U bent hier

Taiwan in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 12/01/2021

De Covid-19-pandemie heeft Taiwan de zeldzame kans geboden om wereldwijd erkenning en respect te krijgen voor zijn lovenswaardige prestaties. Dankzij o.a. de vroege grenscontroles, het beheer van de medische voorzieningen, een uitgebreide strategie voor het voorkomen van epidemieën en geïntegreerde medische ‘big data’, kon Taiwan de pandemie met succes bestrijden. Het succes is een combinatie van voortdurende inspanningen van de Taiwanese overheid, medische professionals, de particuliere sector en de samenleving als geheel. Sinds eind vorig jaar zijn er echter wel een aantal nieuwe gevallen gemeld. Mede hierdoor en de opkomst van nieuwe varianten van het virus, heeft de Taiwanese regering de regels voor grenscontrole terug aangescherpt vanaf 1 januari 2021. Vanaf dan wordt aan alle buitenlandse bezoekers de toegang tot Taiwan ontzegd, met uitzondering van: houders van een verblijfsvergunning (ARC), diplomaten, zakenmensen met speciale inreisvergunningen en echtgenoten en kinderen van Taiwanese staatsburgers.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en in het dossier Coronavirus.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Taiwan (Republiek China) (vaak aangeduid als Chinese Taipei)
Hoofdstad
Taipei (2,668 miljoen inwoners, 10/2020)
Oppervlakte
36.192 km² (= 1,2 x België)
Aantal inwoners
23,566 miljoen (10/2020)
Staatshoofd
President TSAI Ing-wen (herverkozen op 11 jan 2020)
Regeringsleider
Premier Su Tseng-chang (sinds 2019)
Taal
Mandarijn Chinees (officieel), Taiwanees en Hakka (spreektaal)
Munt
TWD Wisselkoers
Belangrijke steden
Xinpei City (4.015 million), Taichung City (2.818 million), Kaohsiung (2.773 million) Taipei City (2.668 million), Taoyuan City (2.225 million), Tainan City (1.881 million)

Economische vooruitzichten

Taiwan blijft een van ‘s werelds belangrijkste economische en commerciële entiteiten. De economie van het eiland behoort tot de top 20 van de wereld, zowel wat betreft het bbp uitgedrukt in koopkrachtpariteit, als wat de in- en uitvoer betreft. Taiwan heeft een dynamische kapitalistische economie, die grotendeels wordt aangedreven door industriële bedrijven, vooral door de uitvoer van elektronica, machines en petrochemische producten. De economische groei is sterk afhankelijk van de uitvoer, die elk jaar goed is voor ongeveer 70% van het bbp. Door die grote afhankelijkheid van de export is de economie erg gevoelig voor schommelingen in de wereldwijde vraag.

Uit de mondiale grondstoffenstatistieken voor 2018, die de WHO op 2 april 2019 publiceerde, blijkt Taiwan op plaats 18 te staan in de ranglijst van de grootste exporteurs en op plaats 17 in die van de grootste importeurs. De recentste gegevens van Eurostat tonen aan dat Taiwan in 2018 wereldwijd de op 14 na grootste handelspartner van de EU was. In de ranglijst 2018 van grootste exportbestemmingen voor Amerikaanse goederen van het kantoor van de Amerikaanse handelsgezant (USTR) staat Taiwan op plaats 15. Volgens The Global Competitiveness Report 2018 van het Wereld Economisch Forum staat Taiwan met een perfecte score van 100 op plaats 1 wat macro-economische stabiliteit betreft. Taiwan scoort ook goed op het gebied van ICT-toepassingen (plaats 13), financieel bestel (plaats 7) en innovatievermogen (plaats 4). Net als in 2017 staat Taiwan op plaats 13 in de ranglijst van meest competitieve landen.

Bbp-groei

De forse groeitrend die eind 2017 werd ingezet, zette zich in de eerste jaarhelft van 2018 door. Vanaf de tweede jaarhelft van 2018 zorgden het handelsconflict tussen de VS en China, schommelingen in valutamarkten, het terugschroeven van bestellingen door Apple Inc. in november 2018, invoerheffingen enz. voor meer onzekerheid in de mondiale economie en de relevante toeleveringsketens. De globale groei stokte geleidelijk. Ook de Taiwanese economie ontsnapte niet aan deze trend. Door de hiervoor aangehaalde macro-economische factoren en de hogere referentieperiode werd het bbp-groeipercentage voor 2018 verlaagd naar 2,63% en werd de prognose voor 2019 bijgesteld naar 2,27%.

Export

Taiwan exporteerde nooit eerder zoveel als in 2018: het voerde voor USD 336 miljard uit, 5,9% meer dan in 2017. De levensbelangrijke sectoren van machines en elektrische apparaten tekenden voor het gros van de export. Het gaat om machines en mechanisch toestellen, elektrische apparaten en onderdelen en geluidsopname- en weergaveapparatuur. Deze sectoren waren in 2018 goed voor 55% van de totale export. Onedele metalen en producten vertegenwoordigden 9,4% van de export, kunststof en rubber 7,5%.

Minerale brandstoffen inclusief olie (-USD 37,6 miljard of 27,3% minder dan in 2017), farmaceutische producten (-USD 3,3 miljard of 15,4% minder) en andere chemische producten (-USD 2,9 miljard of 1,1% minder) wegen op de Taiwanese handelsbalans. Deze negatieve netto-exportcijfers gelden voor productcategorieën die Taiwan grotendeels in het buitenland moet aankopen. Vooral de handelstekorten voor minerale brandstoffen en afgeleide producten en in het bijzonder ruwe aardolie, petroleumgas en steenkool zijn in Taiwan bijzonder groot. Die negatieve kasstromen leggen de concurrentienadelen van Taiwan op de internationale energiemarkt bloot. Ze bieden Taiwan echter ook de kans om zijn mondiale economische positie te verstevigen door gericht in te zetten op innovaties op het gebied van alternatieve energiebronnen.

Nagenoeg driekwart (73,8%) van de uitgevoerde Taiwanese producten (in waarde) gaan naar andere Aziatische landen. 41,2% van de totale export van Taiwan (goed voor een waarde van USD 138,3 miljard) is bestemd voor China en Hongkong. 13,3% van de uitgevoerde goederen is naar Noord-Amerikaanse invoerders gegaan (11,8% van de totale Taiwanese export is bestemd voor de VS, goed voor een waarde van USD 39,7 miljard). Nog eens 9,4% van de uitgevoerde Taiwanese goederen gaan naar Europa. De grootste klanten zijn Duitsland (2,1% of USD 7,1 miljard), Nederland (1,8% of USD 5,9 miljard) en het VK (1,1% of USD 3,9 miljard). Daarna volgt Oceanië (1,3%). Daar zijn de grootste afnemers Australië (1,1% of USD 3,6 miljard), Zuid-Amerika (exclusief Mexico en de Caraïben - 1,1%) en Afrika (0,6%). De uitvoer naar alle grote handelspartners nam toe, behalve naar de ASEAN-landen. Zo lag de waarde van de uit China (en Hongkong) ingevoerde producten in 2018 6,2% hoger dan in 2017. De export naar Japan steeg met 11,2%. Die naar de EU met 8,4% en die naar de VS met 7,5%. De export naar ASEAN-landen daalde met 0,62%, na de forse groei met 14,2% in 2017. In vergelijking met 2017 werden de grootste stijgingen genoteerd met: Nederland (+ 18%), Australië (+ 15,7%), India (+ 14,5%), Japan (+ 14,5%) en Duitsland (+ 9,2%).

De Taiwanese export van dienstenhandel was in 2018 goed voor een waarde van USD 50.359 miljoen. Het ging om diensten gelinkt aan reizen (27,2%), transport (21,7%) en goederen (8,8%). In vergelijking met 2017 is de totale exportwaarde van de diensten met 11,5% gestegen.

Import

De import van goederen steeg in 2018 met 10,5%, goed voor een waarde van USD 286,6 miljard. Machines en mechanisch toestellen, elektrische apparaten en onderdelen, geluidsopname- en weergaveapparatuur enz. vertegenwoordigden 38,6% van de totale invoer in 2018, gevolgd door minerale producten (19,2%) en chemische producten (10,6%).

In 2018 voerde Taiwan vooral in uit China (en Hongkong) (19,3%), Japan (15,4%), de Verenigde Staten (12,12%), ASEAN-landen (12,05%) en de EU (9,8%). De invoer met de grootste handelspartners nam toe. Zo lag de waarde van de uit China (en Hongkong) ingevoerde producten in 2018 7,1% hoger dan in 2017. De invoer uit Japan en Korea steeg met respectievelijk 5,2% en 15,6%. De invoer uit de EU steeg met 7,4%, uit de VS met 14,8% en uit ASEAN-landen en India met respectievelijk 11,2% en 6,6%.

De Taiwanese invoer van dienstenhandel was in 2018 goed voor een waarde van USD 57.175 miljoen. Het ging hierbij vooral om diensten gelinkt aan reizen (34%), transport (21,7%) en goederen (6,6%). In vergelijking met 2017 is de totale importwaarde van de diensten met 6,2% gestegen. Taiwan heeft een handelstekort voor diensten ten belope van USD 6.816 miljoen.

Handel met de EU

In 2018 exporteerde de EU vooral machines en mechanisch toestellen, elektrische apparaten en onderdelen, geluidsopname- en weergaveapparatuur enz. (34,9%), chemicaliën (19,5%) en transportmaterieel (15,6%) naar Taiwan. Taiwan exporteerde vooral machines en mechanisch toestellen, elektrische apparaten en onderdelen, geluidsopname- en weergaveapparatuur enz. (50%), onedele metalen (18,5%) en transportmaterieel (8,9%) naar de EU. 

Binnenlandse vraag en verbruik

In 2018 is de binnenlandse vraag op jaarbasis met 3,22% toegenomen. Opvallend is dat de helft van de economische groei tussen 2008 en 2017 te danken is aan de binnenlandse vraag. De buitenlandse vraag (handel) is goed voor de andere helft. De binnenlandse vraag zal in 2019 verder groeien door investeringen in infrastructuur voor gezondheidszorg en energie in het kader van het nationale plan voor de ontwikkeling van de infrastructuur. De Taiwanese regering verwacht dat de binnenlandse vraag in 2019 met 2,04% stijgt.

In 2018 steeg het binnenlands verbruik met 2,05%: de groothandel groeide met 3,6% (de sector laat zo voor het tweede jaar op rij een groei optekenen) en de retailsector groeide met 3,2%, de sterkste groei in de afgelopen 4 jaar. De voeding- en drankensector groeide met 4,6%, de sterkste groei in 7 jaar.

In vergelijking met 2017 steeg de consumptieprijsindex (CPI) in 2018 met 1,35%. De consumptieprijs voor goederen steeg met 2,03% en die voor diensten met 0,92%. Als we fruit en groenten buiten beschouwing laten, steeg de CPI met 1,56%. De kern-CPI steeg met 1,22%. De stijging van de CPI is voornamelijk toe te schrijven aan hogere transportkosten (door de stijgende olieprijzen op de internationale markten), de hogere prijzen voor sigaretten en eieren en de meeruitgaven voor melk, vis en schaaldieren en levensmiddelen. Daar tegenover staan de lagere prijzen voor fruit en groenten door de vrij gunstige weersomstandigheden in 2018. Voor 2019 verwacht Taiwan een stijging van de inflatie met slechts 0,73% door een beperkte toename van de particuliere consumptie (53% van het bbp in 2017), ondanks de verhoging van de minimumlonen met 5% die begin 2018 werd doorgevoerd.

Lage werkloosheid

De werkloosheidsgraad bleef met 3,71% laag in 2018 (0,05% lager dan in 2017). In 2018 telde Taiwan 440.000 werkzoekenden, 3000 of 0,7% minder dan in 2017. De werkloosheidsgraad bij 15- tot 19-jarigen bedroeg 8,46% en bij 20- tot 24-jarigen 11,98% (de groep met de meeste werkzoekenden). De werkloosheidsgraad daalt naarmate de leeftijd stijgt.

Eind 2018 waren 11,47 miljoen mensen aan het werk, 75.000 of 0,66% meer dan eind 2017. De arbeidsparticipatiegraad bedroeg 58,99%, 0,16% meer dan het jaar daarvoor. Het aantal werknemers nam toe met 0,86% in de dienstensector, met 0,49% in de maaksector en met 0,72% in de landbouwsector. Het inkomen van werknemers buiten de landbouwsector steeg met 2,57% tot een gemiddelde van NTD 40.980.

Deviezenreserves

Eind 2018 beschikte Taiwan over deviezenreserves ten belope van USD 461,78 miljard. Dit is USD 10,3 miljard of 2,28% meer dan in 2017. De marktwaarde van beleggingen in effecten en NTD-deposito's in handen van buitenlandse portefeuillebeleggers, bedroeg USD 336,6 miljard of 73% van de deviezenreserves.  Taiwan heeft de op vier na grootste deviezenreserves ter wereld, na China, Japan, Zwitserland en Saudi-Arabië.

Vooruitzichten 2019

Voor 2019 wordt een lagere groei verwacht door een dalende vraag van de grootste handelspartners zoals China en Hongkong. De gespannen handelsrelaties tussen de VS en China kunnen wegen op de economische activiteit van Taiwan, aangezien Taiwan sterk geïntegreerd is in de Chinese waardeketen. Taiwanese ondernemingen hebben fors in productievestigingen in China geïnvesteerd en meer dan 40% van de Taiwanese uitvoer is bestemd voor China en Hongkong. Taiwan heeft echter ook gebruik gemaakt van de handelsoorlog tussen de VS en China om 40 Taiwanese ondernemingen terug te lokken en is goed op weg om de vooropgestelde jaartarget van 50 ondernemingen en NTD 250 miljard (USD 8 miljard) te halen. Heel wat Taiwanese ondernemingen werden meegesleurd in de almaar hevigere tarievenoorlog en zagen hun kosten in China de pan uitrijzen, waardoor Taiwan een pak aantrekkelijker werd.

De start van het infrastructuurontwikkelingsplan in 2017 heeft geleid tot meer overheidsuitgaven. Het plan focust op de modernisering van het spoornet en van de waterbevoorrading en op de ontwikkeling van hernieuwbare energieën, stedelijke gebieden en innovatie tegen 2025. Men verwacht ook een stijging van de uitgaven voor defensie. Taiwan verwacht ook een toename van de begrotingsmiddelen door hogere belastingen op inkomsten en financiële transacties. Hierdoor kan de regering het begrotingstekort beperken. De overheidsschuld – nagenoeg volledig in NTD en verschuldigd aan binnenlandse investeerders – blijft laag.

De gespannen relatie met het Chinese vasteland blijft de grootste uitdaging voor Taiwan om zijn internationaal isolement te doorbreken. De presidents- en parlementsverkiezingen in 2016 werden gewonnen door de Democratische Progressieve Partij (DPP). Tsai Ing-wen werd president. Dit zorgt voor een kentering in het beleid ten opzichte van het Chinese vasteland. De DPP heeft een uitgesproken standpunt. Ze weigert de consensus van 1992 officieel te erkennen, die de relaties tussen beide zijden van de Straat van Taiwan regelt, waaronder het 'Eén-China'-principe.[EV1]  Die spanning zal wellicht verder toenemen met de presidents- en parlementsverkiezingen van 11 januari 2020.

Informatiebronnen:

Nationale Ontwikkelingsraad, Taiwan: www.ndc.gov.tw
Raad voor Buitenlandse Handel, MOEA: www.trade.gov.tw
Instituut voor Economisch Onderzoek Chung-Hua: www.cier.edu.tw
Directoraat-Generaal Budget, Verrekening en Statistieken: www.dgbas.gov.tw
Nationaal Bureau voor de Statistieken: https://eng.stat.gov.tw

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Taiwan