U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Landbouw en agro-industrie

De Board of Investment beoogt de modernisering van de agrarische sector.

Landbouw is al lang de ruggengraat van de Thaise economie en dat blijft vandaag ook zo.

Terwijl het land zich transformeert in een geavanceerde economie probeert de Thaise regering de landbouwsector te moderniseren via verschillende promotionele beleggingsvoordelen en beleidsmaatregelen om de efficiëntie en het concurrentievermogen van de sector te verhogen.

Dankzij de natuurlijke rijkdommen is de landbouw een belangrijke economische activiteit.

Thailand is al lang gekend voor gewassen zoals o.a. rijst en rubber. Decennialang bedroeg de landbouw meer dan 10% van het BNP.

De meeste landbouwbedrijven blijven traditionele manieren van de landbouw gebruiken, wat resulteert in een lage productiviteit en laag inkomen, maar met hoge kosten. Als dit probleem goed wordt aangepakt, zal het potentieel van de sector worden verbeterd. Wetende dat Thailand een sterke landbouwsector als basis heeft, laat de Thaise overheid geloven dat het potentieel bestaat om van het land de belangrijkste leverancier van voedingsproducten te worden in de wereld en mogelijke voedseltekorten op wereldvlak op te vangen.

Om deze rol op zich te nemen ziet Thailand het belang in van de modernisering van de landbouwsector door middel van geavanceerde technologie en om een duidelijke routekaart uit te stippelen voor de ontwikkeling van de agrarische sector.

Onder de Thailand 4.0-beleidsopties is de landbouwsector een van de bijkomende doelgroepen. In december 2017 werd beslist om ook in deze sector extra promotionele voordelen te geven onder de noemer productie- en dienstverleners voor de moderne landbouw. Onder deze nieuwe categorie komen bedrijven in aanmerking om tot vijf jaar vrijstelling van bedrijfsvoorheffing te bekomen, wanneer geïnvesteerd wordt in dienstverlening door middel van geavanceerde technologie en automatische controlesystemen om landbouwbedrijven te beheren.

Ondertussen introduceerde de Board of Investment/BOI maatregelen ter bevordering en verbetering van de productie-efficiëntie van de bestaande landbouw, door middel van technologische of mechanische upgrading, om zo te voldoen aan de internationale kwaliteitseisen en certificering, zoals GAP (Good Agricutural Practices) en de ISO22000 (Food Safety Management). Onder deze maatregel wordt nu al 50% van de bedrijfsvoorheffing kwijtgescholden op het totale investeringsbedrag in de upgrade of verbetering van machines en dit tot 2020.  

Naast de nieuwe maatregelen ter bevordering van investeringen heeft het ministerie van landbouw nog een aantal parallelle maatregelen ingevoerd.

Zo werd er een landbouwkaart ingevoerd, waarbij zones werden aangeduid die voor landbouw in aanmerking komen, gebaseerd op geografische en klimatologische voorwaarden. De “agrokaart” zal gebruikt worden om landbouwers te adviseren welke gewassen het best kunnen gecultiveerd worden op hun landbouwgronden. Op die wijze kunnen landbouwactiviteiten meer gefocust worden in functie van de beschikbare lokale gronden en specifiek gebonden voorwaarden van de omgeving.

De Thaise overheid suggereert dat de landbouwers grootschaliger moeten denken door hun land te delen binnen hun eigen groep waar ze hun eigen oogst bewerken, waardoor collectieve productiekosten kunnen dalen en het concurrentievermogen verhoogd wordt.

In 2016 werden ongeveer 600 grootschalige projecten opgestart, waarna er in 2017 nog 400 bijkomende projecten werden opgestart.

Om landbouwers te helpen de juiste beslissing te nemen om de gewassen te telen die het best passen bij de plaatselijke geografische omstandigheden en een maximaal rendement opleveren, werden leercentra opgericht. Onder deze maatregel zal ieder district een leercentrum moeten hebben en op die wijze de Thailand 4.0 visie verder ondersteunen.

Het moderne geografische informatiesysteem (GIS) kan de duurzaamheid en verhoogde landbouwproductie aanzienlijk verbeteren. Het “Geo-Informatics & Space Technology Development Agency” (GISDA), afhangend van het ministerie van wetenschap en technologie, heeft de technologie toepasbaar gemaakt om het beheer en toezicht van gewassen, het beheer van de kwaliteitscontrole voor landbouwproducten en de planning van de teelt mogelijk te maken.

Al deze maatregelen hebben betrekking op de aanbodzijde van de markt. Onder het nieuwe Thailand 4.0-model wordt gestreefd om meer naar de vraagzijde toe te werken. M.a.w., wat vraagt de markt, en de boeren worden gestimuleerd om die gewassen te produceren waarvoor er een grote vraag is, niet langer naar producten die hun specialiteit zijn. Door hoogtechnologische toepassingen kunnen hun producten beter concurreren op de wereldmarkt.  

Voedingsindustrie

De voedingsindustrie in Thailand is door de jaren heen snel gegroeid, dit ingevolge de toenemende nationale en internationale vraag van de consumenten. Om aan die groeiende vraag van verwerkte voedingsmiddelen te voldoen, heeft de Thaise overheid beslist om Thailand om te vormen tot het grootste handels- en distributiecentrum van voedingsproducten in Azië. Er wordt een grotere nadruk gelegd op kwaliteit, hygiëne, sanitaire voorzieningen, voedselveiligheid en gezondheid, en op de hogere toegevoegde waarde en naleving van milieuvoorschriften als antwoord op de stijgende internationale vraag en concurrentie.

In het kader van Thailand 4.0 (zie uitgebreidere info ter zake in de landenfiche), het nieuwe economische model, zullen sleutelbegrippen meer evolueren van massaproductie naar innovatieve producten d.m.v. technologie, creativiteit en nieuwe methoden en zal een productiegebaseerde economie naar dienstverlenende economie veranderen, o.a. gebruik makend van digitale systemen als onderdeel van die transformatie.

Het plan omvat vijf belangrijke industrieën, waaronder voeding, landbouw en biotechnologie. Het doel van Thailand 4.0 is om de verschillende industrietakken beter te integreren in het aanbod van de productieketen van voedingsmiddelen, upstream landbouwactiviteiten, verpakking, opslag en afzet, logistiek en distributie.

Alhoewel de meeste verwerkte voedingsmiddelen bestemd zijn voor de export, blijft de binnenlandse consumptie door het groeiend levenspeil en veranderingen in de levensstijl toenemen.

Thailand blijft daardoor een aantrekkelijke bestemming voor investeerders.

De voedselverwerkende industrie levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Thailand en heeft zich het afgelopen decennium dankzij technologische verbeteringen en het doorzettingsvermogen van de privésector zeer snel ontwikkeld. Thailand is een belangrijke wereldleverancier geworden van rijst, tapioca, van verwerkt, vers of diepvriesfruit, voeding in blik en suiker. De sector is sterk exportgericht met meer dan 50% van de productie die in het buitenland wordt verkocht.

Vandaag, is Thailand een van 's werelds top tien producenten en exporteurs van bewerkte voedingsmiddelen. De vraag naar aangepaste verpakkingen die de voedselveiligheid, versheid en easy-to-use producten moeten waarborgen heeft er mee voor gezorgd dat de sector zich transformeerde en op die wijze een nieuwe bron van inkomsten voor het land heeft gecreëerd.

De uitvoer van bewerkte voedingsmiddelen bedraagt ongeveer US$ 10 miljard per jaar is goed voor 28,3% van het bruto binnenlands product (BBP).

De binnenlandse consumptie blijft toenemen door het groeiend levenspeil en de veranderingen in de levensstijl van de Thaise maatschappij. Thailand blijft daardoor een aantrekkelijke bestemming voor investeerders.

Voor meer info, consulteer volgende uitgebreidere marktrapporten, opgesteld door het FIT-kantoor in Bangkok:

Infrastructuur

De spoorwegprojecten kaderen in het belt-road initiatief van China.

Premier Prayut Chan-o-cha en zijn regering keurden op 22 augustus een infrastructuurpakket ter waarde van 68-miljard baht goed voor het noordoosten. Het kabinet wees 1,7 miljard baht toe voor de bouw van de Sino-Thai Bangkok-Nakhon Ratchasima hogesnelheidslijn, 33 miljard baht voor een publiek-private samenwerking voor de exploitatie en het onderhoud van de Bangpa-in-Nakhon Ratchasima snelweg en een bijkomende 2,6 miljard baht voor de verhoging van het dubbelspoor gelegen in het stadscentrum in de sectie van de Nakhon Ratchasima-route. De lokale bewoners protesteerden tegen het oorspronkelijk plan om een dubbelspoor aan te leggen, die over een lengte van 7 km door 15 hotspots wordt aangelegd in het Muang-district. Er zal nu een fly-over voor voertuigen worden aangelegd en twee meter hoge schermen geplaatst naast de sporen.

In oktober ondertekende de overheid twee contracten met Chinese staatsbedrijven ter waarde van 5,2 miljard baht (132 Miljoen Euro) voor de aanleg van een hogesnelheidslijn die Thailand met China moet verbinden. Het eerste contract omvat het gedetailleerde engineering-ontwerp van het project ter waarde van 1,7 miljard baht (43,2 miljoen Euro), terwijl de tweede contract gaat om het verhuren van Chinese technische adviseurs, ter waarde van 3,5 miljard baht (89,1 miljoen Euro). De Thaise regering en de Chinese staatsbedrijven ondertekenden de twee contracten tijdens de BRICS-top in China, waarbij zowel de Chinese President Xi Jinping als de Thaise premier Prayut Chan-ocha als getuige aanwezig waren.

De bouw van de eerste fase van het project, een 250-km spoorlijn die de Thaise hoofdstad Bangkok verbindt met de noordoostelijke provincie van Nakhon Ratchasima, had moeten beginnen in oktober en werd uitgesteld tot december. De vertraging was te wijten aan het feit dat het milieueffectenrapport nog niet werd goedgekeurd. Naar verwachting zou de lijn operationeel zijn in 2022. Op 21 december werd de eerste spade in de grond gestoken.

De deadline van 2022 is erg ambitieus, wetende dat nog niet alle stations ingepland zijn en de administratieve rompslomp nog vertraging kan veroorzaken.

Het “Department of Highways” zal de eerste 3,5 km van de spoorlijn bouwen, terwijl de rest zal opengesteld worden d.m.v. een openbare aanbesteding voor Thaise ondernemers. Gehoopt wordt dat het aanbestedingsproces tegen eind 2018 zal verwezenlijkt zijn. 

De volledige spoorlijn is 873 km lang en zal Laos over de Mekong rivier verbinden met Nong Khai in het noordoosten van Thailand.

Het project is een onderdeel van China’s “Belt and Road” initiatief.

Op 24 oktober 2017 keurde het kabinet een wijziging goed van het strategische vijfjarenplan voor publiek-private samenwerking (PPS) om het gelijk te laten lopen met het 12e nationale economisch en sociaal ontwikkelingsplan (2016 - 2020).

De gewijzigde gezamenlijke investeringen uit hoofde van het PPP-programma zullen worden ingedeeld in twee groepen: één die het mogelijk moeten maken om de privésector deel te laten nemen aan gezamenlijke investeringen, en een andere waarmee de regering gezamenlijke investeringen wil bevorderen.

De projecten waarin de regering joint ventures met de privésector wil vormen omvatten ondermeer stadsspoorlijnen voor massatransport, tolprojecten voor spoorwegprojecten in steden, wegen, havens en hogesnelheidstreinen.  De totale investering voor deze eerste groep van projecten wordt geschat op 987.32 miljard baht.

Projecten die de regering wil bevorderen met behulp van gezamenlijke investeringen omvatten telecommunicatienetwerken, breedbandinternet, interstedelijke tolwegen, een grootschalig ontwikkelingscentrum en residentiële ontwikkelingsprojecten voor mensen met een laag inkomen, ouderlingen, gehandicapten en kansarmen. De totale investering in deze projectengroep wordt geschat op 629.90 miljard baht.

De nieuwe investeringsprojecten onder het PPP-plan zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van het vorige investeringsplan; het aantal projecten is teruggebracht van 65 naar 55 (vgl. met plan 2015-2019). De investeringswaarde werd verhoogd tot 1,62 biljoen baht (van 1.41 biljoen baht).

De overheid hoopt dat de privésector een leidende rol zal spelen in de eerste groep van projecten.

Als de overheidsinstanties zelf willen investeren moeten ze kunnen aantonen dat ze het project goedkoper kunnen uitvoeren dan de privésector.

Het PPS-fast tracksysteem zal toegepast worden voor projecten in de speciale economische zones om het goedkeuringsproces te versnellen. Deze projecten omvatten onder andere een hogesnelheidstrein die de luchthavens Suvaranbhumi, U-tapao en Don Muang met elkaar zal verbinden, alsook de verdere ontwikkeling van de zeehavens van Laem Chabang en U-tapao.

Voor PPS-projecten die opgenomen werden in het fiscale jaar 2018 wil de overheid ook sociale ontwikkelingsprojecten zoals de bouw van ziekenhuizen en scholen, huisvesting voor de lage inkomens en de aankoop van medische apparatuur laten uitvoeren.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Thailand