 100 million, the investment is recognized as foreign direct investment. Private businesses are treated equally as local corporations in its business activities. The opening, and temporary and permanent closure of a private business is less complex compared to a local corporation, and their corporate social responsibilities are not as heavy as local corporations. However, private businesses experience limitations in financing and securing manpower since they have a lower credit rating, and therefore private businesses are usually small-sized operations.

3. Branch

A foreign company that intends to carry out business activities in Korea should appoint a representative for its local branch, undergo the branch establishment procedure stipulated by the Foreign Exchange Transactions Act, and receive court registration. Under the Taxation Act, the branch shall be recognized as a permanent establishment. With respect to the tax imposed on the profits generated by the branch, the tax rate applied is equal to that of the branches of domestic companies.

4. Liaison Office

While a branch undertakes sales activities in Korea to generate profit, a liaison office only carries out non-sales functions such as business contacts and market research, etc. on behalf of the head company.

Unlike branches, liaison offices do not need court registration, and are given a unique business code number which is equivalent to business registration at a jurisdictional tax office in Korea.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Hoe vindt u een partner of klant?

De beste manier om een importeur te vinden is via introductie. Het kan zeer behulpzaam zijn als iemand u formeel introduceert bij uw potentiële partner. Wanneer een bedrijf een beroep doet op Flanders Investment & Trade, dan kan de betrokken Vlaamse economische vertegenwoordiger potentiële lokale tussenpersonen voorstellen in functie van het product of de dienst én in functie van de lokale geplogenheden. “Cold callings” werken meestal niet in Zuid-Korea.

Een andere manier om zakenlui te ontmoeten is deelnemen aan beurzen. Zo kan u ook uw producten tentoonstellen aan een groter publiek. De meeste Koreaanse importeurs/agenten die deze beurzen bezoeken zijn op zoek naar betrouwbare langetermijnrelaties. Deelname aan beurzen kan het eerste contact met importeurs, distributeurs, aankopers, agenten... versterken.

Zodra u een interessante en potentiële Koreaanse partner heb ontmoet is het tijd voor de volgende stap. Dit kan onder meer zijn het verzenden van catalogi, brochures, product samples en prijslijsten aan potentiële importeurs als een manier om uw bedrijf en uw producten verder voor te stellen. Wanneer het contact met de Koreaan op poten staat, is het raadzaam om de importeur te bezoeken in persoon. Er is geen vervanging voor face to face vergaderingen. Breng bij het bezoek stalen mee, alsook product- en bedrijfsbrochures met prijslijsten, scheepvaart data, beschikbare hoeveelheden en alle andere informatie die nodig is voor het onderhandelen over een contract. Het is zeer belangrijk dat alle informatie beschikbaar is in het Engels.

Hoe een partner screenen?

Checken of een Koreaans bedrijf bestaat: er zijn geen openbare databases waarin alle bedrijven verplicht worden opgenomen. FIT Seoul kan beperkte informatie over bedrijven vinden door na te gaan of het Koreaans bedrijf lid is van een ledenorganisatie zoals KITA (Korea International Trade Association: www.kita.net).  FIT Seoul heeft toegang tot deze databases en kan zeer beperkte informatie opzoeken zoals algemene contact gegevens. Een andere manier om na te gaan of uw Koreaanse potentiele partner of klant bestaat is het navigeren op de Koreaans talige portaalsites zoals www.naver.com, www.daum.net or www.google.kr.

Meer professionele screening van een Koreaans bedrijf zoals business activiteiten, krediet analyses, ... kunnen aangevraagd worden via betalende diensten. Verschillende Koreaanse bedrijven bieden deze betalende diensten aan zoals: NICE Credit Information Service Co., Ltd, (www.niceamc.co.kr/en/index.do) die ook een Engelstalige website heeft.

Tip: Noteer ook steeds de Koreaanse naam (liefst in het Koreaans) van uw gesprekspartners en niet enkel de verwesterse naam. Een Koreaanse naam bestaat uit 3 delen nl achternaam en een samengestelde voornaam. Bijvoorbeeld: KIM Ji-hyun, LEE Su-na of PARK So-young.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

De betalingsmethodes zijn vaak een resultaat van onderhandelingen tussen exporteur en importeur. Er bestaat geen vaste regel voor Korea. Uit feedback van Vlaamse exporteurs, hebben we vernomen dat zowel betaling voor vertrek van goederen als L/C gangbare betaalpraktijken zijn.

De betaling van handelstransacties met het buitenland geschiedt in veel gevallen op basis van een onherroepelijk geconfirmeerd accreditief (Letter of Credit, L/C). Andere betalingswijzen zijn ook mogelijk. Vooruitbetaling tot 360 dagen is toegestaan. De betalingstermijn is meestal zestig of negentig dagen na leveringsdatum, maar kan in onderling overleg vrij worden vastgesteld.

Er bestaan geen beperkingen op het overmaken van buitenlandse valuta voor handels gerelateerde betalingen. De basis voor buitenlandse valutatransacties is neergelegd in de Foreign Exchange Transaction Act (FETA) van september 1998. De uitvoering van deze wet is in handen van het Koreaanse ministerie van Financiën en de Koreaanse Centrale Bank.

Het risico voor niet-betaling is overal ter wereld bestaande en zo ook in Zuid-Korea. De vonnissen van Belgische rechtbanken worden in Korea niet erkend in commerciële zaken. Een alternatief om uw rechten op te eisen is langs een arbitragecommissie te gaan. Dit kan zowel in Korea als in België.
In Korea: www.kcab.or.kr/intro.jsp: Korean Commercial Arbitration Board
In België: www.cepani.be: Belgian Center For Arbitration and Mediation.

Tips bij het zakendoen

Ontwikkel uw zakenrelatie verder in een persoonlijke relatie. Zakendoen met Zuid-Korea moet dus passen in een langetermijnstrategie. Persoonlijke banden, vertrouwen en wederzijds respect zijn de sleutelwoorden in het bedrijfsleven. Koreanen zullen u uitnodigen op avondlijke bijeenkomsten zoals diners, ...
Koreaanse en Belgische zakenlui kunnen verschillende betekenissen geven aan hun zakelijke relatie. Bijvoorbeeld: voor de Koreanen wordt een deal gezien als een richtlijn. Dit kan botsen met de Belgische bedrijfscultuur die graag alles schriftelijk heeft. Zorg ervoor dat u elkaars verwachtingen goed begrijpt.

Waarden en normen van de Koreaanse zakencultuur zijn gebaseerd op het Confucianisme. In dit gedachtengoed staat collectivisme, hiërarchie en respect voor ouderen centraal. Een Koreaans bedrijf is zeer top-down georganiseerd. Hoe kan je dit vertalen in het zakenleven? Als u een meeting heeft met een Koreaanse zakenman, neem even de tijd om de omgeving en persoon tegenover u in te schatten. Is uw gesprekspartner ouder dan u? Zo ja, geef hem de nodige respect als oudere man. Benadruk zijn functietitel als die belangrijk is door hem aan te spreken als Mr President, Mr CEO, Mr Chairman, ... Hou er ook rekening mee dat er enorm wordt getild aan gezichtsverlies. Zet uw gesprekspartner niet in een moeilijk parket voor andere personen.

Tot slot: neem nooit iets als vanzelfsprekend. Wees klaar voor het onverwachte. Wees open voor nieuwe informatie, wees aandachtig en geduldig.

Meer informatie: Presentatie Korean business culture

Duurzaam Internationaal Ondernemen

Zuid-Korea heeft sinds het begin van de industrialisering in de jaren zestig een indrukwekkende economische groei meegemaakt. Aanvankelijk richtte het land zich vooral op export en lichte, arbeidsintensieve industrie, terwijl de binnenlandse markt sterk werd afgeschermd. In de jaren die volgden, ontwikkelden zich ook de zware industrie, de hightech en de dienstensector. Maar in 1997 werd Zuid-Korea getroffen door een financiële crisis die de hele economie aantastte. Het land kreeg hulp van het IMF, op voorwaarde dat het de invloed van de grotere bedrijven, die een sector vaak monopoliseren, zou inperken. Sinds de crisis van 1997 tracht men te werken aan een meer ethisch en transparant beleid rekening houdend met sociale belangen.

Men hecht in Zuid-Korea veel belang aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en het goede doel. Iedere Koreaan neemt deel aan vrijwilligersprogramma’s om goede doelen te steunen. Maar ook bedrijven zijn daar enorm mee bezig en tonen dat graag op websites, media... Bedrijven steunen goede doelen financieel maar ook actief zoals parken proper maken, kimchi maken, voeding uitdelen, muziek maken met minder fortuinlijke kinderen, ... Het is dus veel meer dan enkel een donatie geven.

De drijfveer om duurzaam en ethisch ondernemen op te nemen is teruggeven aan de maatschappij, werken aan het algemeen goede en in mindere mate image building en branding en dit zowel op nationaal en als op internationaal vlak.

Koreaanse bedrijven vinden dit belangrijk en zijn er fier op. Als Vlaamse ondernemer kan je dit onderwerp aansnijden tijdens een gesprek en hen feliciteren met hun verschillende projecten.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Zuid-Korea