U bent hier

Zakendoen in Maleisië

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.
 

Algemeen

Maleisië is een vooruitstrevend-denkend land met een visie. Maleisië is strategisch gelegen in het hart van Zuidoost-Azië en staat bekend als een toegangspoort tot de 650 miljoen inwoners in de ASEAN-regio. Binnen een straal van 6 uur vliegen van Maleisië heb je 3,8 miljard inwoners in de ASEAN-landen en andere regio’s in Azië. Maleisië heeft goed ontwikkelde handelsinfrastructuren, zoals 14 vrijhandelsakkoorden, aantrekkelijke stimuli voor buitenlandse investeerders, een levendige zakelijke omgeving en een uitstekende transportconnectiviteit. Dit heeft de positie van Maleisië versterkt als de voorkeur gateway naar de ASEAN- en Azië markten. De inzet van Maleisië voor de oprichting van een veilige investeringsomgeving heeft meer dan 8.000 internationale bedrijven aangetrokken uit meer dan 40 landen, die in Maleisië hun offshore basis hebben gemaakt.

Maleisië is een meertalig en multicultureel land, met Bahasa Melayu als nationale taal. Engels, Mandarijn en Tamil worden ook veel gesproken in Maleisië. In 2019 staat Maleisië op de 26ste plaats in de Education First (EF) English Proficiency Index. In 2019, in arbeidsvoorwaarden door vaardigheidsniveau, was het aandeel in Maleisië van de werkgelegenheid in hoge vaardigheden (leidinggevende, professionele of technicus rollen) op 27,5%, het aandeel van semi-vaardigheid werknemers is op 60,1% en het aandeel van de laaggeschoolde werkgelegenheid is op 12,4%.  De multiraciale bevolking van Maleisië wordt voornamelijk gedefinieerd door drie grote etnische groepen: Maleis, Chinees en Indiaas. Het is belangrijk dat buitenlandse investeerders de verschillen en overeenkomsten tussen culturele groepen daadwerkelijk erkennen om zich binnen een zakelijke context in Maleisië zich bezig te houden. Het wordt aanbevolen om samen met de lokale investeringsautoriteiten of een lokale adviseur de marktkenmerken te begrijpen. Bedrijven kunnen ook meer informatie opvragen via FIT Kuala Lumpur.

Buitenlanders mogen 100% van hun bedrijf bezitten, met in acht neming van de algemene voorwaarden. Buitenlandse investeerders kunnen hun bedrijf snel verplaatsen naar het land, gebruik maken van de handelsinfrastructuren van Maleisië of als toegangspoort tot de ASEAN en Azië. Er zijn veel visa en/of passen beschikbaar om buitenlanders in staat te stellen voor een bepaalde periode in Maleisië te verblijven, zoals Employment Pass en Dependent Pass.

Bovendien is Maleisië het enige land in de ASEAN-regio die buitenlanders in staat stelt om 100% van het eigendomsrecht te bezitten, met voorwaarden uiteraard. Buitenlanders kunnen een willekeurig aantal woningen, zoals bungalows, herenhuizen, appartementen, flats, commerciële/industriële eigendommen en landbouw/industriegronden in Maleisië kopen, onder voorbehoud van de minimumprijs die door verschillende overheden zijn vastgesteld. Buitenlanders komen niet in aanmerking voor de aankoop van onroerend goed waaronder grond, lage/middeldure residentiële eenheden zoals gedefinieerd door de overheid en eigendommen die toegewezen zijn aan Bumiputera groepen als onderdeel van een ontwikkelingsproject.

De Maleisische regering heeft Maleisië My Second Home (MM2H) ingevoerd - een initiatief om buitenlanders (alle buitenlanders uit landen met diplomatieke betrekkingen met Maleisië) aan te trekken en om zo lang mogelijk te verblijven in Maleisië, dit op een 10-jarige hernieuwbare Social Visit Pass met Multiple-Entry Visa. De MM2H visumhouder kan genieten van een speciale laan voor de aankoop van onroerend goed in Maleisië. Het MM2H-programma wordt echter tijdelijk opgeschort sinds augustus 2020 voor herziening door de Maleisische regering, dit te midden van de COVID-19-pandemie.

Voor meer informatiekunt u contact opnemen met FIT Kuala Lumpur op kualalumpur@fitagency.com

Marktaanpak

Rechtstreeks

Buitenlandse investeerders kunnen ervoor kiezen om een Representative Office/ Regional Office (RE/ RO) in Maleisië op te richten. RE/RO is een initiatief van de Maleisische overheid om een buitenlandse onderneming/organisatie in staat te stellen de levensvatbaarheid van het bedrijf te beoordelen voordat een permanente bedrijfsentiteit in Maleisië wordt opgenomen. Een RE/RO is toegestaan om:

 • Het verzamelen en analyseren van belangrijke informatie of het uitvoeren van haalbaarheidsstudies over investerings- en zakelijke kansen in Maleisië en de regio.
 • Planning of coördinatie van bedrijfsactiviteiten.
 • Identificeren van grondstoffen, componenten of andere industriële producten; undertake research & product development.
 • Een centrum als coördinatiecentrum voor defilialen, dochterondernemingen en agenten van het bedrijf in de regio.
 • Andere activiteiten die niet direct zullen resulteren in werkelijke commerciële transacties.

Via een tussenpersoon

Werken of samenwerken met een tussenpersoon is een goede manier om zaken te doen in Maleisië. Voor de meeste uitvoerders is werken met een lokale verdeler of agent de beste manier om hun eerste stappen op de Maleisische markt te zetten. Een lokale verdeler regelt de inklaring van goederen, maakt afspraken met de groot- en detailhandel, verkoopt producten rechtstreeks aan grote bedrijven of aan de regering en organiseert een klantendienst. Uitvoerders van diensten hebben meestal ook baat bij het inschakelen van een plaatselijke partner. Zoals bij alle partnerschappen of vertegenwoordigingen is het belangrijk om een screening te doen om zeker te zijn dat de partner competent is en een goede reputatie heeft. Bedrijven kunnen het FIT-kantoor in Kuala Lumpur om meer informatie en potentiële contacten vragen.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

In Maleisië kan een bedrijf worden geleid door een persoon die als eenmanszaak opereert; door twee of meer (maar minder dan 20) personen in partnerschap; door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP); en door ofwel op te nemen als een lokale onderneming; of het registreren van de buitenlandse onderneming onder de Companies Act 2016. De Companies Commission of Malaysia (SSM) is het bestuursorgaan dat toezicht houdt op alle bedrijfsregistratie en bedrijfsoprichting in Maleisië. De Maleisische regering heeft ook het groeipotentieel van de dienstensector vergroot en in 2009 27 subsectoren voor diensten geliberaliseerd, zonder dat er een eigen vermogen was opgelegd. Buitenlandse bedrijven kunnen advies of verdere hulp inwinnen bij een lokale adviseur.

Lokale bedrijfsregitratie

Een buitenlander kan een lokaal bedrijf met 100% buitenlandse eigendom* in de vorm van een Private Limited company - Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.), met de eis van ten minste één (1) directeur die gewoonlijk in Maleisië woont door het hebben van een hoofdverblijfplaats in Maleisië en ten minste één (1) promotor. De aanvraag moet worden ingediend bij SSM. De bedrijfsregistratie moet worden gedaan via een lokale Certified Company Secretary. Dit moet een natuurlijke persoon van volledige leeftijd. Zijn die zijn opdrachtgever of enige woonplaats in Maleisië heeft.

Buitenlandse bedrijfsregistratie

Een buitenlands bedrijf kan een filiaal registreren in Maleisië, met 100% buitenlands eigendom*. De aanvraag moet worden ingediend bij de SSM. De inschrijvingsprijs wordt volgens de gedefinieerde structuur aan het SSM verstrekt: op basis van het bedrag van het aandelenkapitaal. Als een buitenlandse onderneming geen aandelenkapitaal heeft, zal het bedrijf een vast tarief van RM70.000 betalen aan SSM. Buitenlandse bedrijven mogen binnen een bepaalde termijn posities inhalen die binnen een bepaalde periode zijn ingevuld. Het minimale gestorte kapitaal is voor alle bedrijfstakken anders.

Voor bedrijven die productieactiviteiten, O&O-activiteiten, hotels (4-sterren rating en hoger), toeristische projecten en andere diensten, evenals bedrijven die de fiscale stimuli toepassen, komen in aanmerking voor een aanvraag voor Expatriate Posts met het minimum betaalde kapitaal als volgt:

 1. 100% Maleisische onderneming: RM250,000
 2. Gezamenlijk eigendom van buitenlandse en Maleisische onderneming: RM350,000
 3. 100% buitenlandse onderneming: RM500.000

*Houd er rekening mee dat niet alle sectoren en bedrijven volledig buitenlands eigendom toestaan. Lokale Maleisische deelname is vereist in specifieke sectoren, waaronder onderwijs, aardolie, olie, gas, bank- en financiële sector, uitgaand toerisme, de verkoop van tickets, landbouw en andere bevorderde industrieën in Maleisië.

Gezamenlijk partnerschap met een lokaal bedrijf

De Maleisische regering moedigt joint ventures/ partnerschappen tussen Maleisische en buitenlandse investeerders aan om de lokale zakelijke samenwerking te verhogen. Waarschijnlijk is het resultaat van een joint venture de vorming van een vennootschap met een beperkte vennootschap. Een dergelijke naamloze vennootschap kan worden opgenomen als een particuliere onderneming - Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) of een openbare vennootschap - Berhad (Bhd) via de SSM. Afhankelijk van de ondernomen activiteiten kunnen specifieke vermogensvoorwaarden worden opgelegd voor bepaalde goedkeuringen, exploitatievergunningen, vergunningen of registraties door de regulerende ministeries/agentschappen.

Investeer in de nieuwe, uitbreidings- of diversificatieprojecten

Buitenlandse beleggers kunnen 100% van het eigen vermogen in alle investeringen in nieuwe, expansie of diversificatie projecten door bestaande bedrijven, ongeacht het niveau van, soorten producten of activiteit. Dit aandelenbeleid is ook van toepassing op bedrijven die eerder waren vrijgesteld van het verkrijgen van een productievergunning en bestaande licentiebedrijven die eerder waren vrijgesteld van het voldoen aan de vermogensvoorwaarden, met vereisten van minimaal RM2,5 miljoen aandeelhoudersfondsen of degenen die 75 of meer voltijdse werknemers in dienst hadden.

Bedrijven kunnen het FIT-kantoor in Kuala Lumpur om meer informatie en potentiële contacten vragen.

Meer informatie: https://www.ssm.com.my/Pages/Home.aspx

Digitale communicatiekanalen

De groei van nieuwe media speelt een grote rol in de samenleving en het politieke landschap in Maleisië. Het is dus absoluut noodzakelijk dat potentiële investeerders de belangrijkste communicatiekanalen begrijpen die voortvloeien uit de ontwikkeling van nieuwe media en wat de meest gebruikelijke zakelijke communicatie is. De technologische paraatheid en de grote aanpassing aan internet en sociale mediatechnologie hebben Maleisië geholpen om andere ASEAN-landen voor te zijn met een dubbelcijferig digitaal aandeel in zijn economie, in tegenstelling tot het feit dat de meeste andere landen een enkelcijferig aandeel hebben.

De sterke aanpassing van Maleisië aan geavanceerde technologie en de snelle acceptatie van nieuwe media opent de mogelijkheid voor Vlaamse bedrijven om de nieuwste communicatietechnologieën te gebruiken om relaties met partners op te bouwen. Omdat WhatsApp het meest gebruikte communicatieplatform in Maleisië is, verloopt de communicatie tussen business-to-business en business-to-consumer veelbelovend via WhatsApp. Zakelijke organisaties in Maleisië geven de voorkeur aan e-mailcommunicatie als de belangrijkste en formele contactname. WhatsApp is echter de meest effectieve manier om tijdig antwoord te krijgen nadat het eerste contact tot stand is gebracht via e-mail en telefonische follow-up. De geschatte reactietijd bij het gebruik van WhatsApp is slechts een paar uur tot een werkdag, in tegenstelling tot meerdere werkdagen bij het gebruik van e-mail.

Sociale media-accounts voor bedrijven spelen een cruciale rol in de markt voor Maleisische consumenten, aangezien ze afhankelijk zijn van online informatie en online door consumenten gegenereerde inhoud (zoals bv. recensies van een bepaald product), voordat ze een aankoopbeslissing nemen. Daarom is de online aanwezigheid van een bedrijf of product aanzienlijk en het onderhouden van een goed merk of product op sociale media draagt ​​bij aan het succes van zaken doen in Maleisië. Het hebben van een sociale media-account (zoals Instagram) om een ​​product beter te presenteren en een online bedrijfsprofiel op Facebook te onderhouden, wordt sterk aangeraden om de consument op de hoogte te houden en ook met hen in contact te blijven.

Meest actieve sociale media platformen zijn:

 1. Youtube 93%
 2. Whatsapp 91%
 3. Facebook 91%
 4. Instagram 70%
 5. Facebook Messenger 64%
 6. WeChat 47%
 7. Twitter 44%
 8. LinkedIn 29%
 9. Skype 26%
 10. Pinterest 25%

Hoe vindt en screent u uw partner of klant?

Eén manier is om informatie op te vragen bij het FIT-kantoor in Kuala Lumpur. Op basis van uw noden en doelstellingen geeft FIT Kuala Lumpur u advies. Daarnaast kan FIT Kuala Lumpur u doorverwijzen naar de juiste overheidsinstanties of naar ervaren adviesbureaus die achtergrondonderzoeken kunnen uitvoeren.

U kan ook contact opnemen met de Companies Commission of Malaysia (SSM). De overheidsinstantie regelt de oprichting en registratie van ondernemingen en verstrekt informatie over bedrijven.

Bij CTOS kan u terecht voor rapporten over de situatie van uw bedrijf en de bedrijven waarmee u zaken doet. Ook de Maleisische Investment Development Authority (MIDA) kan u informatie over potentiële partners aanleveren.

http://www.ssm.com.my/en/about-ssm
https://www.ctoscredit.com.my/business/
https://www.mida.gov.my

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

De Maleisische banksector is sterk ontwikkeld. De betalingsmethoden zijn dezelfde als in Europa. Het is wel belangrijk om een kredietbrief of een kredietverzekering te gebruiken om betalingsrisico's te vermijden.

 • Kredietbrief: Een brief van een bank die garandeert dat de betaling van een koper aan een verkoper op tijd en voor het juiste bedrag zal worden uitgevoerd. Als de koper bij aankoop niet kan betalen, moet de bank het volledige of resterende aankoopbedrag betalen.
 • Kredietverzekering: Een verzekeringspolis en een risicobeheersingsproduct dat particuliere verzekeringsmaatschappijen en exportkredietagentschappen van de overheid aan bedrijven aanbieden die hun debetrekeningen willen beschermen tegen verlies als gevolg van kredietrisico's zoals voortgezette niet-betaling, insolventie of faillissement. Dit verzekeringsproduct is een soort van eigendoms- en ongevallenverzekering en mag niet verward worden met producten zoals een financieringspolis of een arbeidsongeschiktheidspolis (een door een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering gedekt krediet) die particulieren afsluiten om zichzelf te beschermen tegen het verlies van inkomsten die ze nodig hebben om hun schulden af te betalen. Diezelfde verzekeraars bieden ook handelskredietverzekeringen aan die politieke risico's dekken om buitenlandse kopers te verzekeren tegen het risico op niet-betaling door valutaproblemen, politieke instabiliteit, onteigening enz.

http://www.delcredereducroire.be/en/country-risks/#focusCountry=MY&focusContinent=&filter=undefined&min=0&max=7&tab=undefined 

Do's en don'ts

Maatschappij en cultuur

Maleisië telt behoorlijk wat buitenlanders, die vreedzaam met de plaatselijke bevolking samenleven. Het land is een smeltkroes van culturen. Mensen uit verschillende delen van de wereld bezoeken het land voor toerisme, zakelijke activiteiten, onderwijs en nog veel meer.

De belangrijkste etnische groepen in Maleisië zijn Maleisiërs, Chinezen en Indiërs. Wie zaken doet in Maleisië komt wellicht met mensen uit alle of sommige van deze groepen in contact. Denk eraan: de grote meerderheid van de bedrijven in Maleisië zijn kleine tot middelgrote ondernemingen. Het gaat veelal om familiebedrijven of bedrijven die cateren voor een etnische groep. Multinationals en buitenlandse kantoren van internationale bedrijven en organisaties zijn veel diverser. Heel wat mensen spreken Engels en Engels is de commerciële voertaal. Dit staat in schril contrast met de contacten met de overheid en overheidsinstanties. Die verlopen meestal in het Maleis.

Het is belangrijk om het begrip 'gezicht' in Maleisië te begrijpen. Het maakt niet uit of uw zakelijke partners Maleisisch, Chinees of Indiaas zijn. Voor alle etnische groepen in Maleisië is het begrip 'gezicht' van groot belang. Achter dit begrip gaan een reeks persoonlijke kwaliteiten schuil die te allen tijde overeind moeten blijven: het gevoel van eigenwaarde, iemands goede naam, goed karakter en prestige. Mensen doen er alles aan om geen gezichtsverlies te lijden. De uitdrukking 'zijn gezicht redden' wordt vaak gebruikt.

Zakelijke etiquette

De zakelijke dresscode in Maleisië is westers: mensen dragen stijlvolle, formele kleding. Mannen dragen meestal een hemd en een das (en voor afspraken een jas). Omdat Maleisië een grote moslimbevolking heeft, moeten vrouwen zich conservatiever kleden dan ze in hun eigen land doen. De meeste vrouwen dragen een blouse en rok of een jurk die tot over de knieën reikt of een lange broek.

Begroetingen verschillen, naargelang wie u begroet. Mannen begroeten elkaar doorgaans met een handdruk. Mannen kunnen vrouwen begroeten met een kleine hoofdknik of met een handdruk. Ze wachten het beste tot de vrouw het initiatief neemt.

U zal merken dat mensen met autoriteit in het land een officiële titel dragen. Als u een overheidsambtenaar in persoon of tijdens een vergadering ontmoet, hoort u wellicht een van de volgende termen.

Gebruik ze als u deze mensen aanspreekt, als een teken van respect. Maleisiërs zijn erg gesteld op deze titels. Ongeacht de etnie stelt u zich volgens de etiquette eerst voor aan oudere personen met een hoge functie en aan vrouwen.

 • Tun – De hoogste eretitel verleend door de koning. Deze eer valt 50 levende mannen en vrouwen te beurt.
 • Tan Sri – De tweede hoogste eretitel die de koning verleent.
 • Datuk of Dato' – De hoogste eretitel die aan heersers wordt gegeven.
 • Haji (voor mannen) of Hajjah (vrouw) – Eretitel voor personen die op bedevaart naar de Haj zijn geweest.

Geduld is een deugd als het gaat om onderhandelingen in Maleisië. Die kunnen immers uren duren en gepaard gaan met diepgaande discussies. Een Maleisiër zegt niet gemakkelijk 'neen'. Dit komt er opnieuw op neer dat ze geen gezichtsverlies willen leiden. Niemand wil verliezen of met lege handen vertrekken, als er geen deal in het verschiet is. In plaats van direct 'neen' te zeggen, is het heel gebruikelijk dat iemand zegt: ‘Ik zal het proberen' of 'Ik zal zien wat ik kan doen’. Hierdoor blijft de relatie harmonieus. Dit betekent wel dat u geen direct antwoord krijgt. U weet dus nooit zeker of de deal tot stand is gekomen. Het creëert wel tijd en ruimte voor een meer consensuele benadering van besluitvorming, wat in de meeste Aziatische landen heel gebruikelijk is. Door omslachtige vragen te stellen, kan u achterhalen of de deal al dan niet tot stand is gekomen.

Investeer tijd en geld om uw plaatselijke partner regelmatig te bezoeken. Zo bouwt u een stevige band op. Ga er niet vanuit dat een ondertekende overeenkomst een definitief akkoord inhoudt. Vaak worden besprekingen na het ondertekenen van een overeenkomst voortgezet. Reken op minstens twee tot drie bezoeken voor iemand ernstig overweegt om zaken te doen en definitieve beslissingen te nemen.

Het is vaak zinvol om te werken met plaatselijke adviseurs die de beide culturen begrijpen. Plaatselijke bedrijven staan meer open voor een tussenpersoon dan voor de directe onderhandelingspartner.

Neem voor meer specifiek advies contact op met het plaatselijke FIT-kantoor in Kuala Lumpur: kualalumpur@fitagency.com.  

Duurzaam internationaal ondernemen

De termen 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' en 'duurzame economische bedrijvigheid' zijn nieuw voor Maleisië. Deze ideeën winnen echter snel aan belang door het groeiende milieubewustzijn en door de hang naar meer sociale gelijkheid bij de bevolking en het middenveld.

Momenteel is het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) veeleer een onbewuste praktijk, die niet gebukt gaat onder regels vastgelegd in officiële wetten of door juridische instanties. Het gaat eerder om een gebruik dat een organisatie moet toepassen en volgen.

Tegenwoordig zijn consumenten zich meer bewust van de verantwoordelijkheid van bedrijven, dankzij beter onderwijs en de invloed van media. Het wordt niet langer aanvaard dat zakelijke organisaties mvo naast zich neerleggen. De rol van bedrijven in de samenleving is niet langer alleen gericht op het creëren van rijkdom, maar ook op verantwoord handelen voor het milieu en de klanten.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Maleisië