U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Chemie en kunststoffen

De chemische sector in Turkije is afhankelijk van de invoer. 70% van de grondstoffen wordt ingevoerd, 30% wordt in het land zelf geproduceerd. De belangrijkste input in de productie van plastics komt met 90% van de petrochemische sector, die grootschalig werkt en op kapitaal en technologie is gericht. De plastic- en rubbersector is voor meer dan 90% afhankelijk van de invoer.

Omdat de chemische industrie logistiek zo belangrijk is, zijn de meeste bedrijven in de kustregio's van het land gevestigd. De meeste chemische bedrijven die benzine en aardolieproducten, detergenten, zeep, farmaceutische producten en kleurstoffen produceren, zijn in de drie grote industriesteden, Istanbul, Kocaeli en Sakarya, in de regio Marmara en in Izmir bij de Egeïsche Zee gevestigd. De meerderheid van de meststof- en aardolieproducenten vinden we in het Middellandse Zeegebied. In diezelfde regio zijn ook de belangrijkste productiecentra voor grondstoffen zoals soda en bichromaat gevestigd.

In 2019 waren Rusland, Iran en India de belangrijkste leveranciers van minerale brandstoffen en olie. Samen namen ze ongeveer 50% van de invoer voor de chemische sector voor hun rekening. Duitsland, Saudi-Arabië, Zuid-Korea, China en België vormen de top 5 voor de invoer van de plastics- en bijproductensector, goed voor ongeveer 20% van de totale invoer.

Volgens de Vlaamse exportstatistieken voor Turkije bedraagt het bilaterale handelsvolume met Turkije voor 2019 ongeveer 8,7 miljard euro (uitvoer: 4,3 miljard euro, invoer: 4,4 miljard euro). De belangrijkste goederen die België naar Turkije uitvoert, zijn onder andere chemische en aanverwante industriële producten, plastic, rubber en rubberproducten. Het aandeel van de chemische en farmaceutische industrie en de plasticsector in de totale uitvoer bedraagt 42%. België is de op 4 na grootste leverancier van plasticgrondstoffen. De chemische sector alleen, is goed voor 23,7% (2019) van de Belgische uitvoer naar Turkije. 22,44% (2019) van de Vlaamse uitvoer naar Turkije betreft chemische en farmaceutische producten.

De kansen liggen dan ook voor het grijpen: grondstoffen en halffabricaten voor de productie van garen, verf, vernis, plastic, kosmetische producten en toiletartikelen, voedingsmiddelen, enz.

Machines

De Turkse machinesector wordt steeds belangrijker voor de Turkse economie en uitvoer. Het exportaandeel van de sector bedroeg in 2020 9,6% van de totale Turkse export.

De machinesector neemt een groot deel van de industriële productie van Turkije voor zijn rekening. De kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die op innovatie en concurrentie gericht zijn, zijn de laatste 20 jaar met 20% per jaar gegroeid. Dat is in overeenstemming met de groei van de hele sector.

De MAIB (Bond van Uitvoerders van Machines en Toebehoren), die meer dan 9.000 producenten vertegenwoordigt, wil het aandeel van machines in de export in de komende 10 jaar met 20% verhogen. In 2023 zal de exportwaarde van machines 100 miljard dollar bedragen en zal Turkije 1 van de 5 belangrijkste uitvoerders van machines ter wereld zijn.

In Turkije zijn enkele van de allergrootste machineproducenten ter wereld gevestigd.

Duitsland was de grootste Europese exportmarkt voor machine-uitrusting.

De machinesector in Turkije produceert vooral machines voor de textielindustrie, tractoren, grote voertuigen en onderdelen voor de auto-industrie. De sector is bovendien een van de belangrijkste bronnen van directe buitenlandse investeringen (foreign direct investment (FDI) voor Turkije.

De concurrentie op de Turkse machinemarkt is groot als gevolg van overcapaciteit, wat tot prijzenoorlogen leidt. De sector is sterk afhankelijk van bankleningen voor financieringen. Valutaschommelingen (in- en uitstroom van deviezen) zijn een groot probleem voor de sector.

De daling van de grondstofprijzen, zoals die van metaal, heeft echter geholpen om de winstmarges voor de sector op peil te houden. In vergelijking met vele andere ontwikkelde markten draait de Turkse machine- industrie nog altijd op lagere arbeidskosten.

De Turkse machinesector wil absoluut de sprong maken naar een hoogtechnologische industrie die de wereld van kwaliteitsmachines voorziet. Dit biedt natuurlijk enorme mogelijkheden voor bedrijven binnen de automatiseringsmarkt. In de komende jaren zal de vraag naar controletechnologie, wissel- en gelijkstroommotoren, schakelaars, connectoren en frequentieomvormers, om er een paar te noemen, toenemen. De producenten zullen ook steeds meer robots, handling- en aanvoertools aankopen om hun machines in volledig geautomatiseerde productielijnen te integreren. En dus zal Turkije een steeds grotere groei- en vraagmarkt voor de automatiseringsindustrie worden.

Auto-industrie

De auto-industrie speelt een belangrijke rol in de productiesector van de Turkse economie. Het is de grootste exportsector van het land met een aandeel van 15,3% in 2019. De sector stelt 500 000 mensen te werk.

In de afgelopen 10 jaar is Turkije een belangrijk centrum van de auto-industrie en haar toeleveranciers geworden. Het is een van de belangrijkste economische gangmakers van Turkije, die samen met de textielsector de cyclische opleving van 's lands economie trekt. Turkije is een productie- en exportbasis geworden, waaraan zowat alle wereldspelers deelnemen zodat het huidige productiepeil goed is voor een exportbedrag van 30,6 miljard USD (2019). De sector voerde uit naar 180 landen en autonome gebieden en 12 vrije zones in 5 continenten, vooral naar westerse landen.

Met 3,16 miljard dollar voert Frankrijk de lijst van exportlanden aan, gevolgd door Duitsland (3,03 miljard USD), Italie (2,73 miljard USD) en het VK (2,17 miljard USD).

9 van de landen uit de top 10 zijn EU-lidstaten. De enige uitzondering zijn de VS, die op de 10e plaats staan.

De Turkse auto-industrie is voornamelijk in de Marmara regio gevestigd. Net als de OEM-fabrieken (Original Equipment Manufacturers) zijn de meeste OES-bedrijven (Original Equipment Suppliers) vooral in Bursa, Kocaeli en Istanbul gevestigd. In Bursa zitten meer dan 350 toeleveranciers en 600 buitenlandse bedrijven, waaronder de mondiale giganten Fiat, Bosch, Renault.

Meer dan 250 mondiale leveranciers gebruiken Turkije als productiebasis. 28 van hen behoren tot de 50 grootste leveranciers ter wereld.

Een van de belangrijkste strategische doelen van de Turkse automobielsector is het realiseren van een gezonde groei op lange termijn. De voertuigen van de toekomst zullen op elektriciteit rijden, autonoom, gedeeld, onderling verbonden en continu geüpgraded zijn. De versnelde technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw, zorgen ook voor grote veranderingen in de automobielsector. Door de afhankelijkheid van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, big data, robotica, cloud computing en internet of things, nemen zelfrijdende auto's een essentiële plaats in, in Industrie 4.0.

Aangezien Turkije deze omwenteling in de automobielsector niet aan zich kan laten voorbijgaan, wordt verwacht dat de investeringen in de toekomst zullen worden voortgezet. De toekomst van deze sector, waar een hoog concurrentievermogen en innovatie de boventoon voeren, is dus duidelijk zichtbaar.

Turkije zet ook steeds meer in op eigen auto’s. Turkey’s Automobil Joint Venture Group heeft plannen om tegen eind 2022 zijn eigen elektrische auto, een SUV, de TOGG van de band te laten rollen. Voor de productie zou in eerste fase 51% van de onderdelen van Turkse makelij zijn, en zou dat aandeel tot 68% verhogen in de jaren die erop volgen.

Dit lijkt ambitieus, zeker als er in rekening gebracht wordt dat de productie van auto’s in Turkije gehalveerd is tussen 2017 en 2019, en ook in de 1e helft van 2020 afnam met 50%. In de eerste 6 maand van 2020 is de export van auto’s naar Europa met 38% verminderd.

En al slagen de Turken in hun opzet en rollen de eerste TOGG’s eind 2022 van de band, dan stellen veel zich de vraag hoe ze die aan de man zullen brengen. Turkije is een laatkomer binnen het EV landschap en heeft geen infrastructuur voor EV’s.

Bouw en bouwmaterialen

De bouwsector is een van de drijvende krachten van de Turkse economie. De regering hecht veel belang aan infrastructuurprojecten zoals hogesnelheidstreinen, hangbruggen, zeetunnels, luchthavens en snelwegen. Hiervoor werkt ze met het BOT-model (Build-Operate-Transfer). Grote Turkse bedrijven halen de contracten binnen, maar outsourcen hoogtechnologische producten en diensten met toegevoegde waarde aan internationale en lokale onderaannemers.

Aan de jarenlange gestage groei in bouwsector kwam in 2018 een einde, door de devaluatie van de Turkse Lira, en 2019 was ook geen al te best jaar. Voor 2020 en 2021 wordt opnieuw een bescheiden groei in de sector verwacht.

De Turkse bouwbedrijven hebben niet alleen succes op de lokale markt, maar ook in de landen van Centraal-Azië en de Kaukasus, alsook in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Deze bedrijven staan open voor een samenwerking met internationale ingenieurs- en architectenbureaus. Voor de meeste grote BOT-projecten geven Turkse bedrijven de voorkeur aan buitenlandse partners die financieel sterk staan en internationale ervaring hebben.

Sinds meer dan 10 jaar is Turkije na China het land met de meeste aannemersbedrijven die wereldwijd het grootste volume aan projecten bouwen buiten hun eigen land, en dit volgens de lijst van de 250 grootste aannemersbedrijven ter wereld ('top 250 contractors') van het magazine Engineering News Record (ENR). 44 Turkse bedrijven staan in die lijst in 2020.

Daarnaast is Turkije één van ’s werelds belangrijkste producenten van bouwmaterialen.

Sinds 2018 werden verschillende private bouwprojecten geannuleerd of vertraagd, o.a. als gevolg van de sterk gestegen binnenlandse cementprijzen (80% sinds januari 2017), veroorzaakt door de devaluatie van de Turkse Lira. Deze toestand is voorlopig onveranderd, temeer daar de TL in oktober 2020 op een historisch dieptepunt kwam te staan t.o.v. de Euro en de USD 

De ontwikkeling van aardbevingsresistente gebouwen staat momenteel, en zeker na de zware aardbeving van 30 oktober in Izmir, op de planning, en ondersteuning van de Turkse overheid kan zorgen voor groeikansen op dit gebied. De toenemende aandacht voor dit topic zal een belangrijke factor worden in de verdere groei van de bouwsector in het land.

Ook blijven projecten ronds stadontwikkeling en gezondheidszorg nog lopen.

Enkele belangrijke grote projecten zijn:

De nieuwe luchthaven van Istanbul:  Istanbul Airport startte zijn activiteiten in april 2019 met de grootste verhuisoperatie in de luchtvaartgeschiedenis. In totaal maakten tussen januari en oktober 2019 41,8 miljoen passagiers gebruik van deze nieuwe luchthaven. Slechts de eerste fase van de luchthaven is momenteel operationeel.  De exploitant van de luchthaven heeft besloten om het maximale bedrag van 5 miljard euro aan schulden van IGA te herstructureren. Als alle 4 fases afgerond zijn zou de luchthaven over 6 start- en landingsbanen beschikken en 150 miljoen passagiers per jaar kunnen verwerken. Waarmee het de grootste luchthaven ter wereld wordt.

Çanakkale 1915-brug: De bouw van de brug, die begon op 18 maart 2017 wordt uitgevoerd door een consortium van 4 bedrijven, waaronder twee Turkse en twee Koreaanse.  De brug zal de langste hangbrug ter wereld zijn. De Çanakkale 1915-brug moet in 2023 worden voltooid, om het jaar van de 100ste verjaardag van de oprichting van de Republiek Turkije te symboliseren.

Kanaal İstanbul: Het project, dat in 2011 voor het eerst op de agenda kwam, met als doel de Bosporus volledig af te sluiten voor tankvaart, werd uitgesteld na de macro-economische crisis in 2018. Intussen zijn de milieustudies afgerond en werd een 1e aanbesteding gestart. Het project is wel heel erg controversieel, en het percentage tegenstanders zou meer dan 80% bedragen.

ICT en Telecommunicatie

De ICT-markt bedroeg in 2019 26,8 miljard USD, waarvan 17 miljard USD aan communicatietechnologieën en 9,9 miljard USD aan informatietechnologieën (hardware, software, IT-diensten). De sector biedt werk aan 143.000 en Turkije exporteerde in 2019 $ 1,1 miljard aan gerelateerde producten en diensten. Met een grote binnenlandse markt en een aanzienlijk potentieel zullen de uitgaven in de ICT-sector naar verwachting groeien. Op het vlak van technologie en innovatie liggen heel wat mogelijkheden.

Belangrijkste sub-sectoren:

 • Financiële diensten (online, mobiel bankieren, e-commerceplatforms)
 • Verzekeringssector
 • 5G-technologie-IOT-services, netwerk- en ondersteuningssystemen
 • Clouddiensten
 • Gezondheidszorg, mobiele gezondheid
 • Mobiliteit
 • Productie (geavanceerde automatiseringstechnologieën)
 • Datacenters en gebieden voor herstel na rampen
 • Cybersecurity-oplossingen

Met meer dan 62,3 miljoen breedbandabonnees is Turkije een van de grootste telecommarkten in de EMEA-regio. De totale inkomsten uit internettoegang in Turkije stijgen jaarlijks met 9,6%.

Tegen eind 2021 zal supersnel mobiel internet een penetratiegraad van 80% hebben. De penetratiegraad van vast breedband zal de komende 5 jaar tijd stijgen van 62% naar 76,5%.

Er wordt verwacht dat de sector zal groeien, zowel qua personeel als qua omzet.

Climate tech

Het milieubesef in Turkije is zowel bij het Turkse volk als bij de industrie bedroevend laag. Er is slechte financiering van de ganse sector en er wordt bijvoorbeeld slechts 9% van het afval in Turkije gerecycleerd.

Turkije zou, om de EU-milieunormen te halen en om te voldoen aan de vereisten van het Protocol van Kyoto, zwaar moet investeren.

De uitdagingen zijn enorm en dit biedt mogelijkheden voor buitenlandse bedrijven om hier een graantje mee te pikken, al dan niet in partnerships met nieuwe, vaak kleinere lokale spelers.

Wat energie generatie betreft in Turkije heeft het land in de laatste jaren grote inspanningen geleverd.

Tot enkele jaren terug kon Turkije met eigen bronnen slechts aan 26% van zijn energiebehoeften voldoen. 70% van de bijkomende gecreëerde capaciteit in de afgelopen 5 jaar komt van hernieuwbare bronnen.

Sinds 2016 leverden 40 miljard USD aan investeringen 45 000 Megawatt hernieuwbare energiebronnen op, waarmee Turkije inmiddels de 6e plaats in Europa en de 13e in de wereld bekleedt op vlak van hernieuwbare capaciteit.

Verwacht wordt dat tegen 2024 de capaciteit aan hernieuwbare energie in Turkije 63 Giga watt zal bedragen .

Op 24 mei 2020 werd een record hoeveelheid energie geproduceerd nl. 457 921 MWh, waarvan 90% uit eigen en hernieuwbare bronnen. De opsplitsing was als volgt: waterkrachtenergie 43,7%, kolen (eigen ontginning) 16,5%, windenergie 14,5%, zonne-energie 7,2%, geothermische energie: 5,3% en biomassa 2,6%.

Duurzame energie houdt kansen en uitdagingen in. Dankzij zijn natuurlijke bronnen heeft het land enorm veel mogelijkheden, vooral op het vlak van zonne-energie en geothermie. Wat zonne-energie betreft heeft Turkije op Spanje na het grootste potentieel van heel Europa met een gemiddelde van 7,2 uur zon per dag. Bovendien heeft het, het grootste geothermische potentieel van Europa. Slechts 6 landen in de wereld doen beter.

De grootste uitdaging voor Turkije wordt de financiering van de geplande projecten voor 2023. Naar schatting is er een kapitaal van 60 miljard dollar nodig om de strategische doelstellingen te halen. Daarom is het van essentieel belang dat Turkije buitenlandse bedrijven bij de megaprojecten betrekt, zoals het bij de twee eerder vermelde projecten heeft gedaan. Niet alleen om technische knowhow te verwerven, maar ook om de financiële last te spreiden. Om die problemen aan te pakken moet Turkije een veilig investeringsmilieu en incentives blijven bieden, het gebruik van smart grids uitbreiden en de elektriciteitsmarkt verder liberaliseren.

Fast Moving Consumer Goods(FMCG)/ Retail

De verdere bevolkingstoename, de toenemende verstedelijking, de modernere consumptiepatronen, de stijging van het aantal twee-inkomens gezinnen, en de verdere liberalisering van de buitenlandse handel hebben de invoer van verbruiksgoederen gestimuleerd.

Deze factoren liggen ook aan de basis van de nieuwe trends in de distributiekanalen, die op hun beurt het koopgedrag van de stedelijke midden- en hogere inkomensklasse in de jongste jaren hebben beïnvloed, en die zo nieuwe afzetmogelijkheden creëren voor de invoer van consumptieartikelen - wat bijvoorbeeld inzake voeding en dranken mogelijkheden schept voor Vlaamse bedrijven.

Enerzijds is er de opkomst en sterke uitbreiding van zowel Turkse als buitenlandse supermarkten. Deze evolutie heeft voor meerdere verbruiksgoederen nieuwe ontwikkelingen meegebracht op het vlak van verpakking, kwaliteit en productassortiment. In de voedingsverwerkende industrie heeft deze trend zich voornamelijk geuit via nieuwe producten, nieuwe productiemethodes en verpakkingen (vooral diepgevroren groenten, vlees en maaltijden).

Turkije maakt op kleinhandelsgebied mee wat West-Europa in de jaren ‘70 en ‘80 meemaakte: een (althans in de steden) geleidelijke verschuiving van kleinschalige buurtwinkels (de zgn. bakkals) naar super- en hypermarkten. De traditionele winkels leiden nog steeds met om en bij 50% maar verliezen alsmaar meer terrein. Deze modernisering loopt in zekere zin mee met de inbreng van grote "westerse" distributieketens (Migros, Metro, Carrefour, Tesco), maar er zijn ook Turkse supermarktketens, zoals BIM, Tansas, Macrocenter, en andere. Ook de discountwinkels kenden in recente jaren een sterke groei (BIM, ŞOK, DIA).

Volgens een rapport van KPMG Turkije bedroeg de omvang van de detailhandel in Turkije in 2018 1,1 biljoen Turkse lira (193 miljard USD). De sector kromp in de eerste drie kwartalen van 2019 met respectievelijk 5,3 procent, 3,9 procent en 1 procent.

Eind 2018 waren er in totaal 453 winkelcentra in het hele land en in 2019 en 2020 kwamen er naar verwachting 5-10 per jaar bij. In deze shopping centra zijn naast een supermarkt vaak andere zaken gevestigd, zoals boetieks (met merknamen, vooral Turkse maar ook buitenlandse), kinderzaken, interieurwinkels.

Verwacht wordt dat drie belangrijke trends het verloop van de Turkse detailhandel zullen veranderen:

Private Label-producten: ook bekend als 'phantom brands', worden private label-producten verkocht door retailers met hun eigen verpakking.

Opkomst van omnichannel detailhandel: e-commerce groeit snel en heeft in de afgelopen vijf jaar een enorm marktaandeel bereikt in de detailhandel. Merken in Turkije hebben zich snel aangepast aan deze nieuwe trend door middel van verkoopactiviteiten via meerdere kanalen. Er is echter een nieuwe aanpak die wordt omarmd door megaretailers; omnichannel e-commerce.

A-Commerce (Automated Commerce): dit nieuwe fenomeen wordt beschouwd als een van de grootste mijlpalen voor de detailhandel en kan het consumentengedrag zoals we dat kennen voor altijd veranderen. Door de automatisering van het winkelproces kunnen retailmerken volledig gepersonaliseerde en exclusieve producten en diensten aanbieden door gebruik te maken van inzichten uit 'Big Data'.

Een andere ontwikkeling is de opkomst van een aantal doe-het-zelf-ketens in enkele steden.

Ook is het zo dat het rijkere segment van de Turken (ongeveer 10-15% van de bevolking) een levendige belangstelling heeft voor consumptiegoederen vanuit het buitenland.

Voor geïmporteerde producten hangt wel enorm veel af van de wisselkoers, en met de Turkse Lira die op een historisch dieptepunt staat, worden geïmporteerde producten voor het grootste deel van de Turkse bevolking gewoonweg te duur.

Landbouw

De landbouwsector in Turkije is altijd een sterke sector voor het land geweest die zich blijft ontwikkelen. Turkije is een belangrijke exporteur van landbouwproducten en de landbouwsector biedt werk aan ongeveer een vijfde van de Turkse beroepsbevolking.

Kerncijfers van de landbouwsector in Turkije zijn:

 • Turkije is het 2de grootste land van Europa en het 9de grootste land ter wereld in termen van landbouweconomie.
 • Turkije heeft de op één na grootste landbouweconomie van de OESO-landen. (Wereldbank)
 • Turkije is de eerste tarwe-exporteur ter wereld.
 • Turkije heeft 23,2 miljoen ha landbouwgrond en 5,1 miljoen ha potentiele landbouwgrond.
 • De totale export van landbouwproducten bedraagt ongeveer 17,7 miljard $
 • De totale invoer van landbouwproducten bedraagt ongeveer 12,7 miljard $
 • Het totale handelsvolume van landbouwproducten is ongeveer 30,5 miljard $
 • Er zijn 3,076 miljoen landbouwbedrijven in Turkije
 • Het landbouw-bbp is ongeveer 43,2 miljard $.

Slimme landbouw die de kwaliteit en opbrengst van landbouw producten verhoogt is de grootste uitdaging in deze industrie. Turkije moet een "slimme landbouw" -land worden om zijn landbouw uitdagingen te overwinnen, de inkomsten te verhogen en de voedselzekerheid voor de toekomst te waarborgen. GPS-systemen, bodemonderzoek, databeheer en IoT  zullen in de nabije toekomst erg belangrijk worden.

Security

Elke subsector van de beveiligingssector zal, door bedreigingen zoals terrorisme en hacking, naar verwachting exponentieel blijven groeien in de komende jaren. Informatiebeveiliging, klantbeveiliging, infrastructuur en identiteitsbeveiliging, beveiliging van de openbare ruimte, beveiliging van gebouwen en persoonlijke beveiliging zullen zich allen blijven ontwikkelen.

Dat zal niet enkel jobs creëren, maar er wordt ook verwacht dat er nieuwe bedrijven zullen opgericht worden. Tevens zal de concurrentie voor diensten en producten toenemen.

Onderwijs

De veranderende economie en veranderende concurrentie op elk gebied, van technisch onderwijs tot de omscholing van mensen uit de landbouw, vereist productie, R&D en mensen. Sectoren zullen in de toekomst meer in hun eigen behoeften moeten voorzien. Ze zullen ofwel hun eigen werknemers opleiden of dit werk aan anderen delegeren. Hierdoor zal het aandeel van de private sector in het onderwijs in de toekomst snel toenemen. Er zullen nieuwe universiteiten worden geopend, het concept van klaslokalen zal veranderen, een nieuw vakgebied genaamd "beroepsonderwijs" zal worden ontwikkeld en er zullen nieuwe particuliere onderwijsinstellingen worden geopend die beroepsonderwijs aanbieden.

Zorgen voor blijvende toegang tot leren en soepele onderwijstrajecten zullen ook op de agenda staan. Technologie speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van educatieve vooruitgang. Daarom zullen nieuwe onderwijsbenaderingen en technologische innovaties in de toekomst aan belang winnen en zullen investeringen op deze gebieden toenemen.

Consultancy

Consultancy, als tak van de dienstensector, groeit in Turkije met ongeveer 10 procent per jaar. Tegenwoordig bestaat 30 procent van de markt uit “operationele consultancy” en “financiële consultancy”. “Strategieconsultancy”, het meest prestigieuze segment in de sector, vertegenwoordigt minder dan 15 procent van de sector en staat qua omvang zeer dicht bij HR-consultancy. "Technologieconsultancy" heeft 20 procent van de markt in handen. Om bedrijven te helpen met het verhogen van hun concurrentievermogen op de wereldmarkt, is het in dienst nemen van de juiste mensen cruciaal. Dit biedt heel wat mogelijkheden voor consultancydiensten op het gebied van human resources. In de toekomst zal Turkije genoodzaakt zijn grote budgetten uit te geven op het gebied van inspectie, meting en certificering (CE, Basel II, corporate governance-normen, etc.).

Gezondheidssector

Vanaf 2003 heeft Turkije een transformatieprogramma voor de gezondheidszorg geïmplementeerd, en het land heeft zijn ziekenhuiscapaciteit aanzienlijk vergroot, waardoor het zelfs beter is dan in veel geavanceerde economieën. Ook bij het begin van de Covid-19 uitbraak was snel duidelijk dat Turkije over zeer veel bedden op intensieve zorgen beschikt, nl 42 per 100 000 inwoners.

De gezondheidszorg in Turkije is de afgelopen tien jaar drastisch verbeterd, zozeer zelfs dat Turkije nu een regionale toonaangevende leverancier van gezondheidsdiensten is. Turkije behandelt jaarlijks duizenden buitenlandse patiënten uit het Midden-Oosten en Europese landen. Er is een actief medisch toerisme dat nog steeds groeit.

In Turkije worden de komende jaren nog meer investeringen in de gezondheidssector verwacht. Er komen nieuwe ziekenhuizen en klinieken.

Er zijn opportuniteiten binnen alle subsectoren die verband houden met de toekomst van de gezondheidszorg: baanbrekende behandelingen, medische A.I., virtual reality, robottoepassingen, nanotechnologie, gepersonaliseerde geneeskunde, draagbare technologieën, preventieve geneeskunde, ruimtegeneeskunde.

Transport en logistiek

De transport en logistieke sector is wellicht de sector met de meeste opportuniteiten in Turkije. Het is een van de snelst groeiende bedrijfstakken van het land en groeit sinds 2002 met gemiddeld 20% per jaar.

Turkije is niet alleen een belangrijk doorvoerland, maar ook een belangrijke vrachtbestemming. Gezien de groeiende bevolking van Turkije - nu meer dan 80 miljoen - en de migratie naar grotere steden vanuit landelijke gebieden, is transport cruciaal, waardoor lokale besturen gedwongen worden zwaar te investeren in intelligente transportsystemen (ITS). Turkije heeft het afgelopen decennium meer dan $ 60 miljard geïnvesteerd in de transportsector. Deze sector is afhankelijk van kritische buitenlandse technologieën zoals ITS en biedt zo kansen voor Vlaamse bedrijven.

De invloed van de transportsector zal naar verwachting in de loop van de tijd toenemen, aangezien er veel snelweg, spoorweg en andere transport gerelateerde projecten aan de gang zijn of worden verwacht, om aan de behoeften van een steeds meer geïndustrialiseerd land te voldoen.

Er is veel vraag naar alle hoogtechnologische systemen, producten en apparatuur in alle vervoersmodi. Enkele voorbeelden zijn:

 • Verkeerssystemen die het verkeer meten, regelen, beheren en ook signaleren
 • Elektronische detectie, camera- en beveiligingssystemen
 • Digitale informatiesystemen
 • Verlichtingssystemen
 • Tunnel SCADA, voertuigvolgsysteem en wagenparkbeheer, gegevensbeheer
 • Maritieme technologie: bovenbouw van havens, volgsystemen voor schepen, detectie van olievlekken en paraatheid voor onvoorziene gebeurtenissen,

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Turkije