U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Infrastrucuur

Het tekort aan infrastructuur is een probleem dat wereldwijd voorkomt, en Peru is geen uitzondering. Volgens het "Plan Nacional de Infraestructura” van AFIN (lobbygroep voor infrastructuur in Peru), zou er in de periode 2016-2020 een investering van 69 miljard USD moeten gebeuren om het tekort aan infrastructuur op te vangen.

Dit bedrag bestaat uit:

 • Transport (lucht, land, water)               21,3 miljard
 • Mobiele telefonie en breedband            12,6 miljard
 • Elektriciteit                                         11,4 miljard
 • Ziekenhuisbedden                                9,5 miljard
 • Drinkwater en afvalverwerking             7,0 miljard
 • Irrigatie                                              4,5 miljard
 • Scholen                                              2,6 miljard

De Peruaanse overheid is niet ongevoelig voor deze oproep, en tracht een gunstig klimaat te creëren voor zowel private als publieke investeringen in de sector. Zo staat de overheid open voor publiek-private partnerschappen, inclusief financiering van het Peruaanse pensioenfonds (AFP).

Het verder ontwikkelen van de vervoersinfrastructuur is prioritair voor de huidige regering (wegen, spoorwegen, havens en luchthavens) om zo het concurrentievermogen te vergroten en een politiek-economisch platform te creëren met Azië. De noodzakelijke investeringen voor 2016-2020 in deze sector worden geschat op ongeveer 1 miljard USD. Het Ministerie van Transport en Communicatie (Ministerio de Transporte y Comunicación - MTC) investeert via overheidsprojecten en publiek-private samenwerkingsverbanden om haar doeleinden te realiseren. Deze investeringen worden gekanaliseerd via ProInversión.

Drie projecten zullen worden uitgevoerd in 2016:

 • Salaverry: modernisering en ontwikkeling van Multipurpose Terminal Salaverry;
 • Chimbote: ontwerp, financiering, bouw, exploitatie en onderhoud van een containerterminal;
 • Ilo: ontwikkeling en exploitatie van Multipurpose Port Terminal.

De Vlaamse knowhow kan zeer waardevol zijn voor Peru, zeker op het vlak van haveninfrastructuur. Meer informatie vindt u ook op onze website

Nieuwe projecten met private investeringen in energie worden gepubliceerd op de website van ProInversión: www.proinversion.gob.pe.

Mijnbouw

Mijnbouw is de belangrijkste exportsector in Peru. Investeringen in deze sector bedroegen 8 miljard USD in 2015 en de inkomsten vertegenwoordigen ongeveer 12% van het BBP. Peru is dan ook één van de grootste wereldproducenten van zilver, koper, zink, tin, goud, enz.

Terwijl sommige grote projecten werden geblokkeerd door sociale conflicten (bv. Conga en Tia Maria), zitten er daarentegen niet minder dan 12 grote projecten met een totale investering van meer dan 12 miljard USD in de pijplijn. Deze activiteiten zullen waarschijnlijk binnenkort opgestart worden.

SECTORTRENDS

De volgende drie trends zullen de mijnsector beïnvloeden in de komende jaren:

1. Lagere prijzen zorgen voor optimalisatie van processen en innovatie, om zo de kosten te drukken en de te verhogen.

2. De ecologische bezorgdheid geldt op twee niveaus:
a) Sanering van de verlaten mijnen (brownfields) en mijnsluiting. Een nieuwe wet bepaalt dat de Peruaanse staat verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de verlaten (zonder aanwijsbare eigenaar) mijnen. Het staatsbedrijf Activos Mineros voert deze saneringen uit met een budget van de overheid.
b) Mijnsluiting is ook een nieuwe en groeiende activiteit in Peru. Sinds enkele jaren moeten alle mijnbouwers financiële garanties voorleggen aan de Staat, waarvan gebruik gemaakt wordt indien de mijn effectief wordt gesloten. Bij de sluiting van een mijn moeten er allerlei sanerings- en opruimwerken gebeuren, en hier kunnen Vlaamse bedrijven een rol van betekenis spelen.

3. De sociale behoeften van de omliggende gemeenschappen zijn een integraal onderdeel van een mijnbouwproject en moeten deel uitmaken van de planning van het mijnbouwbedrijf, dit met het doel om het project duurzaam te maken en sociale onrust te vermijden.

De markt voor mijnuitrustingsgoederen wordt geschat op jaarlijks minimum 800 miljoen USD, meestal voor zwaar rollend materieel, maar ook voor technologie, onderhoud en uitrustingsgoederen voor engineering. Ferreyros (Caterpillardealer voor Peru) en Komatsu Mitsui (Komatsudealer voor Peru) zijn de grootste verdelers van rollend materieel in Peru.

MIJNBOUWBEURZEN

Beurzen zijn ideaal om snel in contact te geraken met Peruaanse mijnen. Twee beurzen zijn belangrijk:

1) Perumin is de beurs met de meeste internationale aanwezigen, en wordt tweejaarlijks georganiseerd in de stad van Arequipa in de loop van de maand september. De volgende editie zal in 2017 zijn.

2) Expomina is kleiner dan Perumin maar brengt om de twee jaar de belangrijkste mijnbouwleveranciers samen in Lima. De volgende editie van Expomina zal in september 2016 zijn.

Nuttige link met nieuwsberichten over de mijnbouw in Peru: http://gestion.pe/noticias-de-mineria-peru-1520

Energie

Als gevolg van de snelle economische ontwikkeling in Peru, is de energieconsumptie per capita de laatste jaren met 5% per jaar gegroeid. De totale consumptie van elektriciteit bedroeg 48.000 GWh in 2015, waarvan het overgrote deel wordt gegenereerd door waterkracht en thermisch gas.

Vanaf 2010 bedroegen de jaarlijkse investeringen in energieproductie tussen 1,4 en 2,7 miljard USD. Het zijn vooral buitenlandse bedrijven die instaan voor deze investeringen: Endesa/Enel, EnerSur/Engie, Globeleq, Duke Energy en ISA Group.

De Peruaanse overheid tracht sinds 2008 hernieuwbare energie te promoten. Er is een enorm potentieel in Peru voor technologie rond hernieuwbare energie. Er is een goede interactie tussen windenergie en hydro-elektrische energie. Uit studies blijkt ook dat de windkracht aan de Peruaanse kust één van de beste is op wereldvlak. Een belangrijke speler is Sowitec. Het Duitse bedrijf is in volle expansie in Latijns-Amerika met projecten in Arequipa, Piura, Ica en Cajamarca.

Het is pas sinds kort dat de productie van zonne-energie een rol begint te spelen in Peru. In 2012 werden de eerste zonne-energiecentrales in gebruik genomen, in het zuiden van het land (Tacna). In 2014 werd een windpark met 64 windmolens in gebruik genomen in Talara, in het noorden. De ontwikkeling van zonne-energie zal in de komende jaren versterken, aangezien Peru, samen met het noorden van Chili, één van de meest interessante landen ter wereld is voor de productie van zonne-energie omwille van de sterke concentratie aan UV-stralen (strategisch zelfs beter dan de Sahara/Noord-Afrika).

Een positieve trend is dat de prijzen van hernieuwbare energie in Peru zeer concurrentieel zijn; zo bedroeg de prijs voor windenergie in februari 2015 36,84 USD/MWh, en voor zonne-energie 47,98 USD/MWh, wat top is in de wereld.

Peru heeft eveneens een zeer groot hydro-elektrisch potentieel, dat bijna 90.000 MW bereikt, bijna voldoende om heel Brazilië te bevoorraden. In dit kader sloot Peru ook verschillende overeenkomsten af met Brazilië. Het gaat meer bepaald om de constructie van hydro-elektrische centrales op de oostelijke flank van de Andes, die tot 7.200 MW zouden kunnen produceren.

Er is ook genoeg potentieel op het vlak van biomassa, getijdenenergie en geothermische energie. Het doel van de Peruaanse autoriteiten is om 5% van de energiematrix met hernieuwbare energie te bereiken in 2018.

Op de site van ProInversión (Peruaans agentschap ter promotie van privé-investeringen) kan men ook een belangrijk overzicht vinden van belangrijke energieprojecten voor de komende jaren: www.proinversion.gob.pe.

Agro-industrie

In 1986 bedroeg de totale oogst van asperges ongeveer 17.000 ton; in 2013 was dit 380.000 ton. Vandaag is Peru de grootste exporteur ter wereld van deze groente. Dit voorbeeld zet deze productietak aan tot verdere investeringen. Peru heeft daarbij het voordeel van het grote aantal klimaatstypes in het land, waardoor er meerdere oogsten per jaar mogelijk zijn. Voor de export wordt het geholpen door het tegenseizoenseffect tegenover het noordelijk halfrond.

Peru heeft een van de beste landbouwopbrengsten ter wereld:

 • Suikerriet (2de)
 • Asperges, olijven (3de)
 • Artisjokken (4de)
 • Druiven (6de)
 • Avocado's (11de)

De landbouwsector is welvarend, en de lokale bankensector heeft daaromtrent een enorme belangstelling voor het bevorderen van projecten. In 2013 werd voor ongeveer 100.000 hectares asperges, avocado’s, druiven en mango's gekweekt.

In de regio La Libertad in het noordwesten van Peru is er 100.000 hectare geïdentificeerd voor ontwikkeling, en deze zullen gepaard gaan met een investering van 600 miljoen USD. In Huancavelica is het bouwen van een kanaal van 72 km lang voorzien.

De agro-industriesector zal in de toekomst wel te kampen krijgen met enkele problemen om verder op competitieve wijze groenten en fruit aan te bieden. Dit door de opwaardering van de Sol (lokale munt), de stijging van arbeids- en terreinkosten, het tekort aan infrastructuur, wijziging van de arbeidswetgeving (formalisatie van de sector), een tekort aan water en de gevolgen van de klimaatverandering. Er is dringend nood aan een verhoging van de productiviteit en vernieuwing van landbouwtechnologie om hun concurrentiepositie op lange termijn te behouden.

Mogelijkheden voor de Vlaamse exporteur:

 • processing- en verpakkingsuitrusting (opvullen, afsluiten, verzegelen, etiketteren) van alle soorten flexibele en harde verpakkingen, en ook glas- en plasticflessen;
 • uitrusting voor flessenafvulling;
 • machines voor de melkindustrie;
 • warmte-uitwisselaars;
 • machines voor tarwe- en graanverwerking;
 • machines voor de conditionering van fruit, groenten en noten.

In de voedingssector organiseert de Associación de Exportadores del Perú (ADEX) jaarlijks eind augustus de voedingsbeurs Expo Alimentaria. Voor meer informatie: www.expoalimentariaperu.com

Milieu

Op het vlak van milieu is er nog heel veel werk aan de winkel in Peru, en dit biedt mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven in deze sector.

Op het vlak van afvalverwerking, bijvoorbeeld, staat Peru nog nergens. In Lima is er 8.500 ton afval per dag, in de rest van het land loopt deze hoeveelheid op tot 10.000 ton. Bijna alles wordt opgevangen door honderden private bedrijven (ingehuurd door de gemeenten) en gaat naar stortplaatsen. Meestal blijft alles op die stortplaatsen liggen of wordt het afval verbrand. Recyclage is bijna onbestaande in Peru aangezien dit niet verplicht is. In Lima wordt slechts 4% van al het afval gerecycleerd. Alleen de gemeenten San Borja en Surco (in Lima) hebben faciliteiten om te composteren. De twee gemeenten kunnen maximaal 392 ton organisch afval per maand verwerken. De overheid is echter wel van plan om tegen 2021 het recycleren verplicht te maken en van deze recyclageactiviteiten een winstgevende business te maken.

In Peru wordt 70% van het industrieel- en huishoudelijk afvalwater geloosd zonder verder behandeld te worden. Met leningen van de Wereldbank is er een begin gemaakt met de bouw van verschillende waterzuiveringstations in Lima. Andere centrales in de provincie staan op het programma. In andere industrietakken groeit het milieubewustzijn en ook de wetgeving wordt strenger. Zo bestaat de recente verplichting voor brouwerijen en bottelarijen om hun afvalwater te zuiveren.

De milieueffectstudies van het Directoraat van Milieuzaken van het Ministerie van Energie en Mijnen verwijzen zowel naar de grote als middelgrote mijnbouwprojecten en streven naar een duurzame ontwikkeling met inachtneming van het milieu en een positieve relatie met de lokale gemeenschap.

Ook in andere industrietakken groeit het milieubewustzijn en ook de wetgeving wordt steeds strenger. Een voorbeeld is de recente verplichting voor brouwerijen en bottelarijen om hun afvalwater te zuiveren.

Drank en voeding

Het bbp in Peru is de laatste jaren gestegen tot 6.000 USD per capita. Er is dan ook een groeiende vraag naar producten van hogere kwaliteit. Voor Vlaamse exporteurs van premiumproducten zijn er interessante mogelijkheden, in tegenstelling tot producten van lagere kwaliteit, die niet concurrentieel zijn tegenover de lokale productie. Vooral de volgende categorieën zitten in de lift: premium bier, biologische en gezonde producten, chocolade en ingrediënten voor de voedingsindustrie.

Premium bier

Sinds enkele jaren zijn microbrouwerijen zeer populair geworden. In 2015 werd één miljoen liter ambachtelijk bier geproduceerd in Peru, een verdrievoudiging tegenover 2014. Elk goed restaurant heeft nu premiumbieren op haar menukaart. De vraag in de horeca blijft stijgen, en daarom is het aangeraden om met een lokale distributeur te werken.

Organische en gezonde producten

Een andere belangrijke trend is de focus op bio- en gezonde voeding. Bio-markten en gespecialiseerde winkels zijn verschenen en zijn vrij populair. Ook in de supermarkten kan je een afdeling met biovoeding vinden. Hoewel de lokale concurrentie sterk is (Latijns-Amerika heeft 18 % van het wereldaandeel in biovoeding en exporteert meer dan één miljard USD bioproducten per jaar), hebben ingevoerde producten een marktaandeel van 30%.

Chocolade

De markt voor chocolade in Peru groeit hand in hand met de economie. Men verwacht in de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van 5% in het verbruik van chocoladeproducten. Nestlé is de marktleider met 39% van de verkoop, gevolgd door Molitalia met 20%. Peru produceert ook haar eigen chocolade. Alhoewel deze productie redelijk beperkt is, groeit ze met meer dan 10% per jaar. Een recente studie van America Economía en Euromonitor toont aan dat Peru maar 0,7 kilogram chocolade per capita per jaar verbruikt, wat veel minder is dan bijvoorbeeld Chili met 2,1 kilogram. Er zijn dus nog vele groeimogelijkheden, en zeker voor premiumchocolade. Retailprijzen van premiumchocolade stegen met de vraag en bedragen op dit moment ongeveer 5 USD voor een tablet van 90 gram.

Ingrediënten

Een ontwikkelende economie als die van Peru krijgt te maken met een stijgende vraag naar kwaliteitsproducten. Lokale producenten zien zich dan ook genoodzaakt om de kwaliteit van hun productie te verhogen. Dit vertaalt zich in een hogere vraag naar ingrediënten en machines uit Europa, bv. gerst en chocolade in bulk.

Varia

De volgende belangrijke industrieën kunnen ook van belang zijn voor Vlaamse bedrijven: bouw, farma en de gezondheidszorg.

BOUW

Tot 2014 maakte de Peruaanse bouwsector een enorme groei door. Dit leidde tot een aanzienlijke stijging van de productie van bouwmaterialen, waaronder staal en cement. Deze productie is sterk gemonopoliseerd in Peru. De staalproductie is verdeeld over twee bedrijven, Aceros Arequipa en Sider Peru. Daarenboven is 90% van de cementproductie verdeeld tussen Unacem, Cementos Yura en Cemento Pacasmayo. Beton vertegenwoordigt maar 20% van de totale cementproductie. De rest van de cementproductie wordt verkocht in zakken voor de particuliere markt.

Constructiematerialen met een grotere waarde, zoals prefabbeton, zijn minder ontwikkeld in Peru, dit terwijl moderne bouwtechnieken aan belang winnen. De dominante spelers in deze sector behoren tot de Rizo Patron Group (www.unacem.com.pe).

Expo Ferretera is een belangrijke jaarlijkse vakbeurs voor de bouw- en staalindustrie (www.expoferretera.com.pe).

FARMA

In 2015 was de omzet van de farmaceutische sector in Peru ongeveer 1,2 miljard USD: 44% werd gegenereerd door de verkoop aan publieke ziekenhuizen, 8%  door de verkoop aan private ziekenhuizen en de overige 48% door de verkoop aan apotheken. De toegang tot deze sector wordt echter gecontroleerd door vijf groepen die actief zijn in de groot- en detailhandel: Inkafarma (Intercorp Groep), Mifarma-BTL (Quicorp Groep), Arcángel (Albis Groep), Boticas y Salud (Deco) en América Salud (Alfaro). Deze farmaceutische groepen bieden zowel generische geneesmiddelen als eigen merken aan.

GEZONDHEIDSZORG

Deze sector had in 2015 een waarde van ongeveer 2,5 miljard USD, gelijk verdeelt tussen privé-ziekenhuizen (clínicas) en publieke ziekenhuizen (hospitales). Ondanks de recente vertraging van de economie stijgt de vraag naar de gezondheidszorg ieder jaar met 5%, mede omwille van het tekort van 1.500 bedden, maar ook omwille van de uitbreiding van de dekking. 20% van de Peruanen (d.w.z. 6 miljoen inwoners) heeft nog steeds geen ziektekostenverzekering.

Er zijn in Lima alleen al 104 clínicas en 267 hospitales. Een vergelijkbaar aantal is terug te vinden in de andere provincies.

De clínicas bieden over het algemeen een veel hogere kwaliteit aan dienstverlening; dit dankzij het beter betaalde en opgeleide personeel, evenals de betere uitrusting. Vijf privé-bedrijven bezitten verschillende clínicas in het land:

 • Sanna (San Isidro - El Golf, San Borja, Los Olivos, Miraflores, San Miguel)
 • San Pablo (Surco, San Miguel, Independencia, SJM, SJL, Chacarilla, Rimac, Los Olivos, La Victoria, El Callao, Arequipa, Tacna)
 • Ricardo Palma (San Isidro, Comas, Chorrillos, San Isidro)
 • Limatambo (San Isidro, SJL, Callao, San Isidro)
 • Auna (Clínica Delgado – Miraflores, Jesús María)

Geavanceerde technologieën zoals medische beeldvorming (PACS) zijn in hun introductiefase in Peru; zo zijn er slechts 15 ziekenhuizen met een goede PACS. De vraag naar PACS in de publieke sector zal sterk toenemen onder de volgende regering (2016-2021), aangezien de overheid een landelijke PACS wil invoeren (landelijke databank van digitale medische dossiers) voor hospitales.

 

 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Peru