U bent hier

Zakendoen in Maleisië

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.
 

Algemeen

Maleisië is een vooruitstrevend land met een visie. Met toegang tot 650 miljoen mensen in de regio, een bloeiende economie en een goede infrastructuur is Maleisië ook een van de aantrekkelijkste ASEAN-landen voor buitenlandse directe investeringen.

Door zijn strategische centrale ligging in de ASEAN-regio heeft Maleisië een van de hoogste levensstandaarden. De nu al uitstekende transportverbindingen en de plannen voor forse investeringen in de komende jaren, maken van het land de ideale toegangspoort tot de Aziatische markt voor ondernemers.

In het Global Competitiveness Report 2018-2019 van het World Economic Forum (WEF) blijft Maleisië een van de meest competitieve economieën. Het land voert ook de ranglijst van Aziatische ontwikkelingslanden aan. 87,6% van de beroepsbevolking in Maleisië is gemiddeld tot hoog opgeleid. Ze spreken bovendien meerdere talen, wat een aanzienlijk concurrentievoordeel kan zijn voor ondernemingen om in Maleisië een regionaal kantoor op te zetten.

Het is een van de weinige landen in Azië waar buitenlanders onbeperkt vastgoed mogen bezitten (buitenlanders mogen zelfs 100% eigenaar van het vastgoed zijn), zolang aan de minimumvereisten wordt voldaan. Volgens de wet mogen buitenlanders elk type vastgoed bezitten, behalve:

 • vastgoed met een geschatte waarde van minder dan RM 1 miljoen (€ 217.000);
 • goedkope en middeldure woningen, zoals bepaald door de overheid;
 • vastgoed in zones bestemd voor Maleisiërs;
 • woningen toegekend aan Bumiputera in een vastgoedontwikkelingsproject, zoals bepaald door de overheid.

Buitenlanders kunnen gemakkelijk eigenaar worden van een bungalow, een rijtjeshuis, een koopflat, een appartement, grond, een studio, commercieel vastgoed, industrieel vastgoed, landbouwgrond (behalve in zones bestemd voor Maleisiërs) en industriegrond (behalve in zones bestemd voor Maleisiërs).

Mensen uit het buitenland mogen volledig eigenaar zijn van een bedrijf in Maleisië. Buitenlandse investeerders kunnen hun bedrijf gemakkelijk naar het land verhuizen om daar zaken te doen. Allereerst moet u een werkvergunning aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u echter een minimum aan kapitaal volgestort hebben. Ondernemingen die niet in Maleisië gevestigd zijn en hun inkomsten in het land genereren, worden belast tegen een vast tarief van 24%.

Een buitenlandse onderneming kan in Maleisië zakendoen door:

 • ter plaatse een bedrijf op te richten; 
 • of het buitenlandse bedrijf in Maleisië te registreren.

De Companies Act van 2016 definieert een buitenlandse onderneming als: een onderneming, firma, vennootschap, vereniging of een andere instantie opgericht buiten Maleisië; of vennootschappen, verenigingen of andere instanties zonder rechtspersoonlijkheid, die volgens de wet in het land van herkomst een klacht kunnen neerleggen of kunnen worden aangeklaagd of een eigendom kunnen bezitten namens de secretaris of een andere functionaris van de instantie of organisatie die hiertoe werd aangeduid en waarvan de hoofdzetel of hoofdvestiging niet in Maleisië ligt.

Neem voor meer informatie over Maleisië contact op met het FIT-kantoor in Kuala Lumpur: kualalumpur@fitagency.com

Marktaanpak

Rechtstreeks

In Maleisië zijn ondersteunende maatregelen van de overheid en het gemak om zaken te doen twee aspecten van het overheidsbeleid die uitzicht bieden op groei en winst. Maleisië heeft bovendien 7 bilaterale en 6 regionale vrijhandelsverdragen gesloten. Dit maakt van Maleisië een aantrekkelijke uitvalsbasis voor productie en export in de regio. Volgens de Wereldbank staat Maleisië op plaats 15 in de ranglijst van meeste competitieve economieën ter wereld om zaken te doen. Daarom beschouwen veel internationale bedrijven Maleisië als hun toegangspoort tot de ASEAN-regio en als basis voor hun regionale groeiambities.

Door de culturele verschillen is het raadzaam om te werken met de plaatselijke investeringsinstanties of om een plaatselijke adviseur in de arm te nemen die bekend is met de markt. Bedrijven kunnen het FIT-kantoor in Kuala Lumpur ook om meer informatie en potentiële contacten vragen.

Via een tussenpersoon

Werken of samenwerken met een tussenpersoon is een goede manier om zaken te doen in Maleisië. Voor de meeste uitvoerders is werken met een lokale verdeler of agent de beste manier om hun eerste stappen op de Maleisische markt te zetten. Een lokale verdeler regelt de inklaring van goederen, maakt afspraken met de groot- en detailhandel, verkoopt producten rechtstreeks aan grote bedrijven of aan de regering en organiseert een klantendienst. Uitvoerders van diensten hebben meestal ook baat bij het inschakelen van een plaatselijke partner. Zoals bij alle partnerschappen of vertegenwoordigingen is het belangrijk om een screening te doen om zeker te zijn dat de partner competent is en een goede reputatie heeft. Bedrijven kunnen het FIT-kantoor in Kuala Lumpur om meer informatie en potentiële contacten vragen.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

In Maleisië kunnen buitenlandse investeerders een vennootschap op aandelen (ook Sendirian Berhad  (Sdn. Bhd.) genoemd) laten registreren. Dit type vennootschap kan worden opgericht met 100% buitenlands kapitaal. Een lokale partner is niet nodig. De World Bank Group heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd met een stapsgewijze gids om in Maleisië zaken te doen, van het oprichten van een bedrijf tot het betalen van belastingen. Bij elke zakelijke stap vermeldt de gids hoeveel tijd en geld u hiervoor moet uittrekken.

Door de enorme mogelijkheden is Maleisië snel aan het uitgroeien tot een van de belangrijkste bestemmingen in Azië. Hierna een overzicht van de vennootschapsvormen waaruit u kan kiezen als u uw bedrijf in Maleisië wil registreren:

 • sole proprietorship (eenmanszaak)
 • partnership (partnerschap)
 • Sendirian Berhad (Sdn. Bhd. of vennootschap op aandelen)

De Companies Commission of Malaysia (SSM) is de overheidsinstantie die toezicht houdt op de registratie van ondernemingen in Maleisië. De registratie moet gebeuren via een plaatselijke Certified Company Secretary. Een investeerder die een Maleisische Sdn. Bhd. wil oprichten, moet kiezen uit investeringscategorieën, naargelang de vergunning die hij aanvraagt. Het gaat om:

 • 100% buitenlandse eigendom - Dergelijke bedrijven zijn volledig eigendom van en worden geleid door buitenlandse bestuurders. Er is slechts één bestuurder vereist. Het bedrijfsconcept moet uniek zijn, gunstig voor de Maleisische economie en werkgelegenheid en moet een structuur hebben die 100% in buitenlandse handen is. Het vereiste minimumkapitaal is RM 1.000. Voor sommige ondernemingen, zoals import-, export-, restaurant- en handelsondernemingen, geldt een hogere kapitaalvereiste.
 • Gezamenlijk partnerschap met een lokale partner (minimumbelang van 50%) - Bij dergelijke vennootschappen blijven de buitenlandse bestuurders de controle houden over minimum 50% van de onderneming. De andere helft is in handen van Maleisische investeerders en handelspartners. Het minimumkapitaal bedraagt RM 1.000. Voor bepaalde activiteiten, zoals kleinhandel, groothandel en trading is een KGT-vergunning en een hoger kapitaal vereist.

Let op: niet alle sectoren en ondernemingen laten volledige buitenlandse eigendom toe. In sommige specifieke sectoren – vastgelegd in de richtlijnen van de relevante ministeries – is de participatie van een plaatselijke Maleisische partner vereist. Het gaat onder meer om onderwijs, petroleum, olie en gas, de banken- en financiële sector, uitgaand toerisme, de verkoop van vervoerbewijzen en de landbouwsector.

Bedrijven kunnen het FIT-kantoor in Kuala Lumpur om meer informatie en potentiële contacten vragen.

Meer informatie: https://www.ssm.com.my/Pages/Home.aspx

Hoe vindt en screent u uw partner of klant?

Eén manier is om informatie op te vragen bij het FIT-kantoor in Kuala Lumpur. Op basis van uw noden en doelstellingen geeft FIT Kuala Lumpur u advies. Daarnaast kan FIT Kuala Lumpur u doorverwijzen naar de juiste overheidsinstanties of naar ervaren adviesbureaus die achtergrondonderzoeken kunnen uitvoeren.

U kan ook contact opnemen met de Companies Commission of Malaysia (SSM). De overheidsinstantie regelt de oprichting en registratie van ondernemingen en verstrekt informatie over bedrijven.

Bij CTOS kan u terecht voor rapporten over de situatie van uw bedrijf en de bedrijven waarmee u zaken doet. Ook de Maleisische Investment Development Authority (MIDA) kan u informatie over potentiële partners aanleveren.

http://www.ssm.com.my/en/about-ssm
https://www.ctoscredit.com.my/business/
https://www.mida.gov.my

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

De Maleisische banksector is sterk ontwikkeld. De betalingsmethoden zijn dezelfde als in Europa. Het is wel belangrijk om een kredietbrief of een kredietverzekering te gebruiken om betalingsrisico's te vermijden.

 • Kredietbrief: Een brief van een bank die garandeert dat de betaling van een koper aan een verkoper op tijd en voor het juiste bedrag zal worden uitgevoerd. Als de koper bij aankoop niet kan betalen, moet de bank het volledige of resterende aankoopbedrag betalen.
 • Kredietverzekering: Een verzekeringspolis en een risicobeheersingsproduct dat particuliere verzekeringsmaatschappijen en exportkredietagentschappen van de overheid aan bedrijven aanbieden die hun debetrekeningen willen beschermen tegen verlies als gevolg van kredietrisico's zoals voortgezette niet-betaling, insolventie of faillissement. Dit verzekeringsproduct is een soort van eigendoms- en ongevallenverzekering en mag niet verward worden met producten zoals een financieringspolis of een arbeidsongeschiktheidspolis (een door een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering gedekt krediet) die particulieren afsluiten om zichzelf te beschermen tegen het verlies van inkomsten die ze nodig hebben om hun schulden af te betalen. Diezelfde verzekeraars bieden ook handelskredietverzekeringen aan die politieke risico's dekken om buitenlandse kopers te verzekeren tegen het risico op niet-betaling door valutaproblemen, politieke instabiliteit, onteigening enz.

http://www.delcredereducroire.be/en/country-risks/#focusCountry=MY&focusContinent=&filter=undefined&min=0&max=7&tab=undefined 

Do's en don'ts

Maatschappij en cultuur

Maleisië telt behoorlijk wat buitenlanders, die vreedzaam met de plaatselijke bevolking samenleven. Het land is een smeltkroes van culturen. Mensen uit verschillende delen van de wereld bezoeken het land voor toerisme, zakelijke activiteiten, onderwijs en nog veel meer.

De belangrijkste etnische groepen in Maleisië zijn Maleisiërs, Chinezen en Indiërs. Wie zaken doet in Maleisië komt wellicht met mensen uit alle of sommige van deze groepen in contact. Denk eraan: de grote meerderheid van de bedrijven in Maleisië zijn kleine tot middelgrote ondernemingen. Het gaat veelal om familiebedrijven of bedrijven die cateren voor een etnische groep. Multinationals en buitenlandse kantoren van internationale bedrijven en organisaties zijn veel diverser. Heel wat mensen spreken Engels en Engels is de commerciële voertaal. Dit staat in schril contrast met de contacten met de overheid en overheidsinstanties. Die verlopen meestal in het Maleis.

Het is belangrijk om het begrip 'gezicht' in Maleisië te begrijpen. Het maakt niet uit of uw zakelijke partners Maleisisch, Chinees of Indiaas zijn. Voor alle etnische groepen in Maleisië is het begrip 'gezicht' van groot belang. Achter dit begrip gaan een reeks persoonlijke kwaliteiten schuil die te allen tijde overeind moeten blijven: het gevoel van eigenwaarde, iemands goede naam, goed karakter en prestige. Mensen doen er alles aan om geen gezichtsverlies te lijden. De uitdrukking 'zijn gezicht redden' wordt vaak gebruikt.

Zakelijke etiquette

De zakelijke dresscode in Maleisië is westers: mensen dragen stijlvolle, formele kleding. Mannen dragen meestal een hemd en een das (en voor afspraken een jas). Omdat Maleisië een grote moslimbevolking heeft, moeten vrouwen zich conservatiever kleden dan ze in hun eigen land doen. De meeste vrouwen dragen een blouse en rok of een jurk die tot over de knieën reikt of een lange broek.

Begroetingen verschillen, naargelang wie u begroet. Mannen begroeten elkaar doorgaans met een handdruk. Mannen kunnen vrouwen begroeten met een kleine hoofdknik of met een handdruk. Ze wachten het beste tot de vrouw het initiatief neemt.

U zal merken dat mensen met autoriteit in het land een officiële titel dragen. Als u een overheidsambtenaar in persoon of tijdens een vergadering ontmoet, hoort u wellicht een van de volgende termen.

Gebruik ze als u deze mensen aanspreekt, als een teken van respect. Maleisiërs zijn erg gesteld op deze titels. Ongeacht de etnie stelt u zich volgens de etiquette eerst voor aan oudere personen met een hoge functie en aan vrouwen.

 • Tun – De hoogste eretitel verleend door de koning. Deze eer valt 50 levende mannen en vrouwen te beurt.
 • Tan Sri – De tweede hoogste eretitel die de koning verleent.
 • Datuk of Dato' – De hoogste eretitel die aan heersers wordt gegeven.
 • Haji (voor mannen) of Hajjah (vrouw) – Eretitel voor personen die op bedevaart naar de Haj zijn geweest.

Geduld is een deugd als het gaat om onderhandelingen in Maleisië. Die kunnen immers uren duren en gepaard gaan met diepgaande discussies. Een Maleisiër zegt niet gemakkelijk 'neen'. Dit komt er opnieuw op neer dat ze geen gezichtsverlies willen leiden. Niemand wil verliezen of met lege handen vertrekken, als er geen deal in het verschiet is. In plaats van direct 'neen' te zeggen, is het heel gebruikelijk dat iemand zegt: ‘Ik zal het proberen' of 'Ik zal zien wat ik kan doen’. Hierdoor blijft de relatie harmonieus. Dit betekent wel dat u geen direct antwoord krijgt. U weet dus nooit zeker of de deal tot stand is gekomen. Het creëert wel tijd en ruimte voor een meer consensuele benadering van besluitvorming, wat in de meeste Aziatische landen heel gebruikelijk is. Door omslachtige vragen te stellen, kan u achterhalen of de deal al dan niet tot stand is gekomen.

Investeer tijd en geld om uw plaatselijke partner regelmatig te bezoeken. Zo bouwt u een stevige band op. Ga er niet vanuit dat een ondertekende overeenkomst een definitief akkoord inhoudt. Vaak worden besprekingen na het ondertekenen van een overeenkomst voortgezet. Reken op minstens twee tot drie bezoeken voor iemand ernstig overweegt om zaken te doen en definitieve beslissingen te nemen.

Het is vaak zinvol om te werken met plaatselijke adviseurs die de beide culturen begrijpen. Plaatselijke bedrijven staan meer open voor een tussenpersoon dan voor de directe onderhandelingspartner.

Neem voor meer specifiek advies contact op met het plaatselijke FIT-kantoor in Kuala Lumpur: kualalumpur@fitagency.com.  

Duurzaam internationaal ondernemen

De termen 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' en 'duurzame economische bedrijvigheid' zijn nieuw voor Maleisië. Deze ideeën winnen echter snel aan belang door het groeiende milieubewustzijn en door de hang naar meer sociale gelijkheid bij de bevolking en het middenveld.

Momenteel is het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) veeleer een onbewuste praktijk, die niet gebukt gaat onder regels vastgelegd in officiële wetten of door juridische instanties. Het gaat eerder om een gebruik dat een organisatie moet toepassen en volgen.

Tegenwoordig zijn consumenten zich meer bewust van de verantwoordelijkheid van bedrijven, dankzij beter onderwijs en de invloed van media. Het wordt niet langer aanvaard dat zakelijke organisaties mvo naast zich neerleggen. De rol van bedrijven in de samenleving is niet langer alleen gericht op het creëren van rijkdom, maar ook op verantwoord handelen voor het milieu en de klanten.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Maleisië