U bent hier

Nieuws

Sindusfarma, de sector- en lobbyorganisatie van de farma-industrie in Brazilië, maakte een rapport “Profile of the pharmaceutical industry 2022” waarin ze de belangrijkste uitdagingen oplijst waarmee de sector in Brazilië wordt geconfronteerd.

Op dinsdag 18 oktober 2022 organiseert het Finexpo secretariaat de Finexpo Day. De nieuwe voorwaarden van de Finexpo-instrumenten worden dan voorgesteld. Finexpo, het comité voor de financiële ondersteuning van de export, biedt financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.
Het evenement vindt plaats in het Egmontpaleis van 10u15 tot 14u00. 

De bijkomende maatregel heeft betrekking op verschillende goederen zoals onder andere bier, koekjes, chocolade en bouwmaterialen. Dit is de tweede verlaging op invoertarieven op korte termijn. In november 2021 had de regering reeds een vermindering toegepast. De twee maatregelen samen hebben een effect op ruim 87% van de douanecodes.

Het bruto binnenlands product (bbp) in Brazilië steeg in het vierde kwartaal van 2021 met 0,5% en sloot het jaar af met een groei van 4,6%, wat groter is dan het verlies geboekt in 2020. De groei werd gedreven door zowel de industrie als de dienstensector, zo blijkt uit gegevens van het "System of Quarterly National Accounts" gepubliceerd door het Braziliaanse Instituut voor Geografie en Statistiek (IBGE). 

Hoge rentetarieven, de stijgende prijs van grondstoffen en relatieve stabiliteit in het binnenlands beleid hebben sinds begin dit jaar bijgedragen aan de appreciatie van de real ten opzichte van de dollar en de euro. Dit is uiteraard goed nieuws voor de Vlaamse exporteur die zijn producten op de Braziliaanse markt wenst te brengen. 

De Braziliaanse overheid keurde eind vorig jaar een nieuw wettelijk kader voor de valutamarkt goed. Deze wet, die eind 2022 van kracht wordt, heeft tot doel de valutamarkt in het land te moderniseren en zal positieve effecten hebben voor bedrijven actief in de internationale handel. 

Om de activiteiten van zogenaamde “digitale nomaden” in Brazilië aan te moedigen, heeft de Braziliaanse overheid een systeem voor het verlenen van tijdelijke visa en verblijfvergunningen gereguleerd. Op die manier kunnen immigranten in Brazilië werken voor buitenlandse werkgevers terwijl ze in Brazilië verblijven, zonder dat de activiteit formeel geregistreerd wordt in het land.

De maanden maart en april van 2021 zijn erg kritieke maanden geweest in Brazilië; midden april was er een absolute piek met dagelijks bijna 4.000 dodelijke slachtoffers en ongeveer 80.000 gevallen. Deze gemiddelden bleven hoog tot eind juni; vanaf dan zijn de cijfers in een neerwaartse trend terechtgekomen, een trend die is verdergezet tot eind 2021. In de eerste weken van 2022 zien we echter de eerste resultaten van de omikronvariant.
 

Sinds 1 januari 2022 kan u het ATA-carnet, dat 5 jaar geleden in Brazilië werd ingevoerd, niet langer als douanedocument gebruiken ter ondersteuning van tijdelijke invoer- en uitvoeroperaties van goederen in dat land. Reden hiervoor is het gebrek aan een kandidaat om op te treden als borgstaande organisatie. Tot en met 31 december 2021 bekleedde de Nationale Confederatie van de Industrie (CNI) nog die functie.

Pagina's