U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Olie- en gasindustrie

Marktbeschrijving

De olie- en gasindustrie was in 2021 goed voor iets meer dan een vijfde (21%) van het bruto nationaal product (bnp). De export van ruwe olie en natuurlijk gas is goed voor 50% van de Noorse export. De petroleumindustrie en gerelateerde petroleumactiviteiten zijn doorslaggevend voor de economische groei en voor de financiering van het Noorse welvaartsysteem. Door de jaren heen heeft het land een internationale faam verworven voor zijn gespecialiseerde knowhow op gebied van ontginning en productie van olie en gas in de diepzee. Door vallende olieprijzen namen investeringen de laatste jaren enigszins af, maar deze is nog steeds goed voor 18% van de totale investeringen, daarmee blijft de sector vitaal voor de Noorse economie.

De ontwikkeling van het in 2010 gevonden olieveld 'Johan Sverdrup' zal de komende jaren voor meer dan 15 miljard euro aan investeringen met zich meebrengen. Het is een van de belangrijkste olievelden ooit in Noorwegen gevonden.

Marktpotentieel

De toelevering aan de Noorse petroleumsector kan ingedeeld worden in 4 hoofdsegmenten:

 1. Oliebedrijven die operatoren en/of licensees zijn voor producerende olie- en gasvelden of voor velden onder ontwikkeling. Petroleumlicenties worden door de Noorse regering toegekend aan Noorse of internationale oliebedrijven volgens een open, competitieve licentieronde.
 2. Engineering- en consultancydiensten in alle fasen van de olie- en gasproductieketen: van exploratie naar operatie, van conceptstudies naar gedetailleerde engineering, van contracting naar managementdiensten. Contracten worden toegewezen via tenders op een internationale, competitieve basis.
 3. Aannemers die geïntegreerde multi-diciplinaire producten leveren zoals boorplatforms, productiefaciliteiten en onderhoudsinstallaties. Contracten worden door de oliemaatschappijen via tenders op internationale, competitieve basis toegekend.
 4. Leveranciers van gespecialiseerde materialen en uitrusting aan de oliebedrijven of contractors. Leveringen kunnen gebeuren in de vorm van een langetermijnakkoord dat periodiek vernieuwd wordt of als een single one-time aankoop.
Meer informatie: 

Bouw- en constructiesector

Marktbeschrijving

De Noorse bouw- en constructiesector telt bijna 57.000 bedrijven met een tewerkstelling van meer dan 260.500 personen. Het is bijgevolg een sleutelsector binnen de Noorse economie. De sector wordt gedomineerd door enkele belangrijke ondernemingen, maar bestaat vooral uit kmo’s. Meer dan 90% van de bedrijven stellen minder dan 20 personen te werk.

Marktpotentieel

 1. Woningbouw
  Door een belangrijke migratiebeweging van bewoners van het platteland naar de stad en een verhoogde immigratie kampen de grootsteden met een huizentekort. Vooral de hoofdstad Oslo kent een uitzonderlijke stijging in de bouw van appartementsgebouwen.
   
 2. Infrastructuur
  Het Nationaal Transportplan (NTP) voorziet een budget van 124,3 miljard euro voor de periode 2022-2033. Het NTP omvat massale investeringen in eenvoudigere, snellere en veiligere nationale transportsystemen. De focus ligt op milieuvriendelijk stadsvervoer, de efficiënte verkeersontwikkeling door hoofdtransportassen in het land met elkaar te verbinden en plannen om de reistijden te verminderen, zowel over de weg als per spoor.
   
 3. Bouwmaterialen
  De markt van bouwmaterialen is sterk afhankelijk van de bouwactiviteiten. Aangezien de activiteiten binnen de bouwsector heropleefden, heeft de markt van bouwmaterialen die tendens gevolgd.
Meer weten

ICT

Marktbeschrijving

Noorwegen is een groot, ruig land met een schaarse bevolking, verspreid over lange afstanden. ICT speelde een centrale rol bij het overwinnen van infrastructuur-, communicatieve en praktische uitdagingen. Openheid en innovatie zijn belangrijke aandachtspunten van de regering en zijn verwerkt in het beleid rond de ontwikkeling en het gebruik van software. De nadruk ligt op open standaarden en een groter gebruik van 'open source software' in het openbaar bestuur.

Marktpotentieel

Belangrijke ICT-toepassingen bestaan in volgende sectoren:

 • Medische sector
 • Olie- en gassector
 • Bouwsector
 • Webwinkels
Meer weten

Gezondheidszorg

Marktbeschrijving

De gezondheidszorg in Noorwegen is gebaseerd op een gecentraliseerd model. De staat, via het Ministerie van Gezondheid en Zorg, is verantwoordelijk voor de capaciteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg door budgettering en wetgeving. De Noorse gezondheidszorg wordt deels gefinancierd door het verplicht lidmaatschap bij de Nationale Verzekeringskas (National Insurance Scheme). Opname, interventies en verblijven in het ziekenhuizen zijn gratis. Patiënten moeten wel bijdragen betalen voor consultaties en röntgenonderzoeken. Het maximumbedrag per jaar per persoon is vastgelegd op ongeveer 302 euro.

Marktpotentieel

 1. Medische en chirurgische instrumenten en apparatuur
  Noorwegen vertegenwoordigt een markt van degelijke en vooruitstrevende medische uitrusting. De belofte van de regering om de gezondheidszorg succesvol uit te bouwen blijft prioritair. Centraal staat de verwachting dat iedereen, los van woonplaats of inkomen, een beroep kan doen op een modern systeem. De verwachting is dat de groei in de zorgsector zal toenemen door de vergrijzing van de bevolking. Tegen 2060 zal 1 op de 5 personen 70 jaar of ouder zijn. Aangezien de lokale productie van bijvoorbeeld medische instrumenten, hulpmiddelen en tandtechnologie vrij gering is, zal aan de groeiende vraag waarschijnlijk voldaan worden door import.
   
 2. Farmaceutische producten
  De omzet van geneesmiddelen kende de laatste jaren een constante groei. Door een nieuwe prijspolitiek van de overheden en het aflopen van patenten op veel gebruikte geneesmiddelen, kende de markt van generische medicijnen een belangrijke stijging en is goed voor 40% van de totale markt. Geneesmiddelen die aan ziekenhuizen worden verstrekt en geneesmiddelen die enkel verkrijgbaar zijn op voorschrift van de dokter, worden volledig vergoed.
Meer weten

Voeding

Marktbeschrijving

Noorwegen is geen lid van de EU, maar behoort sinds 1994 tot de Europsese Economische Ruimte (EER). Door de EER-overeenkomst is de invoer van industriële goederen zeer verregaand geliberaliseerd, met uitzondering van de landbouwgoederen, waar Noorwegen nog steeds vrij afschermend optreedt. Hoge invoertarieven, quota's en sterke documentatievoorwaarden en controle verhinderen buitenlandse concurrentie voor binnenlandse producten.
De laatste jaren kent de import van voedingswaren een sterke stijging. 2/3 van de importwaren komt uit de EU, vooral uit Denemarken en Zweden. Ongeveer de helft van de invoer van landbouwproducten bestaat uit consumentgerichte producten met hoge waarde. Het betreft vooral tuinbouw- en tropische productgroepen zoals vers en exotisch fruit, gedroogde noten en fruit, vruchten- en groentesappen, verse groenten, snacks, chocolade en chocoladeproducten, wijnen, bieren, dierenvoeding, levende planten, gesneden bloemen en planten.
Drie grote distributiegroepen controleren 96,6% van de voedingswinkels en zijn ook sterk betrokken bij de verkoop van voedingswaren in benzinestations en convenience shops.
Door de hoge voedingsprijzen is de grenshandel met buurland Zweden al jaren populair. De restricties als gevolg van de pandemie, zorgde ervoor dat het winkelen over de grens abrupt stopte. Nadat de restrictie in februari 2022 echter werden opgeheven, nam het winkelen over de grens onmiddelijk toe en inmiddels zijn kan men stellen dat men weer terug is op het niveau van voor de pandemie.

Marktpotentieel

In Noorwegen is er vraag naar:

 • Consumentgerichte producten zoals kant-en-klare gerechten, snacks, oliën, dressings, verwerkte fruit- en groentebereidingen, vruchten- en groentesap, bake-off producten, noten, dierenvoeding, wijn en bier
 • Delicatessenwaren zoals parmaham, serranoham en speciale kazen
 • Tropische producten, verse groenten en fruit
 • Specifieke vleeswaren zoals kalfsvlees, lamsvlees, konijn en wild
 • Bioproducten

Meer weten

Andere marktstudies 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Noorwegen