U bent hier

Marktstudies

Voor de opwekking van elektriciteit steunt Peru van oudsher sterk op waterkrachtcentrales. Toch blijft Peru met aanzienlijke uitdagingen kampen op het vlak van energie. Hernieuwbare energie kan hier een belangrijke rol spelen.

De transportsector in Peru ondervindt tal van uitdagingen die dringend moeten aangepakt worden. Lees in bijgaande paper welke acties de Peruaanse overheid neemt om elektrische voertuigen te integreren in hun openbaar vervoer.

Peru kent een grote belangstelling voor de dierenvoedingsindustrie, en dan voornamelijk voor evenwichtige voeding. Lees hier meer over in de studie "Animal nutrition", opgemaakt door ons kantoor in Lima.

Oorspronkelijk richtten retailers zich op de supermarkten als sales channels voor voeding en schoonmaakproducten. Volgens APOYO Consulting is de huidige toestand van het consumentenvertrouwen negatief en is het voor detailhandelaren noodzakelijk om hun penetratie in de C en D segmenten te vragen aan de hand van convenience, discount en cash & carry stores.

Peru is traditioneel een importeur van farmaceutische producten. De markt voor farmaceutische producten werd gewaardeerd op ongeveer 2 miljard USD in 2016, waarbij de import meer dan 540 miljoen USD bedroeg. In deze studie vindt u een beknopt overzicht van de markt en de opportuniteiten.