U bent hier

Zakendoen in Spanje

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

  • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
  • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
  • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
  • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
  • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

A priori is het mogelijk de Spaanse markt rechtstreeks te bewerken. Nochtans moet men rekening houden met een aantal beperkende factoren: de oppervlakte van Spanje (tweede grootste land van Europa), de atomisering van de markt (locale concentratie van industrie en economische activiteit in het Noord-Oostelijk kwadrant) en de gebrekkige kennis van vreemde talen (slechtste leerling in de Europese klas).

Via een tussenpersoon

Als men met een tussenpersoon werkt, zal het vaak met een distributeur zijn. Agenten vinden is uiterst moeilijk voor buitenlandse bedrijven en wel om volgende redenen:

  • de agentencolleges geven hun ledenlijsten niet vrij en jammer genoeg krijgen wij bijna nooit spontaan een vraag van iemand die wil agent zijn voor Belgische firma´s
  • de meeste Spaanse agenten hebben een heel beperkte kennis van andere talen
  • hun werkterrein is heel gering. Om gans Spanje te bereiken, zou u er verschillende nodig hebben
  • vaak wensen de agenten hun portefeuille niet uit te breiden

De enige probate wijze om er toch te vinden is deel te nemen aan vakbeurzen en daar een aankondiging te plaatsen in zijn stand.
Onze kantoren in Spanje hebben een korte paper rond dit thema ogesteld, dat op eenvoudige vraag kan worden doorgestuurd. 

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Een uitgebreide paper over de materie is op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij de kantoren van Flanders Investment & Trade in Spanje.

De ondernemingsvormen zijn zeer vergelijkbaar met de ondernemingsvormen die in Vlaanderen gangbaar zijn.

Meer weten

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Een handelspartner vinden kan via de gangbare wijzen. Het kantoor van Flanders Investment & Trade ter plaatse is de ideale toegangspoort. Het kantoor kan partners vinden, de gegevens ervan screenen en contactpersonen binnen het bedrijf opsporen.

Indien u financiële informatie wenst te kennen of de solvabiliteit wil laten onderzoeken, kunnen heel wat privébedrijven u hierbij helpen. Uw bankier, kredietverzekeraars, maar ook specialisten zoals Dun & Bradstreet zijn hierin gespecialiseerd. In Spanje zijn er ook een paar specialisten, w.o. einforma.es en axesor.es die on-line tegen betaling zeer specifieke informatie leveren.H

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

De betalingen van en aan Spaanse handelspartners verlopen zoals elders in Europa. Een zekere laksheid of traagheid bestaat en de Spaanse overheid is zelf geen goed voorbeeld en is een tragere betaler dan de privésector in het land, ondanks Europese richtlijnen op dat vlak die in nationale wetgeving zijn omgezet. Om zich in te dekken kan men terecht bij zijn bank en/of kredietverzekeraar.

Tips bij het zakendoen

De Spaanse mentaliteit en handelwijze verschillen per deelstaat. Catalanen, Basken, Asturiërs en Galiciërs zijn volledig anders dan Andalusiërs, de inwoners van Extremadura of de Canarische eilanden. Kortom, het Noorden laat een serieuze en gedisciplineerde indruk na. Het Zuiden daarentegen is over het algemeen informeler, vrolijker, minder halsstarrig en toegankelijker.

Algemeen beschouwd zijn Spanjaarden hartelijk en gastvrij, maar ook trots. In de omgang met buitenlanders trachten Spanjaarden vaak hun eventuele tekortkomingen te verbergen en dat zou kunnen opgevat worden als een zekere arrogantie. Het is onverstandig om u als tegenpartij overheersend, onbuigzaam of ongeduldig op te stellen. Uit respect voor hun gasten hebben de Spanjaarden de neiging zich in positieve, optimistische zin te uiten. Zij zullen niet zo gauw 'neen' gebruiken, maar hieruit mag niet te snel worden opgemaakt dat succes verzekerd is. Schriftelijk (per e-mail) bevestigen is de boodschap.

In tegenstelling tot de hardnekkige mythes die daaromtrent nog steeds de ronde doen, zijn Spaanse zakenmensen zeer direct en zakelijk, wat een aangenaam sociaal contact echter niet uitsluit. Een hartelijke omgang met Spaanse zakenlui houdt echter niet de minste betalingsgarantie in.

In de omgang is beheersing van het Spaans zeer belangrijk. Beheerst u de taal niet, dan kunt u zich het beste via een tolk verstaanbaar maken. In de regel is alleen de jongere generatie ook het Engels, soms het Frans machtig, en dan nog in vrij beperkte mate, hoewel hier mede dankzij Erasmusprogramma’s en de internationalisering van de Spaanse economie toch stilaan verandering in lijkt te komen. Spanje blijft echter laatste staan in het klassement van Europese landen op het vlak van de kennis van een tweede taal. Het is daarom absoluut noodzakelijk om mailings in het Spaans te doen, deze telefonisch op te volgen of, na voorafgaandelijke afspraak, een bezoek te brengen, en tenminste te beschikken over een korte voorstelling van uw bedrijf en/of producten in het Spaans, zoniet is de kans op succes gering.

Spanjaarden besteden doorgaans veel aandacht aan het uiterlijk, ze zijn meestal klassiek en formeel gekleed tijdens het werk en verwachten dat ook van zakelijke gesprekspartners. Ondanks het warme klimaat blijven pak en das gebruikelijk.

Politiek en religie zijn een gebruikelijk taboe. Het is een absolute aanrader over voetbal te (kunnen) praten. Nochtans is het ook daar zaak geen voorkeur te kennen te geven. Voetbal en voorkeuren voor clubs zitten diepgeworteld en kunnen ook de passies hoog doen oplaaien.

Duurzaam internationaal Ondernemen

De term die in Spanje wordt gebruikt om duurzaam en ethisch ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te beschrijven is ‘responsabilidad social corporativa’, ‘gobernanza corporativa’ of nog, meer algemeen, sostenibilidad (duurzaamheid).

Enkele Spaanse bedrijven staan op diverse duurzame beursindexen. In 2013 bleef Spanje relatief sterk vertegenwoordigd op de Dow Jones Sustainability Index met een vertegenwoordiging van 28 bedrijven, weliswaar een daling met 6 eenheden. Telefonica en Abertis zijn nieuw en Gas Natural Fenosa is leider in zijn sector.

Op 15 februari 2008 werd het KB 221/2008 uitgevaardigd (gepubliceerd in het BOE van 29 februari 2008) dat u via volgende link kunt lezen www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-3868. Hierin wordt beslist tot de oprichting van een Consejo Estatal de RSE (Staatsraad voor sociaal verantwoord ondernemen). Deze raad heeft 56 leden, en heeft haar eerste werkvergadering gehouden in januari 2009.

Meer weten

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Spanje