U bent hier

Subsidies en financiering

Subsidies

Kmo (zie Europese basisdefinitie 'kmo'), ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel

U kan een subsidie aanvragen voor 5 types projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen.

  • U kan vrij kiezen voor welke projecten u een subsidie indient.
  • Er worden maximaal 4 dossiers per kalenderjaar goedgekeurd. De beslissingsdatum van het dossier is bepalend.
  • Er wordt maximaal 1 maatwerkproject per 2 kalenderjaren goedgekeurd.

Grotere onderneming

U kan een subsidie aanvragen voor het oprichten van een prospectiekantoor. 

Samenwerkingsverband van bedrijven en/of organisaties’ 

U kan een subsidie aanvragen voor een internationaal maatwerkproject.

Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie
Overzicht van uw lopende subsidieaanvragen

Door een forse toename van subsidieaanvragen zal uw dossier met wat vertraging behandeld worden. Wij danken u voor uw begrip. 

Uitrustingsgoederen

Financiering

Dankzij ons begeleidingstraject ‘FINMIX Internationaal’ krijgt u zicht op de optimale financiering van uw internationale projecten en de mogelijke financieringsbronnen.

Bijkomende informatie