U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Luxinnovation (www.luxinnovation.lu/), het nationale innovatiebureau van Luxemburg dat bedrijven stimuleert en ondersteunt om te innoveren en te groeien, detecteert een reeks kansrijke sectoren. In deze sectoren blijft het agentschap internationale investeringen, bedrijven en vaardigheden aantrekken die ervoor zorgen dat het land zijn vooropgestelde doelstellingen haalt.

Daarnaast heeft Luxemburg een goed klimaat voor start-ups (www.tradeandinvest.lu/business-sector/start-up/).

Automotive en smart mobility

Luxemburg is uitgegroeid tot een ‘flagship site’ voor zowel eerste- als tweederangs toeleveranciers aan de auto-industrie en voor aanbieders van mobiliteitsgerelateerde innovatieve technologieën. Het land heeft specifieke projecten opgezet om zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen qua mobiliteit, met name de digitalisering en decarbonisering. Luxemburg is een van de toonaangevende zakencentra voor innovatie en slimme mobiliteit en is daarom de ideale locatie voor het ontwikkelen en testen van mobiliteitsoplossingen voor de Europese markt.

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp in het dagelijks leven in Luxemburg. De economische groei van de voorbije jaren heeft er een aanzienlijke druk gelegd op de mobiliteit en de vooruitzichten zijn dat deze druk de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Het land zet daarom beleidsmatig sterk in op het stimuleren en verder ontwikkelen van elektrisch vervoer. Naast infrastructurele plannen, is er ook een sterke financiële stimulans om elektrisch rijden toegankelijk te maken voor fiets en auto voor zowel privé als zakelijke gebruik. Naast het elektrificeren van haar eigen wagenpark, stimuleert de overheid het bedrijfsleven om wagenparken en leaseauto’s te vervangen door elektrische auto’s. Daarnaast wordt het gebruik van (elektrische) deelauto’s gestimuleerd, maar ook vergunningen voor nieuwe taxi’s en busvervoer worden uitgeschreven op grond van elektrische voertuigen.

Dit alles zit samengevat in de publicatie van het mobiliteitsplan MODU 2.0 dat in 2018 als strategie voor duurzame mobiliteit gepresenteerd werd. MODU 2.0 bevat de mobiliteitsdoelstellingen tot 2025 en beschrijft een coherente visie voor de ontwikkeling van een multimodale mobiliteit in 2035.

Het plan bevat onder andere maatregelen voor de infrastructuur waarbij veel aandacht is voor verbetering van fietspaden en –voorzieningen, maar ook voor de uitbreiding van het openbaar vervoer. Daarnaast is er ook aandacht voor de verduurzaming van zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer.

Luxinnovation beheert de cluster ‘Luxemburgse Automobile Cluster’. Deze cluster bevordert innovatie, bedrijfsontwikkeling en sectoroverschrijdende samenwerking door in Luxemburg gevestigde bedrijven en start-ups die actief zijn in de auto-industrie en mobiliteitssector samen te brengen. Een van de belangrijkste nog lopend initiatieven van het Luxemburgse Auto Mobility Cluster is de ontwikkeling van het digitale grensoverschrijdende ‘test bed Luxembourg-France-Germany’ ter ondersteuning van het testen en ontwikkelen van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit.

Meer weten:

Cleantech

Luxemburg is een groot voorstander van duurzame ontwikkeling, op economisch, ecologisch en sociaal vlak. De overheid voert een beleid dat gericht is op het bevorderen van ‘clean technologies’ om de overgang naar een circulaire economie in Luxemburg te implementeren. Het land biedt een aantrekkelijk economisch klimaat voor ondernemers die waarde willen creëren en tegelijkertijd de vervuiling, afval en energieverbruik willen verminderen.

De vraag naar innovatieve oplossingen wordt gedreven door het creëren van projecten met een cradle-to-cradle-aanpak en de voortdurende reconversie van brownfield-sites naar milieuvriendelijke. Er is ook een duidelijke focus op het ontwikkelen van smart mobility en het ondersteunen van ontwikkelingen op gebieden als milieuvriendelijk vervoer, gedeelde mobiliteit en intelligente transportsystemen (ITS).

Luxemburg is de thuisbasis van een groeiende gemeenschap van start-ups en kmo’s op het gebied van cleantech. Hun belangrijkste expertisegebieden zijn onder meer: duurzaam bouwen, energietransitie, water- en afvalwaterbehandeling, smart cities, smart mobility en circulaire economie.

De samenwerking tussen de particuliere en de openbare sector wordt aangemoedigd met onderzoeksactiviteiten op het gebied van milieubeheer, life-cycle assessment, clean technologies en process engineering, milieumodellering en duurzaam beheer van water- en terrestrische ecosystemen.

Luxinnovation beheert de Luxemburgse CleanTech-cluster. Deze bevordert innovatie, bedrijfsontwikkeling en sectoroverschrijdende samenwerking door zich te concentreren op potentiële groei, duurzaam leven en clean technologies. De cluster ondersteunt haar leden met het genereren van nieuwe processen, producten en diensten om uiteindelijk het concept van de circulaire economie in Luxemburg te implementeren.

Meer weten:

Financiële sector

Als gevestigd wereldleider in de sector van fondsadministratie en private banking, is Luxemburg een van de belangrijkste financiële centra van de eurozone en de wereld (de ranking op de Global Finacial Centres Index varieert). Het is het op één na grootste land voor beleggingsfondsen wereldwijd dankzij zijn vooraanstaande rol op de Europese markt en als dienstverlener in Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

De unieke grensoverschrijdende expertise van het financiële centrum heeft vermogensbeheerders, private equity-bedrijven, vermogensbeheerders, banken, verzekeringsmaatschappijen, betalingsinstellingen en vele andere financiële dienstverleners van over de hele wereld aangetrokken. Het land is ook een bekend centrum voor bedrijfsfinanciering en herbergt het hoofdkantoor van vele multinationale groepen. Ook de Luxemburgse beurs speelt een belangrijke nicherol, ze is gespecialiseerd in de notering van obligaties, met meer dan 3.500 emittenten uit meer dan 100 landen.

Luxemburg is al tientallen jaren een pionier op het gebied van innovatieve financiering; van het bouwen van Europa's nummer 1 internationale fondsdistributieplatform tot de thuisbasis van de eerste nationaal gelicentieerde bitcoin-uitwisseling en het catalogiseren van 's werelds eerste Eurobond en Green Bond. De expertise van het bankcentrum strekt zich ook uit tot levensverzekeringen en herverzekeringen, evenals tot ‘captives’.

De Luxemburgse regering heeft verschillende initiatieven genomen zoals ‘Green Finance’ om innovatieve financiële ideeën ter bestrijding van klimaatverandering te promoten. Het Groothertogdom is zelfs leider in ‘Green Finance’. De eerste 'groene' beurs is dan ook in het Groothertogdom gevestigd. Het financiële centrum fungeert als een toonaangevend internationaal platform voor duurzame financiering en ondersteunt een scala aan activiteiten, van fondsen voor verantwoord beleggen en gemengde financiering tot noteringen op ‘groene’ obligaties en ESG-fondsetikettering.

Luxemburg heeft een toegewijd nationaal FinTech platform: het Luxembourg House of Financial Technology (The LHoFT). De LHoFT, belast met het opbouwen en bevorderen van het ontluikende FinTech-ecosysteem in Luxemburg, brengt financiële instellingen, FinTech-innovatoren, de academische wereld en de overheid samen om de ontwikkeling van producten die aan specifieke industriële behoeften voldoen, te helpen voortstuwen. Daarnaast verbindt ze ook FinTech-spelers over de hele wereld door samenwerking en initiatieven aan te moedigen.

Meer weten:

ICT

Luxemburg is een wereldwijd erkende hub voor informatie- en communicatietechnologieën en positioneert zich verder als een kenniscentrum op het gebied van cyberbeveiliging en gegevensbescherming. Deze ICT-expertise ondersteunt de duurzame ontwikkeling van andere belangrijke sectoren in Luxemburg, zoals de financiële sector, media, cleantech, logistiek, automotive en de ruimtevaartsector.

Luxemburg is al een toplocatie voor bedrijven uit de ICT-sector, die waarde hechten aan een begeleidende rol en moderne infrastructuren. Maar om op internationaal niveau concurrerend te blijven, geeft het Groothertogdom prioriteit aan de ontwikkeling van zijn digitale infrastructuren. Artificiële Intelligentie (AI), 5G of het opzetten van krachtige computers (HPC) vormen de kern van de Luxemburgse strategie.

Luxinnovation beheert de cluster ‘Luxembourg ICT Cluster’. Aangezien informatie- en communicatietechnologieën de basis van bijna elk bedrijf vormt, wil de cluster de ICT optimaliseren om groei en succes voor verschillende sectoren mogelijk te maken. De focus van de cluster ligt op het faciliteren van sectoroverschrijdende bedrijfsontwikkeling, het ondersteunen van bedrijven bij hun groei en het samenbrengen van bedrijven en onderzoek. De cluster brengt spelers op het gebied van ICT in Luxemburg samen, brengt bedrijven en activiteiten in kaart en helpt organisaties om actueel te blijven, te communiceren en samenwerkingen aan te gaan.

Meer weten:

Gezondheidstechnologie

De sector van de gezondheidstechnologie breidt uit in Luxemburg en trekt start-ups van over de hele wereld aan. De sectorvisie maakt gebruik van de investeringen en knowhow die zijn ontwikkeld door de snelle groei in de ICT-sector.

De sector wordt gemanaged door Luxinnovation en brengt belangrijke publieke en private nationale spelers uit de sector samen. Door bestaande en nieuwe bedrijven te ondersteunen, de interactie binnen het HealthTech-ecosysteem te stimuleren of door te adviseren over nationale en Europese financieringsmogelijkheden, zorgt het cluster ervoor dat bedrijven kunnen gedijen in Luxemburg.

Voortbouwend op de aanzienlijke investeringen in biomedisch openbaar onderzoek in de afgelopen 10 jaar, doen zich nu kansen voor om het wetenschappelijk leiderschap om te zetten in technologische innovaties en de basis te leggen voor een veelbelovende bedrijfssector voor de Luxemburgse economie.

De centrale ligging van Luxemburg in Europa heeft voor veel bedrijven het ideale platform gecreëerd om hun bedrijf naar Europa te lokaliseren. Het aantrekken van mondiale innovators op het gebied van gezondheidstechnologie is een ambitie die actief wordt aangemoedigd. Luxemburg wil een meerwaarde creëren voor de investeerders die naar Luxemburg komen en daarbij zijn links naar openbaar onderzoek, ziekenhuizen en lokale bedrijven essentieel. Recente investeringen hebben zelfs geleid tot de opening van speciale faciliteiten voor soft-landing inkomende HealthTech-bedrijven.

Deze relatief jonge sector heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt en specialiseert zich momenteel op de volgende gebieden:

 • Digital Health
 • Diagnostiek
 • Analyse van gezondheidsgegevens
 • Health Wearables

De krachtige toezegging van de regering om Luxemburg te promoten als een aantrekkelijke bestemming voor onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheidswetenschappen, wordt ondersteund door aanzienlijke overheidsinvesteringen en een ondersteunende zakelijke omgeving.

Enkele van die investeringen zijn ‘Luxembourg HealthTech Cluster’ en ‘House of BioHealth’.

De ‘Luxembourg HealthTech Cluster’ die door Luxinnovation wordt beheerd, brengt nationale spelers die betrokken zijn bij innovatieve gezondheidstechnologieën samen. Het doel is om de ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijven te stimuleren door middel van innovatie, en zo bij te dragen aan economische groei en werkgelegenheid. De cluster streeft er ook naar om optimaal gebruik te maken van de geavanceerde digitale expertise van het land om de ontwikkeling en commercialisering van gezondheidstechnologieën te stimuleren.
Het ‘House of BioHealth’ biedt een unieke hostingfaciliteit met kantoor- en laboratoriumruimtes, voor zowel gevestigde als startende bedrijven op het gebied van biotech, cleantech en ICT.

De bedrijven krijgen er de kans om hun activiteit te ontwikkelen in een dynamische wetenschappelijke en economische omgeving.

Meer weten:

Industriële sector

Luxemburg heeft een sterke traditie in de productie en verwerking van zowel traditionele als innovatieve materialen, waaronder hoogwaardig staal, kunststoffen en polymeren, composieten met toegevoegde waarde, functioneel glas, houten panelen en zelfklevend papier.

De Luxemburgse industriële sector profileert zich vandaag als een innovatief platform voor engineering en technologieën. Veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in materialen zoals glas, cement en staal, hebben ervoor gekozen zich in Luxemburg te vestigen.

De sector gedomineerd door de metaal- en chemische industrie, heeft een sterke internationale oriëntatie en exporteert het leeuwendeel van zijn productie. Met 32.200 werknemers vertegenwoordigt de sector 8,3% van de totale nationale werkgelegenheid en 4,6% van de nationale toegevoegde waarde.

De Luxemburgse regering en de sector werken nauw samen bij het bevorderen en implementeren van sleuteltechnologieën die hoog op de huidige agenda van de EU staan voor het verbeteren van innovatie en concurrentievermogen, met name high-performance computing, digitalisering van de industrie, advanced manufacturing en materialen, evenals nanotechnologie.

De implementatie van nieuwe en innovatieve productietechnologieën en -processen om de productiviteit, energie, doeltreffendheid en kosten en concurrentievermogen qua kwaliteit te verhogen, staan centraal in het industriebeleid van de Luxemburgse regering.

Een belangrijk onderdeel van het regeringsbeleid is ervoor te zorgen dat bedrijven gemakkelijk toegang hebben tot ondersteunende financieringsfondsen en tot hoogwaardige openbare onderzoeksinstellingen, waaronder de Luxemburgse universiteit.

De belangrijkste interessegebieden en expertise zijn:

 • Sterk geautomatiseerde productielijnen
 • Cyber-physical productiesystemen
 • Robotica
 • Additieve productie
 • Vermindering van energieverbruik en afvalproductie

Luxinnovation, beheert het ‘Luxembourg Materials & Manufacturing Cluster’. Deze bevordert innovatie, bedrijfsontwikkeling en sectoroverschrijdende samenwerking. Het doel is om nieuwe en duurzame zakelijke kansen te creëren en de productiviteit en het concurrentievermogen te vergroten. Het cluster brengt publieke en private entiteiten samen van start-ups tot multinationals. De cluster richt zich vooral op composietmaterialen, ‘plastic loop’ en industrie 4.0.

Meer weten:

Logistieke sector

Luxemburg, gelegen in het hart van Europa, biedt internationale bedrijven veel strategische voordelen voor het succesvol uitvoeren van hun zaken in, van en naar Europa.

In het afgelopen decennium heeft Luxemburg zijn positionering als intercontinentaal en multimodaal logistiek knooppunt in Europa voor logistieke activiteiten met toegevoegde waarde (d.w.z. 3PL en 4PL) voortdurend verbeterd.

Luxemburg heeft een gespecialiseerde strategie ontwikkeld binnen zijn logistieke sector door zich te concentreren op bepaalde soorten producten die specifieke handling- en/of opslagoplossingen vereisen. De logistieke hub in Luxemburg is met name versterkt met een speciaal afhandelingscentrum voor gezondheidszorg en farmaceutische producten en een goed beveiligde Freeport voor waardevolle goederen op de luchthaven van Luxemburg.

Luxinnovation ondersteunt ‘Cluster for Logistics Luxembourg’, een associatie die alle initiatieven stimuleert om de positie van Luxemburg als intercontinentale logistieke hub in Europa te versterken. De cluster fungeert als neutraal coördinatie-, informatie- en communicatieplatform voor haar leden en behartigt hun belangen door gemeenschappelijke standpunten in te nemen over de toekomstige ontwikkeling van Luxemburg als logistiek knooppunt. Ze stimuleert haar leden om te innoveren en hun logistieke vaardigheden te ontwikkelen als een belangrijke concurrentiefactor en ze promoot Luxemburg als logistiek knooppunt in het buitenland.

Om deze doelstellingen te bereiken, bundelt de cluster alle institutionele actoren en particuliere ondernemingen rond de verschillende competentie-assen (vertegenwoordigers van logistieke bedrijven, verladers, publieke onderzoekscentra en instellingen). De cluster richt zich niet alleen op logistieke bedrijven, maar verwelkomt ook bedrijven die gebruik maken van logistieke diensten. Ze streeft ernaar de positie van Luxemburg als een belangrijk Europees logistiek knooppunt te versterken, vooral voor diensten met een hoge toegevoegde waarde. Ze is, samen met dertig andere nationale logistieke verenigingen uit alle hoeken van Europa, lid van de European Logistics Association.

Meer weten:

Maritieme sector

Dankzij een sterke politieke wil om de economie te diversifiëren en een algemeen gunstig vestigingsklimaat te creëren, is Luxemburg in de loop der jaren een aantrekkelijke locatie geworden voor scheepvaartbedrijven, hoe paradoxaal het ook lijkt voor een land zonder directe toegang tot de zee.

Door financiële expertise te combineren met aantrekkelijke bedrijfs-, operationele en fiscale structuren, kunnen ondernemingen nieuwe internationale kansen ontwikkelen.

Ongeveer 1.000 banen houden direct of indirect verband met de maritieme sector in Luxemburg. Daarnaast bieden, met name in Luxemburg gevestigde reders, werkgelegenheid aan ongeveer 400 hoogopgeleide werknemers aan wal en ongeveer 4.000 op zee; en nog eens (ongeveer) 600 maritiem gerelateerde banen zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen, banken, advocatenkantoren, consultancy-groepen en last but not least, maritieme logistieke operatoren.

Luxinnovation ondersteunt ‘Luxembourg Maritime Cluster’, een non-profitorganisatie opgericht in 2008 die de belangen van de aangesloten bedrijven behartigt en beschermt. Naast haar rol als de stem van de Luxemburgse maritieme economie, dient de cluster als centraal punt voor maritieme stakeholders van over de hele wereld die willen samenwerken met de meer dan 60 aangesloten leden van de cluster die gespecialiseerd zijn in maritiem transport, baggerwerken, logistiek, financiën, wetgeving, verzekeringen, consulting, veiligheid en beveiliging en uitrusting van zeeschepen.

Daarnaast brengt ze ook lokale belanghebbenden uit de maritieme sector samen om de belangen van de ‘Blue Economy’ in het Groothertogdom te behartigen.

Meer weten:

Ruimtevaartindustrie

In slechts drie decennia is de Luxemburgse ruimtevaartsector van niets uitgegroeid tot waarschijnlijk de meest dynamische van Europa. Met het SpaceResources.lu-initiatief heeft het land zichzelf gevestigd als een Europese hub voor commerciële ruimteactiviteiten.

Luxemburg heeft een bloeiende ruimtevaartindustrie, die momenteel bestaat uit 50 bedrijven en onderzoekslaboratoria en met een groeiend aantal bedrijven die oplossingen bouwen voor de commerciële verkenning en het gebruik van ruimtebronnen. Ongeveer 800 werknemers werken in de ruimtevaartsector in Luxemburg, in onderzoek en ontwikkeling, productie en exploitatie.

Aan de basis van het verhaal staat SES - Société Européenne des Satellites, 's werelds toonaangevende media- en telecommunicatiegroep die in 1985 in Luxemburg werd opgericht om de baanbrekende satellietgebaseerde communicatiediensten te leveren waarvoor het sindsdien in heel Europa en over de hele wereld bekend is geworden. Het Luxemburgse beleid voor bedrijfsontwikkeling resulteerde in een aanzienlijke concentratie van dynamische ruimtegerelateerde bedrijven in het land.

In lijn met zijn vastberadenheid om een solide, levendige en innovatieve ruimtevaartsector te creëren, heeft Luxemburg een overkoepelend ruimtebeleid ontwikkeld.

De doelstellingen zijn om het Luxemburgse ruimte-ecosysteem te ontwikkelen en synergieën te creëren met bedrijven en organisaties buiten de ruimtevaartsector, de ontwikkeling van essentiële vaardigheden en expertise aan te moedigen en Luxemburg en zijn ruimtevaartsector internationaal te ontwikkelen.

De industrie stelt vandaag zo’n 800 mensen tewerk in R&D, productie en exploitatie en omvat meer dan 50 bedrijven en 2 openbare onderzoeksorganisaties: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) en de University of Luxembourg, die verschillende domeinen bestrijken, waaronder:

 • Het ruimtesegment: fabricage van satelliet- en instrumentstructuren, systeemintegratie van microsatellieten, elektrische voortstuwing van satellieten, robotladingen, fabricage in de ruimte, composieten, RF-ladingen, FPGA.
 • Het grondsegment: grondstation-ontwikkeling, mechanische en elektrische ondersteunings-apparatuur, communicatienetwerken, operaties.
 • Het servicesegment: teleportdiensten, satellietgebaseerde media- en telecommunicatiediensten, risicobeheersdiensten, data-analyse, milieutoepassingen en -diensten, luchtvaartinformatie-diensten, analyseplatform.

Meer weten:

Voeding en dranken

De Luxemburgers hebben een goed inkomen, waardoor ze opteren om kwaliteitsproducten te kopen. Er is één nationale supermarktketen, namelijk Cactus. De rest van de detailhandel is van Belgische, Franse en Duitse oorsprong. Momenteel is de nationale productie van levensmiddelen en dranken nog vrij beperkt.

Andere sectoren waarop Luxemburg inspeelt:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Luxemburg