U bent hier

Wet- en regelgeving

Noorwegen is geen lid van de EU maar behoort sinds 1994 tot de Europese Economische Ruimte (EER). Het EER-Verdrag is van belang voor de betrekkingen tussen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein enerzijds en de lidstaten van de EU anderzijds. De EER-overeenkomst is het meest verregaande akkoord dat ooit door de EU met derde landen is afgesloten. Binnen de EER bestaat er ook vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. De EER is geen douane-unie en heeft geen gemeenschappelijk buitentarief ten opzichte van derde landen. De EER beoogt geen politieke en monetaire samenwerking en voert dus geen gemeenschappelijke handelspolitiek. Ook omvat de EER geen gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid. Noorwegen is ook lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die is opgericht met de doelstelling om tussen de daarbij aangesloten landen (IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) een groot aantal handelsbelemmeringen op te heffen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Normen en certificering

Noorwegen heeft, als lid van de EER, de productwetgeving die in de EU van kracht is, grotendeels overgenomen. Producten voorzien van een CE-markering kunnen zonder herkeuring worden ingevoerd. Het Noorse ministerie van Handel en Industrie is verantwoordelijk voor de politieke implementatie van de CE-markering en de gerelateerde richtlijnen. De Noorse normalisatieorganisaties zijn verantwoordelijk voor het omzetten van EU-richtlijnen naar Noorse normen. De Noorse normenlijst komt overeen met de internationale normenlijst ISO. 

Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Noorwegen