U bent hier

Wet- en regelgeving

België en Luxemburg zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Toch zijn er aantal zaken waar u rekening mee moet houden bij het exporteren.

Welke certificaten hebt u nodig? Hoe zit het met de btw en accijnzen?

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - www.afsca.be/professionelen/)

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Specifiek voor Luxemburg

Planten of plantaardige producten

  • Bij het exporteren van planten of plantaardige producten naar Luxemburg is een fytosanitair certificaat vereist, afgegeven door de instantie die instaat voor de bescherming van planten van het exporterende land. Voor België kan u dit certificaat aanvragen bij het FAVV (zie: www.afsca.be/professionelen/export/planten/).
  • Wanneer bepaalde planten en plantaardige producten binnen de Europese Unie (EU) circuleren voor gebruik in de EU, is een fytosanitair paspoort vereist.
  • Als deze producten tussen EU-landen circuleren om naar derde landen te worden geëxporteerd, is een fytosanitair document voor intracommunautaire communicatie noodzakelijk.
  • Wanneer deze fytosanitaire documenten worden afgegeven, moet de ASTA (Administration des Services Techniques de l’Agriculture in Luxemburg) de mogelijkheid hebben om fytosanitaire controles van de goederen uit te voeren.
  • Fruit, groenten en andere plantaardige producten die een bewerking hebben ondergaan, worden zijn niet onderworpen aan een fytosanitair certificaat. Ze worden beschouwd als voedsel en vereisen een gezondheidscertificaat. Bv. diepvriesgroenten of in stukjes gesneden fruit vallen niet onder het fytosanitair certificaat.
  • Voor bepaalde houten verpakkingsmaterialen zoals pallets is een fytosanitair certificaat vereist, doorgaans vervangen door de ISPM 15-stempel.

Dieren of dierlijke producten

Het orgaan dat in Luxemburg verantwoordelijk is voor de certificerings- en controleprocedures in verband met de import en export van planten, plantaardige producten, biologische producten en diervoeders in Luxemburg is het Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA). ASTA is verantwoordelijk voor controles en diensten met betrekking tot landbouw in Luxemburg. Haar rol is om alle tools, informatie, diensten en controles te bieden die nodig zijn om een land-, tuin- of wijnbouwbedrijf in Luxemburg op te zetten en te onderhouden.
https://logistics.public.lu/fr/formalities-procedures/agencies/administr... en https://ma.gouvernement.lu/fr/administrations/asta.html

L’Administration des Services Vétérinaires (ASV) is de instantie die de controle uitoefent op dieren en dierlijk voedsel en instaat voor de veiligheid van alle voedsel van dierlijke oorsprong - https://ma.gouvernement.lu/fr/administrations/asv.html.
Officiële dierenartsen van de Veterinary Services Administration (ASV) voeren controles uit om de gezondheidsstatus van dieren of producten van dierlijke oorsprong te certificeren.

Meer weten

Voedselagentschappen in Luxemburg - Sécurité Alimentaire, Grand-Duché de Luxembourg - https://securite-alimentaire.public.lu/fr.html

Btw en accijnzen

Btw-tarieven

Momenteel gelden er vier tarieven in Luxemburg: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/notions/tva.html

  1. een standaardtarief van 17% voor andere belastbare handelingen dan hieronder vermeld;
  2. een verlaagd tarief van 8% voor de levering van goederen en de verlening van diensten, evenals voor intracommunautaire verwervingen en invoer van goederen, zoals goederen en diensten, vermeld in bijlage A bij de btw-wet van 12.02.1979 (www.aed.public.lu/tva/loi/Loi-TVA-2017.pdf#page=108)
  3. een super-verlaagd tarief van 3% voor de levering van goederen en de verlening van diensten, evenals voor intracommunautaire verwervingen en invoer van goederen, zoals goederen en diensten, vermeld in bijlage B bij de btw-wet van 12.02.1979 (www.aed.public.lu/tva/loi/Loi-TVA-2017.pdf#page=109)
  4. een intermediair tarief van 14% voor de levering van goederen en de verlening van diensten, evenals voor intracommunautaire verwervingen en invoer van goederen, zoals goederen en diensten, vermeld in bijlage C van de btw-wet van 12.02.1979 (www.aed.public.lu/tva/loi/Loi-TVA-2017.pdf#page=111)

Accijnzen

De douanerechten zijn, van toepassing op geïmporteerde producten (behalve bij belasting- en douane-unies zoals de Europese Unie).

Er worden accijnzen en belastingen geheven, zelfs op lokaal geproduceerde producten, met name tabak en alcohol, en ze kunnen worden geheven ongeacht hun oorsprong (ongeacht of deze producten worden geïmporteerd of niet).

eDouane EMCS is een applicatie waarmee u uw DAe online kunt vaststellen en verwerken voor uw handel in accijnsgoederen (alcoholische dranken, tabaksproducten, energieproducten) die in de EU-zone circuleren.

Meer weten

Wetgeving

Alle wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg kan u vinden op de website van Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg in het Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg - www.legilux.lu/.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Luxemburg