U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Voeding en agro-industrie

In 2022 vertegenwoordigde de voedingssector 10,8% van het Braziliaanse bnp en genereerde de industrie, bestaande uit 38 duizend bedrijven, 1,8 miljoen formele en directe banen. Brazilië is de op een na grootste exporteur van (geïndustrialiseerd) voedsel ter wereld en de producten worden geëxporteerd naar meer dan 190 landen.

Soja, suiker, runds- en kippenvlees en koffie zijn de voornaamste producten van het land voor zowel nationale consumptie als export. België is vooral bekend als exportbestemming van bevroren en niet-bevroren sinaasappelsap, maar ook koffiebonen worden in groten getale naar ons land uitgevoerd.

Brazilië heeft een grote en groeiende bevolking en een groeiende middenklasse die steeds meer geld uitgeeft aan voedsel. In 2022 werd er voor 7,14 miljard dollar aan geïndustrialiseerd voeding geïmporteerd, dit nummer neemt de laatste 10 jaar enkel toe.

Het aantal geïmporteerde voedingsmiddelen dat vooral wordt verkocht in supermarkten en in gespecialiseerde ‘importwinkels’ is dan ook gestegen. De tendens dat de grote supermarkten zelf meer rechtstreeks gaan importeren zonder tussenkomst van een lokale importeur of groothandelaar, wordt verdergezet.

Door de stijgende concurrentie tussen de supermarktketens vormen de private labelproducten een almaar belangrijker segment. In eerste fase waren de private label producten vooral van binnenlandse oorsprong. Door de uitbreiding van dit segment wordt momenteel gestart met het aanbieden van ingevoerde producten onder private label. De producten van Carrefour en Pão de Açúcar zoals cornflakes, koekjes, chocolade, pralines, e.a. zijn zeer opvallend onder meer dankzij innovatieve verpakkingen.

Er is nog te weinig aanbod van Belgische voedingsproducten in de Braziliaanse winkels, dit in tegenstelling tot Franse, Nederlandse of Duitse producten. Behalve diepvriesgroenten en -frieten, chocolade, koekjes en bier zijn er voorlopig weinig andere producten uit Vlaanderen beschikbaar.

Het aanbod 'organische' producten stijgt de laatste jaren merkbaar.

Aangezien deze sector, ondanks de verscheidene crisissen van de afgelopen jaren, een zéér stabiele groei kent, zien wij kansen voor Vlaamse ondernemers in volgende segmenten:

  • Productietechnologieën
  • Logistiek
  • (Biologische) meststoffen
  • Dierenvoeding- en welzijn
  • Food- en agritech
  • Typisch Vlaamse producten zoals bier en chocolade

Bronnen: ABIA

ICT

In 2022 vertegenwoordigde de ICT-macrosector 6,6% van het bbp, wat overeenkomt met BRL 653,7 miljard. Brazilië heeft ook de 10e grootste in ICT- en telecomproductie ter wereld, het enige land uit Latijns-Amerika in de top-10. De markt blijft ook groeien, in de laatste 5 jaren kende de sector een groei van 6,9% per jaar.

Volgens IDC, een internationaal IT-analistenbureau, zijn enkele van de belangrijkste trends in de ICT-sector in Brazilië de toenemende maturiteit en uitgaven in en voor cloudgebruik door bedrijven. Uitgaven aan producten gerelateerd aan Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platforms-as-a-Service (PasS) zouden de 4,5 miljard USD moeten overschrijden in 2023, een stijging van 41% ten opzichte van 2022.

Met de uitbreiding van 5G-netwerken, die in 2022 in Brazilië werden geïmplementeerd, wordt van bedrijven verwacht dat ze meer zullen investeren in particuliere mobiele netwerken om hun connectiviteitsuitdagingen aan te pakken en te voldoen aan operationele vereisten.

De nieuwe inkomstenmogelijkheden in de sector die worden gegenereerd door mobiele privénetwerken zouden gevolgen moeten hebben voor branches zoals cloud, beveiliging, opslag, gegevensbeheer en -analyse, evenals andere beheerde diensten die nodig zijn voor complexere toepassingen, zoals IoT, AI en ML. Daarom, en beïnvloed door toenemende investeringen in IT in Brazilië, zal de markt voor particuliere mobiele netwerken tot 2026 naar verwachting met meer dan 35% per jaar groeien.

Met betrekking tot beveiliging zal dit onderwerp, net zoals in de voorgaande jaren, gezien worden als de topprioriteit voor de meeste IT-managers in Brazilië. In het land zullen de uitgaven aan beveiligingsoplossingen in 2023 naar verwachting 1,3 miljard dollar bedragen, een groei van 13% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Nog enkele interessantente gegevens omtrent en kansen in de digitale sector in Brazilë:

  • De tech-start-up scene in Brazilië en het aantal Braziliaanse unicorns groeit sterk. Brazilië staat in de top 10 van landen met het hoogste aantal start-ups met een waardering van boven de $ 1 miljard. In totaal zijn er ongeveer 16 unicorns op een totaal van 13.465 start-ups in het hele land. Braziliaanse aspirant-unicorns van 2022 haalden samen meer dan $ 1,8 miljard aan investeringen op. Deze indrukwekkende cijfers in de digitale sector bieden kansen voor Vlaamse bedrijven om hun expertise in Brazilië te presenteren.
  • De Braziliaanse regering heeft maatregelen genomen om de nationale productie van halfgeleiders te stimuleren (Wet 14.302/2022 die stimulansen geeft tot 2026 onder het Padis Programma voor de Technologische Ontwikkeling van de Halfgeleiderindustrie). Vlaanderen, met al zijn expertise op het gebied van halfgeleiders, kan een belangrijke partner zijn.
  • Smart cities zijn een veelbesproken onderwerp in Brazilië, maar de markt is nog immatuur. Vlaamse bedrijven zouden een rol kunnen spelen in deze sector.

Bronnen: Brasscom, IDC

Gezondheidssector en medische sector

In Brazilië is gezondheidszorg een fundamenteel recht, wat betekent dat meer dan 200 miljoen Brazilianen momenteel toegang hebben tot zorg. Sinds 1990 ontvangen de inwoners gratis gezondheidszorg via SUS, het nationale openbare zorgsysteem. Naast de openbare zorg hebben inwoners ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere zorg tegen betaling. Hierdoor heeft Brazilië de grootste zorgmarkt in Zuid-Amerika.

De gezondheidszorgsector in Brazilië is in ontwikkeling. De economische welvaart heeft ervoor gezorgd dat een groeiende middenklasse nu in staat is om particuliere verzekeringen en medicijnen te betalen. Daarnaast speelt de vergrijzing van de Braziliaanse bevolking een rol bij deze groei. Bovendien neemt het aantal chronische (welvaarts)ziekten onder de bevolking toe.

ANVISA is de Braziliaanse tegenhanger van de Amerikaanse FDA en reguleert zodus alle gezondheidsgerelateerde producten. Hoewel bepaalde producten met een laag risico mogelijk vrijgesteld zijn van registratie, is het verplicht om een importeur of distributeur te hebben voor productaansprakelijkheid. Het wordt aanbevolen dat buitenlandse bedrijven technisch personeel en vervangende onderdelen beschikbaar hebben op lokale locaties voor klantenondersteuning.

In Brazilië wordt de gezondheidsmarkt gestuurd door prijzen, waarbij producten die in het land worden vervaardigd een duidelijk prijsvoordeel hebben. Buitenlandse bedrijven moeten kostenbesparende maatregelen overwegen en de voordelen van nieuwe technologieën duidelijk maken in marketing- en promotiematerialen.

Geneesmiddelen:

De Braziliaanse farmaceutische sector heeft de afgelopen maanden een uitzonderlijke prestatie laten zien, met indrukwekkende resultaten die wijzen op aanzienlijke groei gedurende het jaar 2023. Een rapport van het IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) wijst op een toename van 18% in de nominale omzet van medicijnen en farmaceutische producten in het eerste kwartaal van 2023.

Volgens de Indicatieve Verkoopsindex (IAV/IDV), opgesteld op basis van prognoses van de bij het IDV aangesloten bedrijven en berekend door adviesbureau EY, is de sector van farmaceutische producten, medicijnen en parfumerie in het eerste kwartaal van 2023 met 18% gegroeid in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau IQVIA voor de farmaceutische detailhandel, wordt verwacht dat de sector in 2023 met maximaal 10,5% zal groeien. De resultaten die al zijn behaald in het eerste kwartaal en in april van dit jaar bevestigen deze voorspelling en handhaven de verwachting van een groei met dubbele cijfers in de komende maanden.

Met deze veelbelovende cijfers en het gunstige klimaat blijft de Braziliaanse farmaceutische sector sterk, waarbij de sector zijn belang voor de economie van het land onderstreept. Met een solide en duurzame groei, gestimuleerd door verschillende gunstige factoren, zijn de vooruitzichten voor de toekomst rooskleurig en consolideert de sector zich als een van de meest veerkrachtige en essentiële sectoren van de Braziliaanse economie.

De Braziliaanse overheid is de belangrijkste koper van medicijnen om het openbare gezondheidszorgsysteem te voorzien. Buitenlandse bedrijven kunnen deelnemen aan aanbestedingen zolang ze een lokale vertegenwoordiging hebben, op enkele uitzonderingen na. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een Productieve Ontwikkelingspartnerschap (PDP). PDP's zijn bedoeld om internationale bedrijven in staat te stellen samen te werken met lokale laboratoria om het publieke systeem gedurende een periode van maximaal vijf jaar van producten te voorzien, met een gereserveerd marktaandeel en als doelstelling een technologieoverdracht aan het einde van het contract. Alsook zijn er natuurlijk opportuniteiten voor Vlaamse uitvoerders van grondstoffen voor medicijnen.

Medical devices / gezondheids-IT:

De Braziliaanse markt voor implanteerbare medische apparaten, materialen en ondersteunende apparatuur heeft in 2022 een consistente groei van 16,6% laten zien. De consumptie van 2,92 miljard USD is de hoogste in de historische gemiddelden sinds 2012, met uitzondering van de onmiddellijke pre-pandemische periode in 2019, toen deze 3,10 miljard USD bereikte.

Als we naar de gehele medische hulpmiddelensector kijken, inclusief de segmenten voor in-vitro diagnostiek en de industrie van materialen en apparatuur voor de gezondheidszorg, was de import- en distributiesector voor gezondheidsproducten degene met de beste resultaten. Er was een stijging van 25,6% in de import - voornamelijk in de cardiovasculaire (+33%) en orthopedische (+30%) segmenten - en een toename van 14,4% in de export.

De groei werd ondersteund door een driepoot bestaande uit de uitbreiding van de belangrijkste economische indicatoren van de sector - import, verkoop en binnenlandse productie - evenals de groei van de economie van het land en factoren die direct verband houden met de gezondheidszorg, zoals de controle van de pandemie. Het aandeel van import in de schijnbare consumptie van producten in de sector groeide vorig jaar met ongeveer 2%, en steeg van 37% in 2021 naar 39%. Deze stijging werd veroorzaakt door de grotere vraag naar medische producten en chirurgische apparatuur, zoals robots, en OPME's (orthesen, prothesen en speciale materialen), voornamelijk in de cardiologie en orthopedie, volgens het economisch adviesbureau Websetorial.

Als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie heeft Brazilië tijdelijk het gebruik van telegeneeskunde goedgekeurd op verschillende gebieden, wat heeft bijgedragen aan het versnellen van inspanningen om het gebruik van digitale oplossingen voor gezondheidsadvies, diagnose en behandeling uit te breiden. Deze verandering is permanent gemaakt en men verwacht dat het Internet of Things en AI in de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen in de medische sector in Brazilië.

Bronnen: IDV, IQVIA, ABRAIDI

Duurzame energie 

Het energiebeleid van Brazilië voldoet aan de meest urgente energie-uitdagingen ter wereld. De toegang tot elektriciteit in het hele land is bijna universeel en hernieuwbare energiebronnen voorzien bijna 45% van de primaire energievraag, waardoor de energiesector van Brazilië een van de minst koolstofintensieve ter wereld is.

De totale primaire energievraag is sinds 1990 verdubbeld in Brazilië, voornamelijk als gevolg van sterke groei in het elektriciteitsverbruik en de vraag naar brandstoffen voor transport als gevolg van een robuuste economische groei en een groeiende middenklasse.

Grote waterkrachtcentrales zijn goed voor ongeveer 80% van de binnenlandse elektriciteitsopwekking, waardoor de Braziliaanse elektriciteitsmix een van de schoonste ter wereld is. De verdere uitbreiding van waterkracht wordt steeds meer beperkt door de afgelegen locaties en de milieugevoeligheid van een groot deel van de nog resterende bronnen. Zonne-energieprojecten (zowel op grote schaal als gedistribueerd) zullen bijna 70% van alle toevoegingen vertegenwoordigen in de komende jaren. Het gebruik van andere bronnen voor energieopwekking neemt ook toe, met name aardgas, windenergie (voorlopig enkel onshore) en bio-energie. Brazilië is wereldleider op het gebied van biobrandstoffen van de tweede generatie en flex-fuel auto's bieden een grote binnenlandse markt. De ethanolproductie zal naar verwachting gemiddeld 660 kb/d bedragen in 2026, een stijging van 90 kb/d ten opzichte van 2020 en 35 kb/d hoger dan in 2019. Een systeem van contractveilingen biedt een mechanisme om investeringen in nieuwe generatie- en transmissiecapaciteit te versnellen, evenals om de energiemix te diversifiëren.

Tijdens de COP26 kondigde Brazilië een langetermijndoelstelling aan om tegen 2050 netto nul uitstoot te bereiken en een plan voor een vermindering van de koolstofemissies met 50%, gekoppeld aan een doelstelling om illegale ontbossing tegen 2030 te herleiden naar nul. Dit wordt ondersteund door een aangekondigd klimaatactieplan voor 2030 en een nationale waterstofstrategie die wordt ontwikkeld. De COP30 zal tevens doorgaan in de hoofdstad van de Braziliaanse staat Pará, namelijk Belém.

Offshore windenergie:

Voor de uitbreiding van de activiteiten rond duurzame energie richt de Braziliaanse overheid zich nu op offshore windparken. Het land heeft een uitgestrekte kustlijn en kwalitatief goede windbronnen met een potentieel van ongeveer 700 GW. Dat is 24 keer groter dan de huidige wereldwijde capaciteit.

Elbia Gannoum, de presidente van de Brazilian Wind Energy Association (ABEEólica), verwacht dat Brazilië de wet PL 576/2021 tegen eind 2023 zal goedkeuren. Deze wet, voorgesteld door voormalig senator en huidig president van Petrobras, Jean Paul Prates, reguleert de exploitatie van het potentieel van offshore wind-, zonne- en getijdenenergie. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd in de Federale Senaat in 2022 en wordt momenteel besproken in de Kamer van Afgevaardigden. Het doel van ABEEólica is om in 2024 de eerste toewijzingsveiling voor het gebruik van het zeegebied te houden. De winnaars van de veiling krijgen ongeveer drie jaar de tijd om de milieuvergunning af te ronden. Met de vergunning in de hand kunnen deze projecten geveild of gecontracteerd worden op de vrije elektriciteitsmarkt. Gannoum verwacht dat we rond 2030 de eerste windturbines in de Braziliaanse zee zien staan.

Groene waterstof:

In een niet al te verre toekomst zullen de Braziliaanse offshore windparken dan ook een centrale rol spelen in de productie van groene waterstof. De staten in het noordoosten van Brazilië zijn zich al bewust van deze mogelijkheid en hebben reeds een aantal samenwerkingsovereenkomsten ondertekend die de productie van groene waterstof binnen enkele jaren mogelijk zullen maken.

Een internationale studie uitgevoerd door het Duitse adviesbureau Roland Berger heeft vastgesteld dat Brazilië het potentieel heeft om 's werelds grootste producent van groene waterstof te worden, met jaarlijkse inkomsten van R$150 miljard tegen 2050, waarvan R$100 miljard afkomstig zal zijn uit export.

De studie toont aan dat het land de ideale omstandigheden heeft voor grootschalige productie van deze energiebron om de overgang naar een koolstofarme economie te stimuleren. Elementen zoals een grote voorraad hernieuwbare energie, lage marginale kosten en een productiepotentieel dat ver boven de vraag van de binnenlandse markt ligt, brengen het land in deze positie.

Jorge Pereira da Costa, partner bij Roland Berger in Brazilië, verklaarde dat de wereldwijde en vooral Europese vraag naar deze energiebron Brazilië een prominente rol zal geven in de energietransitie.

Bronnen: IAE, ABEEólica, Roland Berger 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Brazilië