U bent hier

Subsidie voor een internationaal maatwerkproject

Deze infofiche is een samenvatting. Enkel de volledige tekst, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 maart 2016, is rechtsgeldig voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag.

1. Voor wie en waarom

 • Deze subsidie is voor kmo's, ondernemersorganisaties, (gemengde) kamers van koophandel en samenwerkingsverbanden van ondernemingen en/of organisaties.
 • Met deze subsidie wil Flanders Investment & Trade (FIT) u stimuleren om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert.

2. Wat zijn de voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo, ondernemersorganisatie, (gemengde) kamer van koophandel of samenwerkingsverband.
  • Indien kmo: uw onderneming beantwoordt aan de  Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • Indien ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel: uw organisatie mag niet in aanmerking komen voor een structurele financiering bij FIT. ​Voor meer info: subsidies@fitagency.be of +32 2 504 88 64.
 • Uw onderneming of organisatie heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
  • Uitzondering: de gemengde kamers van koophandel in het buitenland.
 • Uw onderneming of organisatie is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.

 • Uw onderneming of organisatie heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

 • U krijgt voor uw project geen financiële steun van een andere instelling of overheid.

 • Uw project betekent een meerwaarde voor het economisch bedrijfsleven in het Vlaamse Gewest.
  • Er wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de meerwaarde die in Vlaanderen gecreëerd wordt met of toegevoegd wordt aan de goederen en diensten. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen.
 • U mag in de voorbije 2 kalenderjaren geen subsidie hebben ontvangen voor een ander maatwerkproject.

 • Het land waarop uw project is gericht, is een 'nieuwe markt' voor uw onderneming. 
  • Dat wil zeggen dat uw onderneming er geen of weinig afzet realiseert. 

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

 • De subsidie wordt berekend op basis van de kosten voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van uw project.
  • Indien het project wordt uitgevoerd door eigen personeel, dan kunt u een forfait van 4.000 euro inbrengen voor uw personeelskosten.
 • De maximaal aanvaarde kosten bedragen 25.000 euro (exclusief btw).
 • Standaard subsidie:
  • 50% van de aanvaarde kosten;
  • de maximale subsidie bedraagt 12.500 euro.

 • Voor kmo’s die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT: 
  • 75% van de aanvaarde kosten; 
  • de maximale subsidie bedraagt 18.750 euro.

4. Hoe uw subsidie aanvragen

 • Uw volledige aanvraag moet uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de aanvang van uw project ingediend worden.
  • In geval van bewezen hoogdringendheid kan de aanvraag uitzonderlijk ingediend worden tot net voor de aanvang van uw project. Neem hiervoor altijd contact op met uw dossierbeheerder bij FIT.
  • Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van uw project worden nooit aanvaard.
 • Een volledige aanvraag bij een maatwerkproject =
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier (inclusief een gedetailleerde kostenraming);
  • Uitgebreide beschrijving van het project als bijlage.

5. Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld

 • Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt FIT rekening met:
  • de volledigheid van uw dossier;
  • de Vlaamse toegevoegde waarde;
  • de adviezen van uw adviseur Internationaal Ondernemen en de betrokken Vlaams economisch vertegenwoordiger.
 • FIT streeft ernaar om binnen 75 kalenderdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie. Maar omwille van de grote toestroom van subsidieaanvragen kan deze periode overschreden worden. De termijn kan ook oplopen voor nieuwe klanten. We danken u alvast voor uw begrip.
  • U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van deze beslissing.

6. Wat zijn de uitbetalingsvoorwaarden

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van uw subsidieaanvraag in het bezit is van:

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64