U bent hier

Zakendoen in Thailand

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

  • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
  • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
  • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
  • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
  • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Beurzen

Beurzen kunnen een goede bron van informatie zijn: wie is actief op de markt, welke concurrenten worden door wie vertegenwoordigd, etc. Aangevuld met een aantal individuele bedrijfsbezoeken/meetings is dit vaak een goede start voor prospectie op de markt.

De voorbije jaren is er een stijgende trend op te merken in het aantal bezoekers en exposanten van vakbeurzen.

Marktintrede

Ook in Thailand heeft u verschillende opties voor uw marktintrede en zal het grotendeels van uw product en strategie afhangen welke keuze voor u de beste is. Welke optie u ook verkiest, rechtstreeks contact en een goede opvolging van de zaken zijn een must. Een weerkerend probleem is dat er weinig of geen aandacht besteed wordt aan onderhoud van aangekochte producten in Thailand. Indien uw product onderhoud of technische opvolging vereisen, is het daarom nuttig om uw eigen mensen ter plaatse te hebben voor de controle en aftersales. Een ander typisch probleem is namaak en respect voor Intellectual Property Rights. Er is geen absoluut sluitende manier om dit te vermijden, maar met een goed opgesteld contract met kennis van de lokale wetten ter zake, kan u reeds veel kopzorgen vermijden. Sinds de nieuwe Foreign Business Act 1999 in voege is getreden, zijn er een aantal bijkomende sectoren waarin buitenlanders 100% in eigen beheer een bedrijf kunnen runnen. Tijdens de periode dat de door de militaire geïnstalleerde regering aan de macht was bestond er nogal wat onzekerheid hierover. Er werden amendementen aan deze wet voorgesteld waardoor het in een aantal sectoren opnieuw moeilijker zou gemaakt worden voor rechtstreekse investeringen in meerderheidsaandeelhouderschap. Sinds het aantreden van de regering Samak schijnt deze storm alvast (even) te zijn gaan liggen want er worden nog weinig woorden aan vuil gemaakt en de nieuwe regering, die zich als business-friendly wenst te profileren, wil buitenlandse investeerders niet te veel voor het hoofd stoten. Waakzaamheid blijft evenwel geboden. Door de AFTA-agreement is een investering in één van de tien deelnemende landen het overwegen waard. U kunt dan gebruik maken van de verminderde (maximum 5%) invoerrechten voor uw export binnen deze regio.

http://www.boi.go.th - De BOI, Board of Investment, is het officieel orgaan ter promotie van investeringen in Thailand. Hun website bevat informatie van ondermeer de wetgeving ter zake, doing bussiness in Thailand, cost of living, enz.

Via een tussenpersoon

Bij voorkeur via FIT Bangkok de potentiële contacten opvragen.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Wat betreft opstarten van een bedrijf is het raadzaam om eerst contacten te leggen met de Board of Investments, die u op een gepaste manier kan begeleiden - www.boi.go.th.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Een voor de hand liggende methode is via FIT Bangkok de nodige informatie te laten inwinnen.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

De gebruikelijke internationale financiële transacties via banken is van toepassing.

Tips bij het zakendoen

In de Thaise samenleving speelt ‘gezichtsverlies’ een uitermate belangrijke rol, zo ook in het zakenleven. Zo is het belangrijk dat conflicten en open confrontaties kost wat kost vermeden worden. Verbeter of bekritiseer bijvoorbeeld nooit uw tegenpartij in het bijzijn van anderen. Vermijd ook zoveel mogelijk kwade uitvallen (ook al zijn deze terecht): u verliest er het respect van de tegenpartij mee en het resultaat is vaak dat geen enkele samenwerking meer mogelijk is.

Niemand wil je slecht nieuws vertellen. Het is niet ongewoon dat je lokale business partner wacht met het vertellen van slecht nieuws tot het te laat is om nog in te grijpen. Dit geldt zeker voor mensen die lager staan in hiërarchie.

Volgens de Thaise samenleving kan een ondergeschikte nooit kritiek (ook al beschouwen wij dit als advies) uiten op een overste. Het is dan ook zeldzaam dat u mensen zal vinden die initiatief durven nemen. Thaise medewerkers wachten over het algemeen op de bevelen van de baas. De manier om dit communicatieprobleem te overbruggen bestaat erin een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen met je lokale medewerkers en veel geduld aan de dag te leggen.

De Thaise maatschappij is zeer hiërarchisch. Thai verlenen een hoge status aan oude, rijke en/of machtige mensen. In het zakenleven zal u veel en op alle niveaus vrouwen aantreffen in tegenstelling tot de politieke wereld die door mannen wordt gedomineerd. Vrouwen worden beschouwd als betere werkkrachten door hun hogere graad van standvastigheid en inzet en zijn over het algemeen minder corrupt.

Bezoekers van landen waar stiptheid een belangrijke rol speelt, komen hier voor een uitdaging te staan: men neemt immers een relaxte houding aan t.o.v. uur schema’s en stiptheid. Zoals de meeste van hun buren in Zuid- en Zuidoost-Azië, beschouwen de Thai personen en relaties belangrijker dan hun planning en deadlines. Voorzie niet meer dan 3-4 afspraken op een dag en probeer ze geografisch te groeperen. Indien u ziet dat u op uw tijdschema achteruit loopt, is het beleefd uw volgende contact hiervan te verwittigen.

Wanneer u Thaise mannen ontmoet, is het normaal dat u hen de hand schudt, lokale vrouwen gebruiken soms de ‘wai’: beide handen zijn dan tezamen en ze worden ter hoogte van de kin gehouden. Thai vermijden elke vorm van fysiek contact met mensen die ze niet goed kennen. Indien u ‘gewaid’ wordt, beantwoordt u dit best met een hoofdknik en een vriendelijk glimlach.

Thai verwachten niet dat u een relatiegeschenk meebrengt.

Tijdens onderhandelingen moet u over een forse dosis geduld beschikken want het beslissingsproces neemt meer tijd in beslag dan in het Westen.

Indien u er in slaagt de naam van uw Thaise gesprekspartner te onthouden voegt u er best “Khun” voor, wat zoveel betekend als mijnheer of mevrouw. Het toont uw respect, waardoor u eveneens van hetzelfde respect geniet. U gebruikt het woord Khun hoofdzakelijk voor mensen die uw zelfde status genieten, hogergeplaatste of mensen waarvan u de positie niet dadelijk onderscheiden kan. Bedienden, chauffeurs en jongere mensen spreekt u gewoon aan met hun naam.

Vermijd vergaderingen of business meetings rond de periode van Nieuwjaar.

Buitenlanders worden verwacht punctueel te zijn, maar zij mogen dit niet van de Thai verwachten.

Probeer uw afspraken zoveel mogelijk te regelen voor 15u30 omwille van het spitsuur (15u30 - 20u00).

Business cards zijn een absolute must in Thailand. U wordt niet au serieus genomen wanneer u geen business card kan afgeven. Verzeker u ervan dat uw positie klaar en duidelijk vermeld staat op het kaartje.

Begin een eerste ontmoeting gemoedelijk over algemene zaken, hoe uw reis verlopen is, de schoonheid van Thailand, hoe zeer u er naar uitkeek om uw overzeese partner te ontmoeten, enz.

U vermijdt best onderwerpen met betrekking tot de Koninklijke familie. Wees genereus in het maken van complimenten over Thailand, ga bedeesd om met het voorstellen van uw eigen land.

Duurzaam Internationaal Ondernemen

Net als in andere Zuidoost-Aziatische landen is het recent dat het belang van MVO er toeneemt. Thaise bedrijven werken vaak in onderaanneming voor multinationals en die eisen steeds vaker dat alle bedrijven van de supply chain voldoen aan internationale MVO-normen. Dat stimuleert vanzelfsprekend de Thaise overheid en bedrijfswereld om MVO en duurzame ontwikkeling in het beleid op te nemen. Het land krijgt steeds meer concurrentie van China en Vietnam, waar de lonen een stuk goedkoper zijn. In die concurrentieslag beschouwt Thailand MVO als een troef, maar vaak blijft het bij lippendienst.

Slechts 11% van de Thaise bedrijven doen aan liefdadigheid (voor zover dit al onder de noemer CSR valt), wat diep onder het wereld gemiddelde van 65% ligt, dit overeenkomstig een recente studie over CSR door het consultantsbureau Grant Thornton.

Thailand is geen ontwikkelingsland meer. Het is een land met een BBP per hoofd dat schommelt rond de 10.000 USD. Hiermee is Thailand een hoger middeninkomensland volgens Wereldbank terminologie, waarvan de industriële ontwikkeling pas in de laatste drie decennia goed op dreef kwam.

Het land beschikt over een gelaagd, meervoudig economisch stelsel.

Iets meer dan 4% van de Thaise bedrijven die meewerkten aan het onderzoek, namen deel aan activiteiten ten voordele van de plaatselijke gemeenschappen, vergeleken met een gemiddelde op wereldschaal van 55%.

Thailand is helemaal achteraan in een groep van 34 landen in termen van maatschappelijk verantwoord gedrag ten opzichte van zijn werkende bevolking, zoals het promoten van glijdende werktijden en locaties, actieve promotie van de gezondheid van de werknemers, diversiteit en gelijkheid op de werkvloer. Peter Walker, een senior partner in Grant Thornton in Thailand, zei dat het onderzoek aantoont dat Thaise bedrijven wel degelijk achter lopen vergeleken met hun evenknieën op globaal niveau. Slechts een vierde van de Thaise bedrijfsleiders zei dat ze hun producten of diensten zouden aanpassen om negatieve effecten op milieu- of sociaal vlak tegen te gaan, tegenover het Aziatisch regionaal gemiddelde van 49%. Alhoewel 47% van de Thaise bedrijven zei dat ze maatregelen genomen hadden om energie-efficiëntie te verbeteren, zei slechts ongeveer 20% hetzelfde over afvalbeheer, vergeleken met globale en regionale gemiddelden van 58%. Op te merken is dat Thaise bedrijven zegden dat belastingvermindering hun belangrijkste drijfveer was voor CSR gerelateerde activiteiten (94%), gevolgd door kostenbeheer( 75%) en druk vanwege de overheid (63%).

De Thaise overheid wil de concurrentie met China en Vietnam aangaan door kwaliteitsproducten af te leveren. Door het niveau van kennis en technologie te verhogen, wil ze de economie moderniseren. De aandacht gaat daarbij prioritair naar de landbouw en de voedingsmiddelensector, de mijnbouw, de staalindustrie, de auto-industrie, de petrochemische industrie, elektrische apparaten, elektronica, software, medische zorg en toerisme. De keuze voor kwalitatief hoogstaande producten is echter maar in beperkte mate een aanzet geweest om zich intensiever met MVO bezig te houden. De vrijwillige initiatieven om de negatieve impact op het milieu of de sociale omgeving te verminderen, zijn erg schaars. Gelukkig stimuleren buitenlandse bedrijven, die meestal al langer met MVO bezig zijn, het Thaise bewustzijn van duurzaam ondernemen.

Ministry of Social Development and Human Security (www.m-society.go.th) : dit ministerie is het enige dat MVO daadwerkelijk promoot door het thema prominent op de agenda van de Thaise overheid te plaatsen. Het richtte ook een centrum op om het MVO-bewustzijn aan te scherpen en de toepassing van deze ideeën in de privésector te bevorderen.

De Thaise overheid verscherpte de milieuwetgeving en formuleerde haar eigen Thai Labour Standard, TLS 8001-2003 (www.thailabourstandard.org/).

Dit gebeurde in navolging van de Chinese standaard voor de textielsector, de CSC 9000T. De Thaise norm behandelt onderwerpen als gedwongen arbeid, verloning, werkuren, discriminatie, kinderarbeid, vrouwenarbeid, vrijheid van vereniging, veiligheid, gezondheid en milieu, welzijn en discipline. Bovendien is de Thaise standaard, net als de Chinese, opgevat als een managementsysteem. De wetgeving is er dus, maar zoals zo vaak is de naleving het probleem. De overheid beschikt immers over onvoldoende middelen voor de controle.

National Economic and Social Development Board (www.nesdb.go.th).

Deze raad is afhankelijk van de diensten van de eerste minister. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van nationale ontwikkelingsplannen. Sinds 1961 worden in vijfjarenplannen de aandachtspunten voor de komende periode vastgelegd. Doorheen de jaren schoof de aandacht van de zuiver economische ontwikkeling geleidelijk op naar de sociale en ecologische aspecten van economische groei. Het zevende plan, voor de jaren 1992-1996, formuleerde doelstellingen in verband met duurzame ontwikkeling. Die worden in de praktijk echter niet gehaald. In het huidige plan legt men de nadruk op de sociale ontwikkeling van het land om zo te komen tot sterke gemeenschappen, verbeterde productiemethodes, milieubescherming en good governance.

Thai Industrial Standard Institute (www.tisi.go.th/).

Dit instituut valt onder het ministerie van Industrie. Het werkt mee aan de formulering van een nieuwe ISO-norm rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ISO 26000.

Koning Rama IX of Bhumibol.

De koning wordt alom gerespecteerd en verheerlijkt. Hij heeft het in zijn toespraken vaak over MVO en dan gebruikt hij termen als ‘sustainability’ en ‘sufficiency economy’. Met dit laatste begrip wil Bhumibol zijn onderdanen erop wijzen dat winstmaximalisatie niet absoluut moet zijn. Een economische groei die niet tot het maximum wordt gedreven, zal volgens hem leiden tot een meer veerkrachtige en duurzame economie, die beter in staat zal zijn de uitdagingen van de globalisering te beantwoorden. De vorst staat hoog in aanzien en bedrijven die MVO-maatregelen nemen, verwijzen dan ook graag naar hem als gezagsargument.

The Network for NGO-Business Partnerhsips (www.ngobiz.org).

Dit netwerk ontstond uit een workshop georganiseerd door het ngo-centrum van de Asian Development Bank in samenwerking met GlaxoSmithKline Biologicals en de Population and Community Development Association. Het doel is om de samenwerking tussen privébedrijven en ngo’s te bevorderen.

Thai Chamber of Commerce (www.thaiechamber.com).

De Thaise Kamer van Koophandel telt meer dan 3000 aangesloten bedrijven. Hij beschikt over een divisie Group 3 om sociale en publieke activiteiten te ontwikkelen. Dat kan gaan over nationale hulpbronnen of het milieu, maar evengoed over de ‘Buy Thai’-politiek, ethiek, topzakenvrouwen, liefdadigheid of energie. De Kamer verstrekt Thaise bedrijven advies over het opstellen van een code of conduct.

Thailand Business Council for Sustainable Development (www.tei.or.th/tbcsd).

Dit netwerk is de nationale partnerorganisatie van de World Business Council on Sustainable Development. Momenteel wordt de raad gevormd door 30 grote bedrijven. De raad wil onder andere beleidsondersteuning bieden, de competitiviteit van bedrijven verbeteren door MVO-best practices te promoten en het publieke bewustzijn rond milieu verhogen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Thailand