U bent hier

Zakendoen in Taiwan

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).

Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.

Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.

Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.

Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktbenadering

Directe aanpak

Rechtstreeks verkopen op de Taiwanese markt kan moeilijk zijn doordat het een kleine markt is en het koopgedrag constant verandert. Bovendien moeten ingevoerde goederen en diensten voldoen aan de lokale normen en voorschriften inzake etikettering. Een directe aanpak zal duur zijn om de geschikte vertegenwoordiger te vinden die kan zorgen voor certificaten en invoervergunningen. Daarom benaderen de meeste exporteurs die nieuw zijn voor de markt de markt via lokale zakenpartners (agenten of distributeurs). 

Via een tussenpersoon

Lokale tussenpersonen zullen de bekwaamheid hebben om ter plaatse technische en taalondersteuning te geven. Ze zorgen er ook voor dat aan de lokale normen en regelgeving wordt voldaan. Een mogelijke valkuil is dat de lokale agent gewoonlijk meerdere buitenlandse merken vertegenwoordigt en bijgevolg misschien niet volledig aan uw producten zal zijn toegewijd.

Taiwanese bedrijven houden rekening met heel wat factoren wanneer ze beslissen om een partnerschap aan te gaan en een aankoop te doen. Die factoren hebben onder andere betrekking op technische ondersteuning, dienst naverkoop, productprestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid van software en algemene inzet. Voor de meeste eindafnemers is de prijs nog altijd het belangrijkste gegeven, terwijl ook de kwaliteit en de verpakking belangrijk worden wanneer de prijs aanvaardbaar is. Om een wederzijds betrouwbare partnerschap aan te gaan worden Vlaamse leveranciers aangemoedigd om te voorzien in technische opleiding en om promotionele artikelen aan te bieden, de markt te bezoeken en plaatselijke evenementen te steunen, zoals klantenbezoeken, de deelname aan vakbeurzen en reclamecampagnes, om er maar enkele op te sommen. 

Een bedrijf opstarten

In Taiwan een dochteronderneming, bijkantoor, vertegenwoordigingskantoor, werfkantoor of joint venture oprichten is vrij eenvoudig. Met 17% behoort de vennootschapsbelasting er tot de laagste ter wereld. Een fusies of overname behoort ook tot de mogelijkheden, maar daarvoor is knowhow op het vlak van eerlijke handel en antitrustwetgeving onontbeerlijk. Met weinig administratieve rompslomp krijgen buitenlandse investeerders snel goedkeuring van de Taiwanese Ministry of Economic Affairs Investment Commission (MOEAC) om een bedrijf in Taiwan op te zetten. Toch raadpleegt u het best een lokale advocaat en accountant met een goede reputatie. Zij begeleiden u bij elke stap om Taiwanese vestiging op te richten.

Nuttige links:

Digitale communicatiekanalen

Taiwan, dat als soevereiniteit de volledige democratie en vrijheid geniet, staat volledig open voor internationale sociale mediaplatforms. Deze internationale platforms, met de voordelen van technische tools en marketingkracht, nemen een absolute dominante positie in op de digitale markt van Taiwan.

Vlaamse bedrijven die via digitale marketing op de markt willen komen, kunnen voor de volgende methodes kiezen:

1. Gebruik traditionele e-mails om eigen gegevens, linken naar uw bedrijfs- of evenementenwebsites te verzenden. Dit vraagt ​​om goede doelgroepdata en AVG-beheer.

Momenteel is toestemming voor cookies de meest gebruikte rechtsgrondslag waarmee websites persoonlijke gegevens kunnen verwerken en cookies kunnen gebruiken. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de juridische omgeving en de omgang met cookies van derden door grote browserspelers zoals Google, Yahoo en Bing.

2. Om advertenties weer te geven zoals banners, native ads, tekstlink, stream videoadvertenties op internationale sociale mediaplatforms zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Pinterest, Google +, YouTube en Twitter. Deze hebben allemaal een dominante positie op de sociale mediaplatforms van Taiwan.

3. Gebruik instant messaging-apps die het populairst zijn in Taiwan: Line, WeChat, Facebook Messenger

4. Programmatic Buying: doelgroep als publiek. Adverteren kan via Ad Exchange apparaat-, media- en eilandposities overschrijden. Deze methode kan automatisering en realtime reclame voor de juiste doelgroep vervullen. Dit hangt normaal gesproken af ​​van een lokaal digitaal marketingbureau dat de juiste doelgroepen, crossmediale en taalredactie voor Vlaamse bedrijven kan lokaliseren.

Om een ​​dergelijke partner te vinden, kunnen Vlaamse bedrijven een potentiële dienstverlener of media zoeken bij Digital Marketing Association Taiwan http://www.dma.org.tw

DMA in Taiwan heeft 153 groepsleden en 10 individuele leden. De groepsleden omvatten hoofdportaalwebsites, inhoudswebsites, sociale netwerken, online marketingbedrijven, geïntegreerde reclamebureaus/digitale marketingafdelingen van media-inkoopbedrijven en mobiele marketing-, productie- en digitale serviceproviders.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Vlaamse bedrijven kunnen partners vinden via:

 • Internationale evenementen en lokale vakbeurzen: Taiwanese bedrijven zijn actief in het organiseren en bezoeken van internationale evenementen, zoals vakbeurzen, conferenties, fora. Ze staan bekend voor hun sourcing en bekwaamheid op het gebied van zakendoen. De deelname aan grote lokale vakbeurzen is een goed begin om relaties op te bouwen en expertise op te doen.
 • Flanders Investment & Trade biedt een aantal diensten aan om Vlaamse exportbedrijven te helpen hun goederen en diensten naar Taiwan te exporteren. Via ons kantoor in Taipei bieden we verschillende middelen en diensten aan, zoals de organisatie van contactbijeenkomsten, technologie- en productseminaries, handelsmissies en vakbeurzen. We geven ook adressen om u te helpen bij het vinden van een lokale partner.

Er moet worden opgemerkt dat Taiwanese bedrijven wettelijk gezien niet verplicht zijn om financiële informatie vrij te geven aan het publiek, tenzij ze beursgenoteerd zijn. Het is niet eenvoudig om de financiële toestand van een bedrijf te weten te komen, tenzij u er gewoon rechtuit om vraagt.  De Taiwanese privacywetgeving maakt het trouwens moeilijk om achtergrondinformatie over individuele personen te verzamelen. Due diligence-onderzoeken (bedrijfsonderzoek) worden doorgaans uitgevoerd door particuliere bedrijven die kredietcontroles doen tegen een hoge vergoeding. Lokale advocaten, boekhouders en professionele federaties kunnen een goede bron van informatie zijn. Er wordt ook aangeraden om een bezoek te brengen aan het bedrijf en zijn commerciële referenties, zoals klanten en leveranciers, om zo de reputatie en de bekwaamheid van uw partner op een subtiele manier door te lichten. 

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Kostprijzen worden bij voorkeur in USD opgegeven, hoewel andere vrij verhandelbare wereldvaluta ook aanvaard worden. Het Taiwanese bankwezen en het internationale overmakingssysteem zijn vooruitgestreefd. Er bestaan ook geen beperkingen op het belemmeren van buitenlandse leveranciers om geld te ontvangen voor geleverde goederen of diensten. Er wordt algemeen gebruik gemaakt van onherroepelijke kredietbrieven. Dergelijke brieven worden ook ten sterkste aangeraden om risico's te vermijden. Kredietbrieven van toonaangevende Taiwanese financiële instellingen worden meestal bevestigd door Europese of Amerikaanse banken.

In een kredietbrief reikt de bank van de importeur een document uit waarin wordt verklaard dat de bank de exporteur zal betalen van zodra alle voorwaarden van de kredietbrief zijn vervuld. Voorwaarden die kunnen worden gespecificeerd zijn bijvoorbeeld kwantiteit, beschrijving en documentatie. De bewijslast ligt bij de exporteur die ervoor moet zorgen dat de documenten en verzonden hoeveelheden juist zijn. Anders riskeert de exporteur dat de goederen niet worden betaald. Een kredietbrief betrekt ook de importeur bij het contract en zorgt ervoor dat die zijn belofte niet kan verbreken of zich niet uit de overeenkomst kan terugtrekken. Kredietbrieven zorgen voor zekerheid, vooral wanneer u een grote transactie doet of zaken doet met nieuwe klanten.

Importeren op basis van collecties is toegestaan onder de incassovorm ‘documents against payment’ (D/P) of ‘documents against acceptance’ (D/A). Het documentair incasso wordt ook gebruikt voor transacties om de bankkosten te drukken. Wanneer u gebruik maakt van het documentair incasso, vertrouwt u de afhandeling van uw commerciële documenten toe aan uw bank. De exporteur produceert en verzendt de goederen en bezorgt daarna al de nodige documenten aan zijn bank in België, samen met een op de koper getrokken wisselbrief. De bank van de exporteur bezorgt de documenten aan de bank van hun agent in Taiwan. Als de wisselbrief betaalbaar is op zicht geeft de bank van de koper in Taiwan de documenten vrij en voert de koper de betaling uit om de goederen te verkrijgen. Wanneer de wisselbrief betaalbaar is in de toekomst, bijvoorbeeld 60 dagen na zicht, zal de koper de wisselbrief aanvaarden en overeenkomen om de betaling uit te voeren op een afgesproken datum in de toekomst. De laatste methode wordt echter zelden gebruikt door Belgische exporteurs om het risico op niet-betaling te vermijden.

Tips bij het zakendoen

Wat u zeker wel mag doen.

 • Naamkaartjes: De uitwisseling van naamkaartjes is een gebruikelijke praktijk in de Taiwanese zakenwereld. Daarom wordt u aangeraden om altijd een grote voorraad bij u te hebben aangezien u er honderden kan nodig hebben tijdens een kort bezoek.
 • Taiwanezen zijn zeer gastvrij en zijn bereid een vreemdeling in nood te helpen, misschien wel meer dan in Europa gebruikelijk is. Wees ontvankelijk voor hun vriendelijkheid en probeer deze te beantwoorden.
 • Confucianistische waarden: De mensen hebben geleerd om het gezag en de gemeenschap te respecteren, zich deugdzaam te gedragen, hard te werken en te leren, extreme situaties te vermijden en een gematigd leven te lijden. Taiwan is een collectivistische samenleving. Mensen behandelen elkaar met respect ongeacht hun persoonlijke gevoelens en doen zelden iets wat anderen in verlegenheid brengt. Als u die kwaliteiten aan de dag legt, zal u meer succes hebben in uw zakenrelaties. Het concept "goede naam" speelt nog altijd een grote rol bij sociale interacties in Taiwan. Gezichtsverlies kan een inbreuk zijn op de sociale conventies die de fundamenten vormen van het dagelijkse leven. Vlaamse zakenlieden die Taiwan bezoeken moeten zich echter niet al te veel zorgen maken over dit concept, zolang ze zich houden aan de normale normen van beleefdheid, stiptheid en respect voor de mensen waar ze mee omgaan.
 • Het is van vitaal belang om in Taiwan tijd door te brengen met uw vertegenwoordiger om het product duidelijk uit te leggen, op een efficiënte manier voorwaarden te onderhandelen en netwerken te ontwikkelen op de markt. De kwaliteit van de contacten van uw agent of vertegenwoordiger zullen vaak een belangrijker verkoopargument zijn dan de intrinsieke verhandelbaarheid van uw product.

Wat u zeker niet mag doen.

 • Cold calling is niet de juiste manier om zakelijke relaties aan te knopen in Taiwan.
 • Hoewel het belangrijk is om de Taiwanese cultuur te begrijpen, mag u de Belgische kenmerken van het zakendoen die u onderscheiden van andere buitenlandse concurrenten en uw Chinese klanten niet uit het oog verliezen. Focus op de details van de transacties alsook op de culturele factoren. Er is een duidelijk verschil tussen de Westerse en de Taiwanese houding tegenover contracten.  Terwijl Belgen een contract kunnen beschouwen als een wettelijk bindend instrument van de zaken tussen twee bedrijven, beschouwen de Taiwanezen een contract als een intentieverklaring, waarbij de inhoud opengelaten wordt om dan ten gepaste tijde te worden ingevuld met praktische details. 
 • Wat het geven van geschenken betreft, geef geen scharen, messen of andere snijdende voorwerpen, aangezien dit traditioneel aangeeft dat u de relatie wil
  verbreken. Vermijdt uurwerken, zakdoeken of sandalen van stro, aangezien die worden geassocieerd met begrafenissen en de dood.
 • Fooien geven maakt geen deel uit van de cultuur in Taiwan, dus voel u zeker niet verplicht op dit te doen. Het kan wel van u verwacht worden in grote internationale hotels, maar niet elders. Sommige restaurants rekenen automatisch 5-15% fooi aan, die gewoon op uw rekening wordt opgenomen.

Duurzaam internationaal ondernemen

De Taiwanese MVO-initiatieven werden oorspronkelijk door de overheid aangestuurd. De overheid neemt proactieve maatregelen om de duurzaamheid van de Taiwanese investeringen in het land en hun overzeese transacties te garanderen, binnen de uitdagingen van een competitieve markt die tot stand is gekomen door de nuances van de globalisering. De overheid heeft het Industrial Development and Investment Center (Centrum voor Industriële Ontwikkeling en Investering) van het Ministerie van Economische Zaken (www.moeaidb.gov.tw) opdracht gegeven om te waken over de promotie van MVO en de uitvoering ervan te versnellen, zowel op industrieel als op ondernemingsniveau. Het Ministerie van Economische Zaken werkte ook samen met verschillende ngo's, zoals de Asia Foundation in Taiwan (AFIT) om MVO te promoten en te institutionaliseren binnen Taiwanese bedrijven die zowel lokaal als in overzeese gebieden actief zijn, alsook in de buitenlandse bedrijven in Taiwan.

Om Taiwanese bedrijven aan te sporen maatschappelijk verantwoord (mvo) te ondernemen, kondigden de Taiwanese beurs (TWSE) en de Financiële Toezichtcommissie aan dat beursgenoteerde bedrijven in de levensmiddelenindustrie, de chemische sector en de financiële dienstverlening, alsook bedrijven met een volstort kapitaal boven 10 miljard Nieuwe Taiwanese dollar, verplicht zijn om jaarlijks een mvo-rapport te schrijven. Deze regelgeving trad in september 2014 in voege.

Ook de particuliere sector speelt een belangrijke rol. Door de komst van maatschappelijke organisaties en ngo’s worden kwesties zoals het klimaat, de mensenrechten en eerlijke handel meer bepleit. Dat versnelt de populariteit van mvo in de Taiwanese zakenwereld. Het populaire magazine ‘Global Views Monthly’ (www.gvm.com.tw) en het magazine ‘CommonWealth’ (http://english.cw.com.tw) organiseren jaarlijks de ‘Taiwan’s Excellence in Corporate Social Resposibility Prizes’ en nodigen de premier uit om bedrijven met nieuwe, toekomstgerichte waarden te belonen. Voor de toekenning van de prijzen doet de jury een beroep op verschillende bronnen, waaronder de website van de Verenigde Naties, de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de Dow Jones Sustainability Group Index.

Nuttige links:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Taiwan