U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Life Sciences

Zoals vele andere landen, kampt ook Zuid-Korea met een vergrijzingsprobleem. Dit vormt een uitdaging voor de economie en de gezondheidszorg. Zo’n 28,61% van de bevolking is ouder dan 55 jaar. De gemiddelde leeftijd is vandaag 41,8 jaar, maar dit zou oplopen tot 50 jaar tegen 2040.

Korea biedt een gunstig kader aan voor medische zorgen wegens de toegankelijkheid en betaalbaarheid. Hierdoor gaan Koreanen vaak langs bij de dokter, niet enkel om curatieve redenen, maar vaak ook om preventieve redenen. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn de laatste 10 jaar sterk gestegen met een gemiddelde groei van 6,8% per jaar en de gezondheidsuitgaven bedroegen in 2019 circa 8,1% van het GDP.

Binnen het project van de ‘Creatieve Economie’ (nog opgestart door de vorige regering) zijn de farmaceutische industrie en de industrie voor medische apparatuur enkele van de groeimotoren.

  • Wat betreft “medical devices” is Korea reeds verschillende jaren de 3e grootste markt van Azië en 13e in de wereld. Het is de ambitie om hierin een marktleider te worden. De focus ligt in deze industrie hoofdzakelijk op R&D. Korea wil naam maken als pionier van “smart healthcare en e-health”. De overheid steunt dan ook de ontwikkeling van slimmere, goedkopere en efficiëntere e-wearables. 
  • Verder stimuleert de Zuid-Koreaanse regering o.a. R&D in de biotechnologie. De aandacht gaat hierbij vooral naar de ontwikkeling van software en technologie in “genome sequencing” en neurowetenschappen.
  • De Koreaanse overheid streeft ernaar om bij de top 10 van de grootste spelers te zijn in de globale farmaceutische industrie. Hoewel op dit ogenblik er nog steeds meer farmaceutische producten ingevoerd dan uitgevoerd. De farmaceutische bedrijven zetten in dit kader sterk in op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en de uitvoering van klinische proeven. De focus ligt vooral op de productie van “biosimilars en generics.”  

Sinds het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Korea in voege is getreden zijn er heel wat producten die zonder importtarieven geïmporteerd kunnen worden. Voor sommige producten is deze verlaging tot 0% nog gaande. U kan de relevante tarieven in de Market Access Database van de EU.  Daarbovenop zijn de certificeringsprocedures voor elektrische en elektronische producten vergemakkelijkt. 

Vlaamse “med-tech”, medische apparatuur en producten in het high-end en innovatieve segment hebben zeker opportuniteiten in Zuid-Korea. Ook bedrijven die innovatie, kennis, strategische samenwerkingen en technologieën aan te bieden hebben, kunnen Korea in hun exportplannen opnemen.  Daarnaast zijn Koreaanse bedrijven op zoek naar buitenlandse partners om nieuwe markten te betreden met hun producten en technologie. 

Meer informatie kan U vinden in de FIT-marktstudie "Gezondheidszorg in Zuid-Korea".   Verder verwijzen we graag naar de 2 belangrijkste Koreaanse instituten: KHIDI en KPBMA.

ICT

Zuid-Korea legt sterk de nadruk op ICT en is dan ook een mondiale koploper wat betreft informatie- en communicatietechnologie. De ICT-industrie is de belangrijkste motor van de economische ontwikkeling en staat ook in voor een groot deel van de export.

De export van ICT gerelateerde producten bedroeg in 2018 221,6 miljard USD, een stijging van zo’n 12,2% tegenover 2017. Het merendeel van deze producten is hardware. Vooral computerchips, display panelen en computers werden geëxporteerd.  In 2019 kende deze export een daling van 20% naar USD176.9mld als gevolg van de handelsoorlog tussen China en USA en een daling in chipprijzen. 2020 is terug een positief jaar voor ICT, enerzijds dankzij China dat de Covid19-crisis goed is doorgekomen en de gestegen vraag naar electronica agv thuiswerk.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Korea New Deal, die in Juli 2020 werd aangekondigd, steunt op 2 pilaren: 1) Digital New Deal 2) Green New Deal.  De Overheid zal dit decenium meer dan USD135mld investeren in duurzame en technologie gedreven sectoren.   De Digital New Deal heeft de volgende focus: "Transform Korea into a smart country that is at the center of a digital transition based on data, network and artificial intelligence (DNA) infrastructure".   De overheid ondersteunt dus actief de digitalisering van alle industrieen met een focus op 5Gm Artificiele inteligentie en Big Data. Meer info over de New Deal via de volgende Link.

Met de Koreaanse multinationals zoals Samsung is Korea goed geplaatst om technologisch een leidende rol te spelen.  Maar we stellen vast dat de Koreaanse markt een min of meer afgesloten markt is met zijn eigen lokale kampioenen.  Voor Vlaamse bedrijven die de sprong naar Korea wensen te wagen is een lokale partner vaak aangewezen.  Bovendien zijn er voldoende mogelijkheden om via associaties of accelerators voet aan de grond te krijgen. 

Meer informatie vindt U in de FIT-marktstudie "De ICT-industrie in Zuid-Korea".  

Hardware

In termen van ICT-hardware export is Zuid-Korea één van de grootste ter wereld. De belangrijkste producten zijn halfgeleiders, lcd-schermen, geheugenchips, tv’s, mobiele telefoons en smartphones. Vooral de halfgeleiders blijven een sterke speler: in 2017 bedroeg de export hiervan 98 miljard USD, een nieuw hoogtepunt. Om hun marktpositie te behouden en te versterken blijven de Koreaanse bedrijven steeds investeren in R&D. Momenteel ligt hun focus hierbij op de ontwikkeling van “AMOLED’s en next-generation” halfgeleiders. Ondanks de sterke stijging van de afgelopen jaren, bleek in 2019 dat de totale export lager was dan het jaar voordien. Groot probleem hier is o.a. de lagere wereldprijs voor sterkhouders als de halfgeleiders. Daarbovenop komen ook nog eens de handelsproblemen met Japan, die in eerste instantie de productie van die halfgeleiders treft. In 2020 zien we een beperkt herstel, wat gezien de Covid-19 crisis toch sterk is.

Voor vele hardwarecomponenten is Korea wel nog steeds afhankelijk van import, vooral China en Japan.  Er worden voornamelijk geïntegreerde schakelingen, uitzendmaterialen, computers en halfgeleider toestellen geïmporteerd. 

Software

Korea heeft een heel sterke marktpositie wanneer het op hardware aankomt, maar loopt achter in softwareontwikkeling. De Koreaanse bijdrage aan de globale softwaremarkt is slechts 1% en niet voldoende voor een plaats in the top-10 werledwijd.

De lokale IT-bedrijven zetten de voorbije jaren daarom ook erg in op de ontwikkeling van software en content. Dit is een belangrijke uitdaging voor de IT-industrie in de komende jaren. De IT-prioriteiten liggen nu vooral bij het ontwikkelen van Internet of Things software, big data en business analytics.

Er is veel aandacht voor en vraag naar softwareontwikkeling met toepassingen in de “klassieke” industrietakken zoals scheepsbouw, auto-industrie en zware industrie. Maar vooral in milieu, de medische sector en de financiële sector is de vraag naar software development steeds groter.

Maar daarnaast bestaat er in Korea een zeer actief start- en scale-up eco-systeem. Seoul alleen heeft bijna 10.000 start-up en 85 accelerators.  In Korea zijn er momenteel circa 10 Unicorns en men mikt op 20 tegen 2022. Het ecosysteem wordt voortgestuwd door een hoog opgeleide bevolking en geniet de steun van de overheid om de economy te diversifieren.  Deze start- en scale-ups hebben ook meer internationaal karakter en bieden dus voor Vlaamse bedrijven meer mogelijkheden tot samenwerking.

5G en Communicatie Technologie

Bijna elk gezin (92,4% van de bevolking) in Zuid-Korea is verbonden met het internet. Het internet heeft er de snelste gemiddelde verbindingssnelheid in de hele wereld. Het is daarom ook niet verbazend dat Korea op de eerste plaats staat van de ICT Development Index van de Verenigde Naties. Korea is bovendien een pionier op het gebied van 5G en gaat voluit voor de ontwikkeling hiervan, wat ook nodig is voor de vooruitgang van het Internet of Things.

De Koreaanse overheid investeert zo’n 92 miljard in R&D, vooral ter bevordering van de ontwikkeling van smart city technologieën en een nieuwe generatie draadloze verbindingen. Ook is er een overheidsprogramma dat IT-kmo’s steunt bij onderzoek en ontwikkeling. Bovendien blijven de buitenlandse (directe) investeringen in de IT-sector jaar op jaar stijgen.  We zien dat Samsung een voet aan de grond heeft gekregen in 5G netwerken dankzij Huawei die in vele markten nu gebannen wordt.

Voor Vlaamse bedrijven zijn er dus zeker opportuniteiten, maar gezien de competitieve en relatief afgesloten markt niet evident. 

Milieutechnologie

Deze sector is een prioriteit voor de Koreaanse overheid. Milieutechnologie is een ruime term en dekt onder meer: water, afvalverwerking, (hernieuwbare) energie, energie-efficiënte producten en het verhandelen van CO2-normen. In het kader van de Korea New Deal, die in Juli 2020 werd aangekondigd, zal de Overheid zal dit decenium meer dan USD135mld investeren in duurzame en technologie gedreven sectoren.

Hoewel het plan voorlopig nog vaag is in de concrete uitwerking, en Korea nog maar aan het begin staat van de vergroening van zijn economie, zien we een verhoogde activiteit en ambitie in sectoren zoals Hydrogen en offshore energy. Maar opgelet, het regelgevend kader is niet altijd even goed uitgewerkt en maakt het moeilijk voor buitenlandse bedrijven. Hier is nog werk aan de winkel en vaak is samenwerking met een lokale partner aangewezen.  In ieder geval noteren we de verhoogde interesse van internationale spelers in de Koreaanse markt voor milieutechnologie. 

Bovendien lijkt ook de overheid te werken aan het verbeteren van het regelgevend kader. Soms met kleine stappen zoals het opzetten van regelvrije zones waar bedrijven kunnen experimenteren (bvb voor hydrogen). Daarnaast zijn er de afgelopen jaren heel wat nieuwe associaties en overheidsinstanties opgericht met het oog op de ontwikkeling van de betrokken sectoren, ecosystemen en het regelgevend kader.

Voor Vlaamse bedrijven zien we op korte termijn het meeste potentieel in Offshore, hydrogen en de circulaire steden.  Op wat langere termijn gaat energie-efficientie en CO2 vast en zeker opportuniteiten bieden.  

Voeding en Dranken

Zuid-Korea is sterk afhankelijk van import van voedselproducten. Dit komt enerzijds door het bergachtige landschap en het grote bevolkingsaantal, hierdoor is er weinig beschikbare landbouwgrond. Anderzijds zijn geïmporteerde voedselproducten vaak aantrekkelijker omwille van een lagere prijs en een grotere variatie.

In 2018 importeerde Korea voedselproducten ter waarde van US$ 27.4 billion (of 18.55 million ton voedsel) uit 166 landen. In vergelijking met 2017 steeg de ingevoerde waarde met 9,7 procentpunt en het gewicht met 1,4 procentpunt. Ook in 2019 en 2020 zette deze trent zicht door.

Traditioneel is de invoer van runds- en varkensvlees een topper.  In de Koreaanse import van voeding heeft de EU een marktaandeel van circa 10%, na de US en China.   De 3 belangrijkste uitvoerproducten (in waarde) uit de EU zijn: varkensvlees (22%); bier (7%); and kaas (6%). Andere belangrijke categorien zijn chocolade, suikerwaren en andere alcoholische dranken

De eigen voedselvoorziening van Zuid-Korea is er de laatste jaren erg op achteruit gegaan en Korea is nog slechts voor 45% zelfvoorzienend. De Koreaanse voedingssector staat onder druk, onder andere als gevolg van de talrijke vrijhandelsakkoorden die werden afgesloten. De steunmaatregelen die de Koreaanse overheid tot nu toe trof (voordelige belastingstelsels, of geldelijke steun,...) zijn niet genoeg om de problemen te tackelen. Er is nood aan een omvattende ontwikkelingspolitiek van het platte land om meer werkgelenheid te creëren voor de jongere generatie, die ook het probleem van de lage inkomens aanpakt. Een landbouwpolitiek, die zich toelegt op het verbeteren van de productiviteit en duurzaamheid van commerciële bedrijven en een verdere ontwikkeling van de food-processing sector.  Een ander 'wapen' dat de Koreaanse overheid gebruikt ter bescherming van de eigen productie is het opwerpen van invoerbeperkingen of het zeer rigide toekijken op de geldende normen.

In 2015 werd de EU-Korea Free-Trade-Agreement van kracht.  Hierdoor is zijn de meeste importtarieven afgeschaft en zullen de bestaande stapsgewijs verder afgebouwd worden.  Hierdoor vergroot het potentieel voor Europese exporteurs.

Voor verwerkte producten is er zeker een groot marktpotentieel voor onze Vlaamse producten in Korea. Door de veranderende socio-economische structuur is er in Korea een stijgende vraag naar voedingsproducten die kwaliteitsvol en gezond zijn, een nieuwe en gevarieerde smaak aanbieden, en gemakkelijk zijn.

Voor de verse producten zijn er echter verschillende barrières die het Vlaamse exporteurs moeilijk maken:

  • Door de uitbraak van AVP (Afrikaanse Varkens Pest) in België in september 2018 is onze ooit zo florerende export van varkensvlees naar Korea volledig stil gevallen. De hoop is dat in 2021 varkesnvlees terug toegelaten wordt. 
  • Voor rundsvlees wordt pas sinds de zomer van 2019 Europees vlees toegelaten. Jammer genoeg is dit niet voor alle EU landen en Belgie zal nog even geduld moeten hebben voor ook ons rundsvlees wordt toegelaten. 
  • De procedure voor invoer van Belgisch pluimvee (en eieren) loopt al een hele tijd, en komt weldra op een beslissend eindpunt. Ook voor andere producten (o.a. peren) zijn er verschillende toegangs-procedures die al enige tijd lopen.
  • Verse groenten en fruit blijven moeilijk omwille van de 8-stappen procedure die een land moet volgen om toelating te krijgen voor verse groenten en fruit (gemiddeld 10 jaar). 

De voorbije jaren is ook de import van buitenlands bier steeds populairder geworden. Volgens cijfers van een van de grootste supermarktketens, was 51,7% van het verkochte bier geïmporteerd. De prijzen van geïmporteerd bier zijn nochtans aanzienlijk duurder geworden. De verkoopcijfers kunnen worden verklaard door het feit dat steeds meer mensen opteren voor duurder bier.

Er is dus zeker potentieel voor Vlaamse exporteurs, al moet er op gewezen worden dat het een harde prijs-markt is en er voor een aantal producten mogelijks strenge importvereisten zijn. Meer informatie over specifieke producten kan je vinden in het "Market Entry Handbook for South Korea":  https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/handbook-korea-2019_...

Auto-industrie

Zuid-Korea is een van de meest vooruitstrevende autoproducenten ter wereld. Dit was niet altijd het geval. Pas in 1975 kwam de eerste Koreaanse wagen op de markt: de Hyundai Pony. Hiervoor was de productie beperkt tot auto-onderdelen. De auto kende wereldwijd groot succes. Sinds 2016 is Hyundai de derde grootste automaker ter wereld. Daarenboven scoort de autofabrikant ook goed op de lijst van meest betrouwbare autoproducenten. In 2018 werd Hyundai-KIA verkozen tot vijfde meest betrouwbare autoproducent ter wereld.  Overige lokale marktspelers zijn GM Korea Co., Renault Samsung Motors Co. en Ssangyong Motor Co.

In 2019 was Zuid-Korea de zevende grootste autoproducent ter wereld. Dit met een totale productie van om en bij de 4 miljoen wagens. Dit is het vierde jaar op rij dat de productie daalde en ook 2020 is een zeer moeilijk jaar.  De algemene wagenverkoop in Korea daalde de afgelopen 4 jaar vooral door de economische omstandigheden. Bovendien nemen de schulden van de Koreaanse huishoudens steeds meer toe en het zijn vooral dertigers en veertigers die dit voelen. Zij zijn dan ook minder geneigd om nieuwe wagens aan te schaffen. Ook de verschillende handelsconflicten spelen een rol en voor 2020/2021 zal de impact van Covid-19 sterk voelbaar zijn.

Als auto exporteur eindigde Zuid-Korea in 2018 als zesde grootste ter wereld. Met een export van zo’n USD 40 miljard aan wagens, stonden ze in voor zo’n 5,3% van de totale globale export. Zuid-Korea kon zijn positie behouden of zelfs licht verstevigen dankzij de sterke verkoopcijfers van 'groene' wagens naar Noord-Amerika en de EU.  We noteren ook de inspanningen van de Koreaanse autobouwers op vlak van kwaliteit en design (met steun van sterk aanwezige Duitse toeleveranciers). Hierdoor zijn hun auto's aantrekkelijker geworden voor overzeese afzetgebieden.

Zuid-Korea importeerde in 2019 6% minder nieuwe auto’s uit het buitenland. Dit vooral door een leveringstekort (Volkswagen), een boycot van Japanse producten en steunmaatregelen van de Koreaanse overheid voor lokale producenten.

Voor de Vlaamse toeleveranciers zijn er mogelijkheden, maar gezien de sterk ontwikkelde en competitieve markt is het aanboren van deze markt niet evident.  De beste kansen liggen waarschijnlijk voor innovatieve producten en moeilijk te kopieren toepassingen.

Groene wagens

De Koreaanse regering en autoconstructeurs zetten verder sterk in op groene mobiliteit. In 2018 werd Zuid-Korea de 5de grootste markt voor de verkoop van elektrische wagens. Dit dankzij incentives van de Koreaanse overheid, en een verbeterde infrastructuur. Ook de verkoop van wagens, aangedreven door waterstof groeit sterk dankzij subsidies van de overheid aan autobouwers én infrastructuur.  1 op de 10 verkochte wagens er één op electriciteit, waterstof, of een hybride-wagen. Waar de algemene autoverkoop in 2020 daalt, groeit die van de milieu-vriendelijke wagens met >20%.

Toch staan de groene wagens op dit moment slechts in voor slechts circa 3% van het Koreaanse wagenpark. De doelstelling is om dit tegen 2030 op te trekken tot 33%.

Daarnaast zet Zuid-Korea ook sterk in op de ontwikkeling van autonome voertuigen. De overheid, samen met Hyundai Motor Group, wil tegen 2027 volledig autonome voertuigen commercialiseren. De nodige infrastructuurwerken en regelementeringen zouden tegen 2024 in orde moeten gebracht worden, zodat de eerste pilootprojecten in 2025 van start kunnnen gaan.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Zuid-Korea