U bent hier

Nieuws

In de maanden mei, juni en juli was Brazilië het epicentrum van de pandemie en stegen de bevestigde gevallen en doden dagelijks in grote aantallen. Vanaf midden augustus namen die aantallen af en werden de maatregelen drastisch versoepeld. Een aantal weken nadat de tweede golf Europa bereikte, kent men echter ook in Brazilië opnieuw een forse stijging van het aantal patiënten en overlijdens. De reële cijfers liggen, door een gebrek aan gerealiseerde testen, naar alle waarschijnlijkheid veel hoger.

Het Braziliaanse regelgevende agentschap ANVISA heeft nieuwe etiketteringsvereisten aangekondigd voor voorverpakte voedingsmiddelen en dranken. Dit betreft onder andere nieuwe bepalingen over de etikettering op de voorkant van de verpakking (front-of-pack labelling), voedingsclaims en de voedingswaardevermelding. De nieuwe vereisten treden in werking vanaf 8 oktober 2022.

Crisis? Niet voor de premiumbieren in Brazilië. Deze categorie kende een importstijging van 34,2% in het eerste semester in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, goed voor een totaal van 62.701 hectoliter. In bedragen betekent dit een stijging van 31,2% en strandde het totaal op US$ 6,6 miljoen. Deze cijfers werden berekend door Ideal Consulting, een bedrijf dat gespecialiseerd is in marktonderzoek voor de voeding- en drankensector. 

Investeerders van de privésector bereiden zich voor om het grootste deel van de 500 tot 700 miljard Braziliaanse reais aan investeringen met betrekking tot sanitaire voorzieningen op zich te nemen. Dit zal nodig zijn om het doel van de uitbreiding van water- en rioleringssystemen over heel Brazilië tegen 2033 te bewerkstelligen. Het nieuwe wettelijke kader omtrent sanitaire voorzieningen dat deze investeringen uitlokt, werd onlangs goedgekeurd door de Braziliaanse Senaat.

ABINEE, de Braziliaanse koepelorganisatie van de elektronica-industrie, publiceerde onlangs een economisch overzicht van de periode 2012-2019 voor deze sector. Dit overzicht bundelt interessant cijfermateriaal over zowel de nationale industrie en internationale handel van elektronica, als de macro-economische en sociale indicatoren. De studie is dan ook een mooie illustratie van het belang van deze sector voor de Braziliaanse economie. 

In de strijd tegen het Coronavirus besliste het Ministerie van Economie op 17/03 om de invoertaks voor 50 medische producten te herleiden tot 0%. De lijst die werd opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid omvat producten die in 2019 nog voor 1.3 miljard dollar aan invoerbelastingen hebben opgebracht. Voor een aantal van deze producten gold de maximale importtaks van 35%.

In 2019 sloot Brazilië het jaar af met 5 nieuwe Unicorns, dit zijn startups met een waarde van US$ 1 miljard of meer. Volgens het platform Crunchbase levert deze prestatie het land de titel op van 3de grootste producent ter wereld van dit soort bedrijven, samen met Duitsland. De eerste plaatsen zijn respectievelijk voor de Verenigde Staten en China. 

De groei van de invoer zorgde ook voor een stijging van het zichtbaar verbruik van machines en kapitaalgoederen met 15% en 3,1% respectievelijk. Dit resultaat is dus grotendeels gerealiseerd door invoer van buitenlandse goederen in plaats van de productie door de binnenlandse industrie. Deze invoer stuurt ook de vernieuwing van de industriële uitrusting aan.

Pagina's